תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מר

ענף: תעשיה
תת-ענף: חשמל

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 767,763 795,917 28,154  3.67%
אניגמה 28,075 28,631 556  1.98%
הירשמו לצפייה 2,359 2,539 180  7.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 28,890

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 7,596 44,637 37,041  487.64%
ילין לפידות 466,403 468,403 2,000  0.43%
הירשמו לצפייה 162,488 162,680 192  0.12%
הירשמו לצפייה 49,871 49,861 -10  -0.02%
הירשמו לצפייה 2,850 2,645 -205  -7.19%
שדרגו את המנוי 44,806 44,056 -750  -1.67%
שדרגו את המנוי 3,709 2,148 -1,561  -42.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 39,233

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,526

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 28,890
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 39,233
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,526
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,178,812 9.06%
הראל 795,917 6.12%
ילין לפידות 167,000 1.28%
הירשמו לצפייה 75,920 0.58%
הירשמו לצפייה 46,925 0.36%
הירשמו לצפייה 36,034 0.28%
שדרגו את המנוי 28,631 0.22%
שדרגו את המנוי 25,846 0.20%
שדרגו את המנוי 2,539 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,084,674 8.34%
ילין לפידות 468,403 3.60%
מנורה 162,680 1.25%
הירשמו לצפייה 95,266 0.73%
הירשמו לצפייה 92,281 0.71%
הירשמו לצפייה 71,218 0.55%
שדרגו את המנוי 49,861 0.38%
שדרגו את המנוי 44,637 0.34%
שדרגו את המנוי 44,056 0.34%
שדרגו את המנוי 23,966 0.18%
שדרגו את המנוי 20,000 0.15%
שדרגו את המנוי 7,513 0.06%
שדרגו את המנוי 2,645 0.02%
שדרגו את המנוי 2,148 0.02%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית