תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויתניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אפסילון 96,836 116,914 20,078  20.73%
פסגות 1,265,400 1,281,830 16,427  1.30%
הירשמו לצפייה 101,263 109,693 8,430  8.32%
הירשמו לצפייה 287,627 293,041 5,414  1.88%
הירשמו לצפייה 84,180 86,183 2,003  2.38%
שדרגו את המנוי 16,338 17,417 1,079  6.60%
שדרגו את המנוי 1,350 1,200 -150  -11.11%
שדרגו את המנוי 133,374 132,449 -925  -0.69%
שדרגו את המנוי 40,674 38,760 -1,914  -4.71%
שדרגו את המנוי 56,477 49,185 -7,292  -12.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 53,431

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,281

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 2,276,360 2,736,320 459,964  20.21%
הלמן אלדובי 202,600 213,193 10,593  5.23%
הירשמו לצפייה 647,100 645,002 -2,098  -0.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 470,557

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,098

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 53,431
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,281
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 470,557
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,098
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,281,674 4.90%
פסגות 1,281,830 2.76%
פורסט 293,041 0.63%
הירשמו לצפייה 132,449 0.28%
הירשמו לצפייה 116,914 0.25%
הירשמו לצפייה 109,693 0.24%
שדרגו את המנוי 104,503 0.22%
שדרגו את המנוי 86,183 0.19%
שדרגו את המנוי 49,185 0.11%
שדרגו את המנוי 48,499 0.10%
שדרגו את המנוי 38,760 0.08%
שדרגו את המנוי 17,417 0.04%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,598,086 20.63%
הראל 5,586,490 12.01%
הפניקס 2,736,320 5.88%
הירשמו לצפייה 645,002 1.39%
הירשמו לצפייה 417,081 0.90%
הירשמו לצפייה 213,193 0.46%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית