תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דרבן השקעות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מור 10,212,800 12,575,400 2,362,510  23.13%
פורסט 8,306,160 9,262,970 956,810  11.52%
הירשמו לצפייה 12,014,400 12,229,300 214,957  1.79%
הירשמו לצפייה 40,247,200 40,383,000 135,804  0.34%
הירשמו לצפייה 35,411,800 35,416,800 5,048  0.01%
שדרגו את המנוי 11,801,100 11,790,900 -10,221  -0.09%
שדרגו את המנוי 1,327,410 1,297,460 -29,943  -2.26%
שדרגו את המנוי 2,278,990 2,238,990 -40,005  -1.76%
שדרגו את המנוי 8,766,790 8,723,520 -43,277  -0.49%
שדרגו את המנוי 390,532 240,566 -149,966  -38.40%
שדרגו את המנוי 13,825,000 13,586,400 -238,583  -1.73%
שדרגו את המנוי 11,090,200 10,755,800 -334,426  -3.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,675,129

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -846,421

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הראל 17,159,200 25,073,400 7,914,210  46.12%
אנליסט 919,752 1,053,870 134,116  14.58%
הירשמו לצפייה 17,275,300 17,282,700 7,346  0.04%
הירשמו לצפייה 199,724 204,080 4,356  2.18%
הירשמו לצפייה 10,076,000 10,061,000 -15,017  -0.15%
שדרגו את המנוי 1,044,270 1,024,150 -20,120  -1.93%
שדרגו את המנוי 28,529,100 27,647,100 -882,020  -3.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,060,028

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -917,157

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,675,129
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -846,421
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,060,028
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -917,157
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 198,763,639 51.74%
מגדל 40,383,000 10.51%
פסגות 35,416,800 9.22%
הירשמו לצפייה 13,586,400 3.54%
הירשמו לצפייה 13,049,100 3.40%
הירשמו לצפייה 12,575,400 3.27%
שדרגו את המנוי 12,229,300 3.18%
שדרגו את המנוי 11,790,900 3.07%
שדרגו את המנוי 10,931,600 2.85%
שדרגו את המנוי 10,755,800 2.80%
שדרגו את המנוי 9,262,970 2.41%
שדרגו את המנוי 8,723,520 2.27%
שדרגו את המנוי 5,909,000 1.54%
שדרגו את המנוי 3,869,810 1.01%
שדרגו את המנוי 2,508,520 0.65%
שדרגו את המנוי 2,238,990 0.58%
שדרגו את המנוי 1,438,620 0.37%
שדרגו את המנוי 1,297,460 0.34%
שדרגו את המנוי 1,109,590 0.29%
שדרגו את המנוי 817,751 0.21%
שדרגו את המנוי 628,542 0.16%
שדרגו את המנוי 240,566 0.06%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 91,341,124 23.78%
מגדל 27,647,100 7.20%
הראל 25,073,400 6.53%
הירשמו לצפייה 17,282,700 4.50%
הירשמו לצפייה 10,061,000 2.62%
הירשמו לצפייה 5,009,520 1.30%
שדרגו את המנוי 2,649,640 0.69%
שדרגו את המנוי 1,053,870 0.27%
שדרגו את המנוי 1,024,150 0.27%
שדרגו את המנוי 869,763 0.23%
שדרגו את המנוי 465,901 0.12%
שדרגו את המנוי 204,080 0.05%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית