תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלבר

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.albar.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
מודלים 151,581 505,798 354,217  233.68%
אניגמה 3,132 2,505 -627  -20.02%
הירשמו לצפייה 251,417 241,129 -10,288  -4.09%
הירשמו לצפייה 119,550 95,627 -23,923  -20.01%
הירשמו לצפייה 1,901,040 1,716,540 -184,501  -9.71%
שדרגו את המנוי 972,716 778,070 -194,646  -20.01%
שדרגו את המנוי 693,314 437,956 -255,358  -36.83%
שדרגו את המנוי 3,636,630 2,908,920 -727,708  -20.01%
שדרגו את המנוי 1,591,290 688,015 -903,277  -56.76%
שדרגו את המנוי 955,590 0 -955,590  -100.00%
שדרגו את המנוי 6,885,920 5,798,570 -1,087,350  -15.79%
שדרגו את המנוי 5,537,000 4,449,280 -1,087,720  -19.64%
שדרגו את המנוי 6,151,580 4,658,180 -1,493,390  -24.28%
שדרגו את המנוי 9,730,850 8,158,200 -1,572,650  -16.16%
שדרגו את המנוי 13,029,900 10,483,400 -2,546,480  -19.54%
שדרגו את המנוי 20,150,700 15,935,800 -4,214,930  -20.92%
שדרגו את המנוי 45,629,100 36,498,400 -9,130,640  -20.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 354,217

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -24,389,078

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אנליסט 4,101 3,417 -684  -16.68%
ההנדסאים והטכנאים 5,906 4,921 -985  -16.68%
הירשמו לצפייה 6,880 5,733 -1,147  -16.67%
הירשמו לצפייה 407,650 339,678 -67,972  -16.67%
הירשמו לצפייה 654,336 545,232 -109,104  -16.67%
שדרגו את המנוי 744,190 620,104 -124,086  -16.67%
שדרגו את המנוי 981,504 817,848 -163,656  -16.67%
שדרגו את המנוי 1,205,310 1,004,340 -200,974  -16.67%
שדרגו את המנוי 989,438 776,095 -213,343  -21.56%
שדרגו את המנוי 1,915,920 1,596,460 -319,462  -16.67%
שדרגו את המנוי 3,723,730 3,267,480 -456,244  -12.25%
שדרגו את המנוי 3,920,700 3,266,960 -653,738  -16.67%
שדרגו את המנוי 5,431,100 4,390,890 -1,040,210  -19.15%
שדרגו את המנוי 7,667,850 6,389,310 -1,278,540  -16.67%
שדרגו את המנוי 12,154,100 10,127,500 -2,026,580  -16.67%
שדרגו את המנוי 2,726,600 333,304 -2,393,300  -87.78%
שדרגו את המנוי 2,774,490 525 -2,773,970  -99.98%
שדרגו את המנוי 28,607,100 23,875,200 -4,731,870  -16.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,555,865

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 354,217
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -24,389,078
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -16,555,865
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 93,356,390 41.55%
ילין לפידות 36,498,400 16.24%
מור 15,935,800 7.09%
הירשמו לצפייה 10,483,400 4.67%
הירשמו לצפייה 8,158,200 3.63%
הירשמו לצפייה 5,798,570 2.58%
שדרגו את המנוי 4,658,180 2.07%
שדרגו את המנוי 4,449,280 1.98%
שדרגו את המנוי 2,908,920 1.29%
שדרגו את המנוי 1,716,540 0.76%
שדרגו את המנוי 778,070 0.35%
שדרגו את המנוי 688,015 0.31%
שדרגו את המנוי 505,798 0.23%
שדרגו את המנוי 437,956 0.19%
שדרגו את המנוי 241,129 0.11%
שדרגו את המנוי 95,627 0.04%
שדרגו את המנוי 2,505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 57,364,997 25.53%
מנורה 23,875,200 10.63%
מגדל 10,127,500 4.51%
הירשמו לצפייה 6,389,310 2.84%
הירשמו לצפייה 4,390,890 1.95%
הירשמו לצפייה 3,267,480 1.45%
שדרגו את המנוי 3,266,960 1.45%
שדרגו את המנוי 1,596,460 0.71%
שדרגו את המנוי 1,004,340 0.45%
שדרגו את המנוי 817,848 0.36%
שדרגו את המנוי 776,095 0.35%
שדרגו את המנוי 620,104 0.28%
שדרגו את המנוי 545,232 0.24%
שדרגו את המנוי 339,678 0.15%
שדרגו את המנוי 333,304 0.15%
שדרגו את המנוי 5,733 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,921 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,417 < 0.01%
שדרגו את המנוי 525 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית