תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טמפו משקאות

ענף: תעשייה
תת-ענף: מזון
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מור 2 2,878 2,876  143,800.00%
דיאמונד 750 500 -250  -33.33%
הירשמו לצפייה 4,918 3,278 -1,640  -33.35%
הירשמו לצפייה 15,000 10,000 -5,000  -33.33%
הירשמו לצפייה 43,499 28,999 -14,500  -33.33%
שדרגו את המנוי 70,730 47,153 -23,577  -33.33%
שדרגו את המנוי 158,350 105,566 -52,784  -33.33%
שדרגו את המנוי 300,375 200,251 -100,124  -33.33%
שדרגו את המנוי 433,476 288,982 -144,494  -33.33%
שדרגו את המנוי 915,857 610,571 -305,286  -33.33%
שדרגו את המנוי 5,391,180 3,420,660 -1,970,520  -36.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,876

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,618,175

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הראל 3,565,800 5,769,610 2,203,810  61.80%
רעות 895,406 1,790,810 895,406  100.00%
הירשמו לצפייה 2,663,250 3,175,600 512,355  19.24%
הירשמו לצפייה 820,276 959,998 139,722  17.03%
הירשמו לצפייה 143,282 153,068 9,786  6.83%
שדרגו את המנוי 229,736 114,868 -114,868  -50.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,761,079

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -114,868

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,876
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,618,175
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,761,079
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -114,868
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,718,838 13.11%
מיטב דש 3,420,660 9.50%
אזימוט 610,571 1.70%
הירשמו לצפייה 288,982 0.80%
הירשמו לצפייה 200,251 0.56%
הירשמו לצפייה 105,566 0.29%
שדרגו את המנוי 47,153 0.13%
שדרגו את המנוי 28,999 0.08%
שדרגו את המנוי 10,000 0.03%
שדרגו את המנוי 3,278 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,878 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 18,142,009 50.39%
הראל 5,769,610 16.03%
ילין לפידות 3,175,600 8.82%
הירשמו לצפייה 2,084,280 5.79%
הירשמו לצפייה 1,790,810 4.97%
הירשמו לצפייה 1,228,200 3.41%
שדרגו את המנוי 959,998 2.67%
שדרגו את המנוי 879,000 2.44%
שדרגו את המנוי 595,500 1.65%
שדרגו את המנוי 552,000 1.53%
שדרגו את המנוי 226,500 0.63%
שדרגו את המנוי 179,283 0.50%
שדרגו את המנוי 153,068 0.43%
שדרגו את המנוי 148,453 0.41%
שדרגו את המנוי 125,931 0.35%
שדרגו את המנוי 114,868 0.32%
שדרגו את המנוי 90,000 0.25%
שדרגו את המנוי 45,000 0.13%
שדרגו את המנוי 23,908 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית