תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חברה לישראל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
פרופאונד 1,300 3,328 2,028  156.00%
פורטה 6,170 7,054 884  14.33%
הירשמו לצפייה 3,252 3,953 701  21.56%
הירשמו לצפייה 88,151 88,586 435  0.49%
הירשמו לצפייה 310 710 400  129.03%
שדרגו את המנוי 18 313 295  1,638.89%
שדרגו את המנוי 180 360 180  100.00%
שדרגו את המנוי 35 41 6  17.14%
שדרגו את המנוי 514 499 -15  -2.92%
שדרגו את המנוי 1,308 1,289 -19  -1.45%
שדרגו את המנוי 330 285 -45  -13.64%
שדרגו את המנוי 21,063 20,974 -89  -0.42%
שדרגו את המנוי 8,382 7,955 -427  -5.09%
שדרגו את המנוי 8,653 8,175 -478  -5.52%
שדרגו את המנוי 6,030 5,250 -780  -12.94%
שדרגו את המנוי 22,232 20,686 -1,546  -6.95%
שדרגו את המנוי 12,669 10,829 -1,840  -14.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,929

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,239

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מיטב דש 307,017 320,146 13,129  4.28%
הפניקס 289,494 295,392 5,898  2.04%
הירשמו לצפייה 43,195 47,202 4,007  9.28%
הירשמו לצפייה 209,794 213,134 3,340  1.59%
הירשמו לצפייה 22,000 23,593 1,593  7.24%
שדרגו את המנוי 193,109 193,834 725  0.38%
שדרגו את המנוי 3,875 4,468 593  15.30%
שדרגו את המנוי 509,475 509,907 432  0.08%
שדרגו את המנוי 301,683 302,095 412  0.14%
שדרגו את המנוי 1,026 1,063 37  3.61%
שדרגו את המנוי 48,744 48,745 1
שדרגו את המנוי 6,605 6,562 -43  -0.65%
שדרגו את המנוי 833 713 -120  -14.41%
שדרגו את המנוי 1,283 1,143 -140  -10.91%
שדרגו את המנוי 6,216 6,062 -154  -2.48%
שדרגו את המנוי 4,475 4,268 -207  -4.63%
שדרגו את המנוי 13,618 13,408 -210  -1.54%
שדרגו את המנוי 2,532 2,256 -276  -10.90%
שדרגו את המנוי 5,407 4,985 -422  -7.80%
שדרגו את המנוי 7,761 7,315 -446  -5.75%
שדרגו את המנוי 5,182 4,615 -567  -10.94%
שדרגו את המנוי 4,555 3,289 -1,266  -27.79%
שדרגו את המנוי 5,930 4,130 -1,800  -30.35%
שדרגו את המנוי 86,186 83,950 -2,236  -2.59%
שדרגו את המנוי 18,361 15,857 -2,504  -13.64%
שדרגו את המנוי 66,073 18,388 -47,685  -72.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 30,167

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -58,076

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,929
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,239
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 30,167
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -58,076
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 200,482 2.60%
ילין לפידות 88,586 1.15%
פסגות 20,974 0.27%
הירשמו לצפייה 20,686 0.27%
הירשמו לצפייה 10,829 0.14%
הירשמו לצפייה 9,720 0.13%
שדרגו את המנוי 8,175 0.11%
שדרגו את המנוי 7,955 0.10%
שדרגו את המנוי 7,900 0.10%
שדרגו את המנוי 7,054 0.09%
שדרגו את המנוי 5,250 0.07%
שדרגו את המנוי 3,953 0.05%
שדרגו את המנוי 3,328 0.04%
שדרגו את המנוי 1,819 0.02%
שדרגו את המנוי 1,289 0.02%
שדרגו את המנוי 710 < 0.01%
שדרגו את המנוי 499 < 0.01%
שדרגו את המנוי 485 < 0.01%
שדרגו את המנוי 360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 313 < 0.01%
שדרגו את המנוי 285 < 0.01%
שדרגו את המנוי 259 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,294,441 29.80%
מנורה 509,907 6.62%
מיטב דש 320,146 4.16%
הירשמו לצפייה 302,095 3.92%
הירשמו לצפייה 295,392 3.84%
הירשמו לצפייה 213,134 2.77%
שדרגו את המנוי 193,834 2.52%
שדרגו את המנוי 102,367 1.33%
שדרגו את המנוי 83,950 1.09%
שדרגו את המנוי 48,745 0.63%
שדרגו את המנוי 47,202 0.61%
שדרגו את המנוי 23,593 0.31%
שדרגו את המנוי 18,388 0.24%
שדרגו את המנוי 15,857 0.21%
שדרגו את המנוי 13,408 0.17%
שדרגו את המנוי 11,265 0.15%
שדרגו את המנוי 7,315 0.10%
שדרגו את המנוי 6,562 0.09%
שדרגו את המנוי 6,062 0.08%
שדרגו את המנוי 5,495 0.07%
שדרגו את המנוי 4,985 0.06%
שדרגו את המנוי 4,794 0.06%
שדרגו את המנוי 4,643 0.06%
שדרגו את המנוי 4,615 0.06%
שדרגו את המנוי 4,468 0.06%
שדרגו את המנוי 4,455 0.06%
שדרגו את המנוי 4,268 0.06%
שדרגו את המנוי 4,228 0.05%
שדרגו את המנוי 4,130 0.05%
שדרגו את המנוי 3,289 0.04%
שדרגו את המנוי 3,187 0.04%
שדרגו את המנוי 2,447 0.03%
שדרגו את המנוי 2,350 0.03%
שדרגו את המנוי 2,256 0.03%
שדרגו את המנוי 1,991 0.03%
שדרגו את המנוי 1,899 0.02%
שדרגו את המנוי 1,887 0.02%
שדרגו את המנוי 1,613 0.02%
שדרגו את המנוי 1,478 0.02%
שדרגו את המנוי 1,303 0.02%
שדרגו את המנוי 1,063 0.01%
שדרגו את המנוי 840 0.01%
שדרגו את המנוי 713 < 0.01%
שדרגו את המנוי 678 < 0.01%
שדרגו את המנוי 668 < 0.01%
שדרגו את המנוי 603 < 0.01%
שדרגו את המנוי 359 < 0.01%
שדרגו את המנוי 310 < 0.01%
שדרגו את המנוי 204 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 •  
משקיע/ה
חברה ציבורית