תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלרון

ענף: ביומד
תת-ענף: השקעות במדעי החיים
אתר: www.elron.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2021 31.03.2021 שינוי
אקסלנס 529,207 543,207 14,000  2.65%
סלע 122,079 129,393 7,314  5.99%
הירשמו לצפייה 71,930 72,188 258  0.36%
הירשמו לצפייה 29,733 29,272 -461  -1.55%
הירשמו לצפייה 44,956 38,945 -6,011  -13.37%
שדרגו את המנוי 107,943 99,090 -8,853  -8.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 21,572

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,325

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
הפניקס 1,910,500 2,371,970 461,470  24.15%
מגדל 1,308,360 1,308,970 616  0.05%
הירשמו לצפייה 58,314 32,664 -25,650  -43.99%
הירשמו לצפייה 671,452 618,712 -52,740  -7.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 462,086

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -78,390

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 21,572
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -15,325
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 462,086
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -78,390
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,255,828 4.34%
אלטשולר - שחם 656,512 1.26%
ילין לפידות 546,276 1.05%
הירשמו לצפייה 543,207 1.05%
הירשמו לצפייה 129,393 0.25%
הירשמו לצפייה 99,090 0.19%
שדרגו את המנוי 72,188 0.14%
שדרגו את המנוי 59,955 0.12%
שדרגו את המנוי 40,959 0.08%
שדרגו את המנוי 38,945 0.08%
שדרגו את המנוי 34,631 0.07%
שדרגו את המנוי 29,272 0.06%
שדרגו את המנוי 5,400 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,332,316 8.34%
הפניקס 2,371,970 4.57%
מגדל 1,308,970 2.52%
הירשמו לצפייה 618,712 1.19%
הירשמו לצפייה 32,664 0.06%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית