תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אלומות - ספרינט 6,867,550 8,180,330 1,312,780  19.12%
הראל 9,804,700 10,052,800 248,048  2.53%
הירשמו לצפייה 38,557,100 38,726,100 169,000  0.44%
הירשמו לצפייה 1,150,860 1,150,260 -600  -0.05%
הירשמו לצפייה 22,752,700 22,706,800 -45,926  -0.20%
שדרגו את המנוי 6,316,210 6,211,130 -105,083  -1.66%
שדרגו את המנוי 9,355,190 8,872,300 -482,892  -5.16%
שדרגו את המנוי 19,724,400 18,908,200 -816,238  -4.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,729,828

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,450,739

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 2,829,730 26,859,400 24,029,700  849.19%
הכשרה ביטוח 1,633,240 2,537,970 904,727  55.39%
הירשמו לצפייה 267,364 272,748 5,384  2.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24,939,811

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,729,828
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,450,739
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 24,939,811
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 123,268,751 45.18%
אדמונד דה רוטשילד 38,726,100 14.19%
מיטב דש 22,706,800 8.32%
הירשמו לצפייה 18,908,200 6.93%
הירשמו לצפייה 10,052,800 3.68%
הירשמו לצפייה 8,872,300 3.25%
שדרגו את המנוי 8,180,330 3.00%
שדרגו את המנוי 6,211,130 2.28%
שדרגו את המנוי 3,477,570 1.27%
שדרגו את המנוי 3,247,200 1.19%
שדרגו את המנוי 1,150,260 0.42%
שדרגו את המנוי 742,921 0.27%
שדרגו את המנוי 430,120 0.16%
שדרגו את המנוי 280,948 0.10%
שדרגו את המנוי 259,365 0.10%
שדרגו את המנוי 22,707 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 29,670,118 10.87%
הפניקס 26,859,400 9.84%
הכשרה ביטוח 2,537,970 0.93%
הירשמו לצפייה 272,748 0.10%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית