תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מור 1,166,940 1,799,800 632,863  54.23%
פורטה 1,210,810 1,505,770 294,957  24.36%
הירשמו לצפייה 23,353,900 23,648,800 294,936  1.26%
הירשמו לצפייה 12,326,200 12,496,600 170,441  1.38%
הירשמו לצפייה 6,705,880 6,850,380 144,496  2.15%
שדרגו את המנוי 6,728,960 6,774,830 45,867  0.68%
שדרגו את המנוי 43,549,300 43,591,000 41,748  0.10%
שדרגו את המנוי 498,652 512,588 13,936  2.79%
שדרגו את המנוי 5,140,150 5,140,150 1
שדרגו את המנוי 2,628,190 2,617,410 -10,780  -0.41%
שדרגו את המנוי 1,046,630 1,030,760 -15,870  -1.52%
שדרגו את המנוי 573,653 550,093 -23,560  -4.11%
שדרגו את המנוי 3,247,200 3,118,400 -128,800  -3.97%
שדרגו את המנוי 4,440,760 3,245,060 -1,195,700  -26.93%
שדרגו את המנוי 8,442,370 3,946,370 -4,496,000  -53.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,639,245

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,870,710

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 2,538,710 2,541,510 2,800  0.11%
הפניקס 27,742,000 27,658,600 -83,400  -0.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,800

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -83,400

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,639,245
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,870,710
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,800
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -83,400
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 117,180,081 42.95%
אדמונד דה רוטשילד 43,591,000 15.98%
מיטב דש 23,648,800 8.67%
הירשמו לצפייה 12,496,600 4.58%
הירשמו לצפייה 6,850,380 2.51%
הירשמו לצפייה 6,774,830 2.48%
שדרגו את המנוי 5,140,150 1.88%
שדרגו את המנוי 3,946,370 1.45%
שדרגו את המנוי 3,245,060 1.19%
שדרגו את המנוי 3,118,400 1.14%
שדרגו את המנוי 2,617,410 0.96%
שדרגו את המנוי 1,799,800 0.66%
שדרגו את המנוי 1,505,770 0.55%
שדרגו את המנוי 1,030,760 0.38%
שדרגו את המנוי 550,093 0.20%
שדרגו את המנוי 512,588 0.19%
שדרגו את המנוי 252,659 0.09%
שדרגו את המנוי 99,411 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 30,448,361 11.16%
הפניקס 27,658,600 10.14%
הכשרה ביטוח 2,541,510 0.93%
הירשמו לצפייה 248,251 0.09%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית