תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הום סנטר (רצף)

ענף:
תת-ענף: מסחר ושרותים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מנורה 5,866,060 6,552,570 686,511  11.70%
הלמן אלדובי 1,062,380 1,425,680 363,291  34.20%
הירשמו לצפייה 4,159,350 4,452,390 293,045  7.05%
הירשמו לצפייה 7,912,350 8,198,060 285,715  3.61%
הירשמו לצפייה 291,551 249,901 -41,650  -14.29%
שדרגו את המנוי 338,030 289,741 -48,289  -14.29%
שדרגו את המנוי 507,045 434,610 -72,435  -14.29%
שדרגו את המנוי 4,574,940 4,030,810 -544,132  -11.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,628,562

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -706,506

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,628,562
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -706,506
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 431,176 1.41%
מגדל 431,039 1.41%
דיביאם 137 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 26,612,454 87.17%
הפניקס 8,198,060 26.85%
מנורה 6,552,570 21.46%
הירשמו לצפייה 4,452,390 14.58%
הירשמו לצפייה 4,030,810 13.20%
הירשמו לצפייה 1,425,680 4.67%
שדרגו את המנוי 450,187 1.47%
שדרגו את המנוי 434,610 1.42%
שדרגו את המנוי 395,043 1.29%
שדרגו את המנוי 289,741 0.95%
שדרגו את המנוי 249,901 0.82%
שדרגו את המנוי 69,418 0.23%
שדרגו את המנוי 41,172 0.13%
שדרגו את המנוי 11,188 0.04%
שדרגו את המנוי 9,945 0.03%
שדרגו את המנוי 1,739 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית