תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נתנאל גרופ

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 31.07.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 3,430,850 3,438,140 7,296  0.21%
מגדל 57,232 56,322 -910  -1.59%
הירשמו לצפייה 47,290 45,602 -1,688  -3.57%
הירשמו לצפייה 1,791,680 1,789,680 -2,000  -0.11%
הירשמו לצפייה 955,904 950,767 -5,137  -0.54%
שדרגו את המנוי 194,792 181,241 -13,551  -6.96%
שדרגו את המנוי 72,960 49,897 -23,063  -31.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,296

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -46,349

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
ילין לפידות 1,203,610 1,202,070 -1,540  -0.13%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 217,250 146,482 -70,768  -32.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -72,308

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,296
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -46,349
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -72,308
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,562,116 23.25%
אלטשולר - שחם 3,438,140 12.18%
ילין לפידות 1,789,680 6.34%
הירשמו לצפייה 950,767 3.37%
הירשמו לצפייה 181,241 0.64%
הירשמו לצפייה 56,322 0.20%
שדרגו את המנוי 49,897 0.18%
שדרגו את המנוי 45,602 0.16%
שדרגו את המנוי 37,619 0.13%
שדרגו את המנוי 8,473 0.03%
שדרגו את המנוי 4,375 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,383,664 4.90%
ילין לפידות 1,202,070 4.26%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 146,482 0.52%
הירשמו לצפייה 35,112 0.12%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בית ההשקעות אלטשולר שחם רכש כמיליון מניות מידי משפחת נתנאל, בעלת השליטה בחברה, והפך לבעל עניין עם החזקה של 5.02% מהון המניות בחברה.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית