תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דרבן השקעות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
פורסט 15,134,900 15,879,900 745,098  4.92%
מגדל 33,091,400 33,802,000 710,556  2.15%
הירשמו לצפייה 25,731,400 26,061,600 330,162  1.28%
הירשמו לצפייה 11,553,800 11,739,500 185,621  1.61%
הירשמו לצפייה 1,802,970 1,902,970 100,000  5.55%
שדרגו את המנוי 900,413 888,120 -12,293  -1.37%
שדרגו את המנוי 8,103,980 8,053,980 -50,000  -0.62%
שדרגו את המנוי 7,691,920 7,521,150 -170,765  -2.22%
שדרגו את המנוי 8,198,660 7,993,660 -205,000  -2.50%
שדרגו את המנוי 8,737,680 8,461,020 -276,656  -3.17%
שדרגו את המנוי 8,327,470 7,817,470 -510,000  -6.12%
שדרגו את המנוי 10,557,300 10,029,100 -528,214  -5.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,071,437

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,752,928

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 998,314 1,378,040 379,724  38.04%
ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים הסוציאליים 465,901 349,425 -116,476  -25.00%
הירשמו לצפייה 1,053,870 790,401 -263,467  -25.00%
הירשמו לצפייה 24,067,700 23,628,300 -439,438  -1.83%
הירשמו לצפייה 2,649,640 1,987,230 -662,411  -25.00%
שדרגו את המנוי 869,763 0 -869,763  -100.00%
שדרגו את המנוי 5,009,520 3,757,140 -1,252,380  -25.00%
שדרגו את המנוי 9,408,890 7,883,300 -1,525,580  -16.21%
שדרגו את המנוי 17,931,400 16,051,200 -1,880,200  -10.49%
שדרגו את המנוי 27,647,100 21,347,600 -6,299,490  -22.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 379,724

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,309,205

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,071,437
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,752,928
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 379,724
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -13,309,205
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 157,965,684 54.83%
מגדל 33,802,000 11.73%
פסגות 26,061,600 9.05%
הירשמו לצפייה 15,879,900 5.51%
הירשמו לצפייה 11,739,500 4.07%
הירשמו לצפייה 10,029,100 3.48%
שדרגו את המנוי 8,461,020 2.94%
שדרגו את המנוי 8,053,980 2.80%
שדרגו את המנוי 7,993,660 2.77%
שדרגו את המנוי 7,817,470 2.71%
שדרגו את המנוי 7,521,150 2.61%
שדרגו את המנוי 5,977,300 2.07%
שדרגו את המנוי 4,431,750 1.54%
שדרגו את המנוי 2,829,490 0.98%
שדרגו את המנוי 1,902,970 0.66%
שדרגו את המנוי 1,580,790 0.55%
שדרגו את המנוי 1,078,970 0.37%
שדרגו את המנוי 888,120 0.31%
שדרגו את המנוי 832,194 0.29%
שדרגו את המנוי 613,313 0.21%
שדרגו את המנוי 471,407 0.16%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 77,172,636 26.79%
הראל 23,628,300 8.20%
מגדל 21,347,600 7.41%
הירשמו לצפייה 16,051,200 5.57%
הירשמו לצפייה 7,883,300 2.74%
הירשמו לצפייה 3,757,140 1.30%
שדרגו את המנוי 1,987,230 0.69%
שדרגו את המנוי 1,378,040 0.48%
שדרגו את המנוי 790,401 0.27%
שדרגו את המנוי 349,425 0.12%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית