תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הלמן אלדובי גמל

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים
אתר: www.hag.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מיטב דש 3,777,520 5,263,840 1,486,320  39.35%
דולפין 1,397,040 2,794,980 1,397,940  100.06%
הירשמו לצפייה 3,613,940 4,811,190 1,197,250  33.13%
הירשמו לצפייה 3,476,990 3,939,120 462,135  13.29%
הירשמו לצפייה 654,614 705,866 51,252  7.83%
שדרגו את המנוי 72,650 74,406 1,756  2.42%
שדרגו את המנוי 299,435 0 -299,435  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,596,653

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -299,435

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 27.05.2018 27.05.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,596,653
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -299,435
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,473,568 21.79%
מיטב דש 5,263,840 5.34%
אקסיומה 4,811,190 4.88%
הירשמו לצפייה 3,939,120 4.00%
הירשמו לצפייה 2,794,980 2.84%
הירשמו לצפייה 2,573,420 2.61%
שדרגו את המנוי 705,866 0.72%
שדרגו את המנוי 640,182 0.65%
שדרגו את המנוי 297,928 0.30%
שדרגו את המנוי 242,731 0.25%
שדרגו את המנוי 79,905 0.08%
שדרגו את המנוי 74,406 0.08%
שדרגו את המנוי 50,000 0.05%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית