טמפו משקאות - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טמפו משקאות

ענף: תעשייה
תת-ענף: מזון
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מינהל- קרן השתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים 23,908 15,938 -7,970  -33.34%
עו"ס 45,000 30,000 -15,000  -33.33%
הירשמו לצפייה 153,068 126,273 -26,795  -17.51%
הירשמו לצפייה 90,000 60,000 -30,000  -33.33%
הירשמו לצפייה 114,868 76,578 -38,290  -33.33%
שדרגו את המנוי 148,453 98,968 -49,485  -33.33%
שדרגו את המנוי 179,283 119,522 -59,761  -33.33%
שדרגו את המנוי 226,500 151,000 -75,500  -33.33%
שדרגו את המנוי 125,931 16,666 -109,265  -86.77%
שדרגו את המנוי 959,998 788,560 -171,438  -17.86%
שדרגו את המנוי 552,000 368,000 -184,000  -33.33%
שדרגו את המנוי 595,500 397,000 -198,500  -33.33%
שדרגו את המנוי 879,000 586,000 -293,000  -33.33%
שדרגו את המנוי 1,228,200 818,800 -409,399  -33.33%
שדרגו את המנוי 2,084,280 1,389,520 -694,759  -33.33%
שדרגו את המנוי 3,175,600 2,109,840 -1,065,760  -33.56%
שדרגו את המנוי 1,790,810 596,937 -1,193,880  -66.67%
שדרגו את המנוי 5,769,610 3,707,260 -2,062,350  -35.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,685,152

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,685,152
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,703,263 19.60%
מיטב דש 3,383,520 14.10%
אזימוט 610,571 2.54%
הירשמו לצפייה 288,982 1.20%
הירשמו לצפייה 200,251 0.83%
הירשמו לצפייה 105,566 0.44%
שדרגו את המנוי 47,153 0.20%
שדרגו את המנוי 28,999 0.12%
שדרגו את המנוי 24,443 0.10%
שדרגו את המנוי 10,000 0.04%
שדרגו את המנוי 3,278 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,456,862 47.74%
הראל 3,707,260 15.45%
ילין לפידות 2,109,840 8.79%
הירשמו לצפייה 1,389,520 5.79%
הירשמו לצפייה 818,800 3.41%
הירשמו לצפייה 788,560 3.29%
שדרגו את המנוי 596,937 2.49%
שדרגו את המנוי 586,000 2.44%
שדרגו את המנוי 397,000 1.65%
שדרגו את המנוי 368,000 1.53%
שדרגו את המנוי 151,000 0.63%
שדרגו את המנוי 126,273 0.53%
שדרגו את המנוי 119,522 0.50%
שדרגו את המנוי 98,968 0.41%
שדרגו את המנוי 76,578 0.32%
שדרגו את המנוי 60,000 0.25%
שדרגו את המנוי 30,000 0.13%
שדרגו את המנוי 16,666 0.07%
שדרגו את המנוי 15,938 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית