תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

ישפרו

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אפסילון 48,313 274,658 226,345  468.50%
הראל 4,547,820 4,697,960 150,135  3.30%
הירשמו לצפייה 2,368,820 2,440,380 71,561  3.02%
הירשמו לצפייה 14,171,400 14,200,900 29,486  0.21%
הירשמו לצפייה 8,282,880 8,299,770 16,891  0.20%
שדרגו את המנוי 5,610,540 5,614,130 3,591  0.06%
שדרגו את המנוי 305,235 305,496 261  0.09%
שדרגו את המנוי 1,954,520 1,954,360 -151  -0.01%
שדרגו את המנוי 5,419,270 5,047,550 -371,717  -6.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 498,270

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -371,868

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים 371,068 400,000 28,932  7.80%
מנורה 3,712,210 3,717,960 5,752  0.15%
הירשמו לצפייה 427,527 427,528 1
הירשמו לצפייה 9,395,350 9,395,350 -1
הירשמו לצפייה 2,449,100 2,447,200 -1,897  -0.08%
שדרגו את המנוי 124,560 117,253 -7,307  -5.87%
שדרגו את המנוי 5,961,570 5,933,400 -28,176  -0.47%
שדרגו את המנוי 690,135 504,550 -185,585  -26.89%
שדרגו את המנוי 19,765,500 19,551,700 -213,836  -1.08%
שדרגו את המנוי 6,000,080 5,644,970 -355,104  -5.92%
שדרגו את המנוי 1,791,110 918,058 -873,050  -48.74%
שדרגו את המנוי 16,943,300 12,199,400 -4,743,940  -28.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 34,685

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,408,896

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 498,270
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -371,868
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 34,685
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,408,896
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 45,556,283 29.81%
פורסט 14,200,900 9.29%
מיטב דש 8,299,770 5.43%
הירשמו לצפייה 5,614,130 3.67%
הירשמו לצפייה 5,047,550 3.30%
הירשמו לצפייה 4,697,960 3.07%
שדרגו את המנוי 2,440,380 1.60%
שדרגו את המנוי 1,954,360 1.28%
שדרגו את המנוי 977,258 0.64%
שדרגו את המנוי 876,705 0.57%
שדרגו את המנוי 482,639 0.32%
שדרגו את המנוי 325,701 0.21%
שדרגו את המנוי 305,496 0.20%
שדרגו את המנוי 274,658 0.18%
שדרגו את המנוי 58,776 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 81,746,003 53.49%
מגדל 19,551,700 12.79%
הראל 12,199,400 7.98%
הירשמו לצפייה 9,395,350 6.15%
הירשמו לצפייה 5,933,400 3.88%
הירשמו לצפייה 5,644,970 3.69%
שדרגו את המנוי 3,717,960 2.43%
שדרגו את המנוי 3,208,370 2.10%
שדרגו את המנוי 2,846,540 1.86%
שדרגו את המנוי 2,447,200 1.60%
שדרגו את המנוי 2,405,920 1.57%
שדרגו את המנוי 1,725,020 1.13%
שדרגו את המנוי 1,596,200 1.04%
שדרגו את המנוי 1,440,570 0.94%
שדרגו את המנוי 1,407,810 0.92%
שדרגו את המנוי 1,280,380 0.84%
שדרגו את המנוי 1,234,060 0.81%
שדרגו את המנוי 1,092,010 0.71%
שדרגו את המנוי 918,058 0.60%
שדרגו את המנוי 750,009 0.49%
שדרגו את המנוי 652,838 0.43%
שדרגו את המנוי 504,550 0.33%
שדרגו את המנוי 427,528 0.28%
שדרגו את המנוי 400,000 0.26%
שדרגו את המנוי 342,608 0.22%
שדרגו את המנוי 194,137 0.13%
שדרגו את המנוי 187,502 0.12%
שדרגו את המנוי 117,253 0.08%
שדרגו את המנוי 89,283 0.06%
שדרגו את המנוי 35,121 0.02%
שדרגו את המנוי 257 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית