תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אייאיאס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.ies.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
הראל 104,746 119,080 14,334  13.68%
מגדל 11,013 13,148 2,135  19.39%
הירשמו לצפייה 3,852 4,749 897  23.29%
הירשמו לצפייה 8,266 9,012 746  9.02%
הירשמו לצפייה 268 522 254  94.78%
שדרגו את המנוי 2,755 2,907 152  5.52%
שדרגו את המנוי 7,720 7,829 109  1.41%
שדרגו את המנוי 1,561 1,324 -237  -15.18%
שדרגו את המנוי 24,202 23,786 -416  -1.72%
שדרגו את המנוי 169,036 155,036 -14,000  -8.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,627

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,653

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
הלמן אלדובי 19,485 18,657 -828  -4.25%
אקסלנס 42,734 41,504 -1,230  -2.88%
הירשמו לצפייה 29,039 22,577 -6,462  -22.25%
הירשמו לצפייה 145,700 137,839 -7,861  -5.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,381

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 18,627
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -14,653
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -16,381
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 340,311 6.59%
ילין לפידות 155,036 3.00%
הראל 119,080 2.31%
הירשמו לצפייה 23,786 0.46%
הירשמו לצפייה 13,148 0.25%
הירשמו לצפייה 9,012 0.17%
שדרגו את המנוי 7,829 0.15%
שדרגו את המנוי 4,749 0.09%
שדרגו את המנוי 2,907 0.06%
שדרגו את המנוי 1,730 0.03%
שדרגו את המנוי 1,324 0.03%
שדרגו את המנוי 534 0.01%
שדרגו את המנוי 522 0.01%
שדרגו את המנוי 450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 99 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 232,463 4.50%
הפניקס 137,839 2.67%
אקסלנס 41,504 0.80%
הירשמו לצפייה 22,577 0.44%
הירשמו לצפייה 18,657 0.36%
הירשמו לצפייה 11,886 0.23%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית