תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ישפרו

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
הראל 3,476,130 4,387,800 911,670  26.23%
מגדל 1,525,310 2,197,120 671,809  44.04%
הירשמו לצפייה 7,899,520 8,061,230 161,710  2.05%
הירשמו לצפייה 2,687,810 2,704,370 16,561  0.62%
הירשמו לצפייה 13,316,500 13,331,400 14,892  0.11%
שדרגו את המנוי 6,071,820 5,895,840 -175,979  -2.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,776,642

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -175,979

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הראל 11,610,200 16,943,300 5,333,080  45.93%
קחצ"ק חברת ניהול 703,694 690,135 -13,559  -1.93%
הירשמו לצפייה 119,042 89,283 -29,759  -25.00%
הירשמו לצפייה 171,196 124,560 -46,636  -27.24%
הירשמו לצפייה 188,271 141,205 -47,066  -25.00%
שדרגו את המנוי 250,000 187,502 -62,498  -25.00%
שדרגו את המנוי 258,847 194,137 -64,710  -25.00%
שדרגו את המנוי 105,951 0 -105,951  -100.00%
שדרגו את המנוי 456,805 342,608 -114,197  -25.00%
שדרגו את המנוי 494,751 371,068 -123,683  -25.00%
שדרגו את המנוי 126,274 257 -126,017  -99.80%
שדרגו את המנוי 570,029 427,527 -142,502  -25.00%
שדרגו את המנוי 870,440 652,838 -217,602  -25.00%
שדרגו את המנוי 1,000,000 750,009 -249,991  -25.00%
שדרגו את המנוי 1,645,390 1,234,060 -411,333  -25.00%
שדרגו את המנוי 1,877,050 1,407,810 -469,245  -25.00%
שדרגו את המנוי 1,920,730 1,440,570 -480,165  -25.00%
שדרגו את המנוי 2,128,240 1,596,200 -532,041  -25.00%
שדרגו את המנוי 2,300,000 1,725,020 -574,979  -25.00%
שדרגו את המנוי 2,388,120 1,791,110 -597,007  -25.00%
שדרגו את המנוי 3,207,860 2,405,920 -801,934  -25.00%
שדרגו את המנוי 3,262,900 2,449,100 -813,797  -24.94%
שדרגו את המנוי 2,207,150 1,280,380 -926,772  -41.99%
שדרגו את המנוי 3,795,340 2,846,540 -948,799  -25.00%
שדרגו את המנוי 4,277,770 3,208,370 -1,069,400  -25.00%
שדרגו את המנוי 4,945,370 3,712,210 -1,233,160  -24.94%
שדרגו את המנוי 11,000,000 9,395,350 -1,604,650  -14.59%
שדרגו את המנוי 7,911,090 5,961,570 -1,949,520  -24.64%
שדרגו את המנוי 4,841,710 1,092,010 -3,749,700  -77.45%
שדרגו את המנוי 26,068,600 19,765,500 -6,303,060  -24.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,333,080

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,809,733

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,776,642
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -175,979
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,333,080
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -23,809,733
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 45,338,497 22.25%
פורסט 13,331,400 6.54%
מיטב דש 8,061,230 3.96%
הירשמו לצפייה 5,895,840 2.89%
הירשמו לצפייה 5,760,540 2.83%
הירשמו לצפייה 4,387,800 2.15%
שדרגו את המנוי 2,704,370 1.33%
שדרגו את המנוי 2,197,120 1.08%
שדרגו את המנוי 876,705 0.43%
שדרגו את המנוי 826,002 0.41%
שדרגו את המנוי 482,639 0.24%
שדרגו את המנוי 325,701 0.16%
שדרגו את המנוי 305,235 0.15%
שדרגו את המנוי 69,326 0.03%
שדרגו את המנוי 58,776 0.03%
שדרגו את המנוי 48,313 0.02%
שדרגו את המנוי 7,500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 91,198,928 44.75%
מגדל 19,765,500 9.70%
הראל 16,943,300 8.31%
הירשמו לצפייה 9,395,350 4.61%
הירשמו לצפייה 6,000,080 2.94%
הירשמו לצפייה 5,961,570 2.93%
שדרגו את המנוי 3,712,210 1.82%
שדרגו את המנוי 3,208,370 1.57%
שדרגו את המנוי 2,972,700 1.46%
שדרגו את המנוי 2,846,540 1.40%
שדרגו את המנוי 2,449,100 1.20%
שדרגו את המנוי 2,405,920 1.18%
שדרגו את המנוי 1,791,110 0.88%
שדרגו את המנוי 1,725,020 0.85%
שדרגו את המנוי 1,596,200 0.78%
שדרגו את המנוי 1,440,570 0.71%
שדרגו את המנוי 1,407,810 0.69%
שדרגו את המנוי 1,280,380 0.63%
שדרגו את המנוי 1,234,060 0.61%
שדרגו את המנוי 1,092,010 0.54%
שדרגו את המנוי 750,009 0.37%
שדרגו את המנוי 690,135 0.34%
שדרגו את המנוי 652,838 0.32%
שדרגו את המנוי 427,527 0.21%
שדרגו את המנוי 371,068 0.18%
שדרגו את המנוי 342,608 0.17%
שדרגו את המנוי 194,137 0.10%
שדרגו את המנוי 187,502 0.09%
שדרגו את המנוי 141,205 0.07%
שדרגו את המנוי 124,560 0.06%
שדרגו את המנוי 89,283 0.04%
שדרגו את המנוי 257 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית