תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפריל נדלן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מיטב דש 23,141,800 23,699,900 558,074  2.41%
מור 7,963,940 8,478,910 514,977  6.47%
הירשמו לצפייה 1,783,210 1,545,240 -237,966  -13.35%
הירשמו לצפייה 5,854,280 5,590,280 -264,000  -4.51%
הירשמו לצפייה 25,578,400 24,728,800 -849,602  -3.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,073,051

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,351,568

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מנורה 9,871,310 9,942,060 70,749  0.72%
הראל 11,562,200 11,624,400 62,156  0.54%
הירשמו לצפייה 394,121 414,581 20,460  5.19%
הירשמו לצפייה 4,850,910 4,850,910 -1
הירשמו לצפייה 6,601,280 6,597,840 -3,440  -0.05%
שדרגו את המנוי 411,372 329,541 -81,831  -19.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 153,365

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -85,272

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,073,051
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,351,568
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 153,365
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -85,272
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 64,141,700 34.17%
פסגות 24,728,800 13.17%
מיטב דש 23,699,900 12.63%
הירשמו לצפייה 8,478,910 4.52%
הירשמו לצפייה 5,590,280 2.98%
הירשמו לצפייה 1,545,240 0.82%
שדרגו את המנוי 98,570 0.05%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 40,642,168 21.65%
הראל 11,624,400 6.19%
מנורה 9,942,060 5.30%
הירשמו לצפייה 6,597,840 3.51%
הירשמו לצפייה 4,850,910 2.58%
הירשמו לצפייה 4,684,450 2.50%
שדרגו את המנוי 791,960 0.42%
שדרגו את המנוי 699,863 0.37%
שדרגו את המנוי 414,581 0.22%
שדרגו את המנוי 369,130 0.20%
שדרגו את המנוי 329,541 0.18%
שדרגו את המנוי 266,918 0.14%
שדרגו את המנוי 70,515 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית