תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גלובל כנפיים

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מגדל 1,446,520 1,697,430 250,913  17.35%
אדמונד דה רוטשילד 743,742 868,002 124,260  16.71%
הירשמו לצפייה 136,537 231,325 94,788  69.42%
הירשמו לצפייה 208,044 235,172 27,128  13.04%
הירשמו לצפייה 1,318,810 1,330,750 11,945  0.91%
שדרגו את המנוי 14,082 14,189 107  0.76%
שדרגו את המנוי 2,141,970 1,565,350 -576,623  -26.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 509,141

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -576,623

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 5,232,720 5,248,710 15,991  0.31%
קחצ"ק חברת ניהול 230,210 215,316 -14,894  -6.47%
הירשמו לצפייה 7,691,610 7,673,000 -18,614  -0.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,991

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,508

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 509,141
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -576,623
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 15,991
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -33,508
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,348,655 8.55%
אלטשולר - שחם 4,080,000 3.37%
מגדל 1,697,430 1.40%
הירשמו לצפייה 1,565,350 1.29%
הירשמו לצפייה 1,330,750 1.10%
הירשמו לצפייה 868,002 0.72%
שדרגו את המנוי 235,172 0.19%
שדרגו את המנוי 231,325 0.19%
שדרגו את המנוי 131,403 0.11%
שדרגו את המנוי 125,508 0.10%
שדרגו את המנוי 34,170 0.03%
שדרגו את המנוי 33,773 0.03%
שדרגו את המנוי 14,189 0.01%
שדרגו את המנוי 1,583 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 24,187,626 19.99%
אלטשולר - שחם 10,275,600 8.49%
הפניקס 7,673,000 6.34%
הירשמו לצפייה 5,248,710 4.34%
הירשמו לצפייה 775,000 0.64%
הירשמו לצפייה 215,316 0.18%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית