תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

דקסיה ישראל

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
איילון 5,239 5,919 680  12.98%
אפסילון 930 1,511 581  62.47%
הירשמו לצפייה 18,172 18,541 369  2.03%
הירשמו לצפייה 750 1,069 319  42.53%
הירשמו לצפייה 5,785 5,872 87  1.50%
שדרגו את המנוי 1,561 1,629 68  4.36%
שדרגו את המנוי 829 845 16  1.93%
שדרגו את המנוי 2,145 2,153 8  0.37%
שדרגו את המנוי 998 996 -2  -0.20%
שדרגו את המנוי 70 65 -5  -7.14%
שדרגו את המנוי 437 391 -46  -10.53%
שדרגו את המנוי 8,919 8,869 -50  -0.56%
שדרגו את המנוי 7,077 7,023 -54  -0.76%
שדרגו את המנוי 688 610 -78  -11.34%
שדרגו את המנוי 4,053 3,960 -93  -2.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,128

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -328

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 5,258 17,012 11,754  223.55%
הכשרה ביטוח 1,443 6,508 5,065  351.00%
הירשמו לצפייה 499 2,775 2,276  456.11%
הירשמו לצפייה 2,600 3,608 1,008  38.77%
הירשמו לצפייה 355 858 503  141.69%
שדרגו את המנוי 4,600 4,659 59  1.28%
שדרגו את המנוי 27,854 27,910 56  0.20%
שדרגו את המנוי 990 1,009 19  1.92%
שדרגו את המנוי 449 452 3  0.67%
שדרגו את המנוי 1,539 1,511 -28  -1.82%
שדרגו את המנוי 27,780 27,740 -40  -0.14%
שדרגו את המנוי 450 392 -58  -12.89%
שדרגו את המנוי 1,542 1,399 -143  -9.27%
שדרגו את המנוי 46,391 46,241 -150  -0.32%
שדרגו את המנוי 1,667 1,275 -392  -23.52%
שדרגו את המנוי 25,445 24,382 -1,063  -4.18%
שדרגו את המנוי 49,009 42,745 -6,264  -12.78%
שדרגו את המנוי 30,666 23,606 -7,060  -23.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,743

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,198

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,128
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -328
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 20,743
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -15,198
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 75,369 8.54%
אלטשולר - שחם 18,541 2.10%
ילין לפידות 13,721 1.55%
הירשמו לצפייה 8,869 1.00%
הירשמו לצפייה 7,023 0.80%
הירשמו לצפייה 5,919 0.67%
שדרגו את המנוי 5,872 0.67%
שדרגו את המנוי 3,960 0.45%
שדרגו את המנוי 2,153 0.24%
שדרגו את המנוי 1,629 0.18%
שדרגו את המנוי 1,511 0.17%
שדרגו את המנוי 1,069 0.12%
שדרגו את המנוי 996 0.11%
שדרגו את המנוי 845 0.10%
שדרגו את המנוי 830 0.09%
שדרגו את המנוי 610 0.07%
שדרגו את המנוי 520 0.06%
שדרגו את המנוי 391 0.04%
שדרגו את המנוי 292 0.03%
שדרגו את המנוי 264 0.03%
שדרגו את המנוי 184 0.02%
שדרגו את המנוי 105 0.01%
שדרגו את המנוי 65 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 300,779 34.07%
הלמן אלדובי 46,241 5.24%
מיטב דש 42,745 4.84%
הירשמו לצפייה 27,910 3.16%
הירשמו לצפייה 27,740 3.14%
הירשמו לצפייה 24,382 2.76%
שדרגו את המנוי 23,606 2.67%
שדרגו את המנוי 20,771 2.35%
שדרגו את המנוי 17,012 1.93%
שדרגו את המנוי 6,922 0.78%
שדרגו את המנוי 6,778 0.77%
שדרגו את המנוי 6,508 0.74%
שדרגו את המנוי 6,421 0.73%
שדרגו את המנוי 5,556 0.63%
שדרגו את המנוי 4,659 0.53%
שדרגו את המנוי 3,608 0.41%
שדרגו את המנוי 3,500 0.40%
שדרגו את המנוי 3,089 0.35%
שדרגו את המנוי 2,775 0.31%
שדרגו את המנוי 2,014 0.23%
שדרגו את המנוי 1,614 0.18%
שדרגו את המנוי 1,593 0.18%
שדרגו את המנוי 1,511 0.17%
שדרגו את המנוי 1,399 0.16%
שדרגו את המנוי 1,380 0.16%
שדרגו את המנוי 1,275 0.14%
שדרגו את המנוי 1,009 0.11%
שדרגו את המנוי 984 0.11%
שדרגו את המנוי 949 0.11%
שדרגו את המנוי 931 0.11%
שדרגו את המנוי 890 0.10%
שדרגו את המנוי 858 0.10%
שדרגו את המנוי 647 0.07%
שדרגו את המנוי 612 0.07%
שדרגו את המנוי 518 0.06%
שדרגו את המנוי 452 0.05%
שדרגו את המנוי 400 0.05%
שדרגו את המנוי 392 0.04%
שדרגו את המנוי 263 0.03%
שדרגו את המנוי 248 0.03%
שדרגו את המנוי 190 0.02%
שדרגו את המנוי 181 0.02%
שדרגו את המנוי 119 0.01%
שדרגו את המנוי 82 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק דקסיה ישראל הודיע היום כי סיים לאחרונה להעמיד הלוואות בגובה 220 מיליון שקל לתקופה של 15 שנים לאיגודן תשתיות איכות הסביבה, הגוף הסטטוטורי האמון על טיהור השפכים באזור גוש דן. #הלוואה #איגודן #איכות_סביבה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית