תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חברה לישראל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
ילין לפידות 18,450 38,950 20,500  111.11%
אלטשולר - שחם 66,846 67,954 1,108  1.66%
הירשמו לצפייה 12,784 13,835 1,051  8.22%
הירשמו לצפייה 11,704 12,463 759  6.48%
הירשמו לצפייה 630 915 285  45.24%
שדרגו את המנוי 673 776 103  15.30%
שדרגו את המנוי 109 119 10  9.17%
שדרגו את המנוי 1,284 1,289 5  0.39%
שדרגו את המנוי 5,785 5,758 -27  -0.47%
שדרגו את המנוי 500 448 -52  -10.40%
שדרגו את המנוי 850 623 -227  -26.71%
שדרגו את המנוי 570 327 -243  -42.63%
שדרגו את המנוי 21,256 20,853 -403  -1.90%
שדרגו את המנוי 13,347 12,503 -844  -6.32%
שדרגו את המנוי 962 59 -903  -93.87%
שדרגו את המנוי 12,900 11,499 -1,401  -10.86%
שדרגו את המנוי 13,872 11,391 -2,481  -17.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,821

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,581

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 13,352 43,250 29,898  223.92%
מגדל 111,245 131,347 20,102  18.07%
הירשמו לצפייה 258,716 268,031 9,315  3.60%
הירשמו לצפייה 72,284 80,099 7,815  10.81%
הירשמו לצפייה 279,997 287,633 7,636  2.73%
שדרגו את המנוי 4,868 8,820 3,952  81.18%
שדרגו את המנוי 46,536 49,602 3,066  6.59%
שדרגו את המנוי 10,901 11,905 1,004  9.21%
שדרגו את המנוי 164,766 165,347 581  0.35%
שדרגו את המנוי 2,226 2,534 308  13.84%
שדרגו את המנוי 6,807 7,034 227  3.33%
שדרגו את המנוי 926 997 71  7.67%
שדרגו את המנוי 415 472 57  13.73%
שדרגו את המנוי 2,107 2,147 40  1.90%
שדרגו את המנוי 208,993 209,022 29  0.01%
שדרגו את המנוי 6,613 6,633 20  0.30%
שדרגו את המנוי 3,871 3,881 10  0.26%
שדרגו את המנוי 5,604 5,607 3  0.05%
שדרגו את המנוי 1,534 1,536 2  0.13%
שדרגו את המנוי 651 608 -43  -6.61%
שדרגו את המנוי 1,840 1,726 -114  -6.20%
שדרגו את המנוי 7,776 7,650 -126  -1.62%
שדרגו את המנוי 1,532 1,406 -126  -8.22%
שדרגו את המנוי 670 470 -200  -29.85%
שדרגו את המנוי 3,704 3,480 -224  -6.05%
שדרגו את המנוי 7,162 6,800 -362  -5.05%
שדרגו את המנוי 2,066 1,592 -474  -22.94%
שדרגו את המנוי 4,099 3,536 -563  -13.74%
שדרגו את המנוי 2,006 1,379 -627  -31.26%
שדרגו את המנוי 16,779 15,574 -1,205  -7.18%
שדרגו את המנוי 4,555 3,289 -1,266  -27.79%
שדרגו את המנוי 8,553 7,048 -1,505  -17.60%
שדרגו את המנוי 7,845 4,794 -3,051  -38.89%
שדרגו את המנוי 442,270 416,463 -25,807  -5.84%
שדרגו את המנוי 343,114 229,703 -113,411  -33.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 84,136

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -149,104

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 23,821
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,581
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 84,136
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -149,104
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 206,116 2.68%
אלטשולר - שחם 67,954 0.88%
ילין לפידות 38,950 0.51%
הירשמו לצפייה 20,853 0.27%
הירשמו לצפייה 13,835 0.18%
הירשמו לצפייה 12,503 0.16%
שדרגו את המנוי 12,463 0.16%
שדרגו את המנוי 11,499 0.15%
שדרגו את המנוי 11,391 0.15%
שדרגו את המנוי 5,758 0.07%
שדרגו את המנוי 3,305 0.04%
שדרגו את המנוי 1,980 0.03%
שדרגו את המנוי 1,289 0.02%
שדרגו את המנוי 915 0.01%
שדרגו את המנוי 776 0.01%
שדרגו את המנוי 623 < 0.01%
שדרגו את המנוי 572 < 0.01%
שדרגו את המנוי 497 < 0.01%
שדרגו את המנוי 448 < 0.01%
שדרגו את המנוי 327 < 0.01%
שדרגו את המנוי 119 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,213,860 28.76%
מנורה 416,463 5.41%
הראל 287,633 3.74%
הירשמו לצפייה 268,031 3.48%
הירשמו לצפייה 229,703 2.98%
הירשמו לצפייה 209,022 2.72%
שדרגו את המנוי 165,347 2.15%
שדרגו את המנוי 131,347 1.71%
שדרגו את המנוי 128,563 1.67%
שדרגו את המנוי 80,099 1.04%
שדרגו את המנוי 66,804 0.87%
שדרגו את המנוי 49,602 0.64%
שדרגו את המנוי 43,250 0.56%
שדרגו את המנוי 15,574 0.20%
שדרגו את המנוי 11,905 0.15%
שדרגו את המנוי 8,820 0.11%
שדרגו את המנוי 7,650 0.10%
שדרגו את המנוי 7,048 0.09%
שדרגו את המנוי 7,034 0.09%
שדרגו את המנוי 6,800 0.09%
שדרגו את המנוי 6,633 0.09%
שדרגו את המנוי 5,607 0.07%
שדרגו את המנוי 5,072 0.07%
שדרגו את המנוי 4,831 0.06%
שדרגו את המנוי 4,794 0.06%
שדרגו את המנוי 3,881 0.05%
שדרגו את המנוי 3,648 0.05%
שדרגו את המנוי 3,536 0.05%
שדרגו את המנוי 3,480 0.05%
שדרגו את המנוי 3,300 0.04%
שדרגו את המנוי 3,289 0.04%
שדרגו את המנוי 2,674 0.03%
שדרגו את המנוי 2,534 0.03%
שדרגו את המנוי 2,353 0.03%
שדרגו את המנוי 2,147 0.03%
שדרגו את המנוי 1,855 0.02%
שדרגו את המנוי 1,726 0.02%
שדרגו את המנוי 1,592 0.02%
שדרגו את המנוי 1,536 0.02%
שדרגו את המנוי 1,406 0.02%
שדרגו את המנוי 1,379 0.02%
שדרגו את המנוי 1,153 0.01%
שדרגו את המנוי 997 0.01%
שדרגו את המנוי 678 < 0.01%
שדרגו את המנוי 608 < 0.01%
שדרגו את המנוי 605 < 0.01%
שדרגו את המנוי 472 < 0.01%
שדרגו את המנוי 470 < 0.01%
שדרגו את המנוי 450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 288 < 0.01%
שדרגו את המנוי 171 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 •  
משקיע/ה
חברה ציבורית