תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים
אתר: www.tase.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
פורטה -115,974 -67,176 48,798  -42.08%
הראל 77,882 79,345 1,463  1.88%
הירשמו לצפייה 3,300 1,349 -1,951  -59.12%
הירשמו לצפייה 29,895 26,071 -3,824  -12.79%
הירשמו לצפייה 12,088 7,838 -4,250  -35.16%
שדרגו את המנוי -66,000 -81,660 -15,660  23.73%
שדרגו את המנוי 112,753 94,803 -17,950  -15.92%
שדרגו את המנוי 138,889 113,574 -25,315  -18.23%
שדרגו את המנוי 110,899 81,651 -29,248  -26.37%
שדרגו את המנוי 87,340 47,629 -39,711  -45.47%
שדרגו את המנוי 270,995 226,724 -44,271  -16.34%
שדרגו את המנוי 422,345 361,828 -60,517  -14.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 50,261

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -242,697

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 06.06.2020 06.06.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 50,261
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -242,697
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 899,437 0.90%
מגדל 361,828 0.36%
מיטב דש 226,724 0.23%
הירשמו לצפייה 113,574 0.11%
הירשמו לצפייה 94,803 0.09%
הירשמו לצפייה 81,651 0.08%
שדרגו את המנוי 79,345 0.08%
שדרגו את המנוי 47,629 0.05%
שדרגו את המנוי 26,071 0.03%
שדרגו את המנוי 7,838 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,256 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,205 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,349 < 0.01%
שדרגו את המנוי -67,176 < 0.01%
שדרגו את המנוי -81,660 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 537,124 0.54%
הפניקס 431,808 0.43%
אקסלנס 89,491 0.09%
הירשמו לצפייה 15,825 0.02%
שם חברה: הבורסה לניירות ערך בתל-אביב
מספר נייר ערך: 1159029
אתר: http://www.tase.co.il
ענף: פיננסי
תת ענף: שירותים פיננסים
תחום פעילות: החברה עוסקת במסחר וסליקה של ניירות ערך.
משקיע/ה
חברה ציבורית