תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

טמפו משקאות

ענף: תעשייה
תת-ענף: מזון
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
פורסט 315,485 421,858 106,373  33.72%
מיטב דש 2,962,440 2,962,440 4
הירשמו לצפייה 1,505,440 1,505,440 3
הירשמו לצפייה 2,418 1,500 -918  -37.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 106,380

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -918

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 3,727,170 3,861,260 134,092  3.60%
קחצ"ק חברת ניהול 132,828 135,067 2,239  1.69%
הירשמו לצפייה 789,186 789,187 1
הירשמו לצפייה 2,111,790 2,076,590 -35,200  -1.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 136,332

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,200

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 106,380
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -918
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 136,332
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -35,200
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,062,267 25.26%
מיטב דש 2,962,440 12.34%
תמהיל 1,505,440 6.27%
הירשמו לצפייה 610,571 2.54%
הירשמו לצפייה 421,858 1.76%
הירשמו לצפייה 188,001 0.78%
שדרגו את המנוי 105,566 0.44%
שדרגו את המנוי 102,095 0.43%
שדרגו את המנוי 74,230 0.31%
שדרגו את המנוי 51,067 0.21%
שדרגו את המנוי 28,999 0.12%
שדרגו את המנוי 10,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,047,378 46.03%
הראל 3,861,260 16.09%
ילין לפידות 2,076,590 8.65%
הירשמו לצפייה 1,389,520 5.79%
הירשמו לצפייה 818,800 3.41%
הירשמו לצפייה 789,187 3.29%
שדרגו את המנוי 596,937 2.49%
שדרגו את המנוי 397,000 1.65%
שדרגו את המנוי 368,000 1.53%
שדרגו את המנוי 151,000 0.63%
שדרגו את המנוי 144,621 0.60%
שדרגו את המנוי 135,067 0.56%
שדרגו את המנוי 119,522 0.50%
שדרגו את המנוי 93,936 0.39%
שדרגו את המנוי 60,000 0.25%
שדרגו את המנוי 30,000 0.13%
שדרגו את המנוי 15,938 0.07%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית