תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ישפרו

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
פורסט 14,374,100 14,560,800 186,701  1.30%
אקסלנס 5,576,080 5,629,710 53,634  0.96%
הירשמו לצפייה 7,984,080 7,993,260 9,175  0.11%
הירשמו לצפייה 5,548,170 5,548,170 2
הירשמו לצפייה 1,870,380 1,870,380 1
שדרגו את המנוי 3,099,910 3,099,910 -3
שדרגו את המנוי 884,705 876,705 -8,000  -0.90%
שדרגו את המנוי 4,774,200 4,742,660 -31,542  -0.66%
שדרגו את המנוי 325,701 291,262 -34,439  -10.57%
שדרגו את המנוי 2,921,010 2,879,080 -41,935  -1.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 249,513

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -115,919

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 11,936,900 12,601,400 664,500  5.57%
מנורה 3,710,780 3,716,600 5,820  0.16%
הירשמו לצפייה 1,234,060 1,234,700 640  0.05%
הירשמו לצפייה 257 256 -1  -0.39%
הירשמו לצפייה 696,464 692,997 -3,467  -0.50%
שדרגו את המנוי 124,052 117,973 -6,079  -4.90%
שדרגו את המנוי 5,933,400 5,917,790 -15,610  -0.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 670,960

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,157

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 249,513
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -115,919
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 670,960
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -25,157
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 49,412,874 32.33%
פורסט 14,560,800 9.53%
מיטב דש 7,993,260 5.23%
הירשמו לצפייה 5,629,710 3.68%
הירשמו לצפייה 5,548,170 3.63%
הירשמו לצפייה 4,742,660 3.10%
שדרגו את המנוי 3,099,910 2.03%
שדרגו את המנוי 2,879,080 1.88%
שדרגו את המנוי 1,870,380 1.22%
שדרגו את המנוי 977,258 0.64%
שדרגו את המנוי 876,705 0.57%
שדרגו את המנוי 482,639 0.32%
שדרגו את המנוי 319,429 0.21%
שדרגו את המנוי 291,262 0.19%
שדרגו את המנוי 82,835 0.05%
שדרגו את המנוי 58,776 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 76,225,283 49.87%
מגדל 19,551,700 12.79%
הראל 12,601,400 8.25%
הירשמו לצפייה 9,395,350 6.15%
הירשמו לצפייה 5,917,790 3.87%
הירשמו לצפייה 5,550,080 3.63%
שדרגו את המנוי 3,716,600 2.43%
שדרגו את המנוי 3,208,370 2.10%
שדרגו את המנוי 2,504,780 1.64%
שדרגו את המנוי 1,725,020 1.13%
שדרגו את המנוי 1,596,200 1.04%
שדרגו את המנוי 1,440,570 0.94%
שדרגו את המנוי 1,407,810 0.92%
שדרגו את המנוי 1,280,380 0.84%
שדרגו את המנוי 1,234,700 0.81%
שדרגו את המנוי 1,092,010 0.71%
שדרגו את המנוי 750,009 0.49%
שדרגו את המנוי 692,997 0.45%
שדרגו את המנוי 652,838 0.43%
שדרגו את המנוי 427,527 0.28%
שדרגו את המנוי 371,068 0.24%
שדרגו את המנוי 342,608 0.22%
שדרגו את המנוי 194,137 0.13%
שדרגו את המנוי 187,502 0.12%
שדרגו את המנוי 141,205 0.09%
שדרגו את המנוי 117,973 0.08%
שדרגו את המנוי 89,283 0.06%
שדרגו את המנוי 35,121 0.02%
שדרגו את המנוי 256 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית