תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק תמר (רצף)

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 1,197,810 1,206,190 8,384  0.70%
הראל 1,596,510 1,596,510 -3
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,384

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 3,255,990 3,400,750 144,760  4.45%
הפניקס 3,999,930 4,000,120 190
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 144,950

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,384
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 144,950
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,533,036 1.10%
הראל 1,596,510 0.50%
אדמונד דה רוטשילד 1,206,190 0.38%
הירשמו לצפייה 730,336 0.23%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 33,841,592 10.58%
כלל 14,024,000 4.38%
הפניקס 4,000,120 1.25%
הירשמו לצפייה 3,480,000 1.09%
הירשמו לצפייה 3,456,800 1.08%
הירשמו לצפייה 3,400,750 1.06%
שדרגו את המנוי 1,702,400 0.53%
שדרגו את המנוי 800,000 0.25%
שדרגו את המנוי 680,000 0.21%
שדרגו את המנוי 604,800 0.19%
שדרגו את המנוי 440,000 0.14%
שדרגו את המנוי 304,000 0.10%
שדרגו את המנוי 240,000 0.08%
שדרגו את המנוי 199,966 0.06%
שדרגו את המנוי 160,000 0.05%
שדרגו את המנוי 160,000 0.05%
שדרגו את המנוי 144,756 0.05%
שדרגו את המנוי 44,000 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית