תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מר

ענף: תעשיה
תת-ענף: חשמל

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אניגמה 51,215 51,369 154  0.30%
הראל 702,091 697,091 -5,000  -0.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 154

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,000

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 2,325 2,320 -5  -0.22%
מנורה 162,099 162,083 -16  -0.01%
הירשמו לצפייה 468,282 457,906 -10,376  -2.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,397

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 154
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,000
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,397
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,062,698 8.17%
הראל 697,091 5.36%
ילין לפידות 158,956 1.22%
הירשמו לצפייה 101,582 0.78%
הירשמו לצפייה 51,369 0.39%
הירשמו לצפייה 27,854 0.21%
שדרגו את המנוי 25,846 0.20%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 906,350 6.97%
ילין לפידות 457,906 3.52%
מנורה 162,083 1.25%
הירשמו לצפייה 85,201 0.65%
הירשמו לצפייה 71,218 0.55%
הירשמו לצפייה 49,861 0.38%
שדרגו את המנוי 44,617 0.34%
שדרגו את המנוי 33,144 0.25%
שדרגו את המנוי 2,320 0.02%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית