תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפריל נדלן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מור 7,267,210 7,806,380 539,169  7.42%
מיטב דש 22,273,800 22,535,800 261,936  1.18%
הירשמו לצפייה 25,955,300 25,987,900 32,556  0.13%
הירשמו לצפייה 1,839,970 1,843,610 3,644  0.20%
הירשמו לצפייה 6,722,290 6,373,090 -349,200  -5.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 837,305

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -349,200

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 318,502 394,121 75,619  23.74%
מנורה 9,829,300 9,871,310 42,016  0.43%
הירשמו לצפייה 467,368 411,372 -55,996  -11.98%
הירשמו לצפייה 11,996,600 11,562,200 -434,305  -3.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 117,635

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -490,301

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 837,305
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -349,200
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 117,635
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -490,301
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 64,645,350 34.44%
פסגות 25,987,900 13.84%
מיטב דש 22,535,800 12.01%
הירשמו לצפייה 7,806,380 4.16%
הירשמו לצפייה 6,373,090 3.40%
הירשמו לצפייה 1,843,610 0.98%
שדרגו את המנוי 98,570 0.05%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 40,574,029 21.61%
הראל 11,562,200 6.16%
מנורה 9,871,310 5.26%
הירשמו לצפייה 6,601,280 3.52%
הירשמו לצפייה 4,850,910 2.58%
הירשמו לצפייה 4,684,450 2.50%
שדרגו את המנוי 791,960 0.42%
שדרגו את המנוי 699,863 0.37%
שדרגו את המנוי 411,372 0.22%
שדרגו את המנוי 394,121 0.21%
שדרגו את המנוי 369,130 0.20%
שדרגו את המנוי 266,918 0.14%
שדרגו את המנוי 70,515 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית