תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הכשרה חברה לביטוח

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח
אתר: www.hcsra.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אי.בי.אי. 1,887,610 2,265,580 377,972  20.02%
אילים 10,575,200 10,689,500 114,281  1.08%
הירשמו לצפייה 1,717,560 1,802,210 84,655  4.93%
הירשמו לצפייה 3,211,480 3,250,150 38,666  1.20%
הירשמו לצפייה 13,884,300 13,759,300 -125,040  -0.90%
שדרגו את המנוי 26,483,300 26,162,300 -321,016  -1.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 615,574

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -446,056

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
עמ"י 2,000,000 1,934,860 -65,138  -3.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -65,138

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 615,574
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -446,056
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -65,138
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 68,201,126 55.72%
פסגות 26,162,300 21.37%
מיטב דש 13,759,300 11.24%
הירשמו לצפייה 10,689,500 8.73%
הירשמו לצפייה 6,366,970 5.20%
הירשמו לצפייה 3,250,150 2.66%
שדרגו את המנוי 2,609,720 2.13%
שדרגו את המנוי 2,265,580 1.85%
שדרגו את המנוי 1,802,210 1.47%
שדרגו את המנוי 941,860 0.77%
שדרגו את המנוי 313,017 0.26%
שדרגו את המנוי 40,519 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 26,557,950 21.70%
מיטב דש 13,542,000 11.06%
ילין לפידות 5,494,930 4.49%
הירשמו לצפייה 2,862,160 2.34%
הירשמו לצפייה 1,934,860 1.58%
הירשמו לצפייה 1,589,000 1.30%
שדרגו את המנוי 1,000,000 0.82%
שדרגו את המנוי 90,000 0.07%
שדרגו את המנוי 45,000 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית