תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מנורה מבטחים החז

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 118,016 137,017 19,001  16.10%
מיטב דש 189,082 197,781 8,699  4.60%
הירשמו לצפייה 28,363 32,816 4,453  15.70%
הירשמו לצפייה 214,119 217,099 2,980  1.39%
הירשמו לצפייה 41,965 43,852 1,887  4.50%
שדרגו את המנוי 7,120 8,267 1,147  16.11%
שדרגו את המנוי 121,649 122,353 704  0.58%
שדרגו את המנוי 222,647 223,052 405  0.18%
שדרגו את המנוי 8,527 7,002 -1,525  -17.88%
שדרגו את המנוי 23,210 21,150 -2,060  -8.88%
שדרגו את המנוי 16,100 13,858 -2,242  -13.93%
שדרגו את המנוי 77,095 70,607 -6,488  -8.42%
שדרגו את המנוי 373,684 362,628 -11,056  -2.96%
שדרגו את המנוי 81,863 64,959 -16,904  -20.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 39,276

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -40,275

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה 26,000 51,402 25,402  97.70%
הראל 2,368,120 2,377,290 9,173  0.39%
הירשמו לצפייה 45,226 51,968 6,742  14.91%
הירשמו לצפייה 97,669 102,426 4,757  4.87%
הירשמו לצפייה 5,168 7,746 2,578  49.88%
שדרגו את המנוי 2,231,930 2,234,050 2,124  0.09%
שדרגו את המנוי 22,398 22,751 353  1.58%
שדרגו את המנוי 11,215 9,585 -1,630  -14.53%
שדרגו את המנוי 440,429 430,514 -9,915  -2.25%
שדרגו את המנוי 142,507 128,297 -14,210  -9.97%
שדרגו את המנוי 151,734 91,787 -59,947  -39.51%
שדרגו את המנוי 1,505,800 1,434,790 -71,008  -4.72%
שדרגו את המנוי 1,631,020 1,360,810 -270,210  -16.57%
שדרגו את המנוי 1,274,880 989,706 -285,177  -22.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 51,129

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -712,097

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 39,276
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -40,275
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 51,129
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -712,097
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,618,067 2.56%
מור 362,628 0.57%
פסגות 223,052 0.35%
הירשמו לצפייה 217,099 0.34%
הירשמו לצפייה 197,781 0.31%
הירשמו לצפייה 137,017 0.22%
שדרגו את המנוי 122,353 0.19%
שדרגו את המנוי 70,607 0.11%
שדרגו את המנוי 64,959 0.10%
שדרגו את המנוי 56,445 0.09%
שדרגו את המנוי 43,852 0.07%
שדרגו את המנוי 32,816 0.05%
שדרגו את המנוי 21,150 0.03%
שדרגו את המנוי 13,858 0.02%
שדרגו את המנוי 13,131 0.02%
שדרגו את המנוי 11,503 0.02%
שדרגו את המנוי 9,000 0.01%
שדרגו את המנוי 8,267 0.01%
שדרגו את המנוי 7,002 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,898 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 349 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,059,198 19.06%
הראל 2,377,290 3.76%
מגדל 2,234,050 3.53%
הירשמו לצפייה 1,434,790 2.27%
הירשמו לצפייה 1,360,810 2.15%
הירשמו לצפייה 1,004,360 1.59%
שדרגו את המנוי 989,706 1.56%
שדרגו את המנוי 909,510 1.44%
שדרגו את המנוי 430,514 0.68%
שדרגו את המנוי 285,091 0.45%
שדרגו את המנוי 128,297 0.20%
שדרגו את המנוי 123,305 0.19%
שדרגו את המנוי 105,992 0.17%
שדרגו את המנוי 102,426 0.16%
שדרגו את המנוי 91,787 0.15%
שדרגו את המנוי 51,968 0.08%
שדרגו את המנוי 51,402 0.08%
שדרגו את המנוי 44,817 0.07%
שדרגו את המנוי 40,388 0.06%
שדרגו את המנוי 35,568 0.06%
שדרגו את המנוי 30,579 0.05%
שדרגו את המנוי 26,840 0.04%
שדרגו את המנוי 22,852 0.04%
שדרגו את המנוי 22,751 0.04%
שדרגו את המנוי 20,365 0.03%
שדרגו את המנוי 17,781 0.03%
שדרגו את המנוי 17,432 0.03%
שדרגו את המנוי 13,230 0.02%
שדרגו את המנוי 12,987 0.02%
שדרגו את המנוי 10,376 0.02%
שדרגו את המנוי 9,764 0.02%
שדרגו את המנוי 9,585 0.02%
שדרגו את המנוי 7,746 0.01%
שדרגו את המנוי 7,455 0.01%
שדרגו את המנוי 5,222 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,866 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,572 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,504 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,332 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,718 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,080 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,054 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,030 < 0.01%
שדרגו את המנוי 936 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית