דקסיה ישראל - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דקסיה ישראל

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
מגדל 1,162 2,593 1,431  123.15%
אי.בי.אי. 392 1,081 689  175.77%
הירשמו לצפייה 620 740 120  19.35%
הירשמו לצפייה 217 300 83  38.25%
הירשמו לצפייה 665 741 76  11.43%
שדרגו את המנוי 952 1,026 74  7.77%
שדרגו את המנוי 752 780 28  3.72%
שדרגו את המנוי 183 205 22  12.02%
שדרגו את המנוי 479 480 1  0.21%
שדרגו את המנוי 2,447 2,347 -100  -4.09%
שדרגו את המנוי 3,763 3,604 -159  -4.23%
שדרגו את המנוי 1,938 1,737 -201  -10.37%
שדרגו את המנוי 809 571 -238  -29.42%
שדרגו את המנוי 14,837 14,531 -306  -2.06%
שדרגו את המנוי 13,714 13,315 -399  -2.91%
שדרגו את המנוי 10,739 9,764 -975  -9.08%
שדרגו את המנוי 5,818 1,967 -3,851  -66.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,524

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,229

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מיטב דש 9,470 36,062 26,592  280.80%
ילין לפידות 1,787 20,704 18,917  1,058.59%
הירשמו לצפייה 14,379 26,844 12,465  86.69%
הירשמו לצפייה 33 8,951 8,918  27,024.24%
הירשמו לצפייה 658 5,803 5,145  781.91%
שדרגו את המנוי 4 2,229 2,225  55,625.00%
שדרגו את המנוי 477 1,667 1,190  249.48%
שדרגו את המנוי 614 1,181 567  92.35%
שדרגו את המנוי 26,986 27,495 509  1.89%
שדרגו את המנוי 27,724 27,745 21  0.08%
שדרגו את המנוי 509 486 -23  -4.52%
שדרגו את המנוי 218 100 -118  -54.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 76,549

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -141

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,524
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,229
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 76,549
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -141
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 63,057 7.14%
ילין לפידות 14,531 1.65%
אנליסט 13,315 1.51%
הירשמו לצפייה 9,764 1.11%
הירשמו לצפייה 5,035 0.57%
הירשמו לצפייה 3,604 0.41%
שדרגו את המנוי 2,593 0.29%
שדרגו את המנוי 2,347 0.27%
שדרגו את המנוי 1,967 0.22%
שדרגו את המנוי 1,737 0.20%
שדרגו את המנוי 1,165 0.13%
שדרגו את המנוי 1,081 0.12%
שדרגו את המנוי 1,026 0.12%
שדרגו את המנוי 800 0.09%
שדרגו את המנוי 780 0.09%
שדרגו את המנוי 741 0.08%
שדרגו את המנוי 740 0.08%
שדרגו את המנוי 571 0.06%
שדרגו את המנוי 480 0.05%
שדרגו את המנוי 300 0.03%
שדרגו את המנוי 205 0.02%
שדרגו את המנוי 201 0.02%
שדרגו את המנוי 57 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 299,934 33.97%
הלמן אלדובי 37,000 4.19%
מיטב דש 36,062 4.08%
הירשמו לצפייה 28,100 3.18%
הירשמו לצפייה 27,745 3.14%
הירשמו לצפייה 27,495 3.11%
שדרגו את המנוי 26,844 3.04%
שדרגו את המנוי 20,771 2.35%
שדרגו את המנוי 20,704 2.35%
שדרגו את המנוי 17,012 1.93%
שדרגו את המנוי 8,951 1.01%
שדרגו את המנוי 6,778 0.77%
שדרגו את המנוי 6,421 0.73%
שדרגו את המנוי 5,803 0.66%
שדרגו את המנוי 3,053 0.35%
שדרגו את המנוי 2,600 0.29%
שדרגו את המנוי 2,230 0.25%
שדרגו את המנוי 2,229 0.25%
שדרגו את המנוי 2,014 0.23%
שדרגו את המנוי 1,837 0.21%
שדרגו את המנוי 1,682 0.19%
שדרגו את המנוי 1,667 0.19%
שדרגו את המנוי 1,614 0.18%
שדרגו את המנוי 1,380 0.16%
שדרגו את המנוי 1,181 0.13%
שדרגו את המנוי 1,062 0.12%
שדרגו את המנוי 949 0.11%
שדרגו את המנוי 890 0.10%
שדרגו את המנוי 794 0.09%
שדרגו את המנוי 641 0.07%
שדרגו את המנוי 612 0.07%
שדרגו את המנוי 518 0.06%
שדרגו את המנוי 499 0.06%
שדרגו את המנוי 486 0.06%
שדרגו את המנוי 400 0.05%
שדרגו את המנוי 355 0.04%
שדרגו את המנוי 263 0.03%
שדרגו את המנוי 248 0.03%
שדרגו את המנוי 242 0.03%
שדרגו את המנוי 190 0.02%
שדרגו את המנוי 181 0.02%
שדרגו את המנוי 130 0.01%
שדרגו את המנוי 119 0.01%
שדרגו את המנוי 100 0.01%
שדרגו את המנוי 82 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק דקסיה ישראל הודיע היום כי סיים לאחרונה להעמיד הלוואות בגובה 220 מיליון שקל לתקופה של 15 שנים לאיגודן תשתיות איכות הסביבה, הגוף הסטטוטורי האמון על טיהור השפכים באזור גוש דן. #הלוואה #איגודן #איכות_סביבה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית