תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אקסטל לימיטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 60,126,700 65,228,900 5,102,250  8.49%
מיטב דש 93,733,800 97,978,100 4,244,330  4.53%
הירשמו לצפייה 43,922,000 46,601,300 2,679,340  6.10%
הירשמו לצפייה 20,679,700 23,212,900 2,533,200  12.25%
הירשמו לצפייה 17,592,300 19,060,400 1,468,060  8.35%
שדרגו את המנוי 2,920,000 4,290,590 1,370,590  46.94%
שדרגו את המנוי 15,239,800 15,680,800 440,980  2.89%
שדרגו את המנוי 2,491,040 2,888,850 397,811  15.97%
שדרגו את המנוי 75,000 380,000 305,000  406.67%
שדרגו את המנוי 11,210,400 11,373,100 162,680  1.45%
שדרגו את המנוי 11,254,900 11,382,000 127,061  1.13%
שדרגו את המנוי 314,687 400,091 85,404  27.14%
שדרגו את המנוי 3,947,290 4,003,680 56,389  1.43%
שדרגו את המנוי 27,307,400 27,362,800 55,440  0.20%
שדרגו את המנוי 2,868,000 2,921,080 53,084  1.85%
שדרגו את המנוי 1,170,000 1,185,000 15,000  1.28%
שדרגו את המנוי 25,462,200 25,462,200 26
שדרגו את המנוי 1,659,620 1,659,620 2
שדרגו את המנוי 30,195,900 30,186,600 -9,336  -0.03%
שדרגו את המנוי 3,163,780 3,124,650 -39,128  -1.24%
שדרגו את המנוי 47,005,100 46,816,900 -188,196  -0.40%
שדרגו את המנוי 2,270,000 1,997,650 -272,354  -12.00%
שדרגו את המנוי 8,076,080 6,792,760 -1,283,320  -15.89%
שדרגו את המנוי 27,192,800 20,421,100 -6,771,680  -24.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,096,647

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,564,014

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 5,951,680 24,224,600 18,272,900  307.02%
קחצ"ק חברת ניהול 214,668 857,256 642,588  299.34%
הירשמו לצפייה 14,375,500 14,391,800 16,300  0.11%
הירשמו לצפייה 1,183,060 1,149,500 -33,560  -2.84%
הירשמו לצפייה 4,020,560 3,820,560 -200,000  -4.97%
שדרגו את המנוי 53,937,000 53,617,600 -319,400  -0.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,931,788

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -552,960

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 19,096,647
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,564,014
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 18,931,788
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -552,960
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 479,174,438 45.64%
מיטב דש 97,978,100 9.33%
אדמונד דה רוטשילד 65,228,900 6.21%
הירשמו לצפייה 46,816,900 4.46%
הירשמו לצפייה 46,601,300 4.44%
הירשמו לצפייה 30,186,600 2.87%
שדרגו את המנוי 27,362,800 2.61%
שדרגו את המנוי 25,462,200 2.42%
שדרגו את המנוי 23,212,900 2.21%
שדרגו את המנוי 20,421,100 1.94%
שדרגו את המנוי 19,060,400 1.82%
שדרגו את המנוי 15,680,800 1.49%
שדרגו את המנוי 11,382,000 1.08%
שדרגו את המנוי 11,373,100 1.08%
שדרגו את המנוי 7,810,000 0.74%
שדרגו את המנוי 6,792,760 0.65%
שדרגו את המנוי 4,290,590 0.41%
שדרגו את המנוי 4,003,680 0.38%
שדרגו את המנוי 3,124,650 0.30%
שדרגו את המנוי 2,921,080 0.28%
שדרגו את המנוי 2,888,850 0.28%
שדרגו את המנוי 1,997,650 0.19%
שדרגו את המנוי 1,659,620 0.16%
שדרגו את המנוי 1,185,000 0.11%
שדרגו את המנוי 620,000 0.06%
שדרגו את המנוי 400,091 0.04%
שדרגו את המנוי 380,000 0.04%
שדרגו את המנוי 228,000 0.02%
שדרגו את המנוי 105,367 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 107,624,048 10.25%
הפניקס 53,617,600 5.11%
הראל 24,224,600 2.31%
הירשמו לצפייה 14,391,800 1.37%
הירשמו לצפייה 4,394,040 0.42%
הירשמו לצפייה 3,820,560 0.36%
שדרגו את המנוי 2,070,390 0.20%
שדרגו את המנוי 1,677,230 0.16%
שדרגו את המנוי 1,149,500 0.11%
שדרגו את המנוי 954,662 0.09%
שדרגו את המנוי 857,256 0.08%
שדרגו את המנוי 460,000 0.04%
שדרגו את המנוי 6,410 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית