חברה לישראל - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חברה לישראל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
אלטשולר - שחם -493 2,582 3,075  -623.73%
אקסלנס 15,303 17,158 1,855  12.12%
הירשמו לצפייה 27,041 27,936 895  3.31%
הירשמו לצפייה 13,559 13,923 364  2.68%
הירשמו לצפייה 830 1,160 330  39.76%
שדרגו את המנוי 18,835 18,956 121  0.64%
שדרגו את המנוי 30 137 107  356.67%
שדרגו את המנוי 1,193 1,289 96  8.05%
שדרגו את המנוי 140 190 50  35.71%
שדרגו את המנוי 420 462 42  10.00%
שדרגו את המנוי 1,645 1,574 -71  -4.32%
שדרגו את המנוי 645 572 -73  -11.32%
שדרגו את המנוי 575 501 -74  -12.87%
שדרגו את המנוי 1,065 895 -170  -15.96%
שדרגו את המנוי 1,409 1,230 -179  -12.70%
שדרגו את המנוי 779 492 -287  -36.84%
שדרגו את המנוי 16,753 16,003 -750  -4.48%
שדרגו את המנוי 2,741 1,500 -1,241  -45.28%
שדרגו את המנוי 9,698 8,076 -1,622  -16.73%
שדרגו את המנוי 25,617 18,927 -6,690  -26.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,935

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,157

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 292,402 373,857 81,455  27.86%
מנורה 351,383 388,615 37,232  10.60%
הירשמו לצפייה 31,661 64,073 32,412  102.37%
הירשמו לצפייה 252,405 271,922 19,517  7.73%
הירשמו לצפייה 46 6,835 6,789  14,758.70%
שדרגו את המנוי 225,917 231,114 5,197  2.30%
שדרגו את המנוי 8,635 13,570 4,935  57.15%
שדרגו את המנוי 3,628 8,198 4,570  125.96%
שדרגו את המנוי 10,780 11,963 1,183  10.97%
שדרגו את המנוי 163,954 165,128 1,174  0.72%
שדרגו את המנוי 6,461 6,817 356  5.51%
שדרגו את המנוי 10,728 10,750 22  0.21%
שדרגו את המנוי 5,591 5,599 8  0.14%
שדרגו את המנוי 6,250 6,237 -13  -0.21%
שדרגו את המנוי 1,808 1,783 -25  -1.38%
שדרגו את המנוי 763 657 -106  -13.89%
שדרגו את המנוי 1,302 1,122 -180  -13.82%
שדרגו את המנוי 1,749 1,536 -213  -12.18%
שדרגו את המנוי 988 728 -260  -26.32%
שדרגו את המנוי 1,056 788 -268  -25.38%
שדרגו את המנוי 2,963 2,559 -404  -13.63%
שדרגו את המנוי 9,470 9,027 -443  -4.68%
שדרגו את המנוי 4,725 4,234 -491  -10.39%
שדרגו את המנוי 3,096 2,499 -597  -19.28%
שדרגו את המנוי 9,304 8,518 -786  -8.45%
שדרגו את המנוי 2,994 2,135 -859  -28.69%
שדרגו את המנוי 6,465 4,810 -1,655  -25.60%
שדרגו את המנוי 6,852 5,193 -1,659  -24.21%
שדרגו את המנוי 11,120 8,145 -2,975  -26.75%
שדרגו את המנוי 27,183 21,341 -5,842  -21.49%
שדרגו את המנוי 230,328 223,209 -7,119  -3.09%
שדרגו את המנוי 15,280 6,161 -9,119  -59.68%
שדרגו את המנוי 16,439 2,650 -13,789  -83.88%
שדרגו את המנוי 92,676 72,284 -20,392  -22.00%
שדרגו את המנוי 150,392 128,667 -21,725  -14.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 194,850

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -88,920

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,935
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,157
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 194,850
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -88,920
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 135,605 1.76%
מיטב דש 27,936 0.36%
פסגות 18,956 0.25%
הירשמו לצפייה 18,927 0.25%
הירשמו לצפייה 17,158 0.22%
הירשמו לצפייה 16,003 0.21%
שדרגו את המנוי 13,923 0.18%
שדרגו את המנוי 8,076 0.10%
שדרגו את המנוי 2,582 0.03%
שדרגו את המנוי 2,020 0.03%
שדרגו את המנוי 1,574 0.02%
שדרגו את המנוי 1,500 0.02%
שדרגו את המנוי 1,289 0.02%
שדרגו את המנוי 1,230 0.02%
שדרגו את המנוי 1,160 0.02%
שדרגו את המנוי 895 0.01%
שדרגו את המנוי 572 < 0.01%
שדרגו את המנוי 501 < 0.01%
שדרגו את המנוי 492 < 0.01%
שדרגו את המנוי 462 < 0.01%
שדרגו את המנוי 190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 137 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,298,163 29.85%
מנורה 388,615 5.05%
הפניקס 373,857 4.86%
הירשמו לצפייה 271,922 3.53%
הירשמו לצפייה 231,114 3.00%
הירשמו לצפייה 223,209 2.90%
שדרגו את המנוי 165,128 2.14%
שדרגו את המנוי 128,667 1.67%
שדרגו את המנוי 114,271 1.48%
שדרגו את המנוי 72,284 0.94%
שדרגו את המנוי 64,073 0.83%
שדרגו את המנוי 59,136 0.77%
שדרגו את המנוי 21,341 0.28%
שדרגו את המנוי 16,095 0.21%
שדרגו את המנוי 13,570 0.18%
שדרגו את המנוי 11,963 0.16%
שדרגו את המנוי 10,750 0.14%
שדרגו את המנוי 9,027 0.12%
שדרגו את המנוי 8,518 0.11%
שדרגו את המנוי 8,198 0.11%
שדרגו את המנוי 8,145 0.11%
שדרגו את המנוי 7,602 0.10%
שדרגו את המנוי 6,835 0.09%
שדרגו את המנוי 6,817 0.09%
שדרגו את המנוי 6,237 0.08%
שדרגו את המנוי 6,161 0.08%
שדרגו את המנוי 5,960 0.08%
שדרגו את המנוי 5,599 0.07%
שדרגו את המנוי 5,193 0.07%
שדרגו את המנוי 4,810 0.06%
שדרגו את המנוי 4,370 0.06%
שדרגו את המנוי 4,234 0.05%
שדרגו את המנוי 4,063 0.05%
שדרגו את המנוי 4,015 0.05%
שדרגו את המנוי 3,900 0.05%
שדרגו את המנוי 2,650 0.03%
שדרגו את המנוי 2,559 0.03%
שדרגו את המנוי 2,499 0.03%
שדרגו את המנוי 2,135 0.03%
שדרגו את המנוי 2,114 0.03%
שדרגו את המנוי 1,783 0.02%
שדרגו את המנוי 1,536 0.02%
שדרגו את המנוי 1,368 0.02%
שדרגו את המנוי 1,122 0.01%
שדרגו את המנוי 967 0.01%
שדרגו את המנוי 788 0.01%
שדרגו את המנוי 728 < 0.01%
שדרגו את המנוי 675 < 0.01%
שדרגו את המנוי 657 < 0.01%
שדרגו את המנוי 376 < 0.01%
שדרגו את המנוי 287 < 0.01%
שדרגו את המנוי 240 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 •  
משקיע/ה
חברה ציבורית