תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מר

ענף: תעשיה
תת-ענף: חשמל

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
אניגמה 32,084 32,581 497  1.55%
פסגות 30,391 30,291 -100  -0.33%
הירשמו לצפייה 3,311 3,102 -209  -6.31%
הירשמו לצפייה 419,320 416,558 -2,762  -0.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 497

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,071

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
ארם גמולים 45,366 49,934 4,568  10.07%
מנורה 161,643 161,832 189  0.12%
הירשמו לצפייה 3,461 3,272 -189  -5.46%
הירשמו לצפייה 131,001 76,901 -54,100  -41.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,757

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -54,289

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 497
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,071
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,757
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -54,289
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 889,148 8.19%
הראל 416,558 3.84%
ילין לפידות 259,145 2.39%
הירשמו לצפייה 63,100 0.58%
הירשמו לצפייה 46,925 0.43%
הירשמו לצפייה 32,581 0.30%
שדרגו את המנוי 30,291 0.28%
שדרגו את המנוי 25,846 0.24%
שדרגו את המנוי 11,600 0.11%
שדרגו את המנוי 3,102 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 829,058 7.63%
ילין לפידות 228,799 2.11%
מנורה 161,832 1.49%
הירשמו לצפייה 95,266 0.88%
הירשמו לצפייה 76,901 0.71%
הירשמו לצפייה 71,218 0.66%
שדרגו את המנוי 49,934 0.46%
שדרגו את המנוי 49,139 0.45%
שדרגו את המנוי 37,198 0.34%
שדרגו את המנוי 24,086 0.22%
שדרגו את המנוי 20,000 0.18%
שדרגו את המנוי 7,513 0.07%
שדרגו את המנוי 3,900 0.04%
שדרגו את המנוי 3,272 0.03%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית