תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נתנאל גרופ

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
הראל 255,987 346,322 90,335  35.29%
דולפין 28,181 61,245 33,064  117.33%
הירשמו לצפייה 192,943 214,472 21,529  11.16%
הירשמו לצפייה 5,893 14,391 8,498  144.20%
הירשמו לצפייה 39,958 43,718 3,760  9.41%
שדרגו את המנוי 49,929 46,990 -2,939  -5.89%
שדרגו את המנוי 37,509 29,175 -8,334  -22.22%
שדרגו את המנוי 3,432,490 3,295,830 -136,661  -3.98%
שדרגו את המנוי 1,629,320 1,199,310 -430,008  -26.39%
שדרגו את המנוי 653,654 20,890 -632,764  -96.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 157,186

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,210,706

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הכשרה ביטוח 35,112 25,689 -9,423  -26.84%
ילין לפידות 1,202,070 1,191,150 -10,924  -0.91%
הירשמו לצפייה 146,482 108,113 -38,369  -26.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -58,716

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 157,186
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,210,706
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -58,716
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,499,052 19.48%
אלטשולר - שחם 3,295,830 11.68%
ילין לפידות 1,199,310 4.25%
הירשמו לצפייה 346,322 1.23%
הירשמו לצפייה 214,472 0.76%
הירשמו לצפייה 158,507 0.56%
שדרגו את המנוי 61,245 0.22%
שדרגו את המנוי 46,990 0.17%
שדרגו את המנוי 43,718 0.15%
שדרגו את המנוי 43,563 0.15%
שדרגו את המנוי 29,175 0.10%
שדרגו את המנוי 21,000 0.07%
שדרגו את המנוי 20,890 0.07%
שדרגו את המנוי 14,391 0.05%
שדרגו את המנוי 3,639 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,324,952 4.69%
ילין לפידות 1,191,150 4.22%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 108,113 0.38%
הירשמו לצפייה 25,689 0.09%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בית ההשקעות אלטשולר שחם רכש כמיליון מניות מידי משפחת נתנאל, בעלת השליטה בחברה, והפך לבעל עניין עם החזקה של 5.02% מהון המניות בחברה.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית