תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מר

ענף: תעשיה
תת-ענף: חשמל

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
הראל 610,478 622,711 12,233  2.00%
אניגמה 36,144 37,334 1,190  3.29%
הירשמו לצפייה 2,607 3,151 544  20.87%
הירשמו לצפייה 75,720 75,920 200  0.26%
הירשמו לצפייה 259,145 259,056 -89  -0.03%
שדרגו את המנוי 29,613 29,051 -562  -1.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,167

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -651

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
מנורה 161,832 162,249 417  0.26%
ארם גמולים 49,934 49,871 -63  -0.13%
הירשמו לצפייה 3,272 3,095 -177  -5.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 417

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -240

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,167
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -651
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 417
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -240
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,107,794 10.20%
הראל 622,711 5.73%
ילין לפידות 259,056 2.39%
הירשמו לצפייה 75,920 0.70%
הירשמו לצפייה 46,925 0.43%
הירשמו לצפייה 37,334 0.34%
שדרגו את המנוי 29,051 0.27%
שדרגו את המנוי 25,846 0.24%
שדרגו את המנוי 7,800 0.07%
שדרגו את המנוי 3,151 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 829,235 7.64%
ילין לפידות 228,799 2.11%
מנורה 162,249 1.49%
הירשמו לצפייה 95,266 0.88%
הירשמו לצפייה 76,901 0.71%
הירשמו לצפייה 71,218 0.66%
שדרגו את המנוי 49,871 0.46%
שדרגו את המנוי 49,139 0.45%
שדרגו את המנוי 37,198 0.34%
שדרגו את המנוי 24,086 0.22%
שדרגו את המנוי 20,000 0.18%
שדרגו את המנוי 7,513 0.07%
שדרגו את המנוי 3,900 0.04%
שדרגו את המנוי 3,095 0.03%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית