תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איתמר מדיקל

ענף: ביומד
תת-ענף: מכשור רפואי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מיטב דש 9,668,700 9,992,530 323,832  3.35%
מור 2,827,840 3,048,280 220,437  7.80%
הירשמו לצפייה 1,519,000 1,515,730 -3,269  -0.22%
הירשמו לצפייה 463,512 452,252 -11,260  -2.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 544,269

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,529

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הפניקס 12,203,400 11,547,600 -655,730  -5.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -655,730

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 544,269
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -14,529
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -655,730
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 35,786,079 12.48%
ילין לפידות 20,737,500 7.23%
מיטב דש 9,992,530 3.49%
הירשמו לצפייה 3,048,280 1.06%
הירשמו לצפייה 1,515,730 0.53%
הירשמו לצפייה 452,252 0.16%
שדרגו את המנוי 39,787 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 36,279,696 12.65%
מגדל 20,295,500 7.08%
הפניקס 11,547,600 4.03%
הירשמו לצפייה 3,646,670 1.27%
הירשמו לצפייה 789,926 0.28%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית