תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

טמפו משקאות

ענף: תעשייה
תת-ענף: מזון
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
אילים 13,278 51,067 37,789  284.60%
סיגמא 0 7,251 7,251
הירשמו לצפייה 308,919 315,485 6,566  2.13%
הירשמו לצפייה 45,574 45,032 -542  -1.19%
הירשמו לצפייה 3,383,520 3,333,520 -50,000  -1.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 51,606

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -50,542

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 16,666 144,621 127,955  767.76%
הראל 3,707,260 3,727,170 19,913  0.54%
הירשמו לצפייה 126,273 132,828 6,555  5.19%
הירשמו לצפייה 2,109,840 2,111,790 1,950  0.09%
הירשמו לצפייה 788,560 789,186 626  0.08%
שדרגו את המנוי 98,968 93,936 -5,032  -5.08%
שדרגו את המנוי 586,000 0 -586,000  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 156,999

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -591,032

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 51,606
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -50,542
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 156,999
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -591,032
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,213,682 25.89%
מיטב דש 3,333,520 13.89%
תמהיל 1,505,440 6.27%
הירשמו לצפייה 610,571 2.54%
הירשמו לצפייה 315,485 1.31%
הירשמו לצפייה 200,251 0.83%
שדרגו את המנוי 105,566 0.44%
שדרגו את המנוי 51,067 0.21%
שדרגו את המנוי 45,032 0.19%
שדרגו את המנוי 28,999 0.12%
שדרגו את המנוי 10,000 0.04%
שדרגו את המנוי 7,251 0.03%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,886,248 45.36%
הראל 3,727,170 15.53%
ילין לפידות 2,111,790 8.80%
הירשמו לצפייה 1,389,520 5.79%
הירשמו לצפייה 818,800 3.41%
הירשמו לצפייה 789,186 3.29%
שדרגו את המנוי 596,937 2.49%
שדרגו את המנוי 397,000 1.65%
שדרגו את המנוי 368,000 1.53%
שדרגו את המנוי 151,000 0.63%
שדרגו את המנוי 144,621 0.60%
שדרגו את המנוי 132,828 0.55%
שדרגו את המנוי 119,522 0.50%
שדרגו את המנוי 93,936 0.39%
שדרגו את המנוי 30,000 0.13%
שדרגו את המנוי 15,938 0.07%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית