תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חברה לישראל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
אקסלנס 8,465 15,006 6,541  77.27%
הראל 20,806 26,254 5,448  26.18%
הירשמו לצפייה 26,876 28,094 1,218  4.53%
הירשמו לצפייה 2,757 3,733 976  35.40%
הירשמו לצפייה 8,148 8,844 696  8.54%
שדרגו את המנוי 17,013 17,617 604  3.55%
שדרגו את המנוי 460 730 270  58.70%
שדרגו את המנוי 1,628 1,796 168  10.32%
שדרגו את המנוי 13,477 13,637 160  1.19%
שדרגו את המנוי 915 995 80  8.74%
שדרגו את המנוי 545 575 30  5.50%
שדרגו את המנוי 1,572 1,500 -72  -4.58%
שדרגו את המנוי 893 784 -109  -12.21%
שדרגו את המנוי 1,575 1,363 -212  -13.46%
שדרגו את המנוי 21,096 20,566 -530  -2.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,191

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -923

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 274,666 292,402 17,736  6.46%
הראל 247,461 252,405 4,944  2.00%
הירשמו לצפייה 222,229 225,917 3,688  1.66%
הירשמו לצפייה 229,956 230,328 372  0.16%
הירשמו לצפייה 9,180 9,470 290  3.16%
שדרגו את המנוי 351,137 351,383 246  0.07%
שדרגו את המנוי 1,265 1,306 41  3.24%
שדרגו את המנוי 5,588 5,591 3  0.05%
שדרגו את המנוי 690 675 -15  -2.17%
שדרגו את המנוי 370 287 -83  -22.43%
שדרגו את המנוי 164,099 163,954 -145  -0.09%
שדרגו את המנוי 6,615 6,465 -150  -2.27%
שדרגו את המנוי 526 376 -150  -28.52%
שדרגו את המנוי 724 558 -166  -22.93%
שדרגו את המנוי 937 763 -174  -18.57%
שדרגו את המנוי 10,959 10,780 -179  -1.63%
שדרגו את המנוי 6,698 6,461 -237  -3.54%
שדרגו את המנוי 5,104 4,725 -379  -7.43%
שדרגו את המנוי 9,754 9,304 -450  -4.61%
שדרגו את המנוי 4,466 4,015 -451  -10.10%
שדרגו את המנוי 2,618 2,114 -504  -19.25%
שדרגו את המנוי 7,424 6,852 -572  -7.70%
שדרגו את המנוי 9,221 8,635 -586  -6.36%
שדרגו את המנוי 3,757 3,096 -661  -17.59%
שדרגו את המנוי 7,506 6,250 -1,256  -16.73%
שדרגו את המנוי 12,191 10,728 -1,463  -12.00%
שדרגו את המנוי 5,568 4,063 -1,505  -27.03%
שדרגו את המנוי 5,477 3,628 -1,849  -33.76%
שדרגו את המנוי 9,707 7,602 -2,105  -21.69%
שדרגו את המנוי 29,921 27,183 -2,738  -9.15%
שדרגו את המנוי 153,377 150,392 -2,985  -1.95%
שדרגו את המנוי 3,130 46 -3,084  -98.53%
שדרגו את המנוי 74,985 59,136 -15,849  -21.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,320

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -37,736

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 16,191
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -923
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 27,320
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -37,736
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 146,084 1.90%
מיטב דש 28,094 0.36%
הראל 26,254 0.34%
הירשמו לצפייה 20,566 0.27%
הירשמו לצפייה 17,617 0.23%
הירשמו לצפייה 15,006 0.19%
שדרגו את המנוי 13,637 0.18%
שדרגו את המנוי 8,844 0.11%
שדרגו את המנוי 3,733 0.05%
שדרגו את המנוי 2,020 0.03%
שדרגו את המנוי 1,796 0.02%
שדרגו את המנוי 1,500 0.02%
שדרגו את המנוי 1,363 0.02%
שדרגו את המנוי 1,152 0.01%
שדרגו את המנוי 995 0.01%
שדרגו את המנוי 784 0.01%
שדרגו את המנוי 730 < 0.01%
שדרגו את המנוי 645 < 0.01%
שדרגו את המנוי 575 < 0.01%
שדרגו את המנוי 383 < 0.01%
שדרגו את המנוי 220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 140 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,078,859 27.00%
מנורה 351,383 4.56%
הפניקס 292,402 3.80%
הירשמו לצפייה 252,405 3.28%
הירשמו לצפייה 230,328 2.99%
הירשמו לצפייה 225,917 2.93%
שדרגו את המנוי 163,954 2.13%
שדרגו את המנוי 150,392 1.95%
שדרגו את המנוי 92,676 1.20%
שדרגו את המנוי 59,136 0.77%
שדרגו את המנוי 31,661 0.41%
שדרגו את המנוי 27,183 0.35%
שדרגו את המנוי 16,439 0.21%
שדרגו את המנוי 16,095 0.21%
שדרגו את המנוי 15,280 0.20%
שדרגו את המנוי 11,120 0.14%
שדרגו את המנוי 10,780 0.14%
שדרגו את המנוי 10,728 0.14%
שדרגו את המנוי 9,470 0.12%
שדרגו את המנוי 9,304 0.12%
שדרגו את המנוי 8,635 0.11%
שדרגו את המנוי 7,602 0.10%
שדרגו את המנוי 6,852 0.09%
שדרגו את המנוי 6,465 0.08%
שדרגו את המנוי 6,461 0.08%
שדרגו את המנוי 6,250 0.08%
שדרגו את המנוי 5,960 0.08%
שדרגו את המנוי 5,591 0.07%
שדרגו את המנוי 4,725 0.06%
שדרגו את המנוי 4,370 0.06%
שדרגו את המנוי 4,063 0.05%
שדרגו את המנוי 4,015 0.05%
שדרגו את המנוי 3,900 0.05%
שדרגו את המנוי 3,628 0.05%
שדרגו את המנוי 3,096 0.04%
שדרגו את המנוי 2,994 0.04%
שדרגו את המנוי 2,963 0.04%
שדרגו את המנוי 2,114 0.03%
שדרגו את המנוי 1,808 0.02%
שדרגו את המנוי 1,749 0.02%
שדרגו את המנוי 1,368 0.02%
שדרגו את המנוי 1,306 0.02%
שדרגו את המנוי 1,302 0.02%
שדרגו את המנוי 1,056 0.01%
שדרגו את המנוי 988 0.01%
שדרגו את המנוי 763 < 0.01%
שדרגו את המנוי 675 < 0.01%
שדרגו את המנוי 558 < 0.01%
שדרגו את המנוי 376 < 0.01%
שדרגו את המנוי 287 < 0.01%
שדרגו את המנוי 240 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 •  
משקיע/ה
חברה ציבורית