ספנסר אקוויטי - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ספנסר אקוויטי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
אנליסט 24,964,900 26,814,900 1,850,000  7.41%
פסגות 2,170,820 2,814,470 643,653  29.65%
הירשמו לצפייה 35,091,700 35,582,800 491,096  1.40%
הירשמו לצפייה 288,520 710,945 422,425  146.41%
הירשמו לצפייה 318,628 558,278 239,650  75.21%
שדרגו את המנוי 193,789 374,348 180,559  93.17%
שדרגו את המנוי 1,763,200 1,795,060 31,853  1.81%
שדרגו את המנוי 251,342 237,068 -14,274  -5.68%
שדרגו את המנוי 1,550,000 1,500,000 -50,000  -3.23%
שדרגו את המנוי 9,747,400 9,647,960 -99,442  -1.02%
שדרגו את המנוי 24,320,300 23,704,000 -616,302  -2.53%
שדרגו את המנוי 15,347,300 14,690,600 -656,689  -4.28%
שדרגו את המנוי 5,166,420 4,311,460 -854,962  -16.55%
שדרגו את המנוי 32,867,900 30,387,800 -2,480,110  -7.55%
שדרגו את המנוי 7,907,920 0 -7,907,920  -100.00%
שדרגו את המנוי 14,257,000 6,026,960 -8,230,000  -57.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,859,236

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,909,699

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 5,489,080 25,626,500 20,137,400  366.86%
אנליסט 3,600,060 4,440,430 840,364  23.34%
הירשמו לצפייה 4,882,230 5,722,230 840,000  17.21%
הירשמו לצפייה 823,286 973,499 150,213  18.25%
הירשמו לצפייה 506,246 515,106 8,860  1.75%
שדרגו את המנוי 51,743,600 51,152,600 -590,968  -1.14%
שדרגו את המנוי 2,483,510 284,272 -2,199,240  -88.55%
שדרגו את המנוי 5,174,310 358,844 -4,815,470  -93.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 21,976,837

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,605,678

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,859,236
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -20,909,699
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 21,976,837
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,605,678
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 160,133,614 31.00%
אלומות - ספרינט 35,582,800 6.89%
אקסלנס 30,387,800 5.88%
הירשמו לצפייה 26,814,900 5.19%
הירשמו לצפייה 23,704,000 4.59%
הירשמו לצפייה 14,690,600 2.84%
שדרגו את המנוי 9,647,960 1.87%
שדרגו את המנוי 6,026,960 1.17%
שדרגו את המנוי 4,311,460 0.83%
שדרגו את המנוי 2,814,470 0.54%
שדרגו את המנוי 1,795,060 0.35%
שדרגו את המנוי 1,500,000 0.29%
שדרגו את המנוי 942,810 0.18%
שדרגו את המנוי 710,945 0.14%
שדרגו את המנוי 558,278 0.11%
שדרגו את המנוי 374,348 0.07%
שדרגו את המנוי 237,068 0.05%
שדרגו את המנוי 34,155 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 97,411,662 18.86%
כלל 51,152,600 9.90%
הפניקס 25,626,500 4.96%
הירשמו לצפייה 5,722,230 1.11%
הירשמו לצפייה 4,440,430 0.86%
הירשמו לצפייה 2,939,640 0.57%
שדרגו את המנוי 2,000,000 0.39%
שדרגו את המנוי 1,990,850 0.39%
שדרגו את המנוי 973,499 0.19%
שדרגו את המנוי 945,972 0.18%
שדרגו את המנוי 515,106 0.10%
שדרגו את המנוי 461,719 0.09%
שדרגו את המנוי 358,844 0.07%
שדרגו את המנוי 284,272 0.06%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית