תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דקסיה ישראל

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 4,281 4,455 174  4.06%
פורטה 2,889 3,059 170  5.88%
הירשמו לצפייה 201 232 31  15.42%
הירשמו לצפייה 1,151 1,168 17  1.48%
הירשמו לצפייה 1,001 1,017 16  1.60%
שדרגו את המנוי 278 263 -15  -5.40%
שדרגו את המנוי 678 653 -25  -3.69%
שדרגו את המנוי 772 743 -29  -3.76%
שדרגו את המנוי 508 400 -108  -21.26%
שדרגו את המנוי 2,415 2,221 -194  -8.03%
שדרגו את המנוי 1,275 1,000 -275  -21.57%
שדרגו את המנוי 2,640 2,290 -350  -13.26%
שדרגו את המנוי 7,800 7,366 -434  -5.56%
שדרגו את המנוי 10,772 10,332 -440  -4.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 408

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,870

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 100 742 642  642.00%
הפניקס 27,495 28,028 533  1.94%
הירשמו לצפייה 37,000 37,449 449  1.21%
הירשמו לצפייה 26,844 26,925 81  0.30%
הירשמו לצפייה 3,053 3,089 36  1.18%
שדרגו את המנוי 27,745 27,778 33  0.12%
שדרגו את המנוי 1,682 1,697 15  0.89%
שדרגו את המנוי 8,951 8,954 3  0.03%
שדרגו את המנוי 486 451 -35  -7.20%
שדרגו את המנוי 130 87 -43  -33.08%
שדרגו את המנוי 1,181 1,104 -77  -6.52%
שדרגו את המנוי 20,704 4,948 -15,756  -76.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,792

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,911

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 408
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,870
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,792
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -15,911
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 58,131 6.58%
ילין לפידות 13,721 1.55%
אנליסט 10,332 1.17%
הירשמו לצפייה 7,366 0.83%
הירשמו לצפייה 4,693 0.53%
הירשמו לצפייה 4,455 0.50%
שדרגו את המנוי 3,059 0.35%
שדרגו את המנוי 2,290 0.26%
שדרגו את המנוי 2,221 0.25%
שדרגו את המנוי 1,299 0.15%
שדרגו את המנוי 1,168 0.13%
שדרגו את המנוי 1,165 0.13%
שדרגו את המנוי 1,017 0.12%
שדרגו את המנוי 1,000 0.11%
שדרגו את המנוי 743 0.08%
שדרגו את המנוי 740 0.08%
שדרגו את המנוי 712 0.08%
שדרגו את המנוי 653 0.07%
שדרגו את המנוי 417 0.05%
שדרגו את המנוי 400 0.05%
שדרגו את המנוי 263 0.03%
שדרגו את המנוי 232 0.03%
שדרגו את המנוי 105 0.01%
שדרגו את המנוי 80 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 285,371 32.32%
הלמן אלדובי 37,449 4.24%
מיטב דש 36,062 4.08%
הירשמו לצפייה 28,100 3.18%
הירשמו לצפייה 28,028 3.17%
הירשמו לצפייה 27,778 3.15%
שדרגו את המנוי 26,925 3.05%
שדרגו את המנוי 20,771 2.35%
שדרגו את המנוי 17,012 1.93%
שדרגו את המנוי 8,954 1.01%
שדרגו את המנוי 6,778 0.77%
שדרגו את המנוי 6,421 0.73%
שדרגו את המנוי 5,803 0.66%
שדרגו את המנוי 4,948 0.56%
שדרגו את המנוי 3,089 0.35%
שדרגו את המנוי 2,600 0.29%
שדרגו את המנוי 2,230 0.25%
שדרגו את המנוי 2,229 0.25%
שדרגו את המנוי 2,014 0.23%
שדרגו את המנוי 1,837 0.21%
שדרגו את המנוי 1,697 0.19%
שדרגו את המנוי 1,667 0.19%
שדרגו את המנוי 1,614 0.18%
שדרגו את המנוי 1,380 0.16%
שדרגו את המנוי 1,104 0.13%
שדרגו את המנוי 1,062 0.12%
שדרגו את המנוי 949 0.11%
שדרגו את המנוי 931 0.11%
שדרגו את המנוי 890 0.10%
שדרגו את המנוי 742 0.08%
שדרגו את המנוי 641 0.07%
שדרגו את המנוי 612 0.07%
שדרגו את המנוי 518 0.06%
שדרגו את המנוי 451 0.05%
שדרגו את המנוי 400 0.05%
שדרגו את המנוי 355 0.04%
שדרגו את המנוי 263 0.03%
שדרגו את המנוי 248 0.03%
שדרגו את המנוי 242 0.03%
שדרגו את המנוי 190 0.02%
שדרגו את המנוי 181 0.02%
שדרגו את המנוי 119 0.01%
שדרגו את המנוי 87 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק דקסיה ישראל הודיע היום כי סיים לאחרונה להעמיד הלוואות בגובה 220 מיליון שקל לתקופה של 15 שנים לאיגודן תשתיות איכות הסביבה, הגוף הסטטוטורי האמון על טיהור השפכים באזור גוש דן. #הלוואה #איגודן #איכות_סביבה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית