תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אייאיאס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.ies.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 93,755 106,443 12,688  13.53%
הראל 129,007 132,655 3,648  2.83%
הירשמו לצפייה 8,640 10,882 2,242  25.95%
הירשמו לצפייה 7,693 8,676 983  12.78%
הירשמו לצפייה 1,897 2,048 151  7.96%
שדרגו את המנוי 20,025 20,158 133  0.66%
שדרגו את המנוי 3,438 3,547 109  3.17%
שדרגו את המנוי 3,718 3,827 109  2.93%
שדרגו את המנוי 2,969 3,027 58  1.95%
שדרגו את המנוי 350 300 -50  -14.29%
שדרגו את המנוי 1,708 1,493 -215  -12.59%
שדרגו את המנוי 3,219 2,953 -266  -8.26%
שדרגו את המנוי 12,042 11,645 -397  -3.30%
שדרגו את המנוי 110,849 93,336 -17,513  -15.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,121

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,441

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
מיטב דש 48,756 414,059 365,303  749.25%
האוניברסיטה העברית 19,870 29,039 9,169  46.14%
הירשמו לצפייה 18,636 18,634 -2  -0.01%
הירשמו לצפייה 63,931 54,063 -9,868  -15.44%
הירשמו לצפייה 209,823 180,815 -29,008  -13.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 374,472

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -38,878

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 20,121
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -18,441
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 374,472
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -38,878
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 403,861 7.82%
הראל 132,655 2.57%
אלטשולר - שחם 106,443 2.06%
הירשמו לצפייה 93,336 1.81%
הירשמו לצפייה 20,158 0.39%
הירשמו לצפייה 11,645 0.23%
שדרגו את המנוי 10,882 0.21%
שדרגו את המנוי 8,676 0.17%
שדרגו את המנוי 3,827 0.07%
שדרגו את המנוי 3,547 0.07%
שדרגו את המנוי 3,027 0.06%
שדרגו את המנוי 2,953 0.06%
שדרגו את המנוי 2,048 0.04%
שדרגו את המנוי 1,730 0.03%
שדרגו את המנוי 1,493 0.03%
שדרגו את המנוי 977 0.02%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 93 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 705,347 13.65%
מיטב דש 414,059 8.02%
הפניקס 180,815 3.50%
הירשמו לצפייה 54,063 1.05%
הירשמו לצפייה 29,039 0.56%
הירשמו לצפייה 18,634 0.36%
שדרגו את המנוי 8,737 0.17%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית