תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מקורות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 18.09.2018 18.09.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
כלל 23,438,900 23,440,600 1,686  0.01%
הפניקס 9,283,740 9,283,740 2
הירשמו לצפייה 141,761 137,457 -4,304  -3.04%
הירשמו לצפייה 5,014,540 4,874,730 -139,802  -2.79%
הירשמו לצפייה 600,000 160,000 -440,000  -73.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,688

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -584,106

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,688
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -584,106
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 0 0.00%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 97,737,257 68.43%
עמיתים 35,937,100 25.16%
כלל 23,440,600 16.41%
הירשמו לצפייה 9,283,740 6.50%
הירשמו לצפייה 8,994,800 6.30%
הירשמו לצפייה 6,322,570 4.43%
שדרגו את המנוי 4,921,450 3.45%
שדרגו את המנוי 4,874,730 3.41%
שדרגו את המנוי 2,964,810 2.08%
שדרגו את המנוי 400,000 0.28%
שדרגו את המנוי 200,000 0.14%
שדרגו את המנוי 160,000 0.11%
שדרגו את המנוי 137,457 0.10%
שדרגו את המנוי 100,000 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית