תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מיטב דש 13,504,900 21,008,800 7,503,860  55.56%
אדמונד דה רוטשילד 35,490,700 37,457,500 1,966,840  5.54%
הירשמו לצפייה 201,552 740,814 539,262  267.55%
הירשמו לצפייה 9,650,180 9,661,160 10,986  0.11%
הירשמו לצפייה 272,858 259,365 -13,493  -4.95%
שדרגו את המנוי 1,193,290 1,137,690 -55,606  -4.66%
שדרגו את המנוי 8,148,960 7,792,530 -356,431  -4.37%
שדרגו את המנוי 20,954,700 19,475,900 -1,478,840  -7.06%
שדרגו את המנוי 3,521,280 340,000 -3,181,280  -90.34%
שדרגו את המנוי 13,801,500 10,165,800 -3,635,720  -26.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,020,948

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,721,370

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 2,459,440 2,829,730 370,290  15.06%
אי.בי.אי. 333,339 267,364 -65,975  -19.79%
הירשמו לצפייה 2,040,770 1,633,240 -407,525  -19.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 370,290

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -473,500

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,020,948
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,721,370
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 370,290
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -473,500
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 122,069,222 35.79%
אדמונד דה רוטשילד 37,457,500 10.98%
מיטב דש 21,008,800 6.16%
הירשמו לצפייה 19,475,900 5.71%
הירשמו לצפייה 10,165,800 2.98%
הירשמו לצפייה 9,661,160 2.83%
שדרגו את המנוי 7,792,530 2.28%
שדרגו את המנוי 6,618,510 1.94%
שדרגו את המנוי 3,467,210 1.02%
שדרגו את המנוי 3,247,200 0.95%
שדרגו את המנוי 1,137,690 0.33%
שדרגו את המנוי 740,814 0.22%
שדרגו את המנוי 400,000 0.12%
שדרגו את המנוי 340,000 0.10%
שדרגו את המנוי 296,743 0.09%
שדרגו את המנוי 259,365 0.08%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,730,334 1.39%
הפניקס 2,829,730 0.83%
הכשרה ביטוח 1,633,240 0.48%
הירשמו לצפייה 267,364 0.08%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית