תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ספנסר אקוויטי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 6,326,960 8,176,960 1,850,000  29.24%
פסגות 2,790,730 3,434,160 643,428  23.06%
הירשמו לצפייה 1,571,040 1,940,310 369,271  23.50%
הירשמו לצפייה 14,458,600 14,603,000 144,421  1.00%
הירשמו לצפייה 408,708 548,959 140,251  34.32%
שדרגו את המנוי 30,796,100 30,893,000 96,860  0.31%
שדרגו את המנוי 1,815,060 1,877,120 62,064  3.42%
שדרגו את המנוי 1,500,000 1,550,000 50,000  3.33%
שדרגו את המנוי 2,682,100 2,658,430 -23,663  -0.88%
שדרגו את המנוי 4,287,620 4,242,160 -45,463  -1.06%
שדרגו את המנוי 79,120 3,360 -75,760  -95.75%
שדרגו את המנוי 8,838,570 8,262,870 -575,701  -6.51%
שדרגו את המנוי 26,899,900 25,995,600 -904,290  -3.36%
שדרגו את המנוי 22,943,300 21,833,400 -1,109,930  -4.84%
שדרגו את המנוי 35,632,100 23,786,300 -11,845,800  -33.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,356,295

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,580,607

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
שיבולת 1,990,850 4,744,310 2,753,460  138.31%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 284,272 2,583,510 2,299,240  808.82%
הירשמו לצפייה 973,499 915,894 -57,605  -5.92%
הירשמו לצפייה 4,440,430 4,357,670 -82,758  -1.86%
הירשמו לצפייה 5,722,230 5,527,930 -194,300  -3.40%
שדרגו את המנוי 25,626,500 24,744,900 -881,604  -3.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,052,700

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,216,267

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,356,295
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -14,580,607
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,052,700
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,216,267
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 160,738,312 31.11%
אקסלנס 30,893,000 5.98%
אנליסט 25,995,600 5.03%
הירשמו לצפייה 23,786,300 4.60%
הירשמו לצפייה 21,833,400 4.23%
הירשמו לצפייה 14,603,000 2.83%
שדרגו את המנוי 9,100,000 1.76%
שדרגו את המנוי 8,262,870 1.60%
שדרגו את המנוי 8,176,960 1.58%
שדרגו את המנוי 4,242,160 0.82%
שדרגו את המנוי 3,434,160 0.66%
שדרגו את המנוי 2,658,430 0.51%
שדרגו את המנוי 1,940,310 0.38%
שדרגו את המנוי 1,877,120 0.36%
שדרגו את המנוי 1,550,000 0.30%
שדרגו את המנוי 942,810 0.18%
שדרגו את המנוי 889,873 0.17%
שדרגו את המנוי 548,959 0.11%
שדרגו את המנוי 3,360 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 98,732,989 19.11%
כלל 51,152,600 9.90%
הפניקס 24,744,900 4.79%
הירשמו לצפייה 5,527,930 1.07%
הירשמו לצפייה 4,744,310 0.92%
הירשמו לצפייה 4,357,670 0.84%
שדרגו את המנוי 2,939,640 0.57%
שדרגו את המנוי 2,583,510 0.50%
שדרגו את המנוי 945,972 0.18%
שדרגו את המנוי 915,894 0.18%
שדרגו את המנוי 461,719 0.09%
שדרגו את המנוי 358,844 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית