תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלרוב נדלן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.alrov.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
הראל 15,923 17,362 1,439  9.04%
פסגות 1,948 2,059 111  5.70%
הירשמו לצפייה 237 259 22  9.28%
הירשמו לצפייה 1,009 989 -20  -1.98%
הירשמו לצפייה 3,085 2,765 -320  -10.37%
שדרגו את המנוי 1,615 1,218 -397  -24.58%
שדרגו את המנוי 3,954 2,639 -1,315  -33.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,572

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,052

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מנורה 145,005 145,141 136  0.09%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 1,920 1,785 -135  -7.03%
הירשמו לצפייה 69,117 51,663 -17,454  -25.25%
הירשמו לצפייה 206,417 146,996 -59,421  -28.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 136

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -77,010

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,572
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,052
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 136
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -77,010
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 73,671 0.30%
אנליסט 29,230 0.12%
הראל 17,362 0.07%
הירשמו לצפייה 11,155 0.05%
הירשמו לצפייה 4,368 0.02%
הירשמו לצפייה 2,765 0.01%
שדרגו את המנוי 2,639 0.01%
שדרגו את המנוי 2,059 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,218 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,105 < 0.01%
שדרגו את המנוי 989 < 0.01%
שדרגו את המנוי 259 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 122 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,387,828 14.01%
כלל 2,911,110 12.04%
הפניקס 146,996 0.61%
הירשמו לצפייה 145,141 0.60%
הירשמו לצפייה 72,325 0.30%
הירשמו לצפייה 51,663 0.21%
שדרגו את המנוי 42,459 0.18%
שדרגו את המנוי 16,348 0.07%
שדרגו את המנוי 1,785 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  אלרוב נדל"ן סיכמה את הרבעון השלישי של 2014 עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 5.2 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-4 מיליון שקל בתקופה המקבילה. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית