תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

גניגר

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.ginegar.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2018 31.12.2018 שינוי
מגדל 27,108 30,159 3,051  11.25%
פרופאונד 3,006 4,643 1,637  54.46%
הירשמו לצפייה 28,595 28,555 -40  -0.14%
הירשמו לצפייה 2,337 1,770 -567  -24.26%
הירשמו לצפייה 2,721 1,855 -866  -31.83%
שדרגו את המנוי 713,201 711,788 -1,413  -0.20%
שדרגו את המנוי 1,005,160 993,742 -11,419  -1.14%
שדרגו את המנוי 284,933 206,780 -78,153  -27.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,688

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -92,458

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 13,017 58,279 45,262  347.71%
הלמן אלדובי 49,646 50,407 761  1.53%
הירשמו לצפייה 1,052,190 1,052,250 60  0.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 46,083

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,688
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -92,458
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 46,083
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,167,436 14.28%
פסגות 993,742 6.55%
אלטשולר - שחם 711,788 4.69%
הירשמו לצפייה 206,780 1.36%
הירשמו לצפייה 148,710 0.98%
הירשמו לצפייה 30,159 0.20%
שדרגו את המנוי 28,555 0.19%
שדרגו את המנוי 25,846 0.17%
שדרגו את המנוי 9,933 0.07%
שדרגו את המנוי 4,643 0.03%
שדרגו את המנוי 3,655 0.02%
שדרגו את המנוי 1,855 0.01%
שדרגו את המנוי 1,770 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,912,322 19.19%
מגדל 1,682,580 11.08%
ילין לפידות 1,052,250 6.93%
הירשמו לצפייה 58,279 0.38%
הירשמו לצפייה 50,407 0.33%
הירשמו לצפייה 47,164 0.31%
שדרגו את המנוי 21,642 0.14%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית