תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אייאיאס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.ies.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
אלפי בנדק 534 1,624 1,090  204.12%
ברומטר 647 1,611 964  149.00%
הירשמו לצפייה 17,801 18,236 435  2.44%
הירשמו לצפייה 1,360 1,761 401  29.49%
הירשמו לצפייה 2,905 3,147 242  8.33%
שדרגו את המנוי 120,607 120,759 152  0.13%
שדרגו את המנוי 5,167 5,290 123  2.38%
שדרגו את המנוי 7,742 7,789 47  0.61%
שדרגו את המנוי 17,620 17,617 -3  -0.02%
שדרגו את המנוי 22,001 21,442 -559  -2.54%
שדרגו את המנוי 155,500 148,515 -6,985  -4.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,454

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,547

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הפניקס 137,839 209,823 71,984  52.22%
אקסלנס 41,504 63,931 22,427  54.04%
הירשמו לצפייה 18,657 18,636 -21  -0.11%
הירשמו לצפייה 22,577 19,870 -2,707  -11.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 94,411

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,728

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,454
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,547
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 94,411
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,728
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 368,023 7.12%
ילין לפידות 148,515 2.87%
הראל 120,759 2.34%
הירשמו לצפייה 21,442 0.42%
הירשמו לצפייה 18,236 0.35%
הירשמו לצפייה 17,617 0.34%
שדרגו את המנוי 14,958 0.29%
שדרגו את המנוי 7,789 0.15%
שדרגו את המנוי 5,290 0.10%
שדרגו את המנוי 3,147 0.06%
שדרגו את המנוי 3,027 0.06%
שדרגו את המנוי 1,761 0.03%
שדרגו את המנוי 1,730 0.03%
שדרגו את המנוי 1,624 0.03%
שדרגו את המנוי 1,611 0.03%
שדרגו את המנוי 450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 362,874 7.02%
הפניקס 209,823 4.06%
אקסלנס 63,931 1.24%
הירשמו לצפייה 48,756 0.94%
הירשמו לצפייה 19,870 0.38%
הירשמו לצפייה 18,636 0.36%
שדרגו את המנוי 1,858 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית