תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הכשרה חברה לביטוח

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח
אתר: www.hcsra.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
מיטב דש 14,192,200 14,921,000 728,846  5.14%
מור 108,510 418,797 310,287  285.95%
הירשמו לצפייה 10,858,400 10,899,900 41,467  0.38%
הירשמו לצפייה 18,279,100 18,297,100 18,024  0.10%
הירשמו לצפייה 2,264,370 2,264,370 3
שדרגו את המנוי 1,259,540 1,259,540 -3
שדרגו את המנוי 6,366,970 6,344,770 -22,201  -0.35%
שדרגו את המנוי 5,603,920 4,683,320 -920,601  -16.43%
שדרגו את המנוי 11,487,600 10,486,600 -1,000,970  -8.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,098,627

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,943,775

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,098,627
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,943,775
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 71,381,746 58.32%
ילין לפידות 18,297,100 14.95%
מיטב דש 14,921,000 12.19%
הירשמו לצפייה 10,899,900 8.91%
הירשמו לצפייה 10,486,600 8.57%
הירשמו לצפייה 6,344,770 5.18%
שדרגו את המנוי 4,683,320 3.83%
שדרגו את המנוי 2,264,370 1.85%
שדרגו את המנוי 1,259,540 1.03%
שדרגו את המנוי 941,860 0.77%
שדרגו את המנוי 492,456 0.40%
שדרגו את המנוי 418,797 0.34%
שדרגו את המנוי 192,033 0.16%
שדרגו את המנוי 180,000 0.15%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 25,396,290 20.75%
מיטב דש 15,332,500 12.53%
ילין לפידות 5,494,930 4.49%
הירשמו לצפייה 1,934,860 1.58%
הירשמו לצפייה 1,589,000 1.30%
הירשמו לצפייה 1,000,000 0.82%
שדרגו את המנוי 45,000 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית