תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אייאיאס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.ies.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
הראל 154,467 167,885 13,418  8.69%
אלטשולר - שחם 125,679 135,355 9,676  7.70%
הירשמו לצפייה 12,052 14,626 2,574  21.36%
הירשמו לצפייה 11,951 13,937 1,986  16.62%
הירשמו לצפייה 20,241 21,950 1,709  8.44%
שדרגו את המנוי 12,633 13,216 583  4.61%
שדרגו את המנוי 1,680 1,760 80  4.76%
שדרגו את המנוי 785 777 -8  -1.02%
שדרגו את המנוי 12 4 -8  -66.67%
שדרגו את המנוי 3,501 3,473 -28  -0.80%
שדרגו את המנוי 8,692 8,639 -53  -0.61%
שדרגו את המנוי 428 356 -72  -16.82%
שדרגו את המנוי 5,139 2,792 -2,347  -45.67%
שדרגו את המנוי 65,805 52,268 -13,537  -20.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 30,026

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,053

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
מיטב דש 48,756 414,059 365,303  749.25%
האוניברסיטה העברית 19,870 29,039 9,169  46.14%
הירשמו לצפייה 18,636 18,634 -2  -0.01%
הירשמו לצפייה 63,931 54,063 -9,868  -15.44%
הירשמו לצפייה 209,823 180,815 -29,008  -13.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 374,472

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -38,878

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 30,026
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -16,053
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 374,472
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -38,878
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 444,334 8.60%
הראל 167,885 3.25%
אלטשולר - שחם 135,355 2.62%
הירשמו לצפייה 52,268 1.01%
הירשמו לצפייה 21,950 0.42%
הירשמו לצפייה 14,626 0.28%
שדרגו את המנוי 13,937 0.27%
שדרגו את המנוי 13,216 0.26%
שדרגו את המנוי 8,639 0.17%
שדרגו את המנוי 3,473 0.07%
שדרגו את המנוי 2,953 0.06%
שדרגו את המנוי 2,951 0.06%
שדרגו את המנוי 2,792 0.05%
שדרגו את המנוי 1,760 0.03%
שדרגו את המנוי 1,092 0.02%
שדרגו את המנוי 777 0.02%
שדרגו את המנוי 356 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 705,347 13.65%
מיטב דש 414,059 8.02%
הפניקס 180,815 3.50%
הירשמו לצפייה 54,063 1.05%
הירשמו לצפייה 29,039 0.56%
הירשמו לצפייה 18,634 0.36%
שדרגו את המנוי 8,737 0.17%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית