תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אייאיאס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.ies.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 14,958 86,206 71,248  476.32%
מגדל 18,236 19,179 943  5.17%
הירשמו לצפייה 1,611 2,465 854  53.01%
הירשמו לצפייה 3,147 3,332 185  5.88%
הירשמו לצפייה 450 380 -70  -15.56%
שדרגו את המנוי 1,761 1,476 -285  -16.18%
שדרגו את המנוי 7,789 7,093 -696  -8.94%
שדרגו את המנוי 5,290 4,274 -1,016  -19.21%
שדרגו את המנוי 21,442 20,006 -1,436  -6.70%
שדרגו את המנוי 120,759 118,834 -1,925  -1.59%
שדרגו את המנוי 17,617 15,608 -2,009  -11.40%
שדרגו את המנוי 148,515 116,913 -31,602  -21.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 73,230

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -39,039

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הפניקס 137,839 209,823 71,984  52.22%
אקסלנס 41,504 63,931 22,427  54.04%
הירשמו לצפייה 18,657 18,636 -21  -0.11%
הירשמו לצפייה 22,577 19,870 -2,707  -11.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 94,411

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,728

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 73,230
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -39,039
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 94,411
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,728
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 402,214 7.79%
הראל 118,834 2.30%
ילין לפידות 116,913 2.26%
הירשמו לצפייה 86,206 1.67%
הירשמו לצפייה 20,006 0.39%
הירשמו לצפייה 19,179 0.37%
שדרגו את המנוי 15,608 0.30%
שדרגו את המנוי 7,093 0.14%
שדרגו את המנוי 4,274 0.08%
שדרגו את המנוי 3,332 0.06%
שדרגו את המנוי 3,027 0.06%
שדרגו את המנוי 2,465 0.05%
שדרגו את המנוי 1,730 0.03%
שדרגו את המנוי 1,624 0.03%
שדרגו את המנוי 1,476 0.03%
שדרגו את המנוי 380 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 362,874 7.02%
הפניקס 209,823 4.06%
אקסלנס 63,931 1.24%
הירשמו לצפייה 48,756 0.94%
הירשמו לצפייה 19,870 0.38%
הירשמו לצפייה 18,636 0.36%
שדרגו את המנוי 1,858 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית