תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גלובל כנפיים

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
פורסט 2,486,010 2,836,220 350,212  14.09%
מגדל 1,896,690 1,974,290 77,598  4.09%
הירשמו לצפייה 893,260 924,060 30,800  3.45%
הירשמו לצפייה 275,856 305,113 29,257  10.61%
הירשמו לצפייה 131,403 136,553 5,150  3.92%
שדרגו את המנוי 274,456 277,787 3,331  1.21%
שדרגו את המנוי 12,144 11,848 -296  -2.44%
שדרגו את המנוי 1,087,170 460,944 -626,226  -57.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 496,348

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -626,522

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 7,696,290 10,041,900 2,345,610  30.48%
הראל 5,248,710 5,469,170 220,460  4.20%
הירשמו לצפייה 215,316 212,941 -2,375  -1.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,566,070

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,375

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 496,348
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -626,522
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,566,070
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,375
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,206,184 9.26%
אלטשולר - שחם 4,080,000 3.37%
פורסט 2,836,220 2.34%
הירשמו לצפייה 1,974,290 1.63%
הירשמו לצפייה 924,060 0.76%
הירשמו לצפייה 460,944 0.38%
שדרגו את המנוי 305,113 0.25%
שדרגו את המנוי 277,787 0.23%
שדרגו את המנוי 136,553 0.11%
שדרגו את המנוי 125,361 0.10%
שדרגו את המנוי 38,652 0.03%
שדרגו את המנוי 33,773 0.03%
שדרגו את המנוי 11,848 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,583 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 26,774,611 22.12%
אלטשולר - שחם 10,275,600 8.49%
הפניקס 10,041,900 8.30%
הירשמו לצפייה 5,469,170 4.52%
הירשמו לצפייה 775,000 0.64%
הירשמו לצפייה 212,941 0.18%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית