תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

נתנאל גרופ

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
פורטה 118,762 131,385 12,623  10.63%
אילים 30,070 41,504 11,434  38.02%
הירשמו לצפייה 83,432 89,786 6,354  7.62%
הירשמו לצפייה 3,498,020 3,503,660 5,649  0.16%
הירשמו לצפייה 56,758 57,076 318  0.56%
שדרגו את המנוי 40,596 38,958 -1,638  -4.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 36,378

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,638

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הכשרה ביטוח 35,112 25,689 -9,423  -26.84%
ילין לפידות 1,202,070 1,191,150 -10,924  -0.91%
הירשמו לצפייה 146,482 108,113 -38,369  -26.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -58,716

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 36,378
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,638
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -58,716
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,525,650 23.12%
אלטשולר - שחם 3,503,660 12.41%
ילין לפידות 1,768,670 6.27%
הירשמו לצפייה 849,953 3.01%
הירשמו לצפייה 131,385 0.47%
הירשמו לצפייה 89,786 0.32%
שדרגו את המנוי 57,076 0.20%
שדרגו את המנוי 44,048 0.16%
שדרגו את המנוי 41,504 0.15%
שדרגו את המנוי 38,958 0.14%
שדרגו את המנוי 610 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,324,952 4.69%
ילין לפידות 1,191,150 4.22%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 108,113 0.38%
הירשמו לצפייה 25,689 0.09%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בית ההשקעות אלטשולר שחם רכש כמיליון מניות מידי משפחת נתנאל, בעלת השליטה בחברה, והפך לבעל עניין עם החזקה של 5.02% מהון המניות בחברה.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית