תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איילון

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
פורטה 11,225 12,926 1,701  15.15%
מגדל 9,509 9,852 343  3.61%
הירשמו לצפייה 248 452 204  82.26%
הירשמו לצפייה 95,712 95,619 -93  -0.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,248

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -93

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 321,720 325,679 3,959  1.23%
הלמן אלדובי 517,877 518,366 489  0.09%
הירשמו לצפייה 579,998 579,999 1
הירשמו לצפייה 288,007 287,518 -489  -0.17%
הירשמו לצפייה 95,959 95,412 -547  -0.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,449

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,036

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,248
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -93
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,449
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,036
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 349,185 1.92%
פסגות 114,748 0.63%
פורסט 106,706 0.59%
הירשמו לצפייה 95,619 0.53%
הירשמו לצפייה 12,926 0.07%
הירשמו לצפייה 9,852 0.05%
שדרגו את המנוי 6,100 0.03%
שדרגו את המנוי 2,782 0.02%
שדרגו את המנוי 452 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,580,420 14.18%
כלל 579,999 3.19%
הלמן אלדובי 518,366 2.85%
הירשמו לצפייה 358,546 1.97%
הירשמו לצפייה 325,679 1.79%
הירשמו לצפייה 287,518 1.58%
שדרגו את המנוי 109,500 0.60%
שדרגו את המנוי 95,412 0.52%
שדרגו את המנוי 59,100 0.32%
שדרגו את המנוי 33,500 0.18%
שדרגו את המנוי 27,500 0.15%
שדרגו את המנוי 26,600 0.15%
שדרגו את המנוי 22,700 0.12%
שדרגו את המנוי 17,500 0.10%
שדרגו את המנוי 17,000 0.09%
שדרגו את המנוי 15,900 0.09%
שדרגו את המנוי 15,500 0.09%
שדרגו את המנוי 13,300 0.07%
שדרגו את המנוי 10,100 0.06%
שדרגו את המנוי 9,400 0.05%
שדרגו את המנוי 8,200 0.05%
שדרגו את המנוי 6,600 0.04%
שדרגו את המנוי 5,800 0.03%
שדרגו את המנוי 4,300 0.02%
שדרגו את המנוי 4,100 0.02%
שדרגו את המנוי 3,900 0.02%
שדרגו את המנוי 3,000 0.02%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית