תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלבר

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.albar.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 10,875,700 13,410,200 2,534,430  23.30%
מיטב דש 5,822,670 6,223,980 401,310  6.89%
הירשמו לצפייה 1,724,610 1,977,130 252,516  14.64%
הירשמו לצפייה 406,592 510,712 104,120  25.61%
הירשמו לצפייה 2,908,920 2,900,730 -8,188  -0.28%
שדרגו את המנוי 4,984,160 4,948,550 -35,609  -0.71%
שדרגו את המנוי 768,370 727,124 -41,246  -5.37%
שדרגו את המנוי 4,449,280 4,353,290 -95,988  -2.16%
שדרגו את המנוי 225,156 106,503 -118,653  -52.70%
שדרגו את המנוי 15,913,600 15,673,500 -240,006  -1.51%
שדרגו את המנוי 36,498,400 36,128,400 -370,000  -1.01%
שדרגו את המנוי 7,878,200 6,142,560 -1,735,640  -22.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,292,376

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,645,330

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אנליסט 4,101 3,417 -684  -16.68%
ההנדסאים והטכנאים 5,906 4,921 -985  -16.68%
הירשמו לצפייה 6,880 5,733 -1,147  -16.67%
הירשמו לצפייה 407,650 339,678 -67,972  -16.67%
הירשמו לצפייה 654,336 545,232 -109,104  -16.67%
שדרגו את המנוי 744,190 620,104 -124,086  -16.67%
שדרגו את המנוי 981,504 817,848 -163,656  -16.67%
שדרגו את המנוי 1,205,310 1,004,340 -200,974  -16.67%
שדרגו את המנוי 989,438 776,095 -213,343  -21.56%
שדרגו את המנוי 1,915,920 1,596,460 -319,462  -16.67%
שדרגו את המנוי 3,723,730 3,267,480 -456,244  -12.25%
שדרגו את המנוי 3,920,700 3,266,960 -653,738  -16.67%
שדרגו את המנוי 5,431,100 4,390,890 -1,040,210  -19.15%
שדרגו את המנוי 7,667,850 6,389,310 -1,278,540  -16.67%
שדרגו את המנוי 12,154,100 10,127,500 -2,026,580  -16.67%
שדרגו את המנוי 2,726,600 333,304 -2,393,300  -87.78%
שדרגו את המנוי 2,774,490 525 -2,773,970  -99.98%
שדרגו את המנוי 28,607,100 23,875,200 -4,731,870  -16.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,555,865

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,292,376
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,645,330
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -16,555,865
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 93,886,321 41.79%
ילין לפידות 36,128,400 16.08%
מור 15,673,500 6.98%
הירשמו לצפייה 13,410,200 5.97%
הירשמו לצפייה 6,223,980 2.77%
הירשמו לצפייה 6,142,560 2.73%
שדרגו את המנוי 4,948,550 2.20%
שדרגו את המנוי 4,353,290 1.94%
שדרגו את המנוי 2,900,730 1.29%
שדרגו את המנוי 1,977,130 0.88%
שדרגו את המנוי 727,124 0.32%
שדרגו את המנוי 688,015 0.31%
שדרגו את המנוי 510,712 0.23%
שדרגו את המנוי 106,503 0.05%
שדרגו את המנוי 95,627 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 57,364,997 25.53%
מנורה 23,875,200 10.63%
מגדל 10,127,500 4.51%
הירשמו לצפייה 6,389,310 2.84%
הירשמו לצפייה 4,390,890 1.95%
הירשמו לצפייה 3,267,480 1.45%
שדרגו את המנוי 3,266,960 1.45%
שדרגו את המנוי 1,596,460 0.71%
שדרגו את המנוי 1,004,340 0.45%
שדרגו את המנוי 817,848 0.36%
שדרגו את המנוי 776,095 0.35%
שדרגו את המנוי 620,104 0.28%
שדרגו את המנוי 545,232 0.24%
שדרגו את המנוי 339,678 0.15%
שדרגו את המנוי 333,304 0.15%
שדרגו את המנוי 5,733 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,921 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,417 < 0.01%
שדרגו את המנוי 525 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית