תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נתיבי הגז (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 21.11.2018 21.11.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 482,910 2,414,550 1,931,640  400.00%
הפניקס 66,259,000 66,350,900 91,892  0.14%
הירשמו לצפייה 302,043 304,801 2,758  0.91%
הירשמו לצפייה 150,945,000 150,892,000 -52,576  -0.04%
הירשמו לצפייה 11,239,100 11,069,100 -170,005  -1.51%
שדרגו את המנוי 24,418,200 24,122,600 -295,530  -1.21%
שדרגו את המנוי 35,612,800 34,305,100 -1,307,660  -3.67%
שדרגו את המנוי 67,480,300 65,496,800 -1,983,490  -2.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,026,290

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,809,261

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,026,290
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,809,261
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 557,859,200 65.44%
כלל 150,892,000 17.70%
אלטשולר - שחם 101,401,000 11.90%
הירשמו לצפייה 81,234,800 9.53%
הירשמו לצפייה 66,350,900 7.78%
הירשמו לצפייה 65,496,800 7.68%
שדרגו את המנוי 34,305,100 4.02%
שדרגו את המנוי 24,122,600 2.83%
שדרגו את המנוי 11,069,100 1.30%
שדרגו את המנוי 6,036,380 0.71%
שדרגו את המנוי 2,648,760 0.31%
שדרגו את המנוי 2,414,550 0.28%
שדרגו את המנוי 2,313,150 0.27%
שדרגו את המנוי 2,240,980 0.26%
שדרגו את המנוי 2,105,490 0.25%
שדרגו את המנוי 1,805,280 0.21%
שדרגו את המנוי 1,609,700 0.19%
שדרגו את המנוי 777,297 0.09%
שדרגו את המנוי 318,721 0.04%
שדרגו את המנוי 304,801 0.04%
שדרגו את המנוי 230,992 0.03%
שדרגו את המנוי 99,801 0.01%
שדרגו את המנוי 80,998 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית