תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מר

ענף: תעשיה
תת-ענף: חשמל

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
מגדל 2,996 4,621 1,625  54.24%
הראל 433,613 434,841 1,228  0.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,853

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
מנורה 165,105 161,643 -3,462  -2.10%
אי.בי.אי. 69,142 49,139 -20,003  -28.93%
הירשמו לצפייה 148,119 71,218 -76,901  -51.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -100,366

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,853
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -100,366
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 910,341 8.38%
הראל 434,841 4.00%
ילין לפידות 259,145 2.39%
הירשמו לצפייה 63,100 0.58%
הירשמו לצפייה 46,925 0.43%
הירשמו לצפייה 30,391 0.28%
שדרגו את המנוי 28,960 0.27%
שדרגו את המנוי 25,846 0.24%
שדרגו את המנוי 15,011 0.14%
שדרגו את המנוי 4,621 0.04%
שדרגו את המנוי 1,501 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 878,590 8.09%
ילין לפידות 228,799 2.11%
מנורה 161,643 1.49%
הירשמו לצפייה 131,001 1.21%
הירשמו לצפייה 95,266 0.88%
הירשמו לצפייה 71,218 0.66%
שדרגו את המנוי 49,139 0.45%
שדרגו את המנוי 45,366 0.42%
שדרגו את המנוי 37,198 0.34%
שדרגו את המנוי 24,086 0.22%
שדרגו את המנוי 20,000 0.18%
שדרגו את המנוי 7,513 0.07%
שדרגו את המנוי 3,900 0.04%
שדרגו את המנוי 3,461 0.03%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית