תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלרוב נדלן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.alrov.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 71,789 78,071 6,282  8.75%
אקסיומה 2,294 3,138 844  36.79%
הירשמו לצפייה 442 1,271 829  187.56%
הירשמו לצפייה 30,824 31,565 741  2.40%
הירשמו לצפייה 6,691 7,418 727  10.87%
שדרגו את המנוי 1,110 1,456 346  31.17%
שדרגו את המנוי 2,070 2,299 229  11.06%
שדרגו את המנוי 617 581 -36  -5.83%
שדרגו את המנוי 23,599 23,234 -365  -1.55%
שדרגו את המנוי 20,676 19,973 -703  -3.40%
שדרגו את המנוי 2,568 1,446 -1,122  -43.69%
שדרגו את המנוי 63,418 61,402 -2,016  -3.18%
שדרגו את המנוי 59,458 53,683 -5,775  -9.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,998

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,017

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
מנורה 140,810 144,744 3,934  2.79%
קחצ"ק חברת ניהול 6,286 6,488 202  3.21%
הירשמו לצפייה 36,840 36,970 130  0.35%
הירשמו לצפייה 2,166 2,203 37  1.71%
הירשמו לצפייה 2,868,600 2,868,600 -1
שדרגו את המנוי 146,846 146,715 -131  -0.09%
שדרגו את המנוי 86,965 86,779 -186  -0.21%
שדרגו את המנוי 288,916 286,921 -1,995  -0.69%
שדרגו את המנוי 13,047 827 -12,220  -93.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,303

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,533

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,998
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,017
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,303
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -14,533
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 318,071 1.32%
אלטשולר - שחם 78,071 0.32%
הראל 61,402 0.25%
הירשמו לצפייה 53,683 0.22%
הירשמו לצפייה 31,565 0.13%
הירשמו לצפייה 30,734 0.13%
שדרגו את המנוי 23,234 0.10%
שדרגו את המנוי 19,973 0.08%
שדרגו את המנוי 7,418 0.03%
שדרגו את המנוי 3,138 0.01%
שדרגו את המנוי 2,299 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,456 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,446 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,271 < 0.01%
שדרגו את המנוי 581 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,693,508 15.28%
כלל 2,868,600 11.86%
הפניקס 286,921 1.19%
הירשמו לצפייה 146,715 0.61%
הירשמו לצפייה 144,744 0.60%
הירשמו לצפייה 86,779 0.36%
שדרגו את המנוי 71,143 0.29%
שדרגו את המנוי 36,970 0.15%
שדרגו את המנוי 35,182 0.15%
שדרגו את המנוי 6,488 0.03%
שדרגו את המנוי 5,345 0.02%
שדרגו את המנוי 2,203 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,591 < 0.01%
שדרגו את המנוי 827 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אלרוב נדל"ן סיכמה את הרבעון השלישי של 2014 עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 5.2 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-4 מיליון שקל בתקופה המקבילה. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית