תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קנביט פארמסוטיקלס

ענף: הייטק
תת-ענף: ביומד

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
מגדל 9,835 17,944 8,109  82.45%
אי.בי.אי. 181,782 178,915 -2,867  -1.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,109

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,867

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
הפניקס 37,295 38,393 1,098  2.94%
אקסלנס 7,987 7,957 -30  -0.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,098

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -30

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,109
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,867
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,098
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -30
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 217,320 0.66%
אי.בי.אי. 178,915 0.54%
מגדל 17,944 0.05%
הירשמו לצפייה 15,000 0.05%
הירשמו לצפייה 5,461 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 46,350 0.14%
הפניקס 38,393 0.12%
אקסלנס 7,957 0.02%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    קנביט פארמסוטיקלס
    לפני 3 שבועות
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית