תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איילון

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
אילים 5,000 6,200 1,200  24.00%
פורטה 27,891 28,591 700  2.51%
הירשמו לצפייה 114,027 114,031 4
הירשמו לצפייה 186 185 -1  -0.54%
הירשמו לצפייה 7,071 6,916 -155  -2.19%
שדרגו את המנוי 16,538 6,675 -9,863  -59.64%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,904

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,019

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
הפניקס 325,679 329,743 4,064  1.25%
אקסלנס 95,412 92,171 -3,241  -3.40%
הירשמו לצפייה 358,546 100,226 -258,320  -72.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,064

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -261,561

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,904
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,019
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,064
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -261,561
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 519,118 2.85%
פורסט 339,564 1.87%
פסגות 114,031 0.63%
הירשמו לצפייה 28,591 0.16%
הירשמו לצפייה 11,536 0.06%
הירשמו לצפייה 6,916 0.04%
שדרגו את המנוי 6,675 0.04%
שדרגו את המנוי 6,200 0.03%
שדרגו את המנוי 3,600 0.02%
שדרגו את המנוי 1,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 185 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,327,923 12.79%
כלל 579,999 3.19%
הלמן אלדובי 518,366 2.85%
הירשמו לצפייה 329,743 1.81%
הירשמו לצפייה 287,518 1.58%
הירשמו לצפייה 109,500 0.60%
שדרגו את המנוי 100,226 0.55%
שדרגו את המנוי 92,171 0.51%
שדרגו את המנוי 59,100 0.32%
שדרגו את המנוי 33,500 0.18%
שדרגו את המנוי 27,500 0.15%
שדרגו את המנוי 26,600 0.15%
שדרגו את המנוי 22,700 0.12%
שדרגו את המנוי 17,500 0.10%
שדרגו את המנוי 17,000 0.09%
שדרגו את המנוי 15,900 0.09%
שדרגו את המנוי 15,500 0.09%
שדרגו את המנוי 13,300 0.07%
שדרגו את המנוי 10,100 0.06%
שדרגו את המנוי 9,400 0.05%
שדרגו את המנוי 8,200 0.05%
שדרגו את המנוי 6,600 0.04%
שדרגו את המנוי 5,800 0.03%
שדרגו את המנוי 4,300 0.02%
שדרגו את המנוי 4,100 0.02%
שדרגו את המנוי 3,900 0.02%
שדרגו את המנוי 3,000 0.02%
שדרגו את המנוי 3,000 0.02%
שדרגו את המנוי 2,000 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית