תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 40,688,800 41,772,300 1,083,480  2.66%
פורטה 742,921 858,771 115,850  15.59%
הירשמו לצפייה 10,180,200 10,285,500 105,295  1.03%
הירשמו לצפייה 9,270,970 9,348,820 77,845  0.84%
הירשמו לצפייה 430,120 498,652 68,532  15.93%
שדרגו את המנוי 213,405 252,659 39,254  18.39%
שדרגו את המנוי 1,089,550 1,102,050 12,496  1.15%
שדרגו את המנוי 8,460,740 8,472,480 11,737  0.14%
שדרגו את המנוי 223,704 173,896 -49,808  -22.27%
שדרגו את המנוי 280,948 108,518 -172,430  -61.37%
שדרגו את המנוי 22,519,000 22,327,800 -191,184  -0.85%
שדרגו את המנוי 5,231,820 5,038,090 -193,730  -3.70%
שדרגו את המנוי 18,923,600 18,703,600 -219,938  -1.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,514,489

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -827,090

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 2,829,730 26,859,400 24,029,700  849.19%
הכשרה ביטוח 1,633,240 2,537,970 904,727  55.39%
הירשמו לצפייה 267,364 272,748 5,384  2.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24,939,811

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,514,489
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -827,090
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 24,939,811
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 124,818,526 45.75%
אדמונד דה רוטשילד 41,772,300 15.31%
מיטב דש 22,327,800 8.18%
הירשמו לצפייה 18,703,600 6.86%
הירשמו לצפייה 10,285,500 3.77%
הירשמו לצפייה 9,348,820 3.43%
שדרגו את המנוי 8,472,480 3.11%
שדרגו את המנוי 5,038,090 1.85%
שדרגו את המנוי 3,247,200 1.19%
שדרגו את המנוי 2,628,190 0.96%
שדרגו את המנוי 1,102,050 0.40%
שדרגו את המנוי 858,771 0.31%
שדרגו את המנוי 498,652 0.18%
שדרגו את המנוי 252,659 0.09%
שדרגו את המנוי 173,896 0.06%
שדרגו את המנוי 108,518 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 29,670,118 10.87%
הפניקס 26,859,400 9.84%
הכשרה ביטוח 2,537,970 0.93%
הירשמו לצפייה 272,748 0.10%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית