תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מר

ענף: תעשיה
תת-ענף: חשמל

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 625,498 635,110 9,612  1.54%
מגדל 1,835 3,234 1,399  76.24%
הירשמו לצפייה 30,274 30,232 -42  -0.14%
הירשמו לצפייה 40,430 39,315 -1,115  -2.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,011

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,157

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
ילין לפידות 464,908 466,403 1,495  0.32%
מנורה 162,363 162,488 125  0.08%
הירשמו לצפייה 2,985 2,850 -135  -4.52%
הירשמו לצפייה 51,735 44,806 -6,929  -13.39%
הירשמו לצפייה 44,637 7,596 -37,041  -82.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,620

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -44,105

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 11,011
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,157
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,620
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -44,105
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,114,760 8.57%
הראל 635,110 4.88%
ילין לפידות 258,178 1.98%
הירשמו לצפייה 75,920 0.58%
הירשמו לצפייה 46,925 0.36%
הירשמו לצפייה 39,315 0.30%
שדרגו את המנוי 30,232 0.23%
שדרגו את המנוי 25,846 0.20%
שדרגו את המנוי 3,234 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,047,967 8.06%
ילין לפידות 466,403 3.59%
מנורה 162,488 1.25%
הירשמו לצפייה 95,266 0.73%
הירשמו לצפייה 92,281 0.71%
הירשמו לצפייה 71,218 0.55%
שדרגו את המנוי 49,871 0.38%
שדרגו את המנוי 44,806 0.34%
שדרגו את המנוי 23,966 0.18%
שדרגו את המנוי 20,000 0.15%
שדרגו את המנוי 7,596 0.06%
שדרגו את המנוי 7,513 0.06%
שדרגו את המנוי 3,709 0.03%
שדרגו את המנוי 2,850 0.02%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית