תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איילון

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2021 28.02.2021 שינוי
מגדל 10,416 9,772 -644  -6.18%
פורצ'ן נכסים פיננסיים 2,920 2,200 -720  -24.66%
הירשמו לצפייה 27,244 21,737 -5,507  -20.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,871

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
הפניקס 289,700 291,180 1,480  0.51%
כלל 579,999 579,998 -1
הירשמו לצפייה 495,171 495,094 -77  -0.02%
הירשמו לצפייה 8,200 7,900 -300  -3.66%
הירשמו לצפייה 358,546 348,106 -10,440  -2.91%
שדרגו את המנוי 101,817 75,953 -25,864  -25.40%
שדרגו את המנוי 286,960 244,401 -42,559  -14.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,480

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -79,241

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,871
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,480
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -79,241
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 423,151 2.33%
פורסט 272,879 1.50%
פסגות 104,957 0.58%
הירשמו לצפייה 21,737 0.12%
הירשמו לצפייה 11,536 0.06%
הירשמו לצפייה 9,772 0.05%
שדרגו את המנוי 2,200 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,590,998 14.24%
כלל 579,998 3.19%
הלמן אלדובי 495,094 2.72%
הירשמו לצפייה 348,106 1.91%
הירשמו לצפייה 291,180 1.60%
הירשמו לצפייה 244,401 1.34%
שדרגו את המנוי 192,866 1.06%
שדרגו את המנוי 109,500 0.60%
שדרגו את המנוי 75,953 0.42%
שדרגו את המנוי 59,100 0.32%
שדרגו את המנוי 33,500 0.18%
שדרגו את המנוי 26,600 0.15%
שדרגו את המנוי 17,500 0.10%
שדרגו את המנוי 17,000 0.09%
שדרגו את המנוי 15,900 0.09%
שדרגו את המנוי 15,500 0.09%
שדרגו את המנוי 13,300 0.07%
שדרגו את המנוי 10,100 0.06%
שדרגו את המנוי 9,400 0.05%
שדרגו את המנוי 7,900 0.04%
שדרגו את המנוי 6,600 0.04%
שדרגו את המנוי 4,300 0.02%
שדרגו את המנוי 4,200 0.02%
שדרגו את המנוי 4,100 0.02%
שדרגו את המנוי 3,900 0.02%
שדרגו את המנוי 3,000 0.02%
שדרגו את המנוי 2,000 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית