תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מנורה מבטחים החז

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
מיטב דש 162,405 216,005 53,600  33.00%
אלטשולר - שחם 350,182 393,342 43,160  12.33%
הירשמו לצפייה 11,815 16,626 4,811  40.72%
הירשמו לצפייה 66,685 69,479 2,794  4.19%
הירשמו לצפייה 49,614 52,300 2,686  5.41%
שדרגו את המנוי 230,709 232,318 1,609  0.70%
שדרגו את המנוי 207,426 208,901 1,475  0.71%
שדרגו את המנוי 11,848 13,291 1,443  12.18%
שדרגו את המנוי 47,750 49,014 1,264  2.65%
שדרגו את המנוי 11,896 12,502 606  5.09%
שדרגו את המנוי 350,840 350,490 -350  -0.10%
שדרגו את המנוי 1,300 769 -531  -40.85%
שדרגו את המנוי 68,880 68,221 -659  -0.96%
שדרגו את המנוי 20,850 18,850 -2,000  -9.59%
שדרגו את המנוי 11,467 8,796 -2,671  -23.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 113,448

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,211

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
מיטב דש 1,039,140 1,055,640 16,499  1.59%
כלל 1,004,360 1,010,180 5,817  0.58%
הירשמו לצפייה 26,840 30,448 3,608  13.44%
הירשמו לצפייה 40,388 40,008 -380  -0.94%
הירשמו לצפייה 1,400,730 1,397,470 -3,256  -0.23%
שדרגו את המנוי 924,804 920,000 -4,804  -0.52%
שדרגו את המנוי 125,648 120,348 -5,300  -4.22%
שדרגו את המנוי 421,901 414,194 -7,707  -1.83%
שדרגו את המנוי 102,309 93,362 -8,947  -8.75%
שדרגו את המנוי 35,568 25,406 -10,162  -28.57%
שדרגו את המנוי 128,381 115,131 -13,250  -10.32%
שדרגו את המנוי 92,671 58,505 -34,166  -36.87%
שדרגו את המנוי 1,332,240 1,174,370 -157,867  -11.85%
שדרגו את המנוי 2,298,200 2,060,880 -237,314  -10.33%
שדרגו את המנוי 2,234,120 1,425,150 -808,972  -36.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 25,924

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,292,125

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 113,448
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,211
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 25,924
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,292,125
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,908,830 3.02%
אלטשולר - שחם 393,342 0.62%
מור 350,490 0.55%
הירשמו לצפייה 232,318 0.37%
הירשמו לצפייה 216,005 0.34%
הירשמו לצפייה 208,901 0.33%
שדרגו את המנוי 129,846 0.21%
שדרגו את המנוי 69,479 0.11%
שדרגו את המנוי 68,221 0.11%
שדרגו את המנוי 56,445 0.09%
שדרגו את המנוי 52,300 0.08%
שדרגו את המנוי 49,014 0.08%
שדרגו את המנוי 18,850 0.03%
שדרגו את המנוי 16,626 0.03%
שדרגו את המנוי 13,291 0.02%
שדרגו את המנוי 12,502 0.02%
שדרגו את המנוי 8,796 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 0.01%
שדרגו את המנוי 5,467 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 769 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1,832 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,698,895 16.91%
הראל 2,060,880 3.26%
מגדל 1,425,150 2.25%
הירשמו לצפייה 1,397,470 2.21%
הירשמו לצפייה 1,174,370 1.86%
הירשמו לצפייה 1,055,640 1.67%
שדרגו את המנוי 1,010,180 1.60%
שדרגו את המנוי 920,000 1.45%
שדרגו את המנוי 414,194 0.65%
שדרגו את המנוי 285,091 0.45%
שדרגו את המנוי 120,348 0.19%
שדרגו את המנוי 115,131 0.18%
שדרגו את המנוי 105,992 0.17%
שדרגו את המנוי 93,362 0.15%
שדרגו את המנוי 58,505 0.09%
שדרגו את המנוי 52,261 0.08%
שדרגו את המנוי 44,817 0.07%
שדרגו את המנוי 40,008 0.06%
שדרגו את המנוי 33,504 0.05%
שדרגו את המנוי 30,448 0.05%
שדרגו את המנוי 26,000 0.04%
שדרגו את המנוי 25,843 0.04%
שדרגו את המנוי 25,406 0.04%
שדרגו את המנוי 22,852 0.04%
שדרגו את המנוי 22,751 0.04%
שדרגו את המנוי 20,365 0.03%
שדרגו את המנוי 17,781 0.03%
שדרגו את המנוי 17,432 0.03%
שדרגו את המנוי 13,230 0.02%
שדרגו את המנוי 12,987 0.02%
שדרגו את המנוי 10,376 0.02%
שדרגו את המנוי 9,764 0.02%
שדרגו את המנוי 7,746 0.01%
שדרגו את המנוי 7,455 0.01%
שדרגו את המנוי 5,222 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,866 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,572 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,504 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,332 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,054 < 0.01%
שדרגו את המנוי 936 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
שם חברה: מנורה מבטחים החז
מספר נייר ערך: 566018
אתר: http://www.menoramivt.co.il
ענף: ביטוח
תת ענף: ביטוח
תחום פעילות: חברת בטוח העוסקת בביטוח חיים ובביטוח כללי, ושולטת בקרן הפנסיה "מבטחים".
משקיע/ה
חברה ציבורית