תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בי.סי.אר.איי (רצף)

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 20.11.2018 20.11.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
רום 122 1,023,980 1,023,860  839,227.87%
קחצ"ק חברת ניהול 143,937 145,251 1,314  0.91%
הירשמו לצפייה 19,169 19,212 43  0.22%
הירשמו לצפייה 2,423,010 2,423,010 1
הירשמו לצפייה 183,387 183,386 -1
שדרגו את המנוי 5,107,200 5,035,410 -71,784  -1.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,025,218

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -71,785

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,025,218
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -71,785
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 57,904,329 71.61%
פסגות 21,501,400 26.59%
אלטשולר - שחם 7,428,610 9.19%
הירשמו לצפייה 6,178,800 7.64%
הירשמו לצפייה 5,076,850 6.28%
הירשמו לצפייה 5,035,410 6.23%
שדרגו את המנוי 2,840,280 3.51%
שדרגו את המנוי 2,423,010 3.00%
שדרגו את המנוי 1,581,650 1.96%
שדרגו את המנוי 1,023,980 1.27%
שדרגו את המנוי 885,719 1.10%
שדרגו את המנוי 597,877 0.74%
שדרגו את המנוי 575,288 0.71%
שדרגו את המנוי 539,346 0.67%
שדרגו את המנוי 459,698 0.57%
שדרגו את המנוי 405,227 0.50%
שדרגו את המנוי 350,002 0.43%
שדרגו את המנוי 214,287 0.27%
שדרגו את המנוי 183,386 0.23%
שדרגו את המנוי 145,251 0.18%
שדרגו את המנוי 143,215 0.18%
שדרגו את המנוי 142,858 0.18%
שדרגו את המנוי 51,816 0.06%
שדרגו את המנוי 51,143 0.06%
שדרגו את המנוי 34,543 0.04%
שדרגו את המנוי 19,212 0.02%
שדרגו את המנוי 15,471 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית