תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ספנסר אקוויטי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
מור 1,882,110 7,302,140 5,420,040  287.98%
מיטב דש 15,289,400 17,576,400 2,287,040  14.96%
הירשמו לצפייה 5,290,640 5,650,440 359,801  6.80%
הירשמו לצפייה 9,352,530 9,576,530 223,996  2.40%
הירשמו לצפייה 2,176,560 2,386,950 210,390  9.67%
שדרגו את המנוי 3,360 97,934 94,574  2,814.70%
שדרגו את המנוי 4,194,350 4,077,560 -116,790  -2.78%
שדרגו את המנוי 2,520,260 2,325,550 -194,710  -7.73%
שדרגו את המנוי 25,023,900 24,574,900 -449,020  -1.79%
שדרגו את המנוי 22,388,300 20,943,900 -1,444,400  -6.45%
שדרגו את המנוי 28,389,700 26,735,500 -1,654,220  -5.83%
שדרגו את המנוי 8,050,530 4,130,050 -3,920,480  -48.70%
שדרגו את המנוי 22,636,500 18,567,900 -4,068,640  -17.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,595,841

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,848,260

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 33,103,100 33,946,000 842,842  2.55%
הלמן אלדובי 358,844 858,485 499,641  139.24%
הירשמו לצפייה 915,894 1,217,570 301,679  32.94%
הירשמו לצפייה 5,527,930 5,435,090 -92,838  -1.68%
הירשמו לצפייה 4,357,670 4,075,200 -282,469  -6.48%
שדרגו את המנוי 2,583,510 1,514,510 -1,069,000  -41.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,644,162

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,444,307

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,595,841
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,848,260
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,644,162
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,444,307
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 155,968,762 30.19%
אקסלנס 26,735,500 5.18%
אנליסט 24,574,900 4.76%
הירשמו לצפייה 20,943,900 4.05%
הירשמו לצפייה 18,567,900 3.59%
הירשמו לצפייה 17,576,400 3.40%
שדרגו את המנוי 9,576,530 1.85%
שדרגו את המנוי 8,430,000 1.63%
שדרגו את המנוי 7,302,140 1.41%
שדרגו את המנוי 5,650,440 1.09%
שדרגו את המנוי 4,130,050 0.80%
שדרגו את המנוי 4,077,560 0.79%
שדרגו את המנוי 2,386,950 0.46%
שדרגו את המנוי 2,325,550 0.45%
שדרגו את המנוי 1,450,000 0.28%
שדרגו את המנוי 942,810 0.18%
שדרגו את המנוי 889,873 0.17%
שדרגו את המנוי 310,325 0.06%
שדרגו את המנוי 97,934 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 102,546,786 19.85%
כלל 51,152,600 9.90%
הפניקס 33,946,000 6.57%
הירשמו לצפייה 5,435,090 1.05%
הירשמו לצפייה 4,075,200 0.79%
הירשמו לצפייה 2,939,640 0.57%
שדרגו את המנוי 1,514,510 0.29%
שדרגו את המנוי 1,217,570 0.24%
שדרגו את המנוי 945,972 0.18%
שדרגו את המנוי 858,485 0.17%
שדרגו את המנוי 461,719 0.09%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית