תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חברה לישראל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
ילין לפידות 53,359 60,203 6,844  12.83%
פסגות 15,793 17,054 1,261  7.98%
הירשמו לצפייה 11,470 12,457 987  8.61%
הירשמו לצפייה 4,291 4,775 484  11.28%
הירשמו לצפייה 190 300 110  57.89%
שדרגו את המנוי 1,466 1,522 56  3.82%
שדרגו את המנוי 425 460 35  8.24%
שדרגו את המנוי 507 497 -10  -1.97%
שדרגו את המנוי 1,272 1,258 -14  -1.10%
שדרגו את המנוי 1,081 1,067 -14  -1.30%
שדרגו את המנוי 925 895 -30  -3.24%
שדרגו את המנוי 980 924 -56  -5.71%
שדרגו את המנוי 6,121 6,007 -114  -1.86%
שדרגו את המנוי 10,801 10,639 -162  -1.50%
שדרגו את המנוי 3,586 3,386 -200  -5.58%
שדרגו את המנוי 14,913 14,530 -383  -2.57%
שדרגו את המנוי 8,806 7,812 -994  -11.29%
שדרגו את המנוי 31,662 30,060 -1,602  -5.06%
שדרגו את המנוי 20,516 18,909 -1,607  -7.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,777

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,186

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
מנורה 404,756 509,482 104,726  25.87%
מיטב דש 254,325 278,659 24,334  9.57%
הירשמו לצפייה 43,250 66,073 22,823  52.77%
הירשמו לצפייה 167,533 184,258 16,725  9.98%
הירשמו לצפייה 87,067 102,367 15,300  17.57%
שדרגו את המנוי 287,739 301,656 13,917  4.84%
שדרגו את המנוי 16,313 28,536 12,223  74.93%
שדרגו את המנוי 14,089 18,361 4,272  30.32%
שדרגו את המנוי 7,702 11,233 3,531  45.85%
שדרגו את המנוי 38,975 42,436 3,461  8.88%
שדרגו את המנוי 4,831 6,501 1,670  34.57%
שדרגו את המנוי 6,227 7,754 1,527  24.52%
שדרגו את המנוי 261,751 263,120 1,369  0.52%
שדרגו את המנוי 3,881 5,182 1,301  33.52%
שדרגו את המנוי 1,369 2,515 1,146  83.71%
שדרגו את המנוי 12,396 13,403 1,007  8.12%
שדרגו את המנוי 78,452 79,376 924  1.18%
שדרגו את המנוי 3,495 4,340 845  24.18%
שדרגו את המנוי 2,534 3,187 653  25.77%
שדרגו את המנוי 2,287 2,922 635  27.77%
שדרגו את המנוי 849 1,428 579  68.20%
שדרגו את המנוי 1,511 2,031 520  34.41%
שדרגו את המנוי 3,536 3,895 359  10.15%
שדרגו את המנוי 558 833 275  49.28%
שדרגו את המנוי 582 840 258  44.33%
שדרגו את המנוי 6,350 6,605 255  4.02%
שדרגו את המנוי 1,406 1,652 246  17.50%
שדרגו את המנוי 555 668 113  20.36%
שדרגו את המנוי 450 529 79  17.56%
שדרגו את המנוי 1,425 1,478 53  3.72%
שדרגו את המנוי 310 359 49  15.81%
שדרגו את המנוי 171 204 33  19.30%
שדרגו את המנוי 3,868 3,875 7  0.18%
שדרגו את המנוי 470 400 -70  -14.89%
שדרגו את המנוי 1,777 1,689 -88  -4.95%
שדרגו את המנוי 1,674 1,529 -145  -8.66%
שדרגו את המנוי 6,429 6,216 -213  -3.31%
שדרגו את המנוי 6,835 6,451 -384  -5.62%
שדרגו את המנוי 6,322 5,562 -760  -12.02%
שדרגו את המנוי 7,650 6,879 -771  -10.08%
שדרגו את המנוי 4,370 3,300 -1,070  -24.49%
שדרגו את המנוי 2,777 1,613 -1,164  -41.92%
שדרגו את המנוי 1,855 647 -1,208  -65.12%
שדרגו את המנוי 88,224 48,744 -39,480  -44.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 235,215

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -45,353

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,777
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,186
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 235,215
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -45,353
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 196,073 2.55%
ילין לפידות 60,203 0.78%
מיטב דש 30,060 0.39%
הירשמו לצפייה 18,909 0.25%
הירשמו לצפייה 17,054 0.22%
הירשמו לצפייה 14,530 0.19%
שדרגו את המנוי 12,457 0.16%
שדרגו את המנוי 10,639 0.14%
שדרגו את המנוי 7,812 0.10%
שדרגו את המנוי 6,007 0.08%
שדרגו את המנוי 4,775 0.06%
שדרגו את המנוי 3,386 0.04%
שדרגו את המנוי 1,980 0.03%
שדרגו את המנוי 1,522 0.02%
שדרגו את המנוי 1,258 0.02%
שדרגו את המנוי 1,067 0.01%
שדרגו את המנוי 924 0.01%
שדרגו את המנוי 895 0.01%
שדרגו את המנוי 599 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 497 < 0.01%
שדרגו את המנוי 460 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 139 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,271,514 29.51%
מנורה 509,482 6.62%
הראל 301,656 3.92%
הירשמו לצפייה 278,659 3.62%
הירשמו לצפייה 263,120 3.42%
הירשמו לצפייה 208,220 2.70%
שדרגו את המנוי 184,258 2.39%
שדרגו את המנוי 102,367 1.33%
שדרגו את המנוי 79,376 1.03%
שדרגו את המנוי 66,073 0.86%
שדרגו את המנוי 48,744 0.63%
שדרגו את המנוי 42,436 0.55%
שדרגו את המנוי 28,536 0.37%
שדרגו את המנוי 18,361 0.24%
שדרגו את המנוי 13,403 0.17%
שדרגו את המנוי 11,233 0.15%
שדרגו את המנוי 9,155 0.12%
שדרגו את המנוי 7,754 0.10%
שדרגו את המנוי 6,879 0.09%
שדרגו את המנוי 6,605 0.09%
שדרגו את המנוי 6,501 0.08%
שדרגו את המנוי 6,451 0.08%
שדרגו את המנוי 6,216 0.08%
שדרגו את המנוי 5,562 0.07%
שדרגו את המנוי 5,182 0.07%
שדרגו את המנוי 4,794 0.06%
שדרגו את המנוי 4,340 0.06%
שדרגו את המנוי 3,895 0.05%
שדרגו את המנוי 3,875 0.05%
שדרגו את המנוי 3,300 0.04%
שדרגו את המנוי 3,289 0.04%
שדרגו את המנוי 3,187 0.04%
שדרגו את המנוי 2,922 0.04%
שדרגו את המנוי 2,515 0.03%
שדרגו את המנוי 2,353 0.03%
שדרגו את המנוי 2,350 0.03%
שדרגו את המנוי 2,031 0.03%
שדרגו את המנוי 1,887 0.02%
שדרגו את המנוי 1,689 0.02%
שדרגו את המנוי 1,652 0.02%
שדרגו את המנוי 1,613 0.02%
שדרגו את המנוי 1,529 0.02%
שדרגו את המנוי 1,478 0.02%
שדרגו את המנוי 1,428 0.02%
שדרגו את המנוי 840 0.01%
שדרגו את המנוי 833 0.01%
שדרגו את המנוי 678 < 0.01%
שדרגו את המנוי 668 < 0.01%
שדרגו את המנוי 647 < 0.01%
שדרגו את המנוי 529 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 359 < 0.01%
שדרגו את המנוי 204 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 •  
משקיע/ה
חברה ציבורית