תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק תמר (רצף)

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אקסלנס 2,586,720 2,586,720 1
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 3,261,350 3,263,710 2,355  0.07%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 2,955,170 504,000 -2,451,170  -82.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,355

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,451,170

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,355
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,451,170
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,074,800 2.52%
פורסט 2,952,690 0.92%
אקסלנס 2,586,720 0.81%
הירשמו לצפייה 1,132,350 0.35%
הירשמו לצפייה 948,211 0.30%
הירשמו לצפייה 449,889 0.14%
שדרגו את המנוי 4,940 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 16,016,813 5.01%
הלמן אלדובי 4,775,700 1.49%
מיטב דש 3,607,540 1.13%
הירשמו לצפייה 3,263,710 1.02%
הירשמו לצפייה 2,198,400 0.69%
הירשמו לצפייה 1,008,670 0.32%
שדרגו את המנוי 658,793 0.21%
שדרגו את המנוי 504,000 0.16%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית