תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איתמר מדיקל

ענף: ביומד
תת-ענף: מכשור רפואי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
מור 3,464,140 14,343,300 10,879,200  314.05%
תמיר פישמן 231,908 331,217 99,309  42.82%
הירשמו לצפייה 118,494 175,679 57,185  48.26%
הירשמו לצפייה 241,667 257,283 15,616  6.46%
הירשמו לצפייה 1,506,540 1,517,540 11,000  0.73%
שדרגו את המנוי 11,024,300 10,645,700 -378,571  -3.43%
שדרגו את המנוי 18,921,800 17,623,100 -1,298,670  -6.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,062,310

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,677,241

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הפניקס 9,966,360 10,150,600 184,200  1.85%
אקסלנס 2,986,250 3,034,390 48,137  1.61%
הירשמו לצפייה 20,400,800 20,401,400 672
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 233,009

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 11,062,310
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,677,241
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 233,009
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 45,012,526 15.70%
ילין לפידות 17,623,100 6.15%
מור 14,343,300 5.00%
הירשמו לצפייה 10,645,700 3.71%
הירשמו לצפייה 1,517,540 0.53%
הירשמו לצפייה 331,217 0.12%
שדרגו את המנוי 257,283 0.09%
שדרגו את המנוי 175,679 0.06%
שדרגו את המנוי 111,049 0.04%
שדרגו את המנוי 7,658 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 37,683,163 13.14%
מגדל 20,401,400 7.12%
הפניקס 10,150,600 3.54%
הירשמו לצפייה 3,763,790 1.31%
הירשמו לצפייה 3,034,390 1.06%
הירשמו לצפייה 332,983 0.12%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית