תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלרוב נדלן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.alrov.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
דיביאם 1,500 2,600 1,100  73.33%
אפסילון 581 541 -40  -6.88%
הירשמו לצפייה 1,456 1,333 -123  -8.45%
הירשמו לצפייה 23,234 22,847 -387  -1.67%
הירשמו לצפייה 2,299 1,610 -689  -29.97%
שדרגו את המנוי 3,138 1,795 -1,343  -42.80%
שדרגו את המנוי 61,402 56,370 -5,032  -8.20%
שדרגו את המנוי 53,683 46,892 -6,791  -12.65%
שדרגו את המנוי 31,565 24,476 -7,089  -22.46%
שדרגו את המנוי 19,973 324 -19,649  -98.38%
שדרגו את המנוי 78,071 5,020 -73,051  -93.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,100

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -114,194

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
מנורה 140,810 144,744 3,934  2.79%
קחצ"ק חברת ניהול 6,286 6,488 202  3.21%
הירשמו לצפייה 36,840 36,970 130  0.35%
הירשמו לצפייה 2,166 2,203 37  1.71%
הירשמו לצפייה 2,868,600 2,868,600 -1
שדרגו את המנוי 146,846 146,715 -131  -0.09%
שדרגו את המנוי 86,965 86,779 -186  -0.21%
שדרגו את המנוי 288,916 286,921 -1,995  -0.69%
שדרגו את המנוי 13,047 827 -12,220  -93.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,303

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,533

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,100
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -114,194
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,303
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -14,533
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 196,113 0.81%
הראל 56,370 0.23%
אי.בי.אי. 46,892 0.19%
הירשמו לצפייה 30,734 0.13%
הירשמו לצפייה 24,476 0.10%
הירשמו לצפייה 22,847 0.09%
שדרגו את המנוי 5,020 0.02%
שדרגו את המנוי 2,600 0.01%
שדרגו את המנוי 1,795 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,610 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,333 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,271 < 0.01%
שדרגו את המנוי 541 < 0.01%
שדרגו את המנוי 324 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,693,508 15.28%
כלל 2,868,600 11.86%
הפניקס 286,921 1.19%
הירשמו לצפייה 146,715 0.61%
הירשמו לצפייה 144,744 0.60%
הירשמו לצפייה 86,779 0.36%
שדרגו את המנוי 71,143 0.29%
שדרגו את המנוי 36,970 0.15%
שדרגו את המנוי 35,182 0.15%
שדרגו את המנוי 6,488 0.03%
שדרגו את המנוי 5,345 0.02%
שדרגו את המנוי 2,203 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,591 < 0.01%
שדרגו את המנוי 827 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אלרוב נדל"ן סיכמה את הרבעון השלישי של 2014 עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 5.2 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-4 מיליון שקל בתקופה המקבילה. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית