תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איילון

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
פורסט 18,856 19,456 600  3.18%
אפסילון 4,200 4,776 576  13.71%
הירשמו לצפייה 10,423 10,617 194  1.86%
הירשמו לצפייה 14,482 14,491 9  0.06%
הירשמו לצפייה 88,720 88,592 -128  -0.14%
שדרגו את המנוי 98,161 97,161 -1,000  -1.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,379

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,128

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 110,666 358,546 247,880  223.99%
כלל 482,463 579,998 97,535  20.22%
הירשמו לצפייה 50,500 50,300 -200  -0.40%
הירשמו לצפייה 29,900 200 -29,700  -99.33%
הירשמו לצפייה 376,345 290,817 -85,528  -22.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 345,415

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -115,428

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,379
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,128
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 345,415
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -115,428
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 235,341 1.29%
אזימוט 97,161 0.53%
פסגות 88,592 0.49%
הירשמו לצפייה 19,456 0.11%
הירשמו לצפייה 14,491 0.08%
הירשמו לצפייה 10,617 0.06%
שדרגו את המנוי 4,776 0.03%
שדרגו את המנוי 248 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,561,618 14.08%
כלל 579,998 3.19%
הלמן אלדובי 519,508 2.85%
הירשמו לצפייה 358,546 1.97%
הירשמו לצפייה 290,817 1.60%
הירשמו לצפייה 288,007 1.58%
שדרגו את המנוי 109,500 0.60%
שדרגו את המנוי 85,457 0.47%
שדרגו את המנוי 50,300 0.28%
שדרגו את המנוי 33,500 0.18%
שדרגו את המנוי 27,500 0.15%
שדרגו את המנוי 26,600 0.15%
שדרגו את המנוי 25,500 0.14%
שדרגו את המנוי 22,700 0.12%
שדרגו את המנוי 17,500 0.10%
שדרגו את המנוי 17,485 0.10%
שדרגו את המנוי 15,900 0.09%
שדרגו את המנוי 15,500 0.09%
שדרגו את המנוי 10,800 0.06%
שדרגו את המנוי 10,100 0.06%
שדרגו את המנוי 9,400 0.05%
שדרגו את המנוי 8,600 0.05%
שדרגו את המנוי 8,200 0.05%
שדרגו את המנוי 6,600 0.04%
שדרגו את המנוי 5,800 0.03%
שדרגו את המנוי 4,300 0.02%
שדרגו את המנוי 4,100 0.02%
שדרגו את המנוי 3,000 0.02%
שדרגו את המנוי 3,000 0.02%
שדרגו את המנוי 2,000 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית