ויתניה - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויתניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
אפסילון 174,180 189,234 15,054  8.64%
פורסט 295,269 301,043 5,774  1.96%
הירשמו לצפייה 92,386 96,058 3,672  3.97%
הירשמו לצפייה 32,283 33,347 1,064  3.30%
הירשמו לצפייה 133,780 134,580 800  0.60%
שדרגו את המנוי 17,815 17,516 -299  -1.68%
שדרגו את המנוי 43,199 41,222 -1,977  -4.58%
שדרגו את המנוי 105,671 102,479 -3,192  -3.02%
שדרגו את המנוי 1,269,560 1,260,180 -9,379  -0.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 26,364

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,847

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 2,736,320 2,737,050 732  0.03%
הלמן אלדובי 213,193 205,328 -7,865  -3.69%
הירשמו לצפייה 5,586,490 5,169,400 -417,082  -7.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 732

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -424,947

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 26,364
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -14,847
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 732
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -424,947
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,331,861 4.95%
פסגות 1,260,180 2.68%
פורסט 301,043 0.64%
הירשמו לצפייה 189,234 0.40%
הירשמו לצפייה 134,580 0.29%
הירשמו לצפייה 104,503 0.22%
שדרגו את המנוי 102,479 0.22%
שדרגו את המנוי 96,058 0.20%
שדרגו את המנוי 48,499 0.10%
שדרגו את המנוי 41,222 0.09%
שדרגו את המנוי 33,347 0.07%
שדרגו את המנוי 17,516 0.04%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,176,001 19.49%
הראל 5,169,400 10.98%
הפניקס 2,737,050 5.81%
הירשמו לצפייה 645,002 1.37%
הירשמו לצפייה 417,081 0.89%
הירשמו לצפייה 205,328 0.44%
שדרגו את המנוי 2,140 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית