תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דרבן השקעות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
הראל 13,960,500 14,369,100 408,581  2.93%
פורסט 10,405,300 10,787,100 381,892  3.67%
הירשמו לצפייה 40,984,900 41,188,600 203,684  0.50%
הירשמו לצפייה 11,938,000 12,125,500 187,549  1.57%
הירשמו לצפייה 12,482,500 12,638,200 155,659  1.25%
שדרגו את המנוי 8,670,150 8,722,820 52,665  0.61%
שדרגו את המנוי 1,272,700 1,265,330 -7,373  -0.58%
שדרגו את המנוי 10,755,800 10,731,800 -24,000  -0.22%
שדרגו את המנוי 3,532,890 3,496,700 -36,190  -1.02%
שדרגו את המנוי 240,566 194,045 -46,521  -19.34%
שדרגו את המנוי 12,263,400 12,163,400 -100,000  -0.82%
שדרגו את המנוי 35,578,400 35,387,800 -190,564  -0.54%
שדרגו את המנוי 13,049,100 12,319,900 -729,188  -5.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,390,030

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,133,836

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 17,282,700 17,931,400 648,756  3.75%
אי.בי.אי. 204,080 210,349 6,269  3.07%
הירשמו לצפייה 1,024,150 998,314 -25,837  -2.52%
הירשמו לצפייה 10,061,000 9,408,890 -652,143  -6.48%
הירשמו לצפייה 25,073,400 24,067,700 -1,005,660  -4.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 655,025

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,683,640

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,390,030
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,133,836
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 655,025
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,683,640
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 201,137,878 52.36%
מגדל 41,188,600 10.72%
פסגות 35,387,800 9.21%
הירשמו לצפייה 14,369,100 3.74%
הירשמו לצפייה 12,638,200 3.29%
הירשמו לצפייה 12,319,900 3.21%
שדרגו את המנוי 12,163,400 3.17%
שדרגו את המנוי 12,125,500 3.16%
שדרגו את המנוי 10,931,600 2.85%
שדרגו את המנוי 10,787,100 2.81%
שדרגו את המנוי 10,731,800 2.79%
שדרגו את המנוי 8,722,820 2.27%
שדרגו את המנוי 5,909,000 1.54%
שדרגו את המנוי 3,496,700 0.91%
שדרגו את המנוי 2,508,520 0.65%
שדרגו את המנוי 2,403,960 0.63%
שדרגו את המנוי 1,438,620 0.37%
שדרגו את המנוי 1,265,330 0.33%
שדרגו את המנוי 1,109,590 0.29%
שדרגו את המנוי 817,751 0.21%
שדרגו את המנוי 628,542 0.16%
שדרגו את המנוי 194,045 0.05%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 90,312,447 23.51%
מגדל 27,647,100 7.20%
הראל 24,067,700 6.27%
הירשמו לצפייה 17,931,400 4.67%
הירשמו לצפייה 9,408,890 2.45%
הירשמו לצפייה 5,009,520 1.30%
שדרגו את המנוי 2,649,640 0.69%
שדרגו את המנוי 1,053,870 0.27%
שדרגו את המנוי 998,314 0.26%
שדרגו את המנוי 869,763 0.23%
שדרגו את המנוי 465,901 0.12%
שדרגו את המנוי 210,349 0.05%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית