תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אקסטל לימיטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 52,641,000 55,478,700 2,837,660  5.39%
תמיר פישמן 17,643,000 19,375,100 1,732,040  9.82%
הירשמו לצפייה 7,558,650 8,953,430 1,394,790  18.45%
הירשמו לצפייה 28,389,600 29,693,400 1,303,740  4.59%
הירשמו לצפייה 1,085,350 1,642,310 556,956  51.32%
שדרגו את המנוי 550,000 660,000 110,000  20.00%
שדרגו את המנוי 213,000 248,000 35,000  16.43%
שדרגו את המנוי 7,860,000 7,810,000 -50,000  -0.64%
שדרגו את המנוי 289,142 226,636 -62,506  -21.62%
שדרגו את המנוי 3,667,140 3,540,880 -126,257  -3.44%
שדרגו את המנוי 2,845,580 2,645,590 -199,989  -7.03%
שדרגו את המנוי 11,606,900 11,403,400 -203,457  -1.75%
שדרגו את המנוי 3,628,960 3,382,810 -246,155  -6.78%
שדרגו את המנוי 7,007,370 6,565,110 -442,258  -6.31%
שדרגו את המנוי 22,134,900 21,360,400 -774,522  -3.50%
שדרגו את המנוי 31,750,900 30,730,900 -1,020,000  -3.21%
שדרגו את המנוי 48,270,100 47,095,100 -1,175,000  -2.43%
שדרגו את המנוי 16,432,300 15,204,800 -1,227,500  -7.47%
שדרגו את המנוי 31,339,800 29,325,800 -2,014,030  -6.43%
שדרגו את המנוי 97,101,400 94,856,600 -2,244,740  -2.31%
שדרגו את המנוי 33,221,100 30,835,700 -2,385,420  -7.18%
שדרגו את המנוי 50,337,300 47,887,500 -2,449,800  -4.87%
שדרגו את המנוי 15,183,100 9,696,670 -5,486,440  -36.14%
שדרגו את המנוי 11,287,500 2,060,000 -9,227,500  -81.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,970,186

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -29,335,574

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 673,000 4,020,560 3,347,560  497.41%
אנליסט 14,320,700 14,375,500 54,824  0.38%
הירשמו לצפייה 1,209,910 1,183,060 -26,850  -2.22%
הירשמו לצפייה 540,000 460,000 -80,000  -14.81%
הירשמו לצפייה 45,366,200 44,434,000 -932,132  -2.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,402,384

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,038,982

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,970,186
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -29,335,574
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,402,384
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,038,982
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 483,025,669 46.00%
מיטב דש 94,856,600 9.03%
אדמונד דה רוטשילד 55,478,700 5.28%
הירשמו לצפייה 47,887,500 4.56%
הירשמו לצפייה 47,095,100 4.49%
הירשמו לצפייה 30,835,700 2.94%
שדרגו את המנוי 30,730,900 2.93%
שדרגו את המנוי 29,693,400 2.83%
שדרגו את המנוי 29,325,800 2.79%
שדרגו את המנוי 21,360,400 2.03%
שדרגו את המנוי 19,375,100 1.85%
שדרגו את המנוי 15,204,800 1.45%
שדרגו את המנוי 11,403,400 1.09%
שדרגו את המנוי 9,696,670 0.92%
שדרגו את המנוי 8,953,430 0.85%
שדרגו את המנוי 7,810,000 0.74%
שדרגו את המנוי 6,565,110 0.63%
שדרגו את המנוי 3,540,880 0.34%
שדרגו את המנוי 3,382,810 0.32%
שדרגו את המנוי 2,645,590 0.25%
שדרגו את המנוי 2,060,000 0.20%
שדרגו את המנוי 1,659,620 0.16%
שדרגו את המנוי 1,642,310 0.16%
שדרגו את המנוי 660,000 0.06%
שדרגו את המנוי 620,000 0.06%
שדרגו את המנוי 248,000 0.02%
שדרגו את המנוי 226,636 0.02%
שדרגו את המנוי 63,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,213 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 78,787,538 7.50%
הפניקס 44,434,000 4.23%
אנליסט 14,375,500 1.37%
הירשמו לצפייה 5,951,680 0.57%
הירשמו לצפייה 4,394,040 0.42%
הירשמו לצפייה 4,020,560 0.38%
שדרגו את המנוי 2,070,390 0.20%
שדרגו את המנוי 1,677,230 0.16%
שדרגו את המנוי 1,183,060 0.11%
שדרגו את המנוי 460,000 0.04%
שדרגו את המנוי 214,668 0.02%
שדרגו את המנוי 6,410 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית