תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איילון

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
פסגות 93,912 113,865 19,953  21.25%
פורסט 20,264 21,624 1,360  6.71%
הירשמו לצפייה 14,320 14,311 -9  -0.06%
הירשמו לצפייה 12,595 9,452 -3,143  -24.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 21,313

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,152

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
הפניקס 290,817 318,928 28,111  9.67%
אקסלנס 85,457 95,143 9,686  11.33%
הירשמו לצפייה 50,300 59,100 8,800  17.50%
הירשמו לצפייה 579,998 579,999 1
הירשמו לצפייה 519,508 515,508 -4,000  -0.77%
שדרגו את המנוי 17,485 3,000 -14,485  -82.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 46,598

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,485

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 21,313
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,152
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 46,598
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -18,485
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 261,748 1.44%
פסגות 113,865 0.63%
אזימוט 97,161 0.53%
הירשמו לצפייה 21,624 0.12%
הירשמו לצפייה 14,311 0.08%
הירשמו לצפייה 9,452 0.05%
שדרגו את המנוי 5,335 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,578,831 14.17%
כלל 579,999 3.19%
הלמן אלדובי 515,508 2.83%
הירשמו לצפייה 358,546 1.97%
הירשמו לצפייה 318,928 1.75%
הירשמו לצפייה 288,007 1.58%
שדרגו את המנוי 109,500 0.60%
שדרגו את המנוי 95,143 0.52%
שדרגו את המנוי 59,100 0.32%
שדרגו את המנוי 27,500 0.15%
שדרגו את המנוי 26,600 0.15%
שדרגו את המנוי 25,500 0.14%
שדרגו את המנוי 22,700 0.12%
שדרגו את המנוי 17,500 0.10%
שדרגו את המנוי 17,000 0.09%
שדרגו את המנוי 15,900 0.09%
שדרגו את המנוי 15,500 0.09%
שדרגו את המנוי 13,300 0.07%
שדרגו את המנוי 10,800 0.06%
שדרגו את המנוי 10,100 0.06%
שדרגו את המנוי 9,400 0.05%
שדרגו את המנוי 8,200 0.05%
שדרגו את המנוי 6,600 0.04%
שדרגו את המנוי 5,800 0.03%
שדרגו את המנוי 4,300 0.02%
שדרגו את המנוי 4,100 0.02%
שדרגו את המנוי 3,900 0.02%
שדרגו את המנוי 3,000 0.02%
שדרגו את המנוי 3,000 0.02%
שדרגו את המנוי 2,000 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית