תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מר

ענף: תעשיה
תת-ענף: חשמל

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
הראל 405,689 419,750 14,061  3.47%
אניגמה 27,853 28,513 660  2.37%
הירשמו לצפייה 2,680 2,409 -271  -10.11%
הירשמו לצפייה 19,678 19,354 -324  -1.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,721

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -595

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 20,690 24,086 3,396  16.41%
מנורה 165,104 165,105 1
הירשמו לצפייה 43,730 32,502 -11,228  -25.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,397

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,228

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,721
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -595
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,397
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -11,228
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 900,783 8.29%
הראל 419,750 3.86%
ילין לפידות 259,145 2.39%
הירשמו לצפייה 63,100 0.58%
הירשמו לצפייה 46,925 0.43%
הירשמו לצפייה 35,741 0.33%
שדרגו את המנוי 28,513 0.26%
שדרגו את המנוי 25,846 0.24%
שדרגו את המנוי 19,354 0.18%
שדרגו את המנוי 2,409 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 876,996 8.08%
ילין לפידות 228,799 2.11%
מנורה 165,105 1.52%
הירשמו לצפייה 148,119 1.36%
הירשמו לצפייה 95,266 0.88%
הירשמו לצפייה 69,142 0.64%
שדרגו את המנוי 45,366 0.42%
שדרגו את המנוי 37,198 0.34%
שדרגו את המנוי 32,502 0.30%
שדרגו את המנוי 24,086 0.22%
שדרגו את המנוי 20,000 0.18%
שדרגו את המנוי 7,513 0.07%
שדרגו את המנוי 3,900 0.04%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית