תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפריל נדלן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
מור 6,064,370 6,155,400 91,030  1.50%
אנליסט 6,671,450 6,722,290 50,835  0.76%
הירשמו לצפייה 21,596,100 21,635,000 38,842  0.18%
הירשמו לצפייה 26,963,300 26,986,100 22,794  0.08%
הירשמו לצפייה 2,112,620 2,022,140 -90,472  -4.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 203,501

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -90,472

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 318,502 394,121 75,619  23.74%
מנורה 9,829,300 9,871,310 42,016  0.43%
הירשמו לצפייה 467,368 411,372 -55,996  -11.98%
הירשמו לצפייה 11,996,600 11,562,200 -434,305  -3.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 117,635

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -490,301

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 203,501
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -90,472
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 117,635
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -490,301
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 63,710,580 33.94%
פסגות 26,986,100 14.38%
מיטב דש 21,635,000 11.53%
הירשמו לצפייה 6,722,290 3.58%
הירשמו לצפייה 6,155,400 3.28%
הירשמו לצפייה 2,022,140 1.08%
שדרגו את המנוי 98,570 0.05%
שדרגו את המנוי 91,080 0.05%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 40,574,029 21.61%
הראל 11,562,200 6.16%
מנורה 9,871,310 5.26%
הירשמו לצפייה 6,601,280 3.52%
הירשמו לצפייה 4,850,910 2.58%
הירשמו לצפייה 4,684,450 2.50%
שדרגו את המנוי 791,960 0.42%
שדרגו את המנוי 699,863 0.37%
שדרגו את המנוי 411,372 0.22%
שדרגו את המנוי 394,121 0.21%
שדרגו את המנוי 369,130 0.20%
שדרגו את המנוי 266,918 0.14%
שדרגו את המנוי 70,515 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית