תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מנורה מבטחים החז

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
אי.בי.אי. 45,792 72,320 26,528  57.93%
הראל 228,587 236,048 7,461  3.26%
הירשמו לצפייה 70,712 76,775 6,063  8.57%
הירשמו לצפייה 57,255 61,796 4,541  7.93%
הירשמו לצפייה 198,712 199,722 1,010  0.51%
שדרגו את המנוי 11,177 11,743 566  5.06%
שדרגו את המנוי 3,593 4,106 513  14.28%
שדרגו את המנוי 313 443 130  41.53%
שדרגו את המנוי 20,337 20,237 -100  -0.49%
שדרגו את המנוי 9,388 8,878 -510  -5.43%
שדרגו את המנוי 6,242 5,642 -600  -9.61%
שדרגו את המנוי 53,290 52,310 -980  -1.84%
שדרגו את המנוי 53,758 52,340 -1,418  -2.64%
שדרגו את המנוי 17,878 16,143 -1,735  -9.70%
שדרגו את המנוי 435,485 433,607 -1,878  -0.43%
שדרגו את המנוי 4,633 971 -3,662  -79.04%
שדרגו את המנוי 227,644 213,051 -14,593  -6.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 46,812

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,476

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 75,248 581,730 506,482  673.08%
מיטב דש 1,102,310 1,369,210 266,898  24.21%
הירשמו לצפייה 1,339,730 1,443,850 104,119  7.77%
הירשמו לצפייה 1,010,180 1,110,770 100,591  9.96%
הירשמו לצפייה 55,401 151,815 96,414  174.03%
שדרגו את המנוי 1,981,340 2,054,030 72,689  3.67%
שדרגו את המנוי 378,584 388,188 9,604  2.54%
שדרגו את המנוי 17,781 20,717 2,936  16.51%
שדרגו את המנוי 936 2,001 1,065  113.78%
שדרגו את המנוי 7,746 8,800 1,054  13.61%
שדרגו את המנוי 2,235,590 2,236,420 830  0.04%
שדרגו את המנוי 115,131 115,540 409  0.36%
שדרגו את המנוי 3,504 2,919 -585  -16.70%
שדרגו את המנוי 10,376 8,264 -2,112  -20.35%
שדרגו את המנוי 88,216 85,478 -2,738  -3.10%
שדרגו את המנוי 52,261 47,779 -4,482  -8.58%
שדרגו את המנוי 922,178 915,000 -7,178  -0.78%
שדרגו את המנוי 25,843 13,955 -11,888  -46.00%
שדרגו את המנוי 134,201 115,792 -18,409  -13.72%
שדרגו את המנוי 1,223,970 1,203,320 -20,658  -1.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,163,091

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -68,050

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 46,812
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -25,476
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,163,091
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -68,050
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,562,947 2.47%
מור 433,607 0.69%
הראל 236,048 0.37%
הירשמו לצפייה 213,051 0.34%
הירשמו לצפייה 199,722 0.32%
הירשמו לצפייה 76,775 0.12%
שדרגו את המנוי 72,320 0.11%
שדרגו את המנוי 63,910 0.10%
שדרגו את המנוי 61,796 0.10%
שדרגו את המנוי 52,340 0.08%
שדרגו את המנוי 52,310 0.08%
שדרגו את המנוי 20,237 0.03%
שדרגו את המנוי 18,966 0.03%
שדרגו את המנוי 16,143 0.03%
שדרגו את המנוי 11,743 0.02%
שדרגו את המנוי 10,000 0.02%
שדרגו את המנוי 8,878 0.01%
שדרגו את המנוי 5,642 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,106 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,939 < 0.01%
שדרגו את המנוי 971 < 0.01%
שדרגו את המנוי 443 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,218,932 19.31%
מגדל 2,236,420 3.53%
הראל 2,054,030 3.25%
הירשמו לצפייה 1,443,850 2.28%
הירשמו לצפייה 1,369,210 2.16%
הירשמו לצפייה 1,203,320 1.90%
שדרגו את המנוי 1,110,770 1.76%
שדרגו את המנוי 915,000 1.45%
שדרגו את המנוי 581,730 0.92%
שדרגו את המנוי 388,188 0.61%
שדרגו את המנוי 151,815 0.24%
שדרגו את המנוי 115,792 0.18%
שדרגו את המנוי 115,540 0.18%
שדרגו את המנוי 85,478 0.14%
שדרגו את המנוי 58,992 0.09%
שדרגו את המנוי 47,779 0.08%
שדרגו את המנוי 39,810 0.06%
שדרגו את המנוי 33,504 0.05%
שדרגו את המנוי 26,337 0.04%
שדרגו את המנוי 22,852 0.04%
שדרגו את המנוי 22,751 0.04%
שדרגו את המנוי 21,315 0.03%
שדרגו את המנוי 20,717 0.03%
שדרגו את המנוי 20,365 0.03%
שדרגו את המנוי 17,432 0.03%
שדרגו את המנוי 14,002 0.02%
שדרגו את המנוי 13,955 0.02%
שדרגו את המנוי 13,230 0.02%
שדרגו את המנוי 12,987 0.02%
שדרגו את המנוי 9,764 0.02%
שדרגו את המנוי 8,800 0.01%
שדרגו את המנוי 8,264 0.01%
שדרגו את המנוי 7,455 0.01%
שדרגו את המנוי 5,222 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,866 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,572 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,919 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,718 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,080 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,030 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית