תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פריורטק

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: אלקטרוניקה ואופטיקה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אקסלנס 16,166 47,280 31,114  192.47%
אי.בי.אי. 159,420 187,461 28,041  17.59%
הירשמו לצפייה 28,606 42,198 13,592  47.51%
הירשמו לצפייה 32,850 32,922 72  0.22%
הירשמו לצפייה 5,095 3,756 -1,339  -26.28%
שדרגו את המנוי 62,504 60,980 -1,524  -2.44%
שדרגו את המנוי 196,865 194,662 -2,203  -1.12%
שדרגו את המנוי 12,873 9,684 -3,189  -24.77%
שדרגו את המנוי 181,154 158,226 -22,928  -12.66%
שדרגו את המנוי 95,865 65,258 -30,607  -31.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 72,819

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -61,790

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 1,165,980 1,249,500 83,521  7.16%
אקסלנס 335,178 346,030 10,852  3.24%
הירשמו לצפייה 50,819 60,325 9,506  18.71%
הירשמו לצפייה 62,442 60,815 -1,627  -2.61%
הירשמו לצפייה 19,785 17,466 -2,319  -11.72%
שדרגו את המנוי 501,935 493,035 -8,900  -1.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 103,879

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,846

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 72,819
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -61,790
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 103,879
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -12,846
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 941,539 8.66%
מיטב דש 194,662 1.79%
אי.בי.אי. 187,461 1.72%
הירשמו לצפייה 158,226 1.46%
הירשמו לצפייה 120,146 1.10%
הירשמו לצפייה 65,258 0.60%
שדרגו את המנוי 60,980 0.56%
שדרגו את המנוי 47,280 0.43%
שדרגו את המנוי 42,198 0.39%
שדרגו את המנוי 32,922 0.30%
שדרגו את המנוי 14,484 0.13%
שדרגו את המנוי 9,684 0.09%
שדרגו את המנוי 3,756 0.03%
שדרגו את המנוי 2,984 0.03%
שדרגו את המנוי 1,498 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,217,546 29.59%
הפניקס 1,249,500 11.49%
מיטב דש 921,066 8.47%
הירשמו לצפייה 493,035 4.53%
הירשמו לצפייה 346,030 3.18%
הירשמו לצפייה 60,815 0.56%
שדרגו את המנוי 60,325 0.55%
שדרגו את המנוי 48,251 0.44%
שדרגו את המנוי 21,058 0.19%
שדרגו את המנוי 17,466 0.16%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית