תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דקסיה ישראל

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 19,629 20,746 1,117  5.69%
פורטה 2,153 2,321 168  7.80%
הירשמו לצפייה 7,035 7,186 151  2.15%
הירשמו לצפייה 880 1,018 138  15.68%
הירשמו לצפייה 6,024 6,124 100  1.66%
שדרגו את המנוי 1,049 1,106 57  5.43%
שדרגו את המנוי 1,661 1,674 13  0.78%
שדרגו את המנוי 3,960 3,967 7  0.18%
שדרגו את המנוי 65 55 -10  -15.38%
שדרגו את המנוי 750 700 -50  -6.67%
שדרגו את המנוי 4,465 4,375 -90  -2.02%
שדרגו את המנוי 460 362 -98  -21.30%
שדרגו את המנוי 8,539 8,430 -109  -1.28%
שדרגו את המנוי 911 597 -314  -34.47%
שדרגו את המנוי 13,721 13,301 -420  -3.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,751

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,091

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
הראל 24,382 25,784 1,402  5.75%
גל 3,089 3,607 518  16.77%
הירשמו לצפייה 890 1,080 190  21.35%
הירשמו לצפייה 27,740 27,802 62  0.22%
הירשמו לצפייה 1,009 1,059 50  4.96%
שדרגו את המנוי 42,745 42,744 -1
שדרגו את המנוי 20,771 20,756 -15  -0.07%
שדרגו את המנוי 452 427 -25  -5.53%
שדרגו את המנוי 392 362 -30  -7.65%
שדרגו את המנוי 27,910 27,864 -46  -0.16%
שדרגו את המנוי 46,241 46,080 -161  -0.35%
שדרגו את המנוי 6,922 4,373 -2,549  -36.82%
שדרגו את המנוי 23,606 15,114 -8,492  -35.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,222

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,319

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,751
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,091
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,222
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -11,319
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 74,032 8.39%
אלטשולר - שחם 20,746 2.35%
ילין לפידות 13,301 1.51%
הירשמו לצפייה 8,430 0.95%
הירשמו לצפייה 7,186 0.81%
הירשמו לצפייה 6,124 0.69%
שדרגו את המנוי 4,375 0.50%
שדרגו את המנוי 3,967 0.45%
שדרגו את המנוי 2,321 0.26%
שדרגו את המנוי 1,674 0.19%
שדרגו את המנוי 1,122 0.13%
שדרגו את המנוי 1,106 0.13%
שדרגו את המנוי 1,018 0.12%
שדרגו את המנוי 700 0.08%
שדרגו את המנוי 597 0.07%
שדרגו את המנוי 437 0.05%
שדרגו את המנוי 362 0.04%
שדרגו את המנוי 292 0.03%
שדרגו את המנוי 184 0.02%
שדרגו את המנוי 55 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 291,085 32.97%
הלמן אלדובי 46,080 5.22%
מיטב דש 42,744 4.84%
הירשמו לצפייה 27,864 3.16%
הירשמו לצפייה 27,802 3.15%
הירשמו לצפייה 25,784 2.92%
שדרגו את המנוי 20,756 2.35%
שדרגו את המנוי 17,012 1.93%
שדרגו את המנוי 15,114 1.71%
שדרגו את המנוי 7,130 0.81%
שדרגו את המנוי 6,508 0.74%
שדרגו את המנוי 6,421 0.73%
שדרגו את המנוי 5,556 0.63%
שדרגו את המנוי 4,659 0.53%
שדרגו את המנוי 4,373 0.50%
שדרגו את המנוי 3,608 0.41%
שדרגו את המנוי 3,607 0.41%
שדרגו את המנוי 2,775 0.31%
שדרגו את המנוי 2,343 0.27%
שדרגו את המנוי 2,230 0.25%
שדרגו את המנוי 2,014 0.23%
שדרגו את המנוי 1,614 0.18%
שדרגו את המנוי 1,593 0.18%
שדרגו את המנוי 1,399 0.16%
שדרגו את המנוי 1,380 0.16%
שדרגו את המנוי 1,275 0.14%
שדרגו את המנוי 1,080 0.12%
שדרגו את המנוי 1,059 0.12%
שדרגו את המנוי 984 0.11%
שדרגו את המנוי 949 0.11%
שדרגו את המנוי 931 0.11%
שדרגו את המנוי 858 0.10%
שדרגו את המנוי 647 0.07%
שדרגו את המנוי 612 0.07%
שדרגו את המנוי 427 0.05%
שדרגו את המנוי 400 0.05%
שדרגו את המנוי 362 0.04%
שדרגו את המנוי 263 0.03%
שדרגו את המנוי 248 0.03%
שדרגו את המנוי 242 0.03%
שדרגו את המנוי 181 0.02%
שדרגו את המנוי 119 0.01%
שדרגו את המנוי 82 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק דקסיה ישראל הודיע היום כי סיים לאחרונה להעמיד הלוואות בגובה 220 מיליון שקל לתקופה של 15 שנים לאיגודן תשתיות איכות הסביבה, הגוף הסטטוטורי האמון על טיהור השפכים באזור גוש דן. #הלוואה #איגודן #איכות_סביבה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית