תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איתמר מדיקל

ענף: ביומד
תת-ענף: מכשור רפואי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
מיטב דש 6,020,100 6,819,400 799,301  13.28%
אנליסט 1,707,800 1,764,310 56,518  3.31%
הירשמו לצפייה 104,394 116,225 11,831  11.33%
הירשמו לצפייה 43,129 39,787 -3,342  -7.75%
הירשמו לצפייה 71,280 57,000 -14,280  -20.03%
שדרגו את המנוי 420,957 387,641 -33,316  -7.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 867,650

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -50,938

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 9,222,890 9,224,410 1,522  0.02%
מגדל 20,304,000 20,295,500 -8,586  -0.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,522

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,586

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 867,650
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -50,938
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,522
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -8,586
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 32,566,923 12.30%
ילין לפידות 20,737,500 7.83%
מיטב דש 6,819,400 2.58%
הירשמו לצפייה 2,645,060 1.00%
הירשמו לצפייה 1,764,310 0.67%
הירשמו לצפייה 387,641 0.15%
שדרגו את המנוי 116,225 0.04%
שדרגו את המנוי 57,000 0.02%
שדרגו את המנוי 39,787 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 30,051,571 11.35%
מגדל 20,295,500 7.67%
הפניקס 9,224,410 3.48%
הירשמו לצפייה 531,661 0.20%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית