תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מנורה מבטחים החז

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 421,646 460,586 38,940  9.24%
אקסלנס 57,930 67,784 9,854  17.01%
הירשמו לצפייה 227,535 231,053 3,518  1.55%
הירשמו לצפייה 68,060 70,076 2,016  2.96%
הירשמו לצפייה 50,265 51,920 1,655  3.29%
שדרגו את המנוי 17,550 18,750 1,200  6.84%
שדרגו את המנוי 9,267 9,627 360  3.88%
שדרגו את המנוי 909 1,109 200  22.00%
שדרגו את המנוי 5,000 4,540 -460  -9.20%
שדרגו את המנוי 232,969 232,482 -487  -0.21%
שדרגו את המנוי 13,906 11,383 -2,523  -18.14%
שדרגו את המנוי 67,861 61,748 -6,113  -9.01%
שדרגו את המנוי 208,901 173,648 -35,253  -16.88%
שדרגו את המנוי 130,294 63,910 -66,384  -50.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 57,743

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -111,220

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
מיטב דש 1,039,140 1,055,640 16,499  1.59%
כלל 1,004,360 1,010,180 5,817  0.58%
הירשמו לצפייה 26,840 30,448 3,608  13.44%
הירשמו לצפייה 40,388 40,008 -380  -0.94%
הירשמו לצפייה 1,400,730 1,397,470 -3,256  -0.23%
שדרגו את המנוי 924,804 920,000 -4,804  -0.52%
שדרגו את המנוי 125,648 120,348 -5,300  -4.22%
שדרגו את המנוי 421,901 414,194 -7,707  -1.83%
שדרגו את המנוי 102,309 93,362 -8,947  -8.75%
שדרגו את המנוי 35,568 25,406 -10,162  -28.57%
שדרגו את המנוי 128,381 115,131 -13,250  -10.32%
שדרגו את המנוי 92,671 58,505 -34,166  -36.87%
שדרגו את המנוי 1,332,240 1,174,370 -157,867  -11.85%
שדרגו את המנוי 2,298,200 2,060,880 -237,314  -10.33%
שדרגו את המנוי 2,234,120 1,425,150 -808,972  -36.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 25,924

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,292,125

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 57,743
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -111,220
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 25,924
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,292,125
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,897,311 3.00%
אלטשולר - שחם 460,586 0.73%
מור 350,740 0.55%
הירשמו לצפייה 232,482 0.37%
הירשמו לצפייה 231,053 0.37%
הירשמו לצפייה 173,648 0.27%
שדרגו את המנוי 70,076 0.11%
שדרגו את המנוי 67,784 0.11%
שדרגו את המנוי 63,910 0.10%
שדרגו את המנוי 61,748 0.10%
שדרגו את המנוי 56,445 0.09%
שדרגו את המנוי 51,920 0.08%
שדרגו את המנוי 18,750 0.03%
שדרגו את המנוי 16,626 0.03%
שדרגו את המנוי 11,383 0.02%
שדרגו את המנוי 9,627 0.02%
שדרגו את המנוי 5,467 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,067 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,540 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,109 < 0.01%
שדרגו את המנוי 350 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,698,895 16.91%
הראל 2,060,880 3.26%
מגדל 1,425,150 2.25%
הירשמו לצפייה 1,397,470 2.21%
הירשמו לצפייה 1,174,370 1.86%
הירשמו לצפייה 1,055,640 1.67%
שדרגו את המנוי 1,010,180 1.60%
שדרגו את המנוי 920,000 1.45%
שדרגו את המנוי 414,194 0.65%
שדרגו את המנוי 285,091 0.45%
שדרגו את המנוי 120,348 0.19%
שדרגו את המנוי 115,131 0.18%
שדרגו את המנוי 105,992 0.17%
שדרגו את המנוי 93,362 0.15%
שדרגו את המנוי 58,505 0.09%
שדרגו את המנוי 52,261 0.08%
שדרגו את המנוי 44,817 0.07%
שדרגו את המנוי 40,008 0.06%
שדרגו את המנוי 33,504 0.05%
שדרגו את המנוי 30,448 0.05%
שדרגו את המנוי 26,000 0.04%
שדרגו את המנוי 25,843 0.04%
שדרגו את המנוי 25,406 0.04%
שדרגו את המנוי 22,852 0.04%
שדרגו את המנוי 22,751 0.04%
שדרגו את המנוי 20,365 0.03%
שדרגו את המנוי 17,781 0.03%
שדרגו את המנוי 17,432 0.03%
שדרגו את המנוי 13,230 0.02%
שדרגו את המנוי 12,987 0.02%
שדרגו את המנוי 10,376 0.02%
שדרגו את המנוי 9,764 0.02%
שדרגו את המנוי 7,746 0.01%
שדרגו את המנוי 7,455 0.01%
שדרגו את המנוי 5,222 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,866 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,572 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,504 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,332 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,054 < 0.01%
שדרגו את המנוי 936 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית