תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איילון

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
פורסט 15,097 17,286 2,189  14.50%
מגדל 3,588 4,383 795  22.16%
הירשמו לצפייה 88,475 88,720 245  0.28%
הירשמו לצפייה 14,437 14,451 14  0.10%
הירשמו לצפייה 6,998 6,997 -1  -0.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,243

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הלמן אלדובי 468,800 519,508 50,708  10.82%
עמ"י 27,100 27,500 400  1.48%
הירשמו לצפייה 10,700 10,800 100  0.93%
הירשמו לצפייה 376,343 376,345 2
הירשמו לצפייה 32,900 25,500 -7,400  -22.49%
שדרגו את המנוי 579,998 482,463 -97,535  -16.82%
שדרגו את המנוי 358,546 110,666 -247,880  -69.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 51,210

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -352,815

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,243
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 51,210
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -352,815
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 229,998 1.26%
אזימוט 98,161 0.54%
פסגות 88,720 0.49%
הירשמו לצפייה 17,286 0.09%
הירשמו לצפייה 14,451 0.08%
הירשמו לצפייה 6,997 0.04%
שדרגו את המנוי 4,383 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,309,799 12.69%
הלמן אלדובי 519,508 2.85%
כלל 482,463 2.65%
הירשמו לצפייה 376,345 2.07%
הירשמו לצפייה 288,007 1.58%
הירשמו לצפייה 110,666 0.61%
שדרגו את המנוי 109,500 0.60%
שדרגו את המנוי 59,725 0.33%
שדרגו את המנוי 50,500 0.28%
שדרגו את המנוי 33,500 0.18%
שדרגו את המנוי 29,900 0.16%
שדרגו את המנוי 27,500 0.15%
שדרגו את המנוי 26,600 0.15%
שדרגו את המנוי 25,500 0.14%
שדרגו את המנוי 22,700 0.12%
שדרגו את המנוי 17,500 0.10%
שדרגו את המנוי 17,485 0.10%
שדרגו את המנוי 15,900 0.09%
שדרגו את המנוי 15,500 0.09%
שדרגו את המנוי 10,800 0.06%
שדרגו את המנוי 10,100 0.06%
שדרגו את המנוי 9,400 0.05%
שדרגו את המנוי 8,600 0.05%
שדרגו את המנוי 8,200 0.05%
שדרגו את המנוי 6,600 0.04%
שדרגו את המנוי 5,800 0.03%
שדרגו את המנוי 4,300 0.02%
שדרגו את המנוי 4,100 0.02%
שדרגו את המנוי 3,900 0.02%
שדרגו את המנוי 3,000 0.02%
שדרגו את המנוי 3,000 0.02%
שדרגו את המנוי 2,000 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית