תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איתמר מדיקל

ענף: ביומד
תת-ענף: מכשור רפואי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
תמיר פישמן 325,504 486,457 160,953  49.45%
פורטה 50,924 104,208 53,284  104.63%
הירשמו לצפייה 5,134 50,969 45,835  892.77%
הירשמו לצפייה 90,000 130,000 40,000  44.44%
הירשמו לצפייה 6,061 5,145 -916  -15.11%
שדרגו את המנוי 300,482 292,695 -7,787  -2.59%
שדרגו את המנוי 1,497,540 1,406,880 -90,656  -6.05%
שדרגו את המנוי 16,890,000 16,718,200 -171,787  -1.02%
שדרגו את המנוי 1,560,710 1,143,910 -416,802  -26.71%
שדרגו את המנוי 14,642,600 13,984,600 -657,971  -4.49%
שדרגו את המנוי 5,014,220 2,790,350 -2,223,870  -44.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 300,072

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,569,789

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 10,150,600 10,278,400 127,818  1.26%
אקסלנס 3,034,390 3,017,780 -16,607  -0.55%
הירשמו לצפייה 20,401,400 13,014,100 -7,387,320  -36.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 127,818

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,403,927

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 300,072
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,569,789
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 127,818
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,403,927
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 37,262,348 13.00%
ילין לפידות 16,718,200 5.83%
מור 13,984,600 4.88%
הירשמו לצפייה 2,790,350 0.97%
הירשמו לצפייה 1,406,880 0.49%
הירשמו לצפייה 1,143,910 0.40%
שדרגו את המנוי 486,457 0.17%
שדרגו את המנוי 292,695 0.10%
שדרגו את המנוי 130,000 0.05%
שדרגו את המנוי 111,049 0.04%
שדרגו את המנוי 104,208 0.04%
שדרגו את המנוי 50,969 0.02%
שדרגו את המנוי 31,585 0.01%
שדרגו את המנוי 6,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,145 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 30,407,053 10.61%
מגדל 13,014,100 4.54%
הפניקס 10,278,400 3.58%
הירשמו לצפייה 3,763,790 1.31%
הירשמו לצפייה 3,017,780 1.05%
הירשמו לצפייה 332,983 0.12%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית