תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גניגר

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.ginegar.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2017 30.11.2017 שינוי
פרופאונד 194 2,305 2,111  1,088.14%
מיטב דש 32,424 34,097 1,673  5.16%
הירשמו לצפייה 97,278 98,027 749  0.77%
הירשמו לצפייה 12,005 10,305 -1,700  -14.16%
הירשמו לצפייה 976,494 970,652 -5,842  -0.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,533

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,542

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
ילין לפידות 1,061,810 1,064,560 2,753  0.26%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 9,206 9,594 388  4.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,141

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,533
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,542
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,141
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,223,577 14.65%
פסגות 970,652 6.39%
אלטשולר - שחם 713,201 4.70%
הירשמו לצפייה 193,142 1.27%
הירשמו לצפייה 161,035 1.06%
הירשמו לצפייה 98,027 0.65%
שדרגו את המנוי 34,097 0.22%
שדרגו את המנוי 27,846 0.18%
שדרגו את המנוי 12,967 0.09%
שדרגו את המנוי 10,305 0.07%
שדרגו את המנוי 2,305 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,810,190 18.51%
מגדל 1,696,910 11.18%
ילין לפידות 1,064,560 7.01%
הירשמו לצפייה 38,365 0.25%
הירשמו לצפייה 9,594 0.06%
הירשמו לצפייה 761 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית