תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אלומות - ספרינט 6,371,240 7,084,120 712,879  11.19%
אדמונד דה רוטשילד 42,773,100 43,125,200 352,132  0.82%
הירשמו לצפייה 10,531,200 10,838,800 307,614  2.92%
הירשמו לצפייה 1,088,210 1,076,920 -11,296  -1.04%
הירשמו לצפייה 22,243,900 22,221,600 -22,346  -0.10%
שדרגו את המנוי 4,972,080 4,946,800 -25,272  -0.51%
שדרגו את המנוי 7,790,490 7,524,620 -265,872  -3.41%
שדרגו את המנוי 16,090,400 15,559,500 -530,955  -3.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,372,625

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -855,741

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 2,537,970 2,538,710 737  0.03%
הפניקס 26,859,400 25,996,700 -862,714  -3.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 737

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -862,714

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,372,625
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -855,741
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 737
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -862,714
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 125,793,131 46.11%
אדמונד דה רוטשילד 43,125,200 15.81%
מיטב דש 22,221,600 8.14%
הירשמו לצפייה 15,559,500 5.70%
הירשמו לצפייה 10,838,800 3.97%
הירשמו לצפייה 7,524,620 2.76%
שדרגו את המנוי 7,084,120 2.60%
שדרגו את המנוי 5,140,150 1.88%
שדרגו את המנוי 4,946,800 1.81%
שדרגו את המנוי 3,247,200 1.19%
שדרגו את המנוי 2,628,190 0.96%
שדרגו את המנוי 1,076,920 0.39%
שדרגו את המנוי 1,039,120 0.38%
שדרגו את המנוי 600,000 0.22%
שדרגו את המנוי 498,652 0.18%
שדרגו את המנוי 252,659 0.09%
שדרגו את המנוי 9,600 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 28,535,410 10.46%
הפניקס 25,996,700 9.53%
הכשרה ביטוח 2,538,710 0.93%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית