תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלרוב נדלן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.alrov.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 53,630 61,242 7,612  14.19%
מיטב דש 16,178 18,823 2,645  16.35%
הירשמו לצפייה 4,809 5,564 755  15.70%
הירשמו לצפייה 1,682 1,903 221  13.14%
הירשמו לצפייה 30,606 30,734 128  0.42%
שדרגו את המנוי 23,384 23,497 113  0.48%
שדרגו את המנוי 45 96 51  113.33%
שדרגו את המנוי 68,432 68,359 -73  -0.11%
שדרגו את המנוי 2,100 1,900 -200  -9.52%
שדרגו את המנוי 934 617 -317  -33.94%
שדרגו את המנוי 2,443 2,108 -335  -13.71%
שדרגו את המנוי 1,951 1,234 -717  -36.75%
שדרגו את המנוי 72,969 71,347 -1,622  -2.22%
שדרגו את המנוי 20,939 14,627 -6,312  -30.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,525

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,576

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
הפניקס 178,288 288,916 110,628  62.05%
אקסלנס 50,763 86,965 36,202  71.32%
הירשמו לצפייה 140,493 140,810 317  0.23%
הירשמו לצפייה 36,787 36,840 53  0.14%
הירשמו לצפייה 2,294 2,166 -128  -5.58%
שדרגו את המנוי 8,608 6,286 -2,322  -26.97%
שדרגו את המנוי 25,081 13,047 -12,034  -47.98%
שדרגו את המנוי 208,072 146,846 -61,226  -29.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 147,200

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -75,710

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 11,525
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,576
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 147,200
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -75,710
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 306,471 1.27%
אי.בי.אי. 71,347 0.30%
הראל 68,359 0.28%
הירשמו לצפייה 61,242 0.25%
הירשמו לצפייה 30,734 0.13%
הירשמו לצפייה 23,497 0.10%
שדרגו את המנוי 18,823 0.08%
שדרגו את המנוי 14,627 0.06%
שדרגו את המנוי 5,564 0.02%
שדרגו את המנוי 2,568 0.01%
שדרגו את המנוי 2,108 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,903 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,234 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,110 < 0.01%
שדרגו את המנוי 617 < 0.01%
שדרגו את המנוי 442 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 96 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,703,737 15.32%
כלל 2,868,600 11.86%
הפניקס 288,916 1.19%
הירשמו לצפייה 146,846 0.61%
הירשמו לצפייה 140,810 0.58%
הירשמו לצפייה 86,965 0.36%
שדרגו את המנוי 71,143 0.29%
שדרגו את המנוי 36,840 0.15%
שדרגו את המנוי 35,182 0.15%
שדרגו את המנוי 13,047 0.05%
שדרגו את המנוי 6,286 0.03%
שדרגו את המנוי 5,345 0.02%
שדרגו את המנוי 2,166 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,591 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אלרוב נדל"ן סיכמה את הרבעון השלישי של 2014 עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 5.2 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-4 מיליון שקל בתקופה המקבילה. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית