תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויתניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
פורסט 375,015 402,447 27,432  7.31%
פסגות 1,224,420 1,232,320 7,903  0.65%
הירשמו לצפייה 37,914 37,676 -238  -0.63%
הירשמו לצפייה 6,923 5,964 -959  -13.85%
הירשמו לצפייה 35,599 32,276 -3,323  -9.33%
שדרגו את המנוי 123,177 119,560 -3,617  -2.94%
שדרגו את המנוי 152,362 132,036 -20,326  -13.34%
שדרגו את המנוי 103,336 71,934 -31,402  -30.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 35,335

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -59,865

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 5,169,400 5,586,490 417,082  8.07%
הפניקס 2,738,720 2,740,230 1,508  0.06%
הירשמו לצפייה 645,002 635,202 -9,800  -1.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 418,590

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,800

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 35,335
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -59,865
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 418,590
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -9,800
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,193,042 4.66%
פסגות 1,232,320 2.62%
פורסט 402,447 0.85%
הירשמו לצפייה 132,036 0.28%
הירשמו לצפייה 119,560 0.25%
הירשמו לצפייה 104,503 0.22%
שדרגו את המנוי 71,934 0.15%
שדרגו את המנוי 37,676 0.08%
שדרגו את המנוי 33,610 0.07%
שדרגו את המנוי 32,276 0.07%
שדרגו את המנוי 17,516 0.04%
שדרגו את המנוי 5,964 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,586,471 20.37%
הראל 5,586,490 11.87%
הפניקס 2,740,230 5.82%
הירשמו לצפייה 635,202 1.35%
הירשמו לצפייה 417,081 0.89%
הירשמו לצפייה 205,328 0.44%
שדרגו את המנוי 2,140 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית