תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איילון

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
פורסט 37,652 77,689 40,037  106.33%
אפסילון 5,335 5,981 646  12.11%
הירשמו לצפייה 257 250 -7  -2.72%
הירשמו לצפייה 10,069 9,568 -501  -4.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 40,683

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -508

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הפניקס 318,928 321,720 2,792  0.88%
הלמן אלדובי 515,508 517,877 2,369  0.46%
הירשמו לצפייה 95,143 95,959 816  0.86%
הירשמו לצפייה 579,999 579,998 -1
הירשמו לצפייה 10,800 10,700 -100  -0.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,977

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -101

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 40,683
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -508
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,977
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -101
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 319,348 1.75%
פסגות 114,679 0.63%
אזימוט 111,181 0.61%
הירשמו לצפייה 77,689 0.43%
הירשמו לצפייה 9,568 0.05%
הירשמו לצפייה 5,981 0.03%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,592,707 14.25%
כלל 579,998 3.19%
הלמן אלדובי 517,877 2.85%
הירשמו לצפייה 358,546 1.97%
הירשמו לצפייה 321,720 1.77%
הירשמו לצפייה 288,007 1.58%
שדרגו את המנוי 109,500 0.60%
שדרגו את המנוי 95,959 0.53%
שדרגו את המנוי 59,100 0.32%
שדרגו את המנוי 33,500 0.18%
שדרגו את המנוי 27,500 0.15%
שדרגו את המנוי 26,600 0.15%
שדרגו את המנוי 22,700 0.12%
שדרגו את המנוי 17,500 0.10%
שדרגו את המנוי 17,000 0.09%
שדרגו את המנוי 15,900 0.09%
שדרגו את המנוי 15,500 0.09%
שדרגו את המנוי 13,300 0.07%
שדרגו את המנוי 10,700 0.06%
שדרגו את המנוי 10,100 0.06%
שדרגו את המנוי 9,400 0.05%
שדרגו את המנוי 8,200 0.05%
שדרגו את המנוי 6,600 0.04%
שדרגו את המנוי 5,800 0.03%
שדרגו את המנוי 4,300 0.02%
שדרגו את המנוי 4,100 0.02%
שדרגו את המנוי 3,900 0.02%
שדרגו את המנוי 3,000 0.02%
שדרגו את המנוי 3,000 0.02%
שדרגו את המנוי 2,000 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית