תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפריל נדלן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מור 5,623,780 5,992,240 368,459  6.55%
מגדל 2,378,910 2,508,740 129,827  5.46%
הירשמו לצפייה 68,656 93,588 24,932  36.31%
הירשמו לצפייה 13,527 0 -13,527  -100.00%
הירשמו לצפייה 6,766,580 6,671,450 -95,131  -1.41%
שדרגו את המנוי 21,770,800 21,495,500 -275,326  -1.26%
שדרגו את המנוי 27,191,100 26,786,200 -404,892  -1.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 523,218

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -788,876

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הראל 11,116,100 11,996,600 880,451  7.92%
קרן השתלמות למשפטנים 105,772 70,515 -35,257  -33.33%
הירשמו לצפייה 447,212 318,502 -128,710  -28.78%
הירשמו לצפייה 400,378 266,918 -133,460  -33.33%
הירשמו לצפייה 553,695 369,130 -184,565  -33.33%
שדרגו את המנוי 725,425 467,368 -258,057  -35.57%
שדרגו את המנוי 1,049,800 699,863 -349,932  -33.33%
שדרגו את המנוי 1,187,940 791,960 -395,980  -33.33%
שדרגו את המנוי 7,026,680 4,684,450 -2,342,220  -33.33%
שדרגו את המנוי 7,276,370 4,850,910 -2,425,460  -33.33%
שדרגו את המנוי 9,901,920 6,601,280 -3,300,640  -33.33%
שדרגו את המנוי 14,714,800 9,829,300 -4,885,540  -33.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 880,451

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,439,821

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 523,218
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -788,876
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 880,451
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -14,439,821
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 63,646,288 22.60%
פסגות 26,786,200 9.51%
מיטב דש 21,495,500 7.63%
הירשמו לצפייה 6,671,450 2.37%
הירשמו לצפייה 5,992,240 2.13%
הירשמו לצפייה 2,508,740 0.89%
שדרגו את המנוי 98,570 0.04%
שדרגו את המנוי 93,588 0.03%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 40,946,796 14.54%
הראל 11,996,600 4.26%
מנורה 9,829,300 3.49%
הירשמו לצפייה 6,601,280 2.34%
הירשמו לצפייה 4,850,910 1.72%
הירשמו לצפייה 4,684,450 1.66%
שדרגו את המנוי 791,960 0.28%
שדרגו את המנוי 699,863 0.25%
שדרגו את המנוי 467,368 0.17%
שדרגו את המנוי 369,130 0.13%
שדרגו את המנוי 318,502 0.11%
שדרגו את המנוי 266,918 0.09%
שדרגו את המנוי 70,515 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית