תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הכשרה חברה לביטוח

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח
אתר: www.hcsra.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
ילין לפידות 2,609,720 16,648,600 14,038,900  537.95%
אי.בי.אי. 10,821,300 11,487,600 666,332  6.16%
הירשמו לצפייה 1,795,550 2,264,370 468,823  26.11%
הירשמו לצפייה 14,030,000 14,146,900 116,900  0.83%
הירשמו לצפייה 109,375 139,594 30,219  27.63%
שדרגו את המנוי 664,656 492,456 -172,200  -25.91%
שדרגו את המנוי 8,479,410 5,650,410 -2,829,000  -33.36%
שדרגו את המנוי 21,950,200 10,898,400 -11,051,800  -50.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,321,174

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,053,000

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,321,174
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -14,053,000
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 70,786,593 57.83%
ילין לפידות 16,648,600 13.60%
מיטב דש 14,146,900 11.56%
הירשמו לצפייה 11,487,600 9.39%
הירשמו לצפייה 10,898,400 8.90%
הירשמו לצפייה 6,366,970 5.20%
שדרגו את המנוי 5,650,410 4.62%
שדרגו את המנוי 2,264,370 1.85%
שדרגו את המנוי 1,377,400 1.13%
שדרגו את המנוי 941,860 0.77%
שדרגו את המנוי 492,456 0.40%
שדרגו את המנוי 192,033 0.16%
שדרגו את המנוי 180,000 0.15%
שדרגו את המנוי 139,594 0.11%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,560,790 18.43%
מיטב דש 13,542,000 11.06%
ילין לפידות 5,494,930 4.49%
הירשמו לצפייה 1,934,860 1.58%
הירשמו לצפייה 1,589,000 1.30%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית