תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חברה לישראל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
ילין לפידות 87,533 89,282 1,749  2.00%
פורטה 8,116 9,181 1,065  13.12%
הירשמו לצפייה 15,400 16,166 766  4.97%
הירשמו לצפייה 4,574 4,938 364  7.96%
הירשמו לצפייה 1,250 1,290 40  3.20%
שדרגו את המנוי 9,349 9,374 25  0.27%
שדרגו את המנוי 156 157 1  0.64%
שדרגו את המנוי 1,926 1,916 -10  -0.52%
שדרגו את המנוי 595 577 -18  -3.03%
שדרגו את המנוי 2,850 2,800 -50  -1.75%
שדרגו את המנוי 1,310 1,254 -56  -4.27%
שדרגו את המנוי 5,251 5,190 -61  -1.16%
שדרגו את המנוי 410 325 -85  -20.73%
שדרגו את המנוי 22,856 22,692 -164  -0.72%
שדרגו את המנוי 4,066 3,803 -263  -6.47%
שדרגו את המנוי 9,152 8,874 -278  -3.04%
שדרגו את המנוי 1,278 967 -311  -24.33%
שדרגו את המנוי 24,901 24,270 -631  -2.53%
שדרגו את המנוי 14,684 599 -14,085  -95.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,010

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,012

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
אקסלנס 69,429 100,906 31,477  45.34%
הראל 383,473 388,747 5,274  1.38%
הירשמו לצפייה 9,536 14,665 5,129  53.79%
הירשמו לצפייה 353,434 357,743 4,309  1.22%
הירשמו לצפייה 15,833 18,053 2,220  14.02%
שדרגו את המנוי 223,580 225,183 1,603  0.72%
שדרגו את המנוי 3,289 3,332 43  1.31%
שדרגו את המנוי 8,508 8,538 30  0.35%
שדרגו את המנוי 1,495 1,504 9  0.60%
שדרגו את המנוי 5,711 5,642 -69  -1.21%
שדרגו את המנוי 1,408 1,193 -215  -15.27%
שדרגו את המנוי 4,969 4,486 -483  -9.72%
שדרגו את המנוי 7,992 7,390 -602  -7.53%
שדרגו את המנוי 7,315 5,078 -2,237  -30.58%
שדרגו את המנוי 45,392 42,662 -2,730  -6.01%
שדרגו את המנוי 439,907 434,983 -4,924  -1.12%
שדרגו את המנוי 193,790 187,817 -5,973  -3.08%
שדרגו את המנוי 281,668 263,526 -18,142  -6.44%
שדרגו את המנוי 285,188 263,490 -21,698  -7.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 50,094

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -57,073

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,010
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -16,012
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 50,094
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -57,073
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 206,579 2.68%
ילין לפידות 89,282 1.16%
פסגות 24,270 0.32%
הירשמו לצפייה 22,692 0.29%
הירשמו לצפייה 16,166 0.21%
הירשמו לצפייה 9,374 0.12%
שדרגו את המנוי 9,181 0.12%
שדרגו את המנוי 8,874 0.12%
שדרגו את המנוי 5,190 0.07%
שדרגו את המנוי 4,938 0.06%
שדרגו את המנוי 3,803 0.05%
שדרגו את המנוי 2,800 0.04%
שדרגו את המנוי 1,994 0.03%
שדרגו את המנוי 1,916 0.02%
שדרגו את המנוי 1,290 0.02%
שדרגו את המנוי 1,254 0.02%
שדרגו את המנוי 967 0.01%
שדרגו את המנוי 599 < 0.01%
שדרגו את המנוי 577 < 0.01%
שדרגו את המנוי 405 < 0.01%
שדרגו את המנוי 360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 325 < 0.01%
שדרגו את המנוי 157 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 65 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,403,773 31.22%
מנורה 434,983 5.65%
הראל 388,747 5.05%
הירשמו לצפייה 357,743 4.65%
הירשמו לצפייה 263,526 3.42%
הירשמו לצפייה 263,490 3.42%
שדרגו את המנוי 225,183 2.93%
שדרגו את המנוי 187,817 2.44%
שדרגו את המנוי 100,906 1.31%
שדרגו את המנוי 42,662 0.55%
שדרגו את המנוי 39,132 0.51%
שדרגו את המנוי 18,053 0.23%
שדרגו את המנוי 14,665 0.19%
שדרגו את המנוי 9,425 0.12%
שדרגו את המנוי 8,538 0.11%
שדרגו את המנוי 8,225 0.11%
שדרגו את המנוי 7,390 0.10%
שדרגו את המנוי 5,642 0.07%
שדרגו את המנוי 5,078 0.07%
שדרגו את המנוי 4,486 0.06%
שדרגו את המנוי 4,442 0.06%
שדרגו את המנוי 3,332 0.04%
שדרגו את המנוי 2,880 0.04%
שדרגו את המנוי 2,737 0.04%
שדרגו את המנוי 1,504 0.02%
שדרגו את המנוי 1,497 0.02%
שדרגו את המנוי 1,193 0.02%
שדרגו את המנוי 476 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שם חברה: חברה לישראל
מספר נייר ערך: 576017
אתר: http://www.israelcorp.com
ענף: השקעה ואחזקות
תת ענף: השקעה ואחזקות
תחום פעילות: חברת החזקות השולטת ב"צים", "כיל", "בתי זיקוק" ו"טאואר".
משקיע/ה
חברה ציבורית