תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איתמר מדיקל

ענף: ביומד
תת-ענף: מכשור רפואי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מיטב דש 2,960,400 3,349,200 388,804  13.13%
ברומטר 101,795 195,594 93,799  92.14%
הירשמו לצפייה 542,875 581,468 38,593  7.11%
הירשמו לצפייה 16,411 47,286 30,875  188.14%
הירשמו לצפייה 148,032 134,513 -13,519  -9.13%
שדרגו את המנוי 96,049 73,400 -22,649  -23.58%
שדרגו את המנוי 103,137 64,622 -38,515  -37.34%
שדרגו את המנוי 809,075 715,500 -93,575  -11.57%
שדרגו את המנוי 12,342,100 11,311,200 -1,030,970  -8.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 552,071

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,199,228

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מגדל 20,414,800 20,422,400 7,578  0.04%
מור 103,538 17,361 -86,177  -83.23%
הירשמו לצפייה 800,286 582,896 -217,390  -27.16%
הירשמו לצפייה 2,884,240 2,553,190 -331,053  -11.48%
הירשמו לצפייה 3,763,790 3,382,670 -381,118  -10.13%
שדרגו את המנוי 10,258,000 9,569,480 -688,544  -6.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,578

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,704,282

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 552,071
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,199,228
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,578
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,704,282
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 30,456,969 10.62%
ילין לפידות 12,570,500 4.38%
מור 11,311,200 3.94%
הירשמו לצפייה 3,349,200 1.17%
הירשמו לצפייה 1,283,750 0.45%
הירשמו לצפייה 715,500 0.25%
שדרגו את המנוי 581,468 0.20%
שדרגו את המנוי 195,594 0.07%
שדרגו את המנוי 134,513 0.05%
שדרגו את המנוי 73,400 0.03%
שדרגו את המנוי 64,622 0.02%
שדרגו את המנוי 60,682 0.02%
שדרגו את המנוי 60,000 0.02%
שדרגו את המנוי 47,286 0.02%
שדרגו את המנוי 9,183 < 0.01%
שדרגו את המנוי 71 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 36,618,587 12.77%
מגדל 20,422,400 7.12%
הפניקס 9,608,110 3.35%
הירשמו לצפייה 3,382,670 1.18%
הירשמו לצפייה 2,553,190 0.89%
הירשמו לצפייה 589,856 0.21%
שדרגו את המנוי 62,361 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית