תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דרבן השקעות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
פורסט 19,152,600 28,763,000 9,610,440  50.18%
אקסלנס 11,917,300 17,022,000 5,104,720  42.83%
הירשמו לצפייה 7,708,760 8,898,730 1,189,970  15.44%
הירשמו לצפייה 7,553,170 7,913,290 360,116  4.77%
הירשמו לצפייה 7,993,660 7,993,660 5
שדרגו את המנוי 4,431,750 4,431,750 3
שדרגו את המנוי 2,829,490 2,829,490 1
שדרגו את המנוי 1,078,970 1,078,970 -4
שדרגו את המנוי 1,580,790 1,580,790 -4
שדרגו את המנוי 6,500,400 6,476,680 -23,719  -0.36%
שדרגו את המנוי 1,149,800 1,121,940 -27,864  -2.42%
שדרגו את המנוי 613,313 567,765 -45,548  -7.43%
שדרגו את המנוי 7,817,470 7,749,490 -67,982  -0.87%
שדרגו את המנוי 32,942,600 32,535,600 -407,010  -1.24%
שדרגו את המנוי 881,536 459,123 -422,413  -47.92%
שדרגו את המנוי 1,521,200 951,211 -569,989  -37.47%
שדרגו את המנוי 25,612,600 24,968,600 -643,982  -2.51%
שדרגו את המנוי 7,185,510 6,440,120 -745,388  -10.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,265,255

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,953,903

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
אנליסט 790,401 757,816 -32,585  -4.12%
הפניקס 17,811,500 17,723,600 -87,900  -0.49%
הירשמו לצפייה 7,883,300 7,614,050 -269,250  -3.42%
הירשמו לצפייה 1,378,040 1,028,380 -349,660  -25.37%
הירשמו לצפייה 21,347,600 20,735,300 -612,300  -2.87%
שדרגו את המנוי 23,628,300 18,707,400 -4,920,900  -20.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,272,595

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 16,265,255
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,953,903
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,272,595
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 169,104,631 58.70%
מגדל 32,535,600 11.29%
פורסט 28,763,000 9.98%
הירשמו לצפייה 24,968,600 8.67%
הירשמו לצפייה 17,022,000 5.91%
הירשמו לצפייה 8,898,730 3.09%
שדרגו את המנוי 7,993,660 2.77%
שדרגו את המנוי 7,913,290 2.75%
שדרגו את המנוי 7,749,490 2.69%
שדרגו את המנוי 6,476,680 2.25%
שדרגו את המנוי 6,440,120 2.24%
שדרגו את המנוי 5,977,300 2.07%
שדרגו את המנוי 4,431,750 1.54%
שדרגו את המנוי 2,829,490 0.98%
שדרגו את המנוי 1,580,790 0.55%
שדרגו את המנוי 1,121,940 0.39%
שדרגו את המנוי 1,078,970 0.37%
שדרגו את המנוי 951,211 0.33%
שדרגו את המנוי 805,533 0.28%
שדרגו את המנוי 567,765 0.20%
שדרגו את המנוי 471,407 0.16%
שדרגו את המנוי 459,123 0.16%
שדרגו את המנוי 68,182 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 72,660,341 25.22%
מגדל 20,735,300 7.20%
הראל 18,707,400 6.49%
הירשמו לצפייה 17,723,600 6.15%
הירשמו לצפייה 7,614,050 2.64%
הירשמו לצפייה 3,757,140 1.30%
שדרגו את המנוי 1,987,230 0.69%
שדרגו את המנוי 1,028,380 0.36%
שדרגו את המנוי 757,816 0.26%
שדרגו את המנוי 349,425 0.12%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית