תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויתניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
פורסט 301,043 360,131 59,088  19.63%
פורטה 98,156 117,894 19,738  20.11%
הירשמו לצפייה 7,300 15,079 7,779  106.56%
הירשמו לצפייה 135,780 140,180 4,400  3.24%
הירשמו לצפייה 33,347 33,499 152  0.46%
שדרגו את המנוי 35,844 35,409 -435  -1.21%
שדרגו את המנוי 1,246,610 1,241,400 -5,214  -0.42%
שדרגו את המנוי 48,499 33,450 -15,049  -31.03%
שדרגו את המנוי 101,365 63,940 -37,425  -36.92%
שדרגו את המנוי 182,752 113,458 -69,294  -37.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 91,157

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -127,417

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הפניקס 2,737,050 2,730,430 -6,621  -0.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,621

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 91,157
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -127,417
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,621
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,279,659 4.84%
פסגות 1,241,400 2.64%
פורסט 360,131 0.77%
הירשמו לצפייה 140,180 0.30%
הירשמו לצפייה 117,894 0.25%
הירשמו לצפייה 113,458 0.24%
שדרגו את המנוי 104,503 0.22%
שדרגו את המנוי 63,940 0.14%
שדרגו את המנוי 35,409 0.08%
שדרגו את המנוי 33,499 0.07%
שדרגו את המנוי 33,450 0.07%
שדרגו את המנוי 17,516 0.04%
שדרגו את המנוי 15,079 0.03%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,169,381 19.48%
הראל 5,169,400 10.98%
הפניקס 2,730,430 5.80%
הירשמו לצפייה 645,002 1.37%
הירשמו לצפייה 417,081 0.89%
הירשמו לצפייה 205,328 0.44%
שדרגו את המנוי 2,140 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית