תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

נתיבי הגז (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 22.09.2018 22.09.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
כלל 150,944,000 150,945,000 992
הפניקס 66,259,000 66,259,000 4
הירשמו לצפייה 311,502 302,043 -9,459  -3.04%
הירשמו לצפייה 11,546,300 11,239,100 -307,196  -2.66%
הירשמו לצפייה 2,693,310 2,313,150 -380,161  -14.11%
שדרגו את המנוי 2,414,550 482,910 -1,931,640  -80.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 996

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,628,456

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 996
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,628,456
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 561,175,722 63.41%
כלל 150,945,000 17.06%
אלטשולר - שחם 101,401,000 11.46%
הירשמו לצפייה 81,234,800 9.18%
הירשמו לצפייה 67,480,300 7.63%
הירשמו לצפייה 66,259,000 7.49%
שדרגו את המנוי 35,612,800 4.02%
שדרגו את המנוי 24,418,200 2.76%
שדרגו את המנוי 11,239,100 1.27%
שדרגו את המנוי 6,036,380 0.68%
שדרגו את המנוי 2,648,760 0.30%
שדרגו את המנוי 2,313,150 0.26%
שדרגו את המנוי 2,240,980 0.25%
שדרגו את המנוי 2,105,490 0.24%
שדרגו את המנוי 1,805,280 0.20%
שדרגו את המנוי 1,609,700 0.18%
שדרגו את המנוי 1,533,020 0.17%
שדרגו את המנוי 777,297 0.09%
שדרגו את המנוי 482,910 0.05%
שדרגו את המנוי 318,721 0.04%
שדרגו את המנוי 302,043 0.03%
שדרגו את המנוי 230,992 0.03%
שדרגו את המנוי 99,801 0.01%
שדרגו את המנוי 80,998 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית