תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

חברה לישראל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
הראל 19,581 21,973 2,392  12.22%
פסגות 18,949 20,344 1,395  7.36%
הירשמו לצפייה 5,474 6,081 607  11.09%
הירשמו לצפייה 13,782 14,083 301  2.18%
הירשמו לצפייה 529 774 245  46.31%
שדרגו את המנוי 68,456 68,656 200  0.29%
שדרגו את המנוי 8,871 9,035 164  1.85%
שדרגו את המנוי 1,360 1,518 158  11.62%
שדרגו את המנוי 27,706 27,803 97  0.35%
שדרגו את המנוי 36 60 24  66.67%
שדרגו את המנוי 957 963 6  0.63%
שדרגו את המנוי 418 415 -3  -0.72%
שדרגו את המנוי 6,611 6,410 -201  -3.04%
שדרגו את המנוי 12,505 12,117 -388  -3.10%
שדרגו את המנוי -5,248 -5,742 -494  9.41%
שדרגו את המנוי 570 69 -501  -87.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,589

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,587

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
מיטב דש 278,659 307,017 28,358  10.18%
הפניקס 263,120 289,494 26,374  10.02%
הירשמו לצפייה 184,258 193,109 8,851  4.80%
הירשמו לצפייה 79,376 86,186 6,810  8.58%
הירשמו לצפייה 208,220 209,794 1,574  0.76%
שדרגו את המנוי 3,289 4,555 1,266  38.49%
שדרגו את המנוי 4,340 5,495 1,155  26.61%
שדרגו את המנוי 42,436 43,195 759  1.79%
שדרגו את המנוי 1,652 1,991 339  20.52%
שדרגו את המנוי 13,403 13,618 215  1.60%
שדרגו את המנוי 11,233 11,265 32  0.28%
שדרגו את המנוי 301,656 301,683 27  0.01%
שדרגו את המנוי 7,754 7,761 7  0.09%
שדרגו את המנוי 509,482 509,475 -7
שדרגו את המנוי 2,515 2,447 -68  -2.70%
שדרגו את המנוי 1,428 1,283 -145  -10.15%
שדרגו את המנוי 1,689 1,303 -386  -22.85%
שדרגו את המנוי 2,922 2,532 -390  -13.35%
שדרגו את המנוי 1,529 1,026 -503  -32.90%
שדרגו את המנוי 6,451 5,930 -521  -8.08%
שדרגו את המנוי 6,501 5,407 -1,094  -16.83%
שדרגו את המנוי 5,562 4,228 -1,334  -23.98%
שדרגו את המנוי 3,895 1,899 -1,996  -51.25%
שדרגו את המנוי 2,031 0 -2,031  -100.00%
שדרגו את המנוי 6,879 4,475 -2,404  -34.95%
שדרגו את המנוי 9,155 4,455 -4,700  -51.34%
שדרגו את המנוי 28,536 22,000 -6,536  -22.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 75,767

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,115

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,589
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,587
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 75,767
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -22,115
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 190,545 2.48%
ילין לפידות 68,656 0.89%
מיטב דש 27,803 0.36%
הירשמו לצפייה 21,973 0.29%
הירשמו לצפייה 20,344 0.26%
הירשמו לצפייה 14,083 0.18%
שדרגו את המנוי 12,117 0.16%
שדרגו את המנוי 9,035 0.12%
שדרגו את המנוי 6,410 0.08%
שדרגו את המנוי 6,081 0.08%
שדרגו את המנוי 1,980 0.03%
שדרגו את המנוי 1,578 0.02%
שדרגו את המנוי 1,518 0.02%
שדרגו את המנוי 963 0.01%
שדרגו את המנוי 800 0.01%
שדרגו את המנוי 774 0.01%
שדרגו את המנוי 720 < 0.01%
שדרגו את המנוי 470 < 0.01%
שדרגו את המנוי 415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 164 < 0.01%
שדרגו את המנוי 144 < 0.01%
שדרגו את המנוי 130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 69 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60 < 0.01%
שדרגו את המנוי -5,742 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,317,578 30.10%
מנורה 509,475 6.62%
מיטב דש 307,017 3.99%
הירשמו לצפייה 301,683 3.92%
הירשמו לצפייה 289,494 3.76%
הירשמו לצפייה 209,794 2.73%
שדרגו את המנוי 193,109 2.51%
שדרגו את המנוי 102,367 1.33%
שדרגו את המנוי 86,186 1.12%
שדרגו את המנוי 66,073 0.86%
שדרגו את המנוי 48,744 0.63%
שדרגו את המנוי 43,195 0.56%
שדרגו את המנוי 22,000 0.29%
שדרגו את המנוי 18,361 0.24%
שדרגו את המנוי 13,618 0.18%
שדרגו את המנוי 11,265 0.15%
שדרגו את המנוי 7,761 0.10%
שדרגו את המנוי 6,605 0.09%
שדרגו את המנוי 6,216 0.08%
שדרגו את המנוי 5,930 0.08%
שדרגו את המנוי 5,495 0.07%
שדרגו את המנוי 5,407 0.07%
שדרגו את המנוי 5,182 0.07%
שדרגו את המנוי 4,794 0.06%
שדרגו את המנוי 4,555 0.06%
שדרגו את המנוי 4,475 0.06%
שדרגו את המנוי 4,455 0.06%
שדרגו את המנוי 4,228 0.05%
שדרגו את המנוי 3,875 0.05%
שדרגו את המנוי 3,187 0.04%
שדרגו את המנוי 2,532 0.03%
שדרגו את המנוי 2,447 0.03%
שדרגו את המנוי 2,350 0.03%
שדרגו את המנוי 1,991 0.03%
שדרגו את המנוי 1,899 0.02%
שדרגו את המנוי 1,887 0.02%
שדרגו את המנוי 1,613 0.02%
שדרגו את המנוי 1,478 0.02%
שדרגו את המנוי 1,303 0.02%
שדרגו את המנוי 1,283 0.02%
שדרגו את המנוי 1,026 0.01%
שדרגו את המנוי 840 0.01%
שדרגו את המנוי 833 0.01%
שדרגו את המנוי 678 < 0.01%
שדרגו את המנוי 668 < 0.01%
שדרגו את המנוי 204 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 •  
משקיע/ה
חברה ציבורית