תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הראל ביטוח (רצף)

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 21.11.2018 21.11.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 200,000 300,000 100,000  50.00%
אלטשולר - שחם 60,000 30,000 -30,000  -50.00%
הירשמו לצפייה 2,170,110 2,124,630 -45,480  -2.10%
הירשמו לצפייה 135,440 67,720 -67,720  -50.00%
הירשמו לצפייה 400,000 200,000 -200,000  -50.00%
שדרגו את המנוי 420,000 209,999 -210,001  -50.00%
שדרגו את המנוי 434,365 217,182 -217,183  -50.00%
שדרגו את המנוי 599,988 299,994 -299,994  -50.00%
שדרגו את המנוי 1,690,440 1,278,760 -411,672  -24.35%
שדרגו את המנוי 1,013,530 506,764 -506,764  -50.00%
שדרגו את המנוי 1,682,980 841,491 -841,492  -50.00%
שדרגו את המנוי 4,000,000 2,000,000 -2,000,000  -50.00%
שדרגו את המנוי 4,106,760 2,053,380 -2,053,380  -50.00%
שדרגו את המנוי 6,066,020 3,033,010 -3,033,010  -50.00%
שדרגו את המנוי 6,122,220 3,061,110 -3,061,110  -50.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 100,000

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,977,806

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 100,000
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -12,977,806
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 17,498,828 87.49%
עמיתים 3,061,110 15.31%
פסגות 3,033,010 15.17%
הירשמו לצפייה 2,124,630 10.62%
הירשמו לצפייה 2,053,380 10.27%
הירשמו לצפייה 2,000,000 10.00%
שדרגו את המנוי 1,278,760 6.39%
שדרגו את המנוי 841,491 4.21%
שדרגו את המנוי 730,000 3.65%
שדרגו את המנוי 544,788 2.72%
שדרגו את המנוי 506,764 2.53%
שדרגו את המנוי 300,000 1.50%
שדרגו את המנוי 299,994 1.50%
שדרגו את המנוי 217,182 1.09%
שדרגו את המנוי 209,999 1.05%
שדרגו את המנוי 200,000 1.00%
שדרגו את המנוי 67,720 0.34%
שדרגו את המנוי 30,000 0.15%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית