תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חברה לישראל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
ילין לפידות 43,953 52,238 8,285  18.85%
מיטב דש 29,084 31,994 2,910  10.01%
הירשמו לצפייה 12,786 13,923 1,137  8.89%
הירשמו לצפייה 14,210 15,044 834  5.87%
הירשמו לצפייה 623 1,081 458  73.52%
שדרגו את המנוי 704 1,126 422  59.94%
שדרגו את המנוי 910 1,302 392  43.08%
שדרגו את המנוי 12,688 13,040 352  2.77%
שדרגו את המנוי 3,386 3,586 200  5.91%
שדרגו את המנוי 477 599 122  25.58%
שדרגו את המנוי 1,255 1,320 65  5.18%
שדרגו את המנוי 875 925 50  5.71%
שדרגו את המנוי 463 492 29  6.26%
שדרגו את המנוי 5,805 5,643 -162  -2.79%
שדרגו את המנוי 11,032 10,637 -395  -3.58%
שדרגו את המנוי 1,520 928 -592  -38.95%
שדרגו את המנוי 10,856 9,705 -1,151  -10.60%
שדרגו את המנוי 67,433 19,778 -47,655  -70.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,256

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -49,955

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
הפניקס 229,703 261,751 32,048  13.95%
אקסלנס 66,804 78,452 11,648  17.44%
הירשמו לצפייה 8,820 16,313 7,493  84.95%
הירשמו לצפייה 80,099 87,067 6,968  8.70%
הירשמו לצפייה 165,347 167,533 2,186  1.32%
שדרגו את המנוי 5,072 6,835 1,763  34.76%
שדרגו את המנוי 3,300 4,370 1,070  32.42%
שדרגו את המנוי 6,633 7,702 1,069  16.12%
שדרגו את המנוי 11,905 12,396 491  4.12%
שדרגו את המנוי 287,633 287,739 106  0.04%
שדרגו את המנוי 288 310 22  7.64%
שדרגו את המנוי 3,480 3,495 15  0.43%
שדרגו את המנוי 1,379 1,369 -10  -0.73%
שדרגו את המנוי 1,536 1,511 -25  -1.63%
שדרגו את המנוי 608 558 -50  -8.22%
שדרגו את המנוי 605 555 -50  -8.26%
שדרגו את המנוי 1,726 1,674 -52  -3.01%
שדרגו את המנוי 997 849 -148  -14.84%
שדרגו את המנוי 1,592 1,425 -167  -10.49%
שדרגו את המנוי 2,147 1,777 -370  -17.23%
שדרגו את המנוי 2,674 2,287 -387  -14.47%
שדרגו את המנוי 6,800 6,227 -573  -8.43%
שדרגו את המנוי 7,048 6,429 -619  -8.78%
שדרגו את המנוי 7,034 6,350 -684  -9.72%
שדרגו את המנוי 209,022 208,220 -802  -0.38%
שדרגו את המנוי 15,574 14,089 -1,485  -9.54%
שדרגו את המנוי 5,607 3,868 -1,739  -31.01%
שדרגו את המנוי 49,602 38,975 -10,627  -21.42%
שדרגו את המנוי 416,463 404,756 -11,707  -2.81%
שדרגו את המנוי 268,031 254,325 -13,706  -5.11%
שדרגו את המנוי 131,347 94,565 -36,782  -28.00%
שדרגו את המנוי 128,563 88,224 -40,339  -31.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 64,879

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -120,322

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,256
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -49,955
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 64,879
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -120,322
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 186,762 2.43%
ילין לפידות 52,238 0.68%
מיטב דש 31,994 0.42%
הירשמו לצפייה 19,778 0.26%
הירשמו לצפייה 15,044 0.20%
הירשמו לצפייה 13,923 0.18%
שדרגו את המנוי 13,040 0.17%
שדרגו את המנוי 10,637 0.14%
שדרגו את המנוי 9,705 0.13%
שדרגו את המנוי 5,643 0.07%
שדרגו את המנוי 3,586 0.05%
שדרגו את המנוי 1,980 0.03%
שדרגו את המנוי 1,320 0.02%
שדרגו את המנוי 1,302 0.02%
שדרגו את המנוי 1,126 0.01%
שדרגו את המנוי 1,081 0.01%
שדרגו את המנוי 928 0.01%
שדרגו את המנוי 925 0.01%
שדרגו את המנוי 603 < 0.01%
שדרגו את המנוי 599 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 492 < 0.01%
שדרגו את המנוי 179 < 0.01%
שדרגו את המנוי 139 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,169,536 28.18%
מנורה 404,756 5.26%
הראל 287,739 3.74%
הירשמו לצפייה 261,751 3.40%
הירשמו לצפייה 254,325 3.30%
הירשמו לצפייה 208,220 2.70%
שדרגו את המנוי 167,533 2.18%
שדרגו את המנוי 94,565 1.23%
שדרגו את המנוי 88,224 1.15%
שדרגו את המנוי 87,067 1.13%
שדרגו את המנוי 78,452 1.02%
שדרגו את המנוי 43,250 0.56%
שדרגו את המנוי 38,975 0.51%
שדרגו את המנוי 16,313 0.21%
שדרגו את המנוי 14,089 0.18%
שדרגו את המנוי 12,396 0.16%
שדרגו את המנוי 9,155 0.12%
שדרגו את המנוי 7,702 0.10%
שדרגו את המנוי 7,650 0.10%
שדרגו את המנוי 6,835 0.09%
שדרגו את המנוי 6,429 0.08%
שדרגו את המנוי 6,350 0.08%
שדרגו את המנוי 6,322 0.08%
שדרגו את המנוי 6,227 0.08%
שדרגו את המנוי 4,831 0.06%
שדרגו את המנוי 4,370 0.06%
שדרגו את המנוי 3,881 0.05%
שדרגו את המנוי 3,868 0.05%
שדרגו את המנוי 3,536 0.05%
שדרגו את המנוי 3,495 0.05%
שדרגו את המנוי 3,289 0.04%
שדרגו את המנוי 2,777 0.04%
שדרגו את המנוי 2,534 0.03%
שדרגו את המנוי 2,353 0.03%
שדרגו את המנוי 2,350 0.03%
שדרגו את המנוי 2,287 0.03%
שדרגו את המנוי 1,855 0.02%
שדרגו את המנוי 1,777 0.02%
שדרגו את המנוי 1,674 0.02%
שדרגו את המנוי 1,511 0.02%
שדרגו את המנוי 1,425 0.02%
שדרגו את המנוי 1,406 0.02%
שדרגו את המנוי 1,369 0.02%
שדרגו את המנוי 849 0.01%
שדרגו את המנוי 678 < 0.01%
שדרגו את המנוי 582 < 0.01%
שדרגו את המנוי 558 < 0.01%
שדרגו את המנוי 555 < 0.01%
שדרגו את המנוי 470 < 0.01%
שדרגו את המנוי 450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 310 < 0.01%
שדרגו את המנוי 171 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 •  
משקיע/ה
חברה ציבורית