תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גלובל כנפיים

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 1,095,450 1,392,990 297,538  27.16%
פורסט 1,163,930 1,304,340 140,407  12.06%
הירשמו לצפייה 43,355 130,088 86,733  200.05%
הירשמו לצפייה 15,488 14,073 -1,415  -9.14%
הירשמו לצפייה 158,949 131,487 -27,462  -17.28%
שדרגו את המנוי 216,667 33,773 -182,894  -84.41%
שדרגו את המנוי 2,909,100 2,254,260 -654,843  -22.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 524,678

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -866,614

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 7,689,560 7,691,610 2,053  0.03%
קחצ"ק חברת ניהול 233,147 230,210 -2,937  -1.26%
הירשמו לצפייה 5,458,640 5,232,720 -225,930  -4.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,053

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -228,867

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 524,678
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -866,614
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,053
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -228,867
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,426,836 8.62%
אלטשולר - שחם 4,080,000 3.37%
אילים 2,254,260 1.86%
הירשמו לצפייה 1,392,990 1.15%
הירשמו לצפייה 1,304,340 1.08%
הירשמו לצפייה 743,742 0.61%
שדרגו את המנוי 208,044 0.17%
שדרגו את המנוי 132,456 0.11%
שדרגו את המנוי 131,487 0.11%
שדרגו את המנוי 130,088 0.11%
שדרגו את המנוי 33,773 0.03%
שדרגו את המנוי 14,073 0.01%
שדרגו את המנוי 1,583 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 24,205,140 20.00%
אלטשולר - שחם 10,275,600 8.49%
הפניקס 7,691,610 6.36%
הירשמו לצפייה 5,232,720 4.32%
הירשמו לצפייה 775,000 0.64%
הירשמו לצפייה 230,210 0.19%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית