תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלרוב נדלן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.alrov.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2022 30.04.2022 שינוי
אילים 585 1,102 517  88.38%
מגדל 5,930 6,206 276  4.65%
הירשמו לצפייה 1,655 1,649 -6  -0.36%
הירשמו לצפייה 303 295 -8  -2.64%
הירשמו לצפייה 7,356 7,320 -36  -0.49%
שדרגו את המנוי 2,016 1,731 -285  -14.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 793

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -335

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.03.2022 שינוי
הפניקס 88,382 88,802 420  0.48%
אקסלנס 35,607 35,678 71  0.20%
הירשמו לצפייה 1,434 1,439 5  0.35%
הירשמו לצפייה 145,520 145,515 -5
הירשמו לצפייה 51 34 -17  -33.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 496

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 793
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -335
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2022
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 496
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -22
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,975 0.10%
אדמונד דה רוטשילד 7,320 0.03%
מגדל 6,206 0.03%
הירשמו לצפייה 2,750 0.01%
הירשמו לצפייה 1,731 < 0.01%
הירשמו לצפייה 1,649 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,102 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 295 < 0.01%
שדרגו את המנוי 279 < 0.01%
שדרגו את המנוי 82 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 319,033 1.38%
מנורה 145,515 0.63%
הפניקס 88,802 0.39%
הירשמו לצפייה 35,678 0.15%
הירשמו לצפייה 30,156 0.13%
הירשמו לצפייה 17,339 0.08%
שדרגו את המנוי 1,439 < 0.01%
שדרגו את המנוי 69 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 7 שנים
  אלרוב נדל"ן סיכמה את הרבעון השלישי של 2014 עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 5.2 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-4 מיליון שקל בתקופה המקבילה. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית