תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ספקטרוניקס

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: אלקטרוניקה ואופטיקה
אתר:
שם חברה: ספקטרוניקס
מספר נייר ערך: 568014
ענף: טכנולוגיה
תת ענף: אלקטרוניקה ואופטיקה
תחום פעילות: פיתוח, ייצור ושיווק מערכות גילוי להבות וגזים, וכיבוי אש לשימושים צבאיים ואזרחיים.
משקיע/ה
חברה ציבורית