תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חברה לישראל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
פורטה 7,054 8,348 1,294  18.34%
מגדל 10,829 11,858 1,029  9.50%
הירשמו לצפייה 3,328 4,118 790  23.74%
הירשמו לצפייה 8,175 8,614 439  5.37%
הירשמו לצפייה 88,586 88,978 392  0.44%
שדרגו את המנוי 259 473 214  82.63%
שדרגו את המנוי 360 480 120  33.33%
שדרגו את המנוי 1,289 1,404 115  8.92%
שדרגו את המנוי 710 765 55  7.75%
שדרגו את המנוי 3,953 3,987 34  0.86%
שדרגו את המנוי 41 64 23  56.10%
שדרגו את המנוי 1,819 1,800 -19  -1.04%
שדרגו את המנוי 7,900 7,850 -50  -0.63%
שדרגו את המנוי 7,955 7,808 -147  -1.85%
שדרגו את המנוי 5,250 5,085 -165  -3.14%
שדרגו את המנוי 313 67 -246  -78.59%
שדרגו את המנוי 20,974 20,505 -469  -2.24%
שדרגו את המנוי 9,720 9,170 -550  -5.66%
שדרגו את המנוי 20,686 19,224 -1,462  -7.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,505

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,108

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 18,388 54,629 36,241  197.09%
מיטב דש 320,146 335,216 15,070  4.71%
הירשמו לצפייה 295,392 301,431 6,039  2.04%
הירשמו לצפייה 302,095 306,979 4,884  1.62%
הירשמו לצפייה 23,593 28,196 4,603  19.51%
שדרגו את המנוי 6,062 8,537 2,475  40.83%
שדרגו את המנוי 509,907 512,329 2,422  0.47%
שדרגו את המנוי 213,134 215,276 2,142  1.01%
שדרגו את המנוי 193,834 194,875 1,041  0.54%
שדרגו את המנוי 102,367 102,745 378  0.37%
שדרגו את המנוי 1,478 1,682 204  13.80%
שדרגו את המנוי 2,447 2,491 44  1.80%
שדרגו את המנוי 7,315 7,336 21  0.29%
שדרגו את המנוי 4,268 4,125 -143  -3.35%
שדרגו את המנוי 603 452 -151  -25.04%
שדרגו את המנוי 1,899 1,731 -168  -8.85%
שדרגו את המנוי 1,303 1,134 -169  -12.97%
שדרגו את המנוי 1,143 962 -181  -15.84%
שדרגו את המנוי 13,408 12,778 -630  -4.70%
שדרגו את המנוי 2,256 1,471 -785  -34.80%
שדרגו את המנוי 4,985 4,010 -975  -19.56%
שדרגו את המנוי 11,265 10,126 -1,139  -10.11%
שדרגו את המנוי 1,991 723 -1,268  -63.69%
שדרגו את המנוי 83,950 82,247 -1,703  -2.03%
שדרגו את המנוי 5,495 2,085 -3,410  -62.06%
שדרגו את המנוי 47,202 42,257 -4,945  -10.48%
שדרגו את המנוי 15,857 5,154 -10,703  -67.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 75,564

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -26,370

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,505
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,108
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 75,564
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -26,370
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 192,323 2.50%
ילין לפידות 88,978 1.16%
פסגות 20,505 0.27%
הירשמו לצפייה 19,224 0.25%
הירשמו לצפייה 11,858 0.15%
הירשמו לצפייה 9,170 0.12%
שדרגו את המנוי 8,614 0.11%
שדרגו את המנוי 8,348 0.11%
שדרגו את המנוי 7,850 0.10%
שדרגו את המנוי 7,808 0.10%
שדרגו את המנוי 5,085 0.07%
שדרגו את המנוי 4,118 0.05%
שדרגו את המנוי 3,987 0.05%
שדרגו את המנוי 1,800 0.02%
שדרגו את המנוי 1,404 0.02%
שדרגו את המנוי 765 < 0.01%
שדרגו את המנוי 499 < 0.01%
שדרגו את המנוי 485 < 0.01%
שדרגו את המנוי 480 < 0.01%
שדרגו את המנוי 473 < 0.01%
שדרגו את המנוי 285 < 0.01%
שדרגו את המנוי 130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67 < 0.01%
שדרגו את המנוי 64 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12 < 0.01%
שדרגו את המנוי -9,686 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,332,071 30.29%
מנורה 512,329 6.65%
מיטב דש 335,216 4.35%
הירשמו לצפייה 306,979 3.99%
הירשמו לצפייה 301,431 3.92%
הירשמו לצפייה 215,276 2.80%
שדרגו את המנוי 194,875 2.53%
שדרגו את המנוי 102,745 1.33%
שדרגו את המנוי 82,247 1.07%
שדרגו את המנוי 54,629 0.71%
שדרגו את המנוי 48,745 0.63%
שדרגו את המנוי 42,257 0.55%
שדרגו את המנוי 28,196 0.37%
שדרגו את המנוי 12,778 0.17%
שדרגו את המנוי 10,126 0.13%
שדרגו את המנוי 8,537 0.11%
שדרגו את המנוי 7,336 0.10%
שדרגו את המנוי 6,562 0.09%
שדרגו את המנוי 5,154 0.07%
שדרגו את המנוי 4,794 0.06%
שדרגו את המנוי 4,615 0.06%
שדרגו את המנוי 4,468 0.06%
שדרגו את המנוי 4,228 0.05%
שדרגו את המנוי 4,130 0.05%
שדרגו את המנוי 4,125 0.05%
שדרגו את המנוי 4,010 0.05%
שדרגו את המנוי 3,289 0.04%
שדרגו את המנוי 3,187 0.04%
שדרגו את המנוי 2,491 0.03%
שדרגו את המנוי 2,350 0.03%
שדרגו את המנוי 2,085 0.03%
שדרגו את המנוי 1,731 0.02%
שדרגו את המנוי 1,682 0.02%
שדרגו את המנוי 1,613 0.02%
שדרגו את המנוי 1,471 0.02%
שדרגו את המנוי 1,134 0.01%
שדרגו את המנוי 1,063 0.01%
שדרגו את המנוי 962 0.01%
שדרגו את המנוי 723 < 0.01%
שדרגו את המנוי 713 < 0.01%
שדרגו את המנוי 668 < 0.01%
שדרגו את המנוי 452 < 0.01%
שדרגו את המנוי 359 < 0.01%
שדרגו את המנוי 310 < 0.01%
שם חברה: חברה לישראל
מספר נייר ערך: 576017
אתר: http://www.israelcorp.com
ענף: השקעה ואחזקות
תת ענף: השקעה ואחזקות
תחום פעילות: חברת החזקות השולטת ב"צים", "כיל", "בתי זיקוק" ו"טאואר".
משקיע/ה
חברה ציבורית