תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אייאיאס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.ies.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
מגדל 3,731 14,034 10,303  276.15%
מיטב דש 8,077 8,425 348  4.31%
הירשמו לצפייה 2,251 2,571 320  14.22%
הירשמו לצפייה 7,714 7,984 270  3.50%
הירשמו לצפייה 2,921 3,110 189  6.47%
שדרגו את המנוי 200,442 200,599 157  0.08%
שדרגו את המנוי 17,947 18,031 84  0.47%
שדרגו את המנוי 907 771 -136  -14.99%
שדרגו את המנוי 25,750 24,697 -1,053  -4.09%
שדרגו את המנוי 2,217 175 -2,042  -92.11%
שדרגו את המנוי 18,486 15,956 -2,530  -13.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,671

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,761

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מיטב דש 414,059 447,952 33,893  8.19%
הפניקס 180,815 179,185 -1,630  -0.90%
הירשמו לצפייה 54,063 51,146 -2,917  -5.40%
הירשמו לצפייה 18,634 13,127 -5,507  -29.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 33,893

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,054

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 11,671
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,761
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 33,893
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,054
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 332,822 6.44%
הראל 200,599 3.88%
ילין לפידות 33,969 0.66%
הירשמו לצפייה 24,697 0.48%
הירשמו לצפייה 18,031 0.35%
הירשמו לצפייה 15,956 0.31%
שדרגו את המנוי 14,034 0.27%
שדרגו את המנוי 8,425 0.16%
שדרגו את המנוי 7,984 0.15%
שדרגו את המנוי 3,110 0.06%
שדרגו את המנוי 2,571 0.05%
שדרגו את המנוי 1,880 0.04%
שדרגו את המנוי 771 0.01%
שדרגו את המנוי 356 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 175 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 729,186 14.12%
מיטב דש 447,952 8.67%
הפניקס 179,185 3.47%
הירשמו לצפייה 51,146 0.99%
הירשמו לצפייה 29,039 0.56%
הירשמו לצפייה 13,127 0.25%
שדרגו את המנוי 8,737 0.17%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית