תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מנורה מבטחים החז

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
הראל 236,048 243,863 7,815  3.31%
אי.בי.אי. 72,320 76,706 4,386  6.06%
הירשמו לצפייה 76,775 80,711 3,936  5.13%
הירשמו לצפייה 52,340 53,932 1,592  3.04%
הירשמו לצפייה 61,796 62,968 1,172  1.90%
שדרגו את המנוי 11,743 12,305 562  4.79%
שדרגו את המנוי 199,722 199,893 171  0.09%
שדרגו את המנוי 443 586 143  32.28%
שדרגו את המנוי 433,607 433,149 -458  -0.11%
שדרגו את המנוי 5,642 4,863 -779  -13.81%
שדרגו את המנוי 52,310 50,245 -2,065  -3.95%
שדרגו את המנוי 4,106 1,943 -2,163  -52.68%
שדרגו את המנוי 16,143 10,391 -5,752  -35.63%
שדרגו את המנוי 213,051 201,079 -11,972  -5.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,777

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,189

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 75,248 581,730 506,482  673.08%
מיטב דש 1,102,310 1,369,210 266,898  24.21%
הירשמו לצפייה 1,339,730 1,443,850 104,119  7.77%
הירשמו לצפייה 1,010,180 1,110,770 100,591  9.96%
הירשמו לצפייה 55,401 151,815 96,414  174.03%
שדרגו את המנוי 1,981,340 2,054,030 72,689  3.67%
שדרגו את המנוי 378,584 388,188 9,604  2.54%
שדרגו את המנוי 17,781 20,717 2,936  16.51%
שדרגו את המנוי 936 2,001 1,065  113.78%
שדרגו את המנוי 7,746 8,800 1,054  13.61%
שדרגו את המנוי 2,235,590 2,236,420 830  0.04%
שדרגו את המנוי 115,131 115,540 409  0.36%
שדרגו את המנוי 3,504 2,919 -585  -16.70%
שדרגו את המנוי 10,376 8,264 -2,112  -20.35%
שדרגו את המנוי 88,216 85,478 -2,738  -3.10%
שדרגו את המנוי 52,261 47,779 -4,482  -8.58%
שדרגו את המנוי 922,178 915,000 -7,178  -0.78%
שדרגו את המנוי 25,843 13,955 -11,888  -46.00%
שדרגו את המנוי 134,201 115,792 -18,409  -13.72%
שדרגו את המנוי 1,223,970 1,203,320 -20,658  -1.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,163,091

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -68,050

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 19,777
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -23,189
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,163,091
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -68,050
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,559,584 2.46%
מור 433,149 0.68%
הראל 243,863 0.39%
הירשמו לצפייה 201,079 0.32%
הירשמו לצפייה 199,893 0.32%
הירשמו לצפייה 80,711 0.13%
שדרגו את המנוי 76,706 0.12%
שדרגו את המנוי 63,910 0.10%
שדרגו את המנוי 62,968 0.10%
שדרגו את המנוי 53,932 0.09%
שדרגו את המנוי 50,245 0.08%
שדרגו את המנוי 20,237 0.03%
שדרגו את המנוי 18,966 0.03%
שדרגו את המנוי 12,305 0.02%
שדרגו את המנוי 10,391 0.02%
שדרגו את המנוי 10,000 0.02%
שדרגו את המנוי 8,878 0.01%
שדרגו את המנוי 4,863 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,939 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,943 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 586 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,218,932 19.31%
מגדל 2,236,420 3.53%
הראל 2,054,030 3.25%
הירשמו לצפייה 1,443,850 2.28%
הירשמו לצפייה 1,369,210 2.16%
הירשמו לצפייה 1,203,320 1.90%
שדרגו את המנוי 1,110,770 1.76%
שדרגו את המנוי 915,000 1.45%
שדרגו את המנוי 581,730 0.92%
שדרגו את המנוי 388,188 0.61%
שדרגו את המנוי 151,815 0.24%
שדרגו את המנוי 115,792 0.18%
שדרגו את המנוי 115,540 0.18%
שדרגו את המנוי 85,478 0.14%
שדרגו את המנוי 58,992 0.09%
שדרגו את המנוי 47,779 0.08%
שדרגו את המנוי 39,810 0.06%
שדרגו את המנוי 33,504 0.05%
שדרגו את המנוי 26,337 0.04%
שדרגו את המנוי 22,852 0.04%
שדרגו את המנוי 22,751 0.04%
שדרגו את המנוי 21,315 0.03%
שדרגו את המנוי 20,717 0.03%
שדרגו את המנוי 20,365 0.03%
שדרגו את המנוי 17,432 0.03%
שדרגו את המנוי 14,002 0.02%
שדרגו את המנוי 13,955 0.02%
שדרגו את המנוי 13,230 0.02%
שדרגו את המנוי 12,987 0.02%
שדרגו את המנוי 9,764 0.02%
שדרגו את המנוי 8,800 0.01%
שדרגו את המנוי 8,264 0.01%
שדרגו את המנוי 7,455 0.01%
שדרגו את המנוי 5,222 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,866 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,572 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,919 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,718 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,080 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,030 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
שם חברה: מנורה מבטחים החז
מספר נייר ערך: 566018
אתר: http://www.menoramivt.co.il
ענף: ביטוח
תת ענף: ביטוח
תחום פעילות: חברת בטוח העוסקת בביטוח חיים ובביטוח כללי, ושולטת בקרן הפנסיה "מבטחים".
משקיע/ה
חברה ציבורית