תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הלמן אלדובי גמל

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים
אתר: www.hag.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
סיגמא 31,153 26,702 -4,451  -14.29%
אפסילון 69,521 59,589 -9,932  -14.29%
הירשמו לצפייה 68,200 30,000 -38,200  -56.01%
הירשמו לצפייה 268,756 224,055 -44,701  -16.63%
הירשמו לצפייה 616,494 518,280 -98,214  -15.93%
שדרגו את המנוי 100,813 0 -100,813  -100.00%
שדרגו את המנוי 705,866 605,028 -100,838  -14.29%
שדרגו את המנוי 965,992 827,993 -137,999  -14.29%
שדרגו את המנוי 602,359 115,571 -486,788  -80.81%
שדרגו את המנוי 941,840 420,873 -520,967  -55.31%
שדרגו את המנוי 2,881,740 2,350,000 -531,740  -18.45%
שדרגו את המנוי 3,892,470 3,323,530 -568,938  -14.62%
שדרגו את המנוי 3,961,660 2,464,070 -1,497,590  -37.80%
שדרגו את המנוי 6,340,210 4,414,470 -1,925,740  -30.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,066,911

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 19.01.2019 19.01.2019 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,066,911
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 15,380,161 15.13%
מיטב דש 4,414,470 4.34%
מגדל 3,323,530 3.27%
הירשמו לצפייה 2,464,070 2.42%
הירשמו לצפייה 2,350,000 2.31%
הירשמו לצפייה 827,993 0.81%
שדרגו את המנוי 605,028 0.60%
שדרגו את המנוי 518,280 0.51%
שדרגו את המנוי 420,873 0.41%
שדרגו את המנוי 224,055 0.22%
שדרגו את המנוי 115,571 0.11%
שדרגו את המנוי 59,589 0.06%
שדרגו את המנוי 30,000 0.03%
שדרגו את המנוי 26,702 0.03%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית