תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ספנסר אקוויטי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
הראל 5,353,400 7,132,210 1,778,810  33.23%
אנליסט 24,104,500 24,551,600 447,148  1.85%
הירשמו לצפייה 1,450,000 1,500,000 50,000  3.45%
הירשמו לצפייה 15,009,200 15,052,700 43,465  0.29%
הירשמו לצפייה 5,323,120 5,336,000 12,877  0.24%
שדרגו את המנוי 35,183,600 35,194,500 10,896  0.03%
שדרגו את המנוי 304,977 287,449 -17,528  -5.75%
שדרגו את המנוי 111,489 0 -111,489  -100.00%
שדרגו את המנוי 2,273,890 2,154,160 -119,727  -5.27%
שדרגו את המנוי 14,478,500 13,430,000 -1,048,580  -7.24%
שדרגו את המנוי 33,597,300 31,803,400 -1,793,900  -5.34%
שדרגו את המנוי 25,813,800 23,749,200 -2,064,590  -8.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,343,196

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,155,814

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
אל-על 1,749,830 2,939,640 1,189,810  68.00%
אנליסט 2,950,610 3,600,060 649,450  22.01%
הירשמו לצפייה 538,700 461,719 -76,981  -14.29%
הירשמו לצפייה 589,113 506,246 -82,867  -14.07%
הירשמו לצפייה 959,160 823,286 -135,874  -14.17%
שדרגו את המנוי 1,103,690 945,972 -157,718  -14.29%
שדרגו את המנוי 2,897,580 2,483,510 -414,064  -14.29%
שדרגו את המנוי 6,037,000 5,174,310 -862,688  -14.29%
שדרגו את המנוי 5,746,220 4,882,230 -863,990  -15.04%
שדרגו את המנוי 9,196,720 5,489,080 -3,707,640  -40.31%
שדרגו את המנוי 67,669,300 51,743,600 -15,925,700  -23.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,839,260

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,227,522

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,343,196
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,155,814
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,839,260
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -22,227,522
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 171,475,875 28.45%
אלומות - ספרינט 35,194,500 5.84%
אקסלנס 31,803,400 5.28%
הירשמו לצפייה 24,551,600 4.07%
הירשמו לצפייה 23,749,200 3.94%
הירשמו לצפייה 15,052,700 2.50%
שדרגו את המנוי 13,430,000 2.23%
שדרגו את המנוי 7,907,920 1.31%
שדרגו את המנוי 7,132,210 1.18%
שדרגו את המנוי 5,336,000 0.89%
שדרגו את המנוי 2,154,160 0.36%
שדרגו את המנוי 1,500,000 0.25%
שדרגו את המנוי 942,810 0.16%
שדרגו את המנוי 927,020 0.15%
שדרגו את המנוי 674,835 0.11%
שדרגו את המנוי 488,041 0.08%
שדרגו את המנוי 287,449 0.05%
שדרגו את המנוי 262,123 0.04%
שדרגו את המנוי 81,907 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 79,049,653 13.12%
כלל 51,743,600 8.58%
הפניקס 5,489,080 0.91%
הירשמו לצפייה 5,174,310 0.86%
הירשמו לצפייה 4,882,230 0.81%
הירשמו לצפייה 3,600,060 0.60%
שדרגו את המנוי 2,939,640 0.49%
שדרגו את המנוי 2,483,510 0.41%
שדרגו את המנוי 945,972 0.16%
שדרגו את המנוי 823,286 0.14%
שדרגו את המנוי 506,246 0.08%
שדרגו את המנוי 461,719 0.08%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית