תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גניגר

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.ginegar.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
מיטב דש 22,501 24,847 2,346  10.43%
אלטשולר - שחם 711,201 713,201 2,000  0.28%
הירשמו לצפייה 977,451 977,696 245  0.03%
הירשמו לצפייה 13,447 13,153 -294  -2.19%
הירשמו לצפייה 157,785 157,285 -500  -0.32%
שדרגו את המנוי 6,350 5,850 -500  -7.87%
שדרגו את המנוי 107,924 105,213 -2,711  -2.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,591

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,005

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
הלמן אלדובי 48,032 38,365 -9,667  -20.13%
ילין לפידות 1,086,030 1,061,810 -24,220  -2.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,887

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,591
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,005
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -33,887
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,234,061 14.72%
פסגות 977,696 6.44%
אלטשולר - שחם 713,201 4.70%
הירשמו לצפייה 193,142 1.27%
הירשמו לצפייה 157,285 1.04%
הירשמו לצפייה 105,213 0.69%
שדרגו את המנוי 26,246 0.17%
שדרגו את המנוי 24,847 0.16%
שדרגו את המנוי 13,153 0.09%
שדרגו את המנוי 12,967 0.09%
שדרגו את המנוי 5,850 0.04%
שדרגו את המנוי 4,461 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,812,311 18.53%
מגדל 1,702,930 11.22%
ילין לפידות 1,061,810 6.99%
הירשמו לצפייה 38,365 0.25%
הירשמו לצפייה 9,206 0.06%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית