תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלרוב נדלן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.alrov.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 31.07.2020 שינוי
מיטב דש 251 221 -30  -11.95%
פסגות 2,253 2,169 -84  -3.73%
הירשמו לצפייה 2,233 2,056 -177  -7.93%
הירשמו לצפייה 4,667 4,324 -343  -7.35%
הירשמו לצפייה 3,173 2,639 -534  -16.83%
שדרגו את המנוי 5,789 4,871 -918  -15.86%
שדרגו את המנוי 6,200 5,000 -1,200  -19.35%
שדרגו את המנוי 1,632 335 -1,297  -79.47%
שדרגו את המנוי 31,780 29,660 -2,120  -6.67%
שדרגו את המנוי 15,437 7,164 -8,273  -53.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,976

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
מנורה 144,850 145,005 155  0.11%
כלל 2,911,110 2,911,110 1
הירשמו לצפייה 42,501 42,459 -42  -0.10%
הירשמו לצפייה 2,074 1,920 -154  -7.43%
הירשמו לצפייה 71,346 69,117 -2,229  -3.12%
שדרגו את המנוי 248,680 206,417 -42,263  -16.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 156

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -44,688

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -14,976
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 156
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -44,688
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 58,994 0.24%
אנליסט 29,660 0.12%
הראל 7,164 0.03%
הירשמו לצפייה 5,000 0.02%
הירשמו לצפייה 4,871 0.02%
הירשמו לצפייה 4,324 0.02%
שדרגו את המנוי 2,639 0.01%
שדרגו את המנוי 2,169 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,056 < 0.01%
שדרגו את המנוי 335 < 0.01%
שדרגו את המנוי 332 < 0.01%
שדרגו את המנוי 221 < 0.01%
שדרגו את המנוי 220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,464,702 14.33%
כלל 2,911,110 12.04%
הפניקס 206,417 0.85%
הירשמו לצפייה 145,005 0.60%
הירשמו לצפייה 72,325 0.30%
הירשמו לצפייה 69,117 0.29%
שדרגו את המנוי 42,459 0.18%
שדרגו את המנוי 16,348 0.07%
שדרגו את המנוי 1,920 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אלרוב נדל"ן סיכמה את הרבעון השלישי של 2014 עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 5.2 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-4 מיליון שקל בתקופה המקבילה. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית