תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הלמן אלדובי גמל

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים
אתר: www.hag.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
מיטב דש 6,330,750 6,458,200 127,451  2.01%
דולפין 2,819,980 2,881,740 61,759  2.19%
הירשמו לצפייה 59,100 68,200 9,100  15.40%
הירשמו לצפייה 267,319 268,167 848  0.32%
הירשמו לצפייה 3,935,630 3,903,350 -32,273  -0.82%
שדרגו את המנוי 585,758 550,087 -35,671  -6.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 199,158

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -67,944

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 21.10.2018 21.10.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 199,158
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -67,944
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,647,127 21.30%
מיטב דש 6,458,200 6.36%
אקסיומה 4,323,150 4.25%
הירשמו לצפייה 3,903,350 3.84%
הירשמו לצפייה 2,881,740 2.84%
הירשמו לצפייה 965,992 0.95%
שדרגו את המנוי 940,983 0.93%
שדרגו את המנוי 705,866 0.69%
שדרגו את המנוי 550,087 0.54%
שדרגו את המנוי 379,905 0.37%
שדרגו את המנוי 268,167 0.26%
שדרגו את המנוי 100,813 0.10%
שדרגו את המנוי 69,521 0.07%
שדרגו את המנוי 68,200 0.07%
שדרגו את המנוי 31,153 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית