תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גלובל כנפיים

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
דולפין 68,712 128,042 59,330  86.35%
אדמונד דה רוטשילד 603,742 610,742 7,000  1.16%
הירשמו לצפייה 15,368 15,488 120  0.78%
הירשמו לצפייה 1,173,750 1,131,520 -42,232  -3.60%
הירשמו לצפייה 220,136 157,449 -62,687  -28.48%
שדרגו את המנוי 4,629,350 4,511,110 -118,242  -2.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 66,450

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -223,161

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 7,689,560 7,691,610 2,053  0.03%
קחצ"ק חברת ניהול 233,147 230,210 -2,937  -1.26%
הירשמו לצפייה 5,458,640 5,232,720 -225,930  -4.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,053

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -228,867

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 66,450
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -223,161
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,053
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -228,867
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,440,762 9.45%
אילים 4,511,110 3.73%
אלטשולר - שחם 4,080,000 3.37%
הירשמו לצפייה 1,131,520 0.93%
הירשמו לצפייה 610,742 0.50%
הירשמו לצפייה 331,463 0.27%
שדרגו את המנוי 255,321 0.21%
שדרגו את המנוי 208,044 0.17%
שדרגו את המנוי 157,449 0.13%
שדרגו את המנוי 128,042 0.11%
שדרגו את המנוי 15,488 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,583 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 24,205,140 20.00%
אלטשולר - שחם 10,275,600 8.49%
הפניקס 7,691,610 6.36%
הירשמו לצפייה 5,232,720 4.32%
הירשמו לצפייה 775,000 0.64%
הירשמו לצפייה 230,210 0.19%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית