תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נתיבי הגז (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 21.05.2018 21.05.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
רעות 2,388,180 2,693,310 305,125  12.78%
מיטב דש 1 0 -1  -100.00%
הירשמו לצפייה 83,626 80,998 -2,628  -3.14%
הירשמו לצפייה 103,038 99,801 -3,237  -3.14%
הירשמו לצפייה 238,485 230,992 -7,493  -3.14%
שדרגו את המנוי 329,060 318,721 -10,339  -3.14%
שדרגו את המנוי 802,512 777,297 -25,215  -3.14%
שדרגו את המנוי 346,445 311,502 -34,943  -10.09%
שדרגו את המנוי 1,661,920 1,609,700 -52,217  -3.14%
שדרגו את המנוי 1,863,840 1,805,280 -58,561  -3.14%
שדרגו את המנוי 1,592,950 1,533,020 -59,926  -3.76%
שדרגו את המנוי 2,173,790 2,105,490 -68,300  -3.14%
שדרגו את המנוי 2,313,670 2,240,980 -72,695  -3.14%
שדרגו את המנוי 2,492,880 2,414,550 -78,325  -3.14%
שדרגו את המנוי 2,734,690 2,648,760 -85,923  -3.14%
שדרגו את המנוי 6,232,200 6,036,380 -195,814  -3.14%
שדרגו את המנוי 11,934,400 11,546,300 -388,168  -3.25%
שדרגו את המנוי 25,210,300 24,418,200 -792,106  -3.14%
שדרגו את המנוי 36,768,000 35,612,800 -1,155,240  -3.14%
שדרגו את המנוי 69,055,500 67,480,300 -1,575,220  -2.28%
שדרגו את המנוי 68,408,400 66,259,000 -2,149,380  -3.14%
שדרגו את המנוי 83,870,000 81,234,800 -2,635,180  -3.14%
שדרגו את המנוי 104,690,000 101,401,000 -3,289,340  -3.14%
שדרגו את המנוי 155,842,000 150,944,000 -4,898,110  -3.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 305,125

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,638,361

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 305,125
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -17,638,361
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 563,803,181 61.71%
כלל 150,944,000 16.52%
אלטשולר - שחם 101,401,000 11.10%
הירשמו לצפייה 81,234,800 8.89%
הירשמו לצפייה 67,480,300 7.39%
הירשמו לצפייה 66,259,000 7.25%
שדרגו את המנוי 35,612,800 3.90%
שדרגו את המנוי 24,418,200 2.67%
שדרגו את המנוי 11,546,300 1.26%
שדרגו את המנוי 6,036,380 0.66%
שדרגו את המנוי 2,693,310 0.29%
שדרגו את המנוי 2,648,760 0.29%
שדרגו את המנוי 2,414,550 0.26%
שדרגו את המנוי 2,240,980 0.25%
שדרגו את המנוי 2,105,490 0.23%
שדרגו את המנוי 1,805,280 0.20%
שדרגו את המנוי 1,609,700 0.18%
שדרגו את המנוי 1,533,020 0.17%
שדרגו את המנוי 777,297 0.09%
שדרגו את המנוי 318,721 0.03%
שדרגו את המנוי 311,502 0.03%
שדרגו את המנוי 230,992 0.03%
שדרגו את המנוי 99,801 0.01%
שדרגו את המנוי 80,998 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית