תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חברה לישראל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
מור 2,690 10,070 7,380  274.35%
כוון 8,150 10,300 2,150  26.38%
הירשמו לצפייה 29,339 31,097 1,758  5.99%
הירשמו לצפייה 21,632 22,717 1,085  5.02%
הירשמו לצפייה 87,080 87,661 581  0.67%
שדרגו את המנוי 6,070 6,510 440  7.25%
שדרגו את המנוי 1,193 1,400 207  17.35%
שדרגו את המנוי 374 504 130  34.76%
שדרגו את המנוי 1,017 1,070 53  5.21%
שדרגו את המנוי 565 555 -10  -1.77%
שדרגו את המנוי 602 582 -20  -3.32%
שדרגו את המנוי 7,484 7,461 -23  -0.31%
שדרגו את המנוי 15,000 14,866 -134  -0.89%
שדרגו את המנוי 1,524 568 -956  -62.73%
שדרגו את המנוי -5,360 -6,626 -1,266  23.62%
שדרגו את המנוי 12,428 10,088 -2,340  -18.83%
שדרגו את המנוי 11,319 8,711 -2,608  -23.04%
שדרגו את המנוי 30,002 25,294 -4,708  -15.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,784

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,065

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
מיטב דש 278,659 307,017 28,358  10.18%
הפניקס 263,120 289,494 26,374  10.02%
הירשמו לצפייה 184,258 193,109 8,851  4.80%
הירשמו לצפייה 79,376 86,186 6,810  8.58%
הירשמו לצפייה 208,220 209,794 1,574  0.76%
שדרגו את המנוי 3,289 4,555 1,266  38.49%
שדרגו את המנוי 4,340 5,495 1,155  26.61%
שדרגו את המנוי 42,436 43,195 759  1.79%
שדרגו את המנוי 1,652 1,991 339  20.52%
שדרגו את המנוי 13,403 13,618 215  1.60%
שדרגו את המנוי 11,233 11,265 32  0.28%
שדרגו את המנוי 301,656 301,683 27  0.01%
שדרגו את המנוי 7,754 7,761 7  0.09%
שדרגו את המנוי 509,482 509,475 -7
שדרגו את המנוי 2,515 2,447 -68  -2.70%
שדרגו את המנוי 1,428 1,283 -145  -10.15%
שדרגו את המנוי 1,689 1,303 -386  -22.85%
שדרגו את המנוי 2,922 2,532 -390  -13.35%
שדרגו את המנוי 1,529 1,026 -503  -32.90%
שדרגו את המנוי 6,451 5,930 -521  -8.08%
שדרגו את המנוי 6,501 5,407 -1,094  -16.83%
שדרגו את המנוי 5,562 4,228 -1,334  -23.98%
שדרגו את המנוי 3,895 1,899 -1,996  -51.25%
שדרגו את המנוי 2,031 0 -2,031  -100.00%
שדרגו את המנוי 6,879 4,475 -2,404  -34.95%
שדרגו את המנוי 9,155 4,455 -4,700  -51.34%
שדרגו את המנוי 28,536 22,000 -6,536  -22.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 75,767

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,115

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 13,784
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,065
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 75,767
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -22,115
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 236,340 3.07%
ילין לפידות 87,661 1.14%
הראל 31,097 0.40%
הירשמו לצפייה 25,294 0.33%
הירשמו לצפייה 22,717 0.30%
הירשמו לצפייה 14,866 0.19%
שדרגו את המנוי 10,300 0.13%
שדרגו את המנוי 10,088 0.13%
שדרגו את המנוי 10,070 0.13%
שדרגו את המנוי 8,711 0.11%
שדרגו את המנוי 7,461 0.10%
שדרגו את המנוי 6,510 0.08%
שדרגו את המנוי 1,980 0.03%
שדרגו את המנוי 1,400 0.02%
שדרגו את המנוי 1,070 0.01%
שדרגו את המנוי 673 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 582 < 0.01%
שדרגו את המנוי 568 < 0.01%
שדרגו את המנוי 555 < 0.01%
שדרגו את המנוי 504 < 0.01%
שדרגו את המנוי 130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 69 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60 < 0.01%
שדרגו את המנוי -6,626 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,317,578 30.10%
מנורה 509,475 6.62%
מיטב דש 307,017 3.99%
הירשמו לצפייה 301,683 3.92%
הירשמו לצפייה 289,494 3.76%
הירשמו לצפייה 209,794 2.73%
שדרגו את המנוי 193,109 2.51%
שדרגו את המנוי 102,367 1.33%
שדרגו את המנוי 86,186 1.12%
שדרגו את המנוי 66,073 0.86%
שדרגו את המנוי 48,744 0.63%
שדרגו את המנוי 43,195 0.56%
שדרגו את המנוי 22,000 0.29%
שדרגו את המנוי 18,361 0.24%
שדרגו את המנוי 13,618 0.18%
שדרגו את המנוי 11,265 0.15%
שדרגו את המנוי 7,761 0.10%
שדרגו את המנוי 6,605 0.09%
שדרגו את המנוי 6,216 0.08%
שדרגו את המנוי 5,930 0.08%
שדרגו את המנוי 5,495 0.07%
שדרגו את המנוי 5,407 0.07%
שדרגו את המנוי 5,182 0.07%
שדרגו את המנוי 4,794 0.06%
שדרגו את המנוי 4,555 0.06%
שדרגו את המנוי 4,475 0.06%
שדרגו את המנוי 4,455 0.06%
שדרגו את המנוי 4,228 0.05%
שדרגו את המנוי 3,875 0.05%
שדרגו את המנוי 3,187 0.04%
שדרגו את המנוי 2,532 0.03%
שדרגו את המנוי 2,447 0.03%
שדרגו את המנוי 2,350 0.03%
שדרגו את המנוי 1,991 0.03%
שדרגו את המנוי 1,899 0.02%
שדרגו את המנוי 1,887 0.02%
שדרגו את המנוי 1,613 0.02%
שדרגו את המנוי 1,478 0.02%
שדרגו את המנוי 1,303 0.02%
שדרגו את המנוי 1,283 0.02%
שדרגו את המנוי 1,026 0.01%
שדרגו את המנוי 840 0.01%
שדרגו את המנוי 833 0.01%
שדרגו את המנוי 678 < 0.01%
שדרגו את המנוי 668 < 0.01%
שדרגו את המנוי 204 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 •  
משקיע/ה
חברה ציבורית