תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

דקסיה ישראל

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
איילון 1,183 2,005 822  69.48%
הראל 4,996 5,093 97  1.94%
הירשמו לצפייה 377 463 86  22.81%
הירשמו לצפייה 720 740 20  2.78%
הירשמו לצפייה 3,042 3,047 5  0.16%
שדרגו את המנוי 854 857 3  0.35%
שדרגו את המנוי 994 989 -5  -0.50%
שדרגו את המנוי 4,693 4,686 -7  -0.15%
שדרגו את המנוי 652 636 -16  -2.45%
שדרגו את המנוי 10,233 10,212 -21  -0.21%
שדרגו את המנוי 263 184 -79  -30.04%
שדרגו את המנוי 1,548 1,312 -236  -15.25%
שדרגו את המנוי 800 260 -540  -67.50%
שדרגו את המנוי 7,724 6,950 -774  -10.02%
שדרגו את המנוי 2,228 1,220 -1,008  -45.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,033

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,686

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הלמן אלדובי 37,449 46,391 8,942  23.88%
מיטב דש 44,109 49,009 4,900  11.11%
הירשמו לצפייה 30,400 30,666 266  0.88%
הירשמו לצפייה 641 647 6  0.94%
הירשמו לצפייה 27,778 27,780 2  0.01%
שדרגו את המנוי 451 449 -2  -0.44%
שדרגו את המנוי 87 45 -42  -48.28%
שדרגו את המנוי 1,062 984 -78  -7.34%
שדרגו את המנוי 1,104 990 -114  -10.33%
שדרגו את המנוי 1,697 1,542 -155  -9.13%
שדרגו את המנוי 28,100 27,854 -246  -0.88%
שדרגו את המנוי 5,803 5,556 -247  -4.26%
שדרגו את המנוי 1,837 1,539 -298  -16.22%
שדרגו את המנוי 4,948 4,600 -348  -7.03%
שדרגו את המנוי 2,229 1,443 -786  -35.26%
שדרגו את המנוי 26,925 25,445 -1,480  -5.50%
שדרגו את המנוי 17,012 5,258 -11,754  -69.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,116

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,550

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,033
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,686
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 14,116
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -15,550
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 56,821 6.44%
ילין לפידות 13,721 1.55%
אנליסט 10,212 1.16%
הירשמו לצפייה 6,950 0.79%
הירשמו לצפייה 5,093 0.58%
הירשמו לצפייה 4,686 0.53%
שדרגו את המנוי 3,047 0.35%
שדרגו את המנוי 2,005 0.23%
שדרגו את המנוי 1,312 0.15%
שדרגו את המנוי 1,220 0.14%
שדרגו את המנוי 1,165 0.13%
שדרגו את המנוי 1,049 0.12%
שדרגו את המנוי 989 0.11%
שדרגו את המנוי 857 0.10%
שדרגו את המנוי 837 0.09%
שדרגו את המנוי 743 0.08%
שדרגו את המנוי 740 0.08%
שדרגו את המנוי 636 0.07%
שדרגו את המנוי 463 0.05%
שדרגו את המנוי 400 0.05%
שדרגו את המנוי 260 0.03%
שדרגו את המנוי 184 0.02%
שדרגו את המנוי 105 0.01%
שדרגו את המנוי 100 0.01%
שדרגו את המנוי 47 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 285,691 32.36%
מיטב דש 49,009 5.55%
הלמן אלדובי 46,391 5.25%
הירשמו לצפייה 30,666 3.47%
הירשמו לצפייה 27,854 3.15%
הירשמו לצפייה 27,780 3.15%
שדרגו את המנוי 25,445 2.88%
שדרגו את המנוי 20,771 2.35%
שדרגו את המנוי 6,778 0.77%
שדרגו את המנוי 6,421 0.73%
שדרגו את המנוי 5,556 0.63%
שדרגו את המנוי 5,258 0.60%
שדרגו את המנוי 4,600 0.52%
שדרגו את המנוי 3,089 0.35%
שדרגו את המנוי 2,600 0.29%
שדרגו את המנוי 2,230 0.25%
שדרגו את המנוי 2,014 0.23%
שדרגו את המנוי 1,667 0.19%
שדרגו את המנוי 1,614 0.18%
שדרגו את המנוי 1,542 0.17%
שדרגו את המנוי 1,539 0.17%
שדרגו את המנוי 1,443 0.16%
שדרגו את המנוי 1,380 0.16%
שדרגו את המנוי 990 0.11%
שדרגו את המנוי 984 0.11%
שדרגו את המנוי 949 0.11%
שדרגו את המנוי 931 0.11%
שדרגו את המנוי 890 0.10%
שדרגו את המנוי 647 0.07%
שדרגו את המנוי 612 0.07%
שדרגו את המנוי 518 0.06%
שדרגו את המנוי 499 0.06%
שדרגו את המנוי 450 0.05%
שדרגו את המנוי 449 0.05%
שדרגו את המנוי 400 0.05%
שדרגו את המנוי 355 0.04%
שדרגו את המנוי 263 0.03%
שדרגו את המנוי 248 0.03%
שדרגו את המנוי 242 0.03%
שדרגו את המנוי 190 0.02%
שדרגו את המנוי 181 0.02%
שדרגו את המנוי 119 0.01%
שדרגו את המנוי 82 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק דקסיה ישראל הודיע היום כי סיים לאחרונה להעמיד הלוואות בגובה 220 מיליון שקל לתקופה של 15 שנים לאיגודן תשתיות איכות הסביבה, הגוף הסטטוטורי האמון על טיהור השפכים באזור גוש דן. #הלוואה #איגודן #איכות_סביבה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית