תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חברה לישראל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אלטשולר - שחם -9,686 -68 9,618  -99.30%
פורטה 8,348 9,018 670  8.03%
הירשמו לצפייה 19,224 19,544 320  1.66%
הירשמו לצפייה 1,404 1,701 297  21.15%
הירשמו לצפייה 480 720 240  50.00%
שדרגו את המנוי 765 810 45  5.88%
שדרגו את המנוי 64 4 -60  -93.75%
שדרגו את המנוי 3,987 3,918 -69  -1.73%
שדרגו את המנוי 5,085 5,011 -74  -1.46%
שדרגו את המנוי 499 305 -194  -38.88%
שדרגו את המנוי 88,978 88,588 -390  -0.44%
שדרגו את המנוי 20,505 20,083 -422  -2.06%
שדרגו את המנוי 7,808 7,160 -648  -8.30%
שדרגו את המנוי 8,614 7,724 -890  -10.33%
שדרגו את המנוי 11,858 10,906 -952  -8.03%
שדרגו את המנוי 4,118 706 -3,412  -82.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,190

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,111

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 18,388 54,629 36,241  197.09%
מיטב דש 320,146 335,216 15,070  4.71%
הירשמו לצפייה 295,392 301,431 6,039  2.04%
הירשמו לצפייה 302,095 306,979 4,884  1.62%
הירשמו לצפייה 23,593 28,196 4,603  19.51%
שדרגו את המנוי 6,062 8,537 2,475  40.83%
שדרגו את המנוי 509,907 512,329 2,422  0.47%
שדרגו את המנוי 213,134 215,276 2,142  1.01%
שדרגו את המנוי 193,834 194,875 1,041  0.54%
שדרגו את המנוי 102,367 102,745 378  0.37%
שדרגו את המנוי 1,478 1,682 204  13.80%
שדרגו את המנוי 2,447 2,491 44  1.80%
שדרגו את המנוי 7,315 7,336 21  0.29%
שדרגו את המנוי 4,268 4,125 -143  -3.35%
שדרגו את המנוי 603 452 -151  -25.04%
שדרגו את המנוי 1,899 1,731 -168  -8.85%
שדרגו את המנוי 1,303 1,134 -169  -12.97%
שדרגו את המנוי 1,143 962 -181  -15.84%
שדרגו את המנוי 13,408 12,778 -630  -4.70%
שדרגו את המנוי 2,256 1,471 -785  -34.80%
שדרגו את המנוי 4,985 4,010 -975  -19.56%
שדרגו את המנוי 11,265 10,126 -1,139  -10.11%
שדרגו את המנוי 1,991 723 -1,268  -63.69%
שדרגו את המנוי 83,950 82,247 -1,703  -2.03%
שדרגו את המנוי 5,495 2,085 -3,410  -62.06%
שדרגו את המנוי 47,202 42,257 -4,945  -10.48%
שדרגו את המנוי 15,857 5,154 -10,703  -67.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 75,564

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -26,370

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 11,190
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,111
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 75,564
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -26,370
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 195,862 2.54%
ילין לפידות 88,588 1.15%
פסגות 20,083 0.26%
הירשמו לצפייה 19,544 0.25%
הירשמו לצפייה 10,906 0.14%
הירשמו לצפייה 9,170 0.12%
שדרגו את המנוי 9,018 0.12%
שדרגו את המנוי 7,850 0.10%
שדרגו את המנוי 7,724 0.10%
שדרגו את המנוי 7,160 0.09%
שדרגו את המנוי 5,011 0.07%
שדרגו את המנוי 3,918 0.05%
שדרגו את המנוי 1,800 0.02%
שדרגו את המנוי 1,701 0.02%
שדרגו את המנוי 810 0.01%
שדרגו את המנוי 720 < 0.01%
שדרגו את המנוי 706 < 0.01%
שדרגו את המנוי 485 < 0.01%
שדרגו את המנוי 305 < 0.01%
שדרגו את המנוי 285 < 0.01%
שדרגו את המנוי 130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4 < 0.01%
שדרגו את המנוי -68 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,332,071 30.29%
מנורה 512,329 6.65%
מיטב דש 335,216 4.35%
הירשמו לצפייה 306,979 3.99%
הירשמו לצפייה 301,431 3.92%
הירשמו לצפייה 215,276 2.80%
שדרגו את המנוי 194,875 2.53%
שדרגו את המנוי 102,745 1.33%
שדרגו את המנוי 82,247 1.07%
שדרגו את המנוי 54,629 0.71%
שדרגו את המנוי 48,745 0.63%
שדרגו את המנוי 42,257 0.55%
שדרגו את המנוי 28,196 0.37%
שדרגו את המנוי 12,778 0.17%
שדרגו את המנוי 10,126 0.13%
שדרגו את המנוי 8,537 0.11%
שדרגו את המנוי 7,336 0.10%
שדרגו את המנוי 6,562 0.09%
שדרגו את המנוי 5,154 0.07%
שדרגו את המנוי 4,794 0.06%
שדרגו את המנוי 4,615 0.06%
שדרגו את המנוי 4,468 0.06%
שדרגו את המנוי 4,228 0.05%
שדרגו את המנוי 4,130 0.05%
שדרגו את המנוי 4,125 0.05%
שדרגו את המנוי 4,010 0.05%
שדרגו את המנוי 3,289 0.04%
שדרגו את המנוי 3,187 0.04%
שדרגו את המנוי 2,491 0.03%
שדרגו את המנוי 2,350 0.03%
שדרגו את המנוי 2,085 0.03%
שדרגו את המנוי 1,731 0.02%
שדרגו את המנוי 1,682 0.02%
שדרגו את המנוי 1,613 0.02%
שדרגו את המנוי 1,471 0.02%
שדרגו את המנוי 1,134 0.01%
שדרגו את המנוי 1,063 0.01%
שדרגו את המנוי 962 0.01%
שדרגו את המנוי 723 < 0.01%
שדרגו את המנוי 713 < 0.01%
שדרגו את המנוי 668 < 0.01%
שדרגו את המנוי 452 < 0.01%
שדרגו את המנוי 359 < 0.01%
שדרגו את המנוי 310 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 •  
משקיע/ה
חברה ציבורית