תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפריל נדלן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אנליסט 5,527,280 5,527,280 1
מור 9,537,720 9,414,800 -122,920  -1.29%
הירשמו לצפייה 1,516,670 1,175,930 -340,736  -22.47%
הירשמו לצפייה 23,952,200 23,421,900 -530,266  -2.21%
הירשמו לצפייה 23,815,800 23,089,900 -725,864  -3.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,719,786

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 11,624,400 12,042,900 418,500  3.60%
מנורה 9,942,060 9,957,540 15,480  0.16%
הירשמו לצפייה 414,581 421,570 6,989  1.69%
הירשמו לצפייה 329,541 313,393 -16,148  -4.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 440,969

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,148

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,719,786
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 440,969
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -16,148
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 62,728,380 33.42%
מיטב דש 23,421,900 12.48%
פסגות 23,089,900 12.30%
הירשמו לצפייה 9,414,800 5.02%
הירשמו לצפייה 5,527,280 2.94%
הירשמו לצפייה 1,175,930 0.63%
שדרגו את המנוי 98,570 0.05%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 42,146,099 22.45%
הראל 12,042,900 6.42%
מנורה 9,957,540 5.30%
הירשמו לצפייה 7,676,950 4.09%
הירשמו לצפייה 4,850,910 2.58%
הירשמו לצפייה 4,684,450 2.50%
שדרגו את המנוי 791,960 0.42%
שדרגו את המנוי 699,863 0.37%
שדרגו את המנוי 421,570 0.22%
שדרגו את המנוי 369,130 0.20%
שדרגו את המנוי 313,393 0.17%
שדרגו את המנוי 266,918 0.14%
שדרגו את המנוי 70,515 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית