תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מנורה מבטחים החז

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 195,563 326,747 131,184  67.08%
הראל 218,478 231,546 13,068  5.98%
הירשמו לצפייה 117,853 121,773 3,920  3.33%
הירשמו לצפייה 8,853 10,620 1,767  19.96%
הירשמו לצפייה 125,941 127,466 1,525  1.21%
שדרגו את המנוי 215,746 216,562 816  0.38%
שדרגו את המנוי 46,017 46,561 544  1.18%
שדרגו את המנוי 12,476 12,755 279  2.24%
שדרגו את המנוי 10,094 9,751 -343  -3.40%
שדרגו את המנוי 75,230 74,815 -415  -0.55%
שדרגו את המנוי 43,833 43,410 -423  -0.97%
שדרגו את המנוי 2,000 1,000 -1,000  -50.00%
שדרגו את המנוי 10,276 5,467 -4,809  -46.80%
שדרגו את המנוי 369,141 353,756 -15,385  -4.17%
שדרגו את המנוי 178,795 161,036 -17,759  -9.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 153,103

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -40,134

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
מיטב דש 989,706 1,039,140 49,438  4.99%
ילין לפידות 909,510 924,804 15,294  1.68%
הירשמו לצפייה 123,305 125,648 2,343  1.90%
הירשמו לצפייה 91,787 92,671 884  0.96%
הירשמו לצפייה 51,968 52,261 293  0.56%
שדרגו את המנוי 128,297 128,381 84  0.07%
שדרגו את המנוי 2,234,050 2,234,120 74
שדרגו את המנוי 9,585 9,504 -81  -0.85%
שדרגו את המנוי 102,426 102,309 -117  -0.11%
שדרגו את המנוי 30,579 25,843 -4,736  -15.49%
שדרגו את המנוי 430,514 421,901 -8,613  -2.00%
שדרגו את המנוי 51,402 26,000 -25,402  -49.42%
שדרגו את המנוי 1,360,810 1,332,240 -28,567  -2.10%
שדרגו את המנוי 1,434,790 1,400,730 -34,065  -2.37%
שדרגו את המנוי 2,377,290 2,298,200 -79,096  -3.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 68,410

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -180,677

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 153,103
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -40,134
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 68,410
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -180,677
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,842,053 2.91%
מור 353,756 0.56%
אלטשולר - שחם 326,747 0.52%
הירשמו לצפייה 231,546 0.37%
הירשמו לצפייה 216,562 0.34%
הירשמו לצפייה 161,036 0.25%
שדרגו את המנוי 127,466 0.20%
שדרגו את המנוי 121,773 0.19%
שדרגו את המנוי 74,815 0.12%
שדרגו את המנוי 56,445 0.09%
שדרגו את המנוי 46,561 0.07%
שדרגו את המנוי 43,410 0.07%
שדרגו את המנוי 20,850 0.03%
שדרגו את המנוי 12,755 0.02%
שדרגו את המנוי 11,815 0.02%
שדרגו את המנוי 10,620 0.02%
שדרגו את המנוי 9,751 0.02%
שדרגו את המנוי 7,000 0.01%
שדרגו את המנוי 5,467 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,980,435 18.93%
הראל 2,298,200 3.63%
מגדל 2,234,120 3.53%
הירשמו לצפייה 1,400,730 2.21%
הירשמו לצפייה 1,332,240 2.11%
הירשמו לצפייה 1,039,140 1.64%
שדרגו את המנוי 1,004,360 1.59%
שדרגו את המנוי 924,804 1.46%
שדרגו את המנוי 421,901 0.67%
שדרגו את המנוי 285,091 0.45%
שדרגו את המנוי 128,381 0.20%
שדרגו את המנוי 125,648 0.20%
שדרגו את המנוי 105,992 0.17%
שדרגו את המנוי 102,309 0.16%
שדרגו את המנוי 92,671 0.15%
שדרגו את המנוי 52,261 0.08%
שדרגו את המנוי 44,817 0.07%
שדרגו את המנוי 40,388 0.06%
שדרגו את המנוי 35,568 0.06%
שדרגו את המנוי 33,504 0.05%
שדרגו את המנוי 26,840 0.04%
שדרגו את המנוי 26,000 0.04%
שדרגו את המנוי 25,843 0.04%
שדרגו את המנוי 22,852 0.04%
שדרגו את המנוי 22,751 0.04%
שדרגו את המנוי 20,365 0.03%
שדרגו את המנוי 17,781 0.03%
שדרגו את המנוי 17,432 0.03%
שדרגו את המנוי 13,230 0.02%
שדרגו את המנוי 12,987 0.02%
שדרגו את המנוי 10,376 0.02%
שדרגו את המנוי 9,764 0.02%
שדרגו את המנוי 9,504 0.02%
שדרגו את המנוי 7,746 0.01%
שדרגו את המנוי 7,455 0.01%
שדרגו את המנוי 5,222 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,866 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,572 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,504 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,332 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,718 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,080 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,054 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,030 < 0.01%
שדרגו את המנוי 936 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית