תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חברה לישראל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
אי.בי.אי. 14,390 15,035 645  4.48%
מיטב דש 26,052 26,413 361  1.39%
הירשמו לצפייה 1,481 1,820 339  22.89%
הירשמו לצפייה 19,351 19,658 307  1.59%
הירשמו לצפייה 2,896 3,179 283  9.77%
שדרגו את המנוי 1,810 2,068 258  14.25%
שדרגו את המנוי 18,725 18,874 149  0.80%
שדרגו את המנוי 1,342 1,438 96  7.15%
שדרגו את המנוי 1,188 1,271 83  6.99%
שדרגו את המנוי 1,109 1,065 -44  -3.97%
שדרגו את המנוי 880 825 -55  -6.25%
שדרגו את המנוי 505 423 -82  -16.24%
שדרגו את המנוי 1,574 1,454 -120  -7.62%
שדרגו את המנוי 15,735 15,499 -236  -1.50%
שדרגו את המנוי 17,844 17,585 -259  -1.45%
שדרגו את המנוי 982 484 -498  -50.71%
שדרגו את המנוי 6,477 5,526 -951  -14.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,521

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,245

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מנורה 388,615 442,223 53,608  13.79%
מגדל 114,271 126,345 12,074  10.57%
הירשמו לצפייה 2,650 13,561 10,911  411.74%
הירשמו לצפייה 271,922 272,753 831  0.31%
הירשמו לצפייה 6,817 7,191 374  5.49%
שדרגו את המנוי 2,499 2,821 322  12.89%
שדרגו את המנוי 2,135 2,335 200  9.37%
שדרגו את המנוי 1,122 1,310 188  16.76%
שדרגו את המנוי 165,128 165,141 13  0.01%
שדרגו את המנוי 5,599 5,600 1  0.02%
שדרגו את המנוי 5,193 5,172 -21  -0.40%
שדרגו את המנוי 376 290 -86  -22.87%
שדרגו את המנוי 728 641 -87  -11.95%
שדרגו את המנוי 788 700 -88  -11.17%
שדרגו את המנוי 128,667 128,562 -105  -0.08%
שדרגו את המנוי 657 549 -108  -16.44%
שדרגו את המנוי 1,368 1,230 -138  -10.09%
שדרגו את המנוי 675 519 -156  -23.11%
שדרגו את המנוי 967 710 -257  -26.58%
שדרגו את המנוי 8,145 7,845 -300  -3.68%
שדרגו את המנוי 2,114 1,761 -353  -16.70%
שדרגו את המנוי 1,783 1,413 -370  -20.75%
שדרגו את המנוי 4,810 4,348 -462  -9.60%
שדרגו את המנוי 1,536 1,028 -508  -33.07%
שדרגו את המנוי 2,559 2,006 -553  -21.61%
שדרגו את המנוי 8,518 7,869 -649  -7.62%
שדרגו את המנוי 11,963 11,189 -774  -6.47%
שדרגו את המנוי 4,370 3,300 -1,070  -24.49%
שדרגו את המנוי 3,900 2,612 -1,288  -33.03%
שדרגו את המנוי 4,015 2,660 -1,355  -33.75%
שדרגו את המנוי 6,835 5,450 -1,385  -20.26%
שדרגו את המנוי 373,857 372,334 -1,523  -0.41%
שדרגו את המנוי 10,750 8,780 -1,970  -18.33%
שדרגו את המנוי 6,161 3,989 -2,172  -35.25%
שדרגו את המנוי 6,237 4,036 -2,201  -35.29%
שדרגו את המנוי 231,114 228,888 -2,226  -0.96%
שדרגו את המנוי 7,602 5,292 -2,310  -30.39%
שדרגו את המנוי 21,341 16,779 -4,562  -21.38%
שדרגו את המנוי 64,073 57,416 -6,657  -10.39%
שדרגו את המנוי 16,095 9,155 -6,940  -43.12%
שדרגו את המנוי 13,570 5,920 -7,650  -56.37%
שדרגו את המנוי 223,209 214,200 -9,009  -4.04%
שדרגו את המנוי 59,136 48,429 -10,707  -18.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 78,522

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -68,040

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,521
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,245
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 78,522
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -68,040
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 135,882 1.77%
מיטב דש 26,413 0.34%
אקסלנס 19,658 0.26%
הירשמו לצפייה 18,874 0.25%
הירשמו לצפייה 17,585 0.23%
הירשמו לצפייה 15,499 0.20%
שדרגו את המנוי 15,035 0.20%
שדרגו את המנוי 5,526 0.07%
שדרגו את המנוי 3,179 0.04%
שדרגו את המנוי 2,068 0.03%
שדרגו את המנוי 2,020 0.03%
שדרגו את המנוי 1,820 0.02%
שדרגו את המנוי 1,454 0.02%
שדרגו את המנוי 1,438 0.02%
שדרגו את המנוי 1,271 0.02%
שדרגו את המנוי 1,065 0.01%
שדרגו את המנוי 825 0.01%
שדרגו את המנוי 775 0.01%
שדרגו את המנוי 484 < 0.01%
שדרגו את המנוי 423 < 0.01%
שדרגו את המנוי 275 < 0.01%
שדרגו את המנוי 190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,290,011 29.75%
מנורה 442,223 5.74%
הפניקס 372,334 4.84%
הירשמו לצפייה 272,753 3.54%
הירשמו לצפייה 228,888 2.97%
הירשמו לצפייה 214,200 2.78%
שדרגו את המנוי 165,141 2.15%
שדרגו את המנוי 128,562 1.67%
שדרגו את המנוי 126,345 1.64%
שדרגו את המנוי 72,284 0.94%
שדרגו את המנוי 57,416 0.75%
שדרגו את המנוי 48,429 0.63%
שדרגו את המנוי 16,779 0.22%
שדרגו את המנוי 13,561 0.18%
שדרגו את המנוי 11,189 0.15%
שדרגו את המנוי 9,155 0.12%
שדרגו את המנוי 8,780 0.11%
שדרגו את המנוי 7,869 0.10%
שדרגו את המנוי 7,845 0.10%
שדרגו את המנוי 7,191 0.09%
שדרגו את המנוי 5,960 0.08%
שדרגו את המנוי 5,920 0.08%
שדרגו את המנוי 5,600 0.07%
שדרגו את המנוי 5,450 0.07%
שדרגו את המנוי 5,292 0.07%
שדרגו את המנוי 5,172 0.07%
שדרגו את המנוי 4,348 0.06%
שדרגו את המנוי 4,063 0.05%
שדרגו את המנוי 4,036 0.05%
שדרגו את המנוי 3,989 0.05%
שדרגו את המנוי 3,300 0.04%
שדרגו את המנוי 2,821 0.04%
שדרגו את המנוי 2,674 0.03%
שדרגו את המנוי 2,660 0.03%
שדרגו את המנוי 2,612 0.03%
שדרגו את המנוי 2,335 0.03%
שדרגו את המנוי 2,006 0.03%
שדרגו את המנוי 1,761 0.02%
שדרגו את המנוי 1,413 0.02%
שדרגו את המנוי 1,310 0.02%
שדרגו את המנוי 1,230 0.02%
שדרגו את המנוי 1,028 0.01%
שדרגו את המנוי 710 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 678 < 0.01%
שדרגו את המנוי 641 < 0.01%
שדרגו את המנוי 549 < 0.01%
שדרגו את המנוי 519 < 0.01%
שדרגו את המנוי 290 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 •  
משקיע/ה
חברה ציבורית