תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דרבן השקעות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
פורסט 14,257,300 19,529,400 5,272,060  36.98%
אקסלנס 12,418,900 13,624,100 1,205,140  9.70%
הירשמו לצפייה 8,708,010 9,882,810 1,174,800  13.49%
הירשמו לצפייה 42,114,200 43,256,600 1,142,410  2.71%
הירשמו לצפייה 14,180,100 14,719,800 539,739  3.81%
שדרגו את המנוי 10,710,200 10,768,500 58,255  0.54%
שדרגו את המנוי 11,436,800 11,437,000 201
שדרגו את המנוי 2,508,520 2,495,400 -13,127  -0.52%
שדרגו את המנוי 1,227,840 1,198,450 -29,395  -2.39%
שדרגו את המנוי 12,089,700 11,980,400 -109,222  -0.90%
שדרגו את המנוי 35,121,000 34,367,700 -753,300  -2.14%
שדרגו את המנוי 3,227,430 597,966 -2,629,470  -81.47%
שדרגו את המנוי 12,410,400 7,969,730 -4,440,700  -35.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,392,605

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,975,214

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 17,282,700 17,931,400 648,756  3.75%
אי.בי.אי. 204,080 210,349 6,269  3.07%
הירשמו לצפייה 1,024,150 998,314 -25,837  -2.52%
הירשמו לצפייה 10,061,000 9,408,890 -652,143  -6.48%
הירשמו לצפייה 25,073,400 24,067,700 -1,005,660  -4.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 655,025

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,683,640

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,392,605
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,975,214
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 655,025
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,683,640
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 205,160,964 53.41%
מגדל 43,256,600 11.26%
פסגות 34,367,700 8.95%
הירשמו לצפייה 19,529,400 5.08%
הירשמו לצפייה 14,719,800 3.83%
הירשמו לצפייה 13,624,100 3.55%
שדרגו את המנוי 11,980,400 3.12%
שדרגו את המנוי 11,437,000 2.98%
שדרגו את המנוי 10,931,600 2.85%
שדרגו את המנוי 10,768,500 2.80%
שדרגו את המנוי 9,882,810 2.57%
שדרגו את המנוי 7,969,730 2.07%
שדרגו את המנוי 5,909,000 1.54%
שדרגו את המנוי 2,495,400 0.65%
שדרגו את המנוי 2,403,960 0.63%
שדרגו את המנוי 1,438,620 0.37%
שדרגו את המנוי 1,198,450 0.31%
שדרגו את המנוי 1,109,590 0.29%
שדרגו את המנוי 817,751 0.21%
שדרגו את המנוי 628,542 0.16%
שדרגו את המנוי 597,966 0.16%
שדרגו את המנוי 94,045 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 90,312,447 23.51%
מגדל 27,647,100 7.20%
הראל 24,067,700 6.27%
הירשמו לצפייה 17,931,400 4.67%
הירשמו לצפייה 9,408,890 2.45%
הירשמו לצפייה 5,009,520 1.30%
שדרגו את המנוי 2,649,640 0.69%
שדרגו את המנוי 1,053,870 0.27%
שדרגו את המנוי 998,314 0.26%
שדרגו את המנוי 869,763 0.23%
שדרגו את המנוי 465,901 0.12%
שדרגו את המנוי 210,349 0.05%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית