תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים
אתר: www.tase.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 31.07.2021 שינוי
אי.בי.אי. 393,827 419,110 25,283  6.42%
אילים 86,372 92,904 6,532  7.56%
הירשמו לצפייה 44,391 45,103 712  1.60%
הירשמו לצפייה 359 294 -65  -18.11%
הירשמו לצפייה 3,150 3,050 -100  -3.17%
שדרגו את המנוי 55,856 55,522 -334  -0.60%
שדרגו את המנוי 27,711 5,714 -21,997  -79.38%
שדרגו את המנוי 379,057 349,381 -29,676  -7.83%
שדרגו את המנוי 472,041 431,964 -40,077  -8.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 32,527

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -92,249

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 55,800 435,800 380,000  681.00%
אינפיניטי 42,963 180,838 137,875  320.92%
הירשמו לצפייה 9,200 104,339 95,139  1,034.12%
הירשמו לצפייה 254,211 256,391 2,180  0.86%
הירשמו לצפייה 916 807 -109  -11.90%
שדרגו את המנוי 531,066 529,329 -1,737  -0.33%
שדרגו את המנוי 13,546 11,798 -1,748  -12.90%
שדרגו את המנוי 36,491 27,537 -8,954  -24.54%
שדרגו את המנוי 43,686 1,378 -42,308  -96.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 615,194

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -54,856

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 32,527
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -92,249
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 615,194
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -54,856
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,559,322 1.54%
הראל 431,964 0.43%
אי.בי.אי. 419,110 0.41%
הירשמו לצפייה 349,381 0.35%
הירשמו לצפייה 92,904 0.09%
הירשמו לצפייה 83,679 0.08%
שדרגו את המנוי 73,887 0.07%
שדרגו את המנוי 55,522 0.05%
שדרגו את המנוי 45,103 0.04%
שדרגו את המנוי 34,464 0.03%
שדרגו את המנוי 18,773 0.02%
שדרגו את המנוי 7,810 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,714 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,157 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 294 < 0.01%
שדרגו את המנוי 110 < 0.01%
שדרגו את המנוי -69,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,128,885 2.10%
הפניקס 529,329 0.52%
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 435,800 0.43%
הירשמו לצפייה 386,548 0.38%
הירשמו לצפייה 256,391 0.25%
הירשמו לצפייה 180,838 0.18%
שדרגו את המנוי 106,919 0.11%
שדרגו את המנוי 104,339 0.10%
שדרגו את המנוי 47,774 0.05%
שדרגו את המנוי 38,658 0.04%
שדרגו את המנוי 27,537 0.03%
שדרגו את המנוי 11,798 0.01%
שדרגו את המנוי 1,378 < 0.01%
שדרגו את המנוי 807 < 0.01%
שדרגו את המנוי 769 < 0.01%
שם חברה: הבורסה לניירות ערך בתל-אביב
מספר נייר ערך: 1159029
אתר: http://www.tase.co.il
ענף: פיננסי
תת ענף: שירותים פיננסים
תחום פעילות: החברה עוסקת במסחר וסליקה של ניירות ערך.
משקיע/ה
חברה ציבורית