תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פריורטק

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: אלקטרוניקה ואופטיקה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2021 31.03.2021 שינוי
ילין לפידות 120,146 183,683 63,537  52.88%
הראל 43,183 49,963 6,780  15.70%
הירשמו לצפייה 77,352 82,235 4,883  6.31%
הירשמו לצפייה 124,167 128,067 3,900  3.14%
הירשמו לצפייה 159,373 162,680 3,307  2.08%
שדרגו את המנוי 21,404 23,227 1,823  8.52%
שדרגו את המנוי 4,900 5,720 820  16.73%
שדרגו את המנוי 8,430 9,216 786  9.32%
שדרגו את המנוי 9,869 9,841 -28  -0.28%
שדרגו את המנוי 135 106 -29  -21.48%
שדרגו את המנוי 836 509 -327  -39.11%
שדרגו את המנוי 66,171 65,468 -703  -1.06%
שדרגו את המנוי 61,702 54,884 -6,818  -11.05%
שדרגו את המנוי 252,308 215,454 -36,854  -14.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 85,836

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -44,759

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
הפניקס 1,231,500 1,234,660 3,153  0.26%
ילין לפידות 489,057 475,333 -13,724  -2.81%
הירשמו לצפייה 439,082 315,640 -123,442  -28.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,153

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -137,166

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 85,836
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -44,759
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,153
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -137,166
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,021,612 8.55%
מיטב דש 215,454 1.80%
ילין לפידות 183,683 1.54%
הירשמו לצפייה 162,680 1.36%
הירשמו לצפייה 128,067 1.07%
הירשמו לצפייה 82,235 0.69%
שדרגו את המנוי 65,468 0.55%
שדרגו את המנוי 54,884 0.46%
שדרגו את המנוי 49,963 0.42%
שדרגו את המנוי 26,163 0.22%
שדרגו את המנוי 23,227 0.19%
שדרגו את המנוי 9,841 0.08%
שדרגו את המנוי 9,216 0.08%
שדרגו את המנוי 5,720 0.05%
שדרגו את המנוי 3,430 0.03%
שדרגו את המנוי 537 < 0.01%
שדרגו את המנוי 509 < 0.01%
שדרגו את המנוי 429 < 0.01%
שדרגו את המנוי 106 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,022,059 25.29%
הפניקס 1,234,660 10.33%
מיטב דש 920,997 7.71%
הירשמו לצפייה 475,333 3.98%
הירשמו לצפייה 315,640 2.64%
הירשמו לצפייה 38,874 0.33%
שדרגו את המנוי 21,058 0.18%
שדרגו את המנוי 15,497 0.13%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית