תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מר

ענף: תעשיה
תת-ענף: חשמל

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
אניגמה 29,428 29,978 550  1.87%
מגדל 4,288 4,278 -10  -0.23%
הירשמו לצפייה 438,198 429,098 -9,100  -2.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 550

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,110

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
ארם גמולים 45,366 49,934 4,568  10.07%
מנורה 161,643 161,832 189  0.12%
הירשמו לצפייה 3,461 3,272 -189  -5.46%
הירשמו לצפייה 131,001 76,901 -54,100  -41.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,757

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -54,289

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 550
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,110
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,757
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -54,289
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 900,761 8.29%
הראל 429,098 3.95%
ילין לפידות 259,145 2.39%
הירשמו לצפייה 63,100 0.58%
הירשמו לצפייה 46,925 0.43%
הירשמו לצפייה 30,391 0.28%
שדרגו את המנוי 29,978 0.28%
שדרגו את המנוי 25,846 0.24%
שדרגו את המנוי 12,000 0.11%
שדרגו את המנוי 4,278 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 829,058 7.63%
ילין לפידות 228,799 2.11%
מנורה 161,832 1.49%
הירשמו לצפייה 95,266 0.88%
הירשמו לצפייה 76,901 0.71%
הירשמו לצפייה 71,218 0.66%
שדרגו את המנוי 49,934 0.46%
שדרגו את המנוי 49,139 0.45%
שדרגו את המנוי 37,198 0.34%
שדרגו את המנוי 24,086 0.22%
שדרגו את המנוי 20,000 0.18%
שדרגו את המנוי 7,513 0.07%
שדרגו את המנוי 3,900 0.04%
שדרגו את המנוי 3,272 0.03%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית