תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלרוב נדלן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.alrov.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 20,318 21,369 1,051  5.17%
אילים 3,214 3,358 144  4.48%
הירשמו לצפייה 336 341 5  1.49%
הירשמו לצפייה 2,800 2,630 -170  -6.07%
הירשמו לצפייה 2,952 2,687 -265  -8.98%
שדרגו את המנוי 978 478 -500  -51.12%
שדרגו את המנוי 1,649 1,085 -564  -34.20%
שדרגו את המנוי 30,734 30,057 -677  -2.20%
שדרגו את המנוי 6,520 5,349 -1,171  -17.96%
שדרגו את המנוי 6,536 5,014 -1,522  -23.29%
שדרגו את המנוי 3,221 550 -2,671  -82.92%
שדרגו את המנוי 50,670 32,316 -18,354  -36.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,200

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,894

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
כלל 2,871,380 2,910,790 39,403  1.37%
עתודות הוותיקה 71,143 72,316 1,173  1.65%
הירשמו לצפייה 144,742 144,864 122  0.08%
הירשמו לצפייה 2,205 2,078 -127  -5.76%
הירשמו לצפייה 5,345 4,687 -658  -12.31%
שדרגו את המנוי 3,302 0 -3,302  -100.00%
שדרגו את המנוי 84,209 73,891 -10,318  -12.25%
שדרגו את המנוי 278,108 256,050 -22,058  -7.93%
שדרגו את המנוי 72,098 0 -72,098  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 40,698

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -108,561

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,200
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -25,894
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 40,698
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -108,561
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 109,146 0.45%
הראל 32,316 0.13%
אנליסט 30,057 0.12%
הירשמו לצפייה 21,369 0.09%
הירשמו לצפייה 5,349 0.02%
הירשמו לצפייה 5,014 0.02%
שדרגו את המנוי 3,358 0.01%
שדרגו את המנוי 2,827 0.01%
שדרגו את המנוי 2,687 0.01%
שדרגו את המנוי 2,630 0.01%
שדרגו את המנוי 1,085 < 0.01%
שדרגו את המנוי 683 < 0.01%
שדרגו את המנוי 550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 341 < 0.01%
שדרגו את המנוי 220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 172 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,520,945 14.56%
כלל 2,910,790 12.04%
הפניקס 256,050 1.06%
הירשמו לצפייה 144,864 0.60%
הירשמו לצפייה 73,891 0.31%
הירשמו לצפייה 72,316 0.30%
שדרגו את המנוי 36,970 0.15%
שדרגו את המנוי 19,298 0.08%
שדרגו את המנוי 4,687 0.02%
שדרגו את המנוי 2,078 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אלרוב נדל"ן סיכמה את הרבעון השלישי של 2014 עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 5.2 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-4 מיליון שקל בתקופה המקבילה. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית