תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אקסטל לימיטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אלומות - ספרינט 15,704,100 40,019,300 24,315,200  154.83%
כוון 23,711,600 28,450,100 4,738,490  19.98%
הירשמו לצפייה 46,437,000 49,541,600 3,104,550  6.69%
הירשמו לצפייה 1,128,980 2,640,280 1,511,300  133.86%
הירשמו לצפייה 750,000 1,085,350 335,353  44.71%
שדרגו את המנוי 15,060,800 15,118,400 57,632  0.38%
שדרגו את המנוי 55,049 44,588 -10,461  -19.00%
שדרגו את המנוי 4,088,320 3,890,440 -197,871  -4.84%
שדרגו את המנוי 3,867,740 3,598,140 -269,602  -6.97%
שדרגו את המנוי 50,635,700 50,349,100 -286,568  -0.57%
שדרגו את המנוי 12,087,500 11,707,900 -379,580  -3.14%
שדרגו את המנוי 547,083 160,176 -386,907  -70.72%
שדרגו את המנוי 18,370,600 17,842,900 -527,632  -2.87%
שדרגו את המנוי 35,734,000 35,136,100 -597,960  -1.67%
שדרגו את המנוי 9,083,660 7,854,070 -1,229,600  -13.54%
שדרגו את המנוי 2,147,800 373,038 -1,774,760  -82.63%
שדרגו את המנוי 28,301,400 25,849,500 -2,451,870  -8.66%
שדרגו את המנוי 56,205,300 52,834,300 -3,371,000  -6.00%
שדרגו את המנוי 101,910,000 98,279,300 -3,630,690  -3.56%
שדרגו את המנוי 10,889,000 6,458,890 -4,430,140  -40.68%
שדרגו את המנוי 27,599,500 18,478,400 -9,121,160  -33.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 34,062,525

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -28,665,801

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אנליסט 711,000 14,320,700 13,609,700  1,914.16%
אי.בי.אי. 1,028,960 6,620,400 5,591,430  543.41%
הירשמו לצפייה 390,000 540,000 150,000  38.46%
הירשמו לצפייה 1,949,430 1,677,230 -272,200  -13.96%
הירשמו לצפייה 2,401,720 1,209,910 -1,191,800  -49.62%
שדרגו את המנוי 48,164,200 45,366,200 -2,798,030  -5.81%
שדרגו את המנוי 4,361,500 673,000 -3,688,500  -84.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,351,130

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,950,530

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 34,062,525
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -28,665,801
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 19,351,130
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,950,530
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 515,913,482 49.13%
מיטב דש 98,279,300 9.36%
הראל 52,834,300 5.03%
הירשמו לצפייה 50,349,100 4.80%
הירשמו לצפייה 49,541,600 4.72%
הירשמו לצפייה 40,019,300 3.81%
שדרגו את המנוי 35,136,100 3.35%
שדרגו את המנוי 31,624,800 3.01%
שדרגו את המנוי 28,450,100 2.71%
שדרגו את המנוי 25,849,500 2.46%
שדרגו את המנוי 18,478,400 1.76%
שדרגו את המנוי 17,842,900 1.70%
שדרגו את המנוי 15,118,400 1.44%
שדרגו את המנוי 11,707,900 1.12%
שדרגו את המנוי 7,860,000 0.75%
שדרגו את המנוי 7,854,070 0.75%
שדרגו את המנוי 6,458,890 0.62%
שדרגו את המנוי 4,302,220 0.41%
שדרגו את המנוי 3,890,440 0.37%
שדרגו את המנוי 3,598,140 0.34%
שדרגו את המנוי 2,640,280 0.25%
שדרגו את המנוי 1,175,590 0.11%
שדרגו את המנוי 1,085,350 0.10%
שדרגו את המנוי 640,000 0.06%
שדרגו את המנוי 461,000 0.04%
שדרגו את המנוי 373,038 0.04%
שדרגו את המנוי 160,176 0.02%
שדרגו את המנוי 75,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44,588 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 76,878,280 7.32%
הפניקס 45,366,200 4.32%
אנליסט 14,320,700 1.36%
הירשמו לצפייה 6,620,400 0.63%
הירשמו לצפייה 4,394,040 0.42%
הירשמו לצפייה 2,070,390 0.20%
שדרגו את המנוי 1,677,230 0.16%
שדרגו את המנוי 1,209,910 0.12%
שדרגו את המנוי 673,000 0.06%
שדרגו את המנוי 540,000 0.05%
שדרגו את המנוי 6,410 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית