תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אקסטל לימיטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אקסלנס 10,108,400 11,366,500 1,258,010  12.45%
קבין 1,137,630 1,842,420 704,793  61.95%
הירשמו לצפייה 3,668,520 4,370,910 702,382  19.15%
הירשמו לצפייה 1,436,730 1,988,510 551,781  38.41%
הירשמו לצפייה 210,700 693,128 482,428  228.96%
שדרגו את המנוי 553,762 977,446 423,684  76.51%
שדרגו את המנוי 5,282,820 5,651,760 368,936  6.98%
שדרגו את המנוי 394,969 723,027 328,058  83.06%
שדרגו את המנוי 2,693,900 3,012,900 319,005  11.84%
שדרגו את המנוי 11,174,500 11,436,500 261,934  2.34%
שדרגו את המנוי 9,785,420 9,995,610 210,185  2.15%
שדרגו את המנוי 25,952,200 26,073,100 120,904  0.47%
שדרגו את המנוי 438,000 420,000 -18,000  -4.11%
שדרגו את המנוי 1,050,800 1,000,000 -50,796  -4.83%
שדרגו את המנוי 3,805,000 3,735,000 -70,000  -1.84%
שדרגו את המנוי 544,573 470,573 -74,000  -13.59%
שדרגו את המנוי 220,000 142,111 -77,889  -35.40%
שדרגו את המנוי 1,518,450 1,428,960 -89,495  -5.89%
שדרגו את המנוי 594,900 497,000 -97,900  -16.46%
שדרגו את המנוי 1,029,940 897,946 -131,995  -12.82%
שדרגו את המנוי 9,261,990 8,019,230 -1,242,760  -13.42%
שדרגו את המנוי 67,717,100 65,528,600 -2,188,510  -3.23%
שדרגו את המנוי 24,846,300 20,388,900 -4,457,340  -17.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,732,100

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,498,685

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 6,182,850 7,469,580 1,286,730  20.81%
הכשרה ביטוח 15,887 14,767 -1,120  -7.05%
הירשמו לצפייה 1,113,950 1,077,090 -36,864  -3.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,286,730

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -37,984

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,732,100
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,498,685
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,286,730
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -37,984
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 189,468,917 31.58%
מיטב דש 65,528,600 10.92%
הראל 26,073,100 4.35%
הירשמו לצפייה 20,388,900 3.40%
הירשמו לצפייה 11,436,500 1.91%
הירשמו לצפייה 11,366,500 1.89%
שדרגו את המנוי 9,995,610 1.67%
שדרגו את המנוי 8,287,320 1.38%
שדרגו את המנוי 8,019,230 1.34%
שדרגו את המנוי 5,651,760 0.94%
שדרגו את המנוי 4,370,910 0.73%
שדרגו את המנוי 3,735,000 0.62%
שדרגו את המנוי 3,012,900 0.50%
שדרגו את המנוי 1,988,510 0.33%
שדרגו את המנוי 1,842,420 0.31%
שדרגו את המנוי 1,428,960 0.24%
שדרגו את המנוי 1,000,000 0.17%
שדרגו את המנוי 977,446 0.16%
שדרגו את המנוי 897,946 0.15%
שדרגו את המנוי 723,027 0.12%
שדרגו את המנוי 693,128 0.12%
שדרגו את המנוי 497,000 0.08%
שדרגו את המנוי 470,573 0.08%
שדרגו את המנוי 420,000 0.07%
שדרגו את המנוי 344,908 0.06%
שדרגו את המנוי 142,111 0.02%
שדרגו את המנוי 126,212 0.02%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 346 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 45,957,985 7.66%
פסגות 29,449,900 4.91%
הפניקס 7,469,580 1.24%
הירשמו לצפייה 4,083,540 0.68%
הירשמו לצפייה 3,552,200 0.59%
הירשמו לצפייה 1,077,090 0.18%
שדרגו את המנוי 310,908 0.05%
שדרגו את המנוי 14,767 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית