תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

הכשרה חברה לביטוח

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח
אתר: www.hcsra.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מגדל 4,093,000 4,143,000 50,000  1.22%
הראל 305,340 321,730 16,390  5.37%
הירשמו לצפייה 1,876,030 1,870,540 -5,485  -0.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 66,390

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,485

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
ההנדסאים והטכנאים 86,000 121,000 35,000  40.70%
הראל 23,318,100 23,340,700 22,560  0.10%
הירשמו לצפייה 801,262 792,945 -8,317  -1.04%
הירשמו לצפייה 6,962,550 6,489,270 -473,277  -6.80%
הירשמו לצפייה 10,963,900 9,737,580 -1,226,290  -11.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 57,560

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,707,884

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 66,390
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,485
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 57,560
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,707,884
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,213,386 21.58%
ילין לפידות 13,002,000 12.63%
מגדל 4,143,000 4.03%
הירשמו לצפייה 1,870,540 1.82%
הירשמו לצפייה 1,200,140 1.17%
הירשמו לצפייה 927,802 0.90%
שדרגו את המנוי 516,784 0.50%
שדרגו את המנוי 321,730 0.31%
שדרגו את המנוי 180,000 0.17%
שדרגו את המנוי 51,390 0.05%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 51,049,952 49.60%
הראל 23,340,700 22.68%
הפניקס 9,737,580 9.46%
הירשמו לצפייה 6,489,270 6.31%
הירשמו לצפייה 2,604,000 2.53%
הירשמו לצפייה 1,634,000 1.59%
שדרגו את המנוי 960,000 0.93%
שדרגו את המנוי 808,000 0.79%
שדרגו את המנוי 792,945 0.77%
שדרגו את המנוי 714,000 0.69%
שדרגו את המנוי 686,000 0.67%
שדרגו את המנוי 568,000 0.55%
שדרגו את המנוי 531,000 0.52%
שדרגו את המנוי 315,000 0.31%
שדרגו את המנוי 304,000 0.30%
שדרגו את המנוי 284,000 0.28%
שדרגו את המנוי 221,457 0.22%
שדרגו את המנוי 201,000 0.20%
שדרגו את המנוי 179,000 0.17%
שדרגו את המנוי 157,000 0.15%
שדרגו את המנוי 121,000 0.12%
שדרגו את המנוי 117,000 0.11%
שדרגו את המנוי 107,000 0.10%
שדרגו את המנוי 97,000 0.09%
שדרגו את המנוי 81,000 0.08%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית