תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלרוב נדלן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.alrov.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
אנליסט 30,057 32,399 2,342  7.79%
אלטרנטיב בית השקעות 10 3 -7  -70.00%
הירשמו לצפייה 3,358 3,314 -44  -1.31%
הירשמו לצפייה 341 240 -101  -29.62%
הירשמו לצפייה 5,014 4,683 -331  -6.60%
שדרגו את המנוי 21,369 20,893 -476  -2.23%
שדרגו את המנוי 683 191 -492  -72.04%
שדרגו את המנוי 2,687 2,078 -609  -22.66%
שדרגו את המנוי 5,349 4,334 -1,015  -18.98%
שדרגו את המנוי 2,827 1,277 -1,550  -54.83%
שדרגו את המנוי 32,316 18,172 -14,144  -43.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,342

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,769

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
כלל 2,871,380 2,910,790 39,403  1.37%
עתודות הוותיקה 71,143 72,316 1,173  1.65%
הירשמו לצפייה 144,742 144,864 122  0.08%
הירשמו לצפייה 2,205 2,078 -127  -5.76%
הירשמו לצפייה 5,345 4,687 -658  -12.31%
שדרגו את המנוי 3,302 0 -3,302  -100.00%
שדרגו את המנוי 84,209 73,891 -10,318  -12.25%
שדרגו את המנוי 278,108 256,050 -22,058  -7.93%
שדרגו את המנוי 72,098 0 -72,098  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 40,698

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -108,561

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,342
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -18,769
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 40,698
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -108,561
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 88,889 0.37%
אנליסט 32,399 0.13%
אדמונד דה רוטשילד 20,893 0.09%
הירשמו לצפייה 18,172 0.08%
הירשמו לצפייה 4,683 0.02%
הירשמו לצפייה 4,334 0.02%
שדרגו את המנוי 3,314 0.01%
שדרגו את המנוי 2,078 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,277 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,085 < 0.01%
שדרגו את המנוי 240 < 0.01%
שדרגו את המנוי 220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 191 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,520,945 14.56%
כלל 2,910,790 12.04%
הפניקס 256,050 1.06%
הירשמו לצפייה 144,864 0.60%
הירשמו לצפייה 73,891 0.31%
הירשמו לצפייה 72,316 0.30%
שדרגו את המנוי 36,970 0.15%
שדרגו את המנוי 19,298 0.08%
שדרגו את המנוי 4,687 0.02%
שדרגו את המנוי 2,078 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שם חברה: אלרוב נדלן
מספר נייר ערך: 387019
אתר: http://www.alrov.co.il
ענף: נדל"ן ובינוי
תת ענף: נדל"ן ובינוי
תחום פעילות: ייזום, בניה וניהול קניונים, בתי דיור מוגן, בתי מלון ומשרדים ובנדל"ן מניב.
משקיע/ה
חברה ציבורית