תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ישפרו

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מגדל 2,653,390 2,854,550 201,156  7.58%
פורסט 14,219,200 14,238,900 19,691  0.14%
הירשמו לצפייה 5,614,130 5,588,580 -25,547  -0.46%
הירשמו לצפייה 4,787,870 4,757,310 -30,557  -0.64%
הירשמו לצפייה 4,887,450 4,834,190 -53,264  -1.09%
שדרגו את המנוי 1,954,360 1,870,380 -83,984  -4.30%
שדרגו את המנוי 8,296,140 7,967,620 -328,522  -3.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 220,847

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -521,874

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 504,550 696,464 191,914  38.04%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 117,253 124,052 6,799  5.80%
הירשמו לצפייה 2,405,920 2,412,360 6,433  0.27%
הירשמו לצפייה 257 259 2  0.78%
הירשמו לצפייה 9,395,350 9,395,350 1
שדרגו את המנוי 427,528 427,527 -1
שדרגו את המנוי 3,717,960 3,710,780 -7,185  -0.19%
שדרגו את המנוי 400,000 371,068 -28,932  -7.23%
שדרגו את המנוי 5,644,970 5,550,080 -94,893  -1.68%
שדרגו את המנוי 12,199,400 11,936,900 -262,525  -2.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 205,149

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -393,536

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 220,847
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -521,874
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 205,149
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -393,536
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 50,769,110 33.22%
פורסט 14,238,900 9.32%
מיטב דש 7,967,620 5.21%
הירשמו לצפייה 5,588,580 3.66%
הירשמו לצפייה 5,548,170 3.63%
הירשמו לצפייה 4,834,190 3.16%
שדרגו את המנוי 4,757,310 3.11%
שדרגו את המנוי 2,854,550 1.87%
שדרגו את המנוי 1,870,380 1.22%
שדרגו את המנוי 977,258 0.64%
שדרגו את המנוי 876,705 0.57%
שדרגו את המנוי 482,639 0.32%
שדרגו את המנוי 325,701 0.21%
שדרגו את המנוי 305,496 0.20%
שדרגו את המנוי 82,835 0.05%
שדרגו את המנוי 58,776 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 76,653,882 50.15%
מגדל 19,551,700 12.79%
הראל 11,936,900 7.81%
הירשמו לצפייה 9,395,350 6.15%
הירשמו לצפייה 5,933,400 3.88%
הירשמו לצפייה 5,550,080 3.63%
שדרגו את המנוי 3,710,780 2.43%
שדרגו את המנוי 3,208,370 2.10%
שדרגו את המנוי 2,447,200 1.60%
שדרגו את המנוי 2,412,360 1.58%
שדרגו את המנוי 1,725,020 1.13%
שדרגו את המנוי 1,596,200 1.04%
שדרגו את המנוי 1,440,570 0.94%
שדרגו את המנוי 1,407,810 0.92%
שדרגו את המנוי 1,234,060 0.81%
שדרגו את המנוי 1,092,010 0.71%
שדרגו את המנוי 750,009 0.49%
שדרגו את המנוי 696,464 0.46%
שדרגו את המנוי 652,838 0.43%
שדרגו את המנוי 427,527 0.28%
שדרגו את המנוי 371,068 0.24%
שדרגו את המנוי 342,608 0.22%
שדרגו את המנוי 194,137 0.13%
שדרגו את המנוי 187,502 0.12%
שדרגו את המנוי 141,205 0.09%
שדרגו את המנוי 124,052 0.08%
שדרגו את המנוי 89,283 0.06%
שדרגו את המנוי 35,121 0.02%
שדרגו את המנוי 259 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית