תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

דה זראסאי גרופ

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אקסלנס 37,517,900 42,937,500 5,419,580  14.45%
מיטב דש 8,553,780 10,080,200 1,526,450  17.84%
הירשמו לצפייה 26,706,700 27,560,300 853,594  3.20%
הירשמו לצפייה 26,308,300 26,948,800 640,516  2.43%
הירשמו לצפייה 75,455,800 76,059,900 604,136  0.80%
שדרגו את המנוי 62,612,700 63,124,800 512,072  0.82%
שדרגו את המנוי 2,158,240 2,354,950 196,701  9.11%
שדרגו את המנוי 6,238,660 6,319,280 80,620  1.29%
שדרגו את המנוי 571,298 611,298 40,000  7.00%
שדרגו את המנוי 2,036,020 2,022,020 -14,000  -0.69%
שדרגו את המנוי 569,387 546,331 -23,056  -4.05%
שדרגו את המנוי 1,569,940 1,501,310 -68,628  -4.37%
שדרגו את המנוי 389,112 285,679 -103,433  -26.58%
שדרגו את המנוי 1,593,890 1,465,400 -128,491  -8.06%
שדרגו את המנוי 8,227,260 8,079,240 -148,015  -1.80%
שדרגו את המנוי 4,889,880 4,657,640 -232,239  -4.75%
שדרגו את המנוי 983,537 683,220 -300,317  -30.53%
שדרגו את המנוי 43,098,600 42,742,200 -356,408  -0.83%
שדרגו את המנוי 66,614,900 64,230,200 -2,384,700  -3.58%
שדרגו את המנוי 6,433,660 3,741,410 -2,692,260  -41.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,873,669

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,451,547

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 21,932,000 30,285,700 8,353,700  38.09%
אקסלנס 1,993,540 6,426,910 4,433,380  222.39%
הירשמו לצפייה 189,823,000 190,348,000 524,176  0.28%
הירשמו לצפייה 2,825,960 2,986,230 160,270  5.67%
הירשמו לצפייה 3,634,390 3,710,390 76,000  2.09%
שדרגו את המנוי 67,629,000 67,691,000 61,960  0.09%
שדרגו את המנוי 33,528,900 33,534,800 5,884  0.02%
שדרגו את המנוי 27,796,200 27,770,000 -26,174  -0.09%
שדרגו את המנוי 3,383,660 3,047,320 -336,338  -9.94%
שדרגו את המנוי 590,985 3,194 -587,791  -99.46%
שדרגו את המנוי 5,338,090 4,535,160 -802,931  -15.04%
שדרגו את המנוי 936,370 5,618 -930,752  -99.40%
שדרגו את המנוי 7,225,100 4,805,120 -2,419,980  -33.49%
שדרגו את המנוי 5,811,080 3,223,300 -2,587,780  -44.53%
שדרגו את המנוי 10,389,700 5,020,000 -5,369,720  -51.68%
שדרגו את המנוי 6,608,760 692,669 -5,916,090  -89.52%
שדרגו את המנוי 16,940,500 10,140,500 -6,800,000  -40.14%
שדרגו את המנוי 9,220,500 1,173,280 -8,047,230  -87.28%
שדרגו את המנוי 51,502,100 34,029,400 -17,472,700  -33.93%
שדרגו את המנוי 15,479,600 -13,825,500 -29,305,000  -189.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,615,370

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -80,602,486

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,873,669
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,451,547
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 13,615,370
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -80,602,486
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 389,446,772 20.76%
מגדל 76,059,900 4.05%
מור 64,230,200 3.42%
הירשמו לצפייה 63,124,800 3.36%
הירשמו לצפייה 42,937,500 2.29%
הירשמו לצפייה 42,742,200 2.28%
שדרגו את המנוי 27,560,300 1.47%
שדרגו את המנוי 26,948,800 1.44%
שדרגו את המנוי 10,080,200 0.54%
שדרגו את המנוי 8,079,240 0.43%
שדרגו את המנוי 6,319,280 0.34%
שדרגו את המנוי 4,657,640 0.25%
שדרגו את המנוי 3,741,410 0.20%
שדרגו את המנוי 2,354,950 0.13%
שדרגו את המנוי 2,022,020 0.11%
שדרגו את המנוי 1,809,270 0.10%
שדרגו את המנוי 1,501,310 0.08%
שדרגו את המנוי 1,465,400 0.08%
שדרגו את המנוי 1,022,270 0.05%
שדרגו את המנוי 683,220 0.04%
שדרגו את המנוי 611,298 0.03%
שדרגו את המנוי 546,331 0.03%
שדרגו את המנוי 446,481 0.02%
שדרגו את המנוי 285,679 0.02%
שדרגו את המנוי 176,450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,623 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 503,207,922 26.82%
מנורה 190,348,000 10.15%
מגדל 67,691,000 3.61%
הירשמו לצפייה 34,029,400 1.81%
הירשמו לצפייה 33,534,800 1.79%
הירשמו לצפייה 30,285,700 1.61%
שדרגו את המנוי 27,770,000 1.48%
שדרגו את המנוי 26,768,300 1.43%
שדרגו את המנוי 17,033,200 0.91%
שדרגו את המנוי 13,497,900 0.72%
שדרגו את המנוי 10,140,500 0.54%
שדרגו את המנוי 6,426,910 0.34%
שדרגו את המנוי 5,818,180 0.31%
שדרגו את המנוי 5,028,520 0.27%
שדרגו את המנוי 5,020,000 0.27%
שדרגו את המנוי 4,805,120 0.26%
שדרגו את המנוי 4,535,160 0.24%
שדרגו את המנוי 3,710,390 0.20%
שדרגו את המנוי 3,617,820 0.19%
שדרגו את המנוי 3,223,300 0.17%
שדרגו את המנוי 3,113,260 0.17%
שדרגו את המנוי 3,047,320 0.16%
שדרגו את המנוי 2,986,230 0.16%
שדרגו את המנוי 2,208,690 0.12%
שדרגו את המנוי 2,032,970 0.11%
שדרגו את המנוי 1,889,310 0.10%
שדרגו את המנוי 1,769,770 0.09%
שדרגו את המנוי 1,378,310 0.07%
שדרגו את המנוי 1,173,280 0.06%
שדרגו את המנוי 1,125,220 0.06%
שדרגו את המנוי 708,063 0.04%
שדרגו את המנוי 692,669 0.04%
שדרגו את המנוי 524,268 0.03%
שדרגו את המנוי 491,671 0.03%
שדרגו את המנוי 334,643 0.02%
שדרגו את המנוי 264,736 0.01%
שדרגו את המנוי 5,618 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,194 < 0.01%
שדרגו את המנוי -13,825,500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית