תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מגדל 1,601,600 2,076,700 475,108  29.66%
אילים 16,666 0 -16,666  -100.00%
הירשמו לצפייה 178,823 147,267 -31,556  -17.65%
הירשמו לצפייה 683,639 648,000 -35,639  -5.21%
הירשמו לצפייה 48,625 0 -48,625  -100.00%
שדרגו את המנוי 27,321,800 27,181,200 -140,528  -0.51%
שדרגו את המנוי -617,269 -868,868 -251,599  40.76%
שדרגו את המנוי 16,272,800 15,360,400 -912,393  -5.61%
שדרגו את המנוי 9,981,240 8,804,200 -1,177,040  -11.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 475,108

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,614,046

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 534,584 775,055 240,471  44.98%
שיבולת 25,000 16,666 -8,334  -33.34%
הירשמו לצפייה 3,044,020 2,474,120 -569,898  -18.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 240,471

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -578,232

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 475,108
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,614,046
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 240,471
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -578,232
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 59,443,784 21.79%
מיטב דש 27,181,200 9.96%
הראל 15,360,400 5.63%
הירשמו לצפייה 8,804,200 3.23%
הירשמו לצפייה 3,213,220 1.18%
הירשמו לצפייה 2,076,700 0.76%
שדרגו את המנוי 1,559,200 0.57%
שדרגו את המנוי 1,120,180 0.41%
שדרגו את המנוי 648,000 0.24%
שדרגו את המנוי 147,267 0.05%
שדרגו את המנוי 117,192 0.04%
שדרגו את המנוי 45,093 0.02%
שדרגו את המנוי 40,000 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי -868,868 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,265,841 1.20%
הכשרה ביטוח 2,474,120 0.91%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 775,055 0.28%
הירשמו לצפייה 16,666 < 0.01%
הירשמו לצפייה 0 < 0.01%
הירשמו לצפייה 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית