תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אקסטל לימיטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
תמיר פישמן 11,925,800 15,142,600 3,216,800  26.97%
הראל 57,945,500 59,724,800 1,779,220  3.07%
הירשמו לצפייה 102,275,000 103,415,000 1,139,860  1.11%
הירשמו לצפייה 42,747,000 43,821,000 1,074,000  2.51%
הירשמו לצפייה 24,433,900 25,253,700 819,806  3.36%
שדרגו את המנוי 14,483,400 14,939,300 455,893  3.15%
שדרגו את המנוי 23,405,400 23,711,600 306,228  1.31%
שדרגו את המנוי 469,151 547,083 77,932  16.61%
שדרגו את המנוי 50,510,900 50,585,700 74,828  0.15%
שדרגו את המנוי 4,283,180 4,351,380 68,201  1.59%
שדרגו את המנוי 3,788,530 3,856,120 67,590  1.78%
שדרגו את המנוי 2,253,790 2,198,790 -55,000  -2.44%
שדרגו את המנוי 14,043,300 13,908,700 -134,540  -0.96%
שדרגו את המנוי 11,955,400 11,600,800 -354,548  -2.97%
שדרגו את המנוי 15,149,200 14,673,200 -476,018  -3.14%
שדרגו את המנוי 15,086,000 12,660,800 -2,425,180  -16.08%
שדרגו את המנוי 38,630,300 35,284,600 -3,345,680  -8.66%
שדרגו את המנוי 54,682,700 47,170,500 -7,512,180  -13.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,080,358

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,303,146

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אנליסט 711,000 14,320,700 13,609,700  1,914.16%
אי.בי.אי. 1,028,960 6,620,400 5,591,430  543.41%
הירשמו לצפייה 390,000 540,000 150,000  38.46%
הירשמו לצפייה 1,949,430 1,677,230 -272,200  -13.96%
הירשמו לצפייה 2,401,720 1,209,910 -1,191,800  -49.62%
שדרגו את המנוי 48,164,200 45,366,200 -2,798,030  -5.81%
שדרגו את המנוי 4,361,500 673,000 -3,688,500  -84.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,351,130

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,950,530

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,080,358
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -14,303,146
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 19,351,130
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,950,530
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 530,350,983 50.51%
מיטב דש 103,415,000 9.85%
הראל 59,724,800 5.69%
הירשמו לצפייה 50,585,700 4.82%
הירשמו לצפייה 47,170,500 4.49%
הירשמו לצפייה 43,821,000 4.17%
שדרגו את המנוי 35,284,600 3.36%
שדרגו את המנוי 31,624,800 3.01%
שדרגו את המנוי 25,253,700 2.41%
שדרגו את המנוי 23,711,600 2.26%
שדרגו את המנוי 15,142,600 1.44%
שדרגו את המנוי 14,939,300 1.42%
שדרגו את המנוי 14,673,200 1.40%
שדרגו את המנוי 13,908,700 1.32%
שדרגו את המנוי 12,660,800 1.21%
שדרגו את המנוי 11,600,800 1.10%
שדרגו את המנוי 7,860,000 0.75%
שדרגו את המנוי 4,351,380 0.41%
שדרגו את המנוי 4,162,940 0.40%
שדרגו את המנוי 3,856,120 0.37%
שדרגו את המנוי 2,198,790 0.21%
שדרגו את המנוי 1,175,590 0.11%
שדרגו את המנוי 1,128,980 0.11%
שדרגו את המנוי 650,000 0.06%
שדרגו את המנוי 640,000 0.06%
שדרגו את המנוי 547,083 0.05%
שדרגו את המנוי 200,000 0.02%
שדרגו את המנוי 63,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 76,878,280 7.32%
הפניקס 45,366,200 4.32%
אנליסט 14,320,700 1.36%
הירשמו לצפייה 6,620,400 0.63%
הירשמו לצפייה 4,394,040 0.42%
הירשמו לצפייה 2,070,390 0.20%
שדרגו את המנוי 1,677,230 0.16%
שדרגו את המנוי 1,209,910 0.12%
שדרגו את המנוי 673,000 0.06%
שדרגו את המנוי 540,000 0.05%
שדרגו את המנוי 6,410 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית