תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלרוב נדלן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.alrov.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2021 31.05.2021 שינוי
מגדל 10,611 12,149 1,538  14.49%
ילין לפידות 3,164 3,377 213  6.73%
הירשמו לצפייה 1,241 1,345 104  8.38%
הירשמו לצפייה 1,593 1,655 62  3.89%
הירשמו לצפייה 439 386 -53  -12.07%
שדרגו את המנוי 10,055 9,915 -140  -1.39%
שדרגו את המנוי 28,361 27,684 -677  -2.39%
שדרגו את המנוי 14,761 12,940 -1,821  -12.34%
שדרגו את המנוי 2,906 550 -2,356  -81.07%
שדרגו את המנוי 16,824 4,812 -12,012  -71.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,917

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,059

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
אקסלנס 26,196 36,762 10,566  40.33%
מנורה 145,289 145,398 109  0.08%
הירשמו לצפייה 1,641 1,499 -142  -8.65%
הירשמו לצפייה 42,459 42,153 -306  -0.72%
הירשמו לצפייה 100,439 98,094 -2,345  -2.33%
שדרגו את המנוי 16,348 12,848 -3,500  -21.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,675

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,293

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,917
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -17,059
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 10,675
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,293
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 76,351 0.33%
אנליסט 27,684 0.12%
הראל 12,940 0.06%
הירשמו לצפייה 12,149 0.05%
הירשמו לצפייה 9,915 0.04%
הירשמו לצפייה 4,812 0.02%
שדרגו את המנוי 3,377 0.01%
שדרגו את המנוי 1,655 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,345 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,044 < 0.01%
שדרגו את המנוי 550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 386 < 0.01%
שדרגו את המנוי 212 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 82 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 336,755 1.46%
מנורה 145,398 0.63%
הפניקס 98,094 0.43%
הירשמו לצפייה 42,153 0.18%
הירשמו לצפייה 36,762 0.16%
הירשמו לצפייה 12,848 0.06%
שדרגו את המנוי 1,499 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  אלרוב נדל"ן סיכמה את הרבעון השלישי של 2014 עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 5.2 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-4 מיליון שקל בתקופה המקבילה. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית