תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חברה לישראל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2021 31.03.2021 שינוי
מגדל 14,448 15,400 952  6.59%
אלטרנטיב בית השקעות 1,445 1,994 549  37.99%
הירשמו לצפייה 4,154 4,574 420  10.11%
הירשמו לצפייה 9,163 9,349 186  2.03%
הירשמו לצפייה 87,372 87,533 161  0.18%
שדרגו את המנוי 5,152 5,251 99  1.92%
שדרגו את המנוי 355 405 50  14.08%
שדרגו את המנוי 1,931 1,926 -5  -0.26%
שדרגו את המנוי 603 595 -8  -1.33%
שדרגו את המנוי 8,149 8,116 -33  -0.40%
שדרגו את המנוי 215 156 -59  -27.44%
שדרגו את המנוי 480 410 -70  -14.58%
שדרגו את המנוי 1,365 1,278 -87  -6.37%
שדרגו את המנוי 9,246 9,152 -94  -1.02%
שדרגו את המנוי 377 249 -128  -33.95%
שדרגו את המנוי 3,050 2,850 -200  -6.56%
שדרגו את המנוי 4,373 4,066 -307  -7.02%
שדרגו את המנוי 23,209 22,856 -353  -1.52%
שדרגו את המנוי 1,712 1,310 -402  -23.48%
שדרגו את המנוי 15,169 14,684 -485  -3.20%
שדרגו את המנוי 27,461 24,901 -2,560  -9.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,417

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,791

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
מנורה 378,860 439,907 61,047  16.11%
כלל 230,327 285,188 54,861  23.82%
הירשמו לצפייה 354,795 383,473 28,678  8.08%
הירשמו לצפייה 215,276 223,580 8,304  3.86%
הירשמו לצפייה 351,054 353,434 2,380  0.68%
שדרגו את המנוי 7,037 7,992 955  13.57%
שדרגו את המנוי 15,009 15,833 824  5.49%
שדרגו את המנוי 4,660 4,969 309  6.63%
שדרגו את המנוי 1,492 1,495 3  0.20%
שדרגו את המנוי 0 1 1
שדרגו את המנוי 5,745 5,711 -34  -0.59%
שדרגו את המנוי 45,496 45,392 -104  -0.23%
שדרגו את המנוי 1,682 1,497 -185  -11.00%
שדרגו את המנוי 194,128 193,790 -338  -0.17%
שדרגו את המנוי 2,350 1,408 -942  -40.09%
שדרגו את המנוי 284,121 281,668 -2,453  -0.86%
שדרגו את המנוי 20,387 9,536 -10,851  -53.23%
שדרגו את המנוי 102,638 69,429 -33,209  -32.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 157,362

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -48,116

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,417
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,791
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 157,362
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -48,116
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 218,730 2.84%
ילין לפידות 87,533 1.14%
פסגות 24,901 0.32%
הירשמו לצפייה 22,856 0.30%
הירשמו לצפייה 15,400 0.20%
הירשמו לצפייה 14,684 0.19%
שדרגו את המנוי 9,349 0.12%
שדרגו את המנוי 9,152 0.12%
שדרגו את המנוי 8,116 0.11%
שדרגו את המנוי 5,251 0.07%
שדרגו את המנוי 4,574 0.06%
שדרגו את המנוי 4,066 0.05%
שדרגו את המנוי 2,850 0.04%
שדרגו את המנוי 1,994 0.03%
שדרגו את המנוי 1,926 0.03%
שדרגו את המנוי 1,310 0.02%
שדרגו את המנוי 1,278 0.02%
שדרגו את המנוי 1,250 0.02%
שדרגו את המנוי 595 < 0.01%
שדרגו את המנוי 410 < 0.01%
שדרגו את המנוי 405 < 0.01%
שדרגו את המנוי 360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 156 < 0.01%
שדרגו את המנוי 65 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,362,196 30.68%
מנורה 439,907 5.71%
הראל 383,473 4.98%
הירשמו לצפייה 353,434 4.59%
הירשמו לצפייה 285,188 3.70%
הירשמו לצפייה 281,668 3.66%
שדרגו את המנוי 223,580 2.90%
שדרגו את המנוי 193,790 2.52%
שדרגו את המנוי 69,429 0.90%
שדרגו את המנוי 45,392 0.59%
שדרגו את המנוי 15,833 0.21%
שדרגו את המנוי 9,536 0.12%
שדרגו את המנוי 8,508 0.11%
שדרגו את המנוי 8,225 0.11%
שדרגו את המנוי 7,992 0.10%
שדרגו את המנוי 7,315 0.10%
שדרגו את המנוי 5,711 0.07%
שדרגו את המנוי 4,969 0.06%
שדרגו את המנוי 4,442 0.06%
שדרגו את המנוי 3,289 0.04%
שדרגו את המנוי 2,880 0.04%
שדרגו את המנוי 2,737 0.04%
שדרגו את המנוי 1,497 0.02%
שדרגו את המנוי 1,495 0.02%
שדרגו את המנוי 1,408 0.02%
שדרגו את המנוי 476 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 •  
משקיע/ה
חברה ציבורית