תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איתמר מדיקל

ענף: ביומד
תת-ענף: מכשור רפואי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
מגדל 141,198 154,828 13,630  9.65%
ברומטר 92,906 99,795 6,889  7.42%
הירשמו לצפייה 71,720 67,000 -4,720  -6.58%
הירשמו לצפייה 4,871 71 -4,800  -98.54%
הירשמו לצפייה 1,333,090 1,316,670 -16,420  -1.23%
שדרגו את המנוי 899,182 818,448 -80,734  -8.98%
שדרגו את המנוי 2,843,730 2,731,680 -112,043  -3.94%
שדרגו את המנוי 12,605,200 12,493,000 -112,179  -0.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,519

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -330,896

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 13,014,100 20,414,800 7,400,710  56.87%
הכשרה ביטוח 332,983 800,286 467,303  140.34%
הירשמו לצפייה 10,278,400 10,258,000 -20,355  -0.20%
הירשמו לצפייה 3,017,780 2,884,240 -133,538  -4.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,868,013

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -153,893

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 20,519
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -330,896
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,868,013
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -153,893
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 30,995,124 10.81%
ילין לפידות 12,570,500 4.38%
מור 12,493,000 4.36%
הירשמו לצפייה 2,731,680 0.95%
הירשמו לצפייה 1,316,670 0.46%
הירשמו לצפייה 818,448 0.29%
שדרגו את המנוי 542,875 0.19%
שדרגו את המנוי 154,828 0.05%
שדרגו את המנוי 104,208 0.04%
שדרגו את המנוי 99,795 0.03%
שדרגו את המנוי 96,049 0.03%
שדרגו את המנוי 67,000 0.02%
שדרגו את המנוי 71 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 38,224,654 13.33%
מגדל 20,414,800 7.12%
הפניקס 10,258,000 3.58%
הירשמו לצפייה 3,763,790 1.31%
הירשמו לצפייה 2,884,240 1.01%
הירשמו לצפייה 800,286 0.28%
שדרגו את המנוי 103,538 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית