תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלבר

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.albar.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 7,843,110 8,258,300 415,198  5.29%
אנליסט 3,242,650 3,636,630 393,980  12.15%
הירשמו לצפייה 20,232,400 20,261,600 29,190  0.14%
הירשמו לצפייה 6,866,120 6,883,690 17,570  0.26%
הירשמו לצפייה 1,944,480 1,914,390 -30,084  -1.55%
שדרגו את המנוי 12,869,100 12,835,800 -33,315  -0.26%
שדרגו את המנוי 5,585,670 5,482,490 -103,179  -1.85%
שדרגו את המנוי 123,313 0 -123,313  -100.00%
שדרגו את המנוי 7,839,510 7,583,130 -256,377  -3.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 855,938

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -546,268

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
רעות 1,078,720 2,774,490 1,695,770  157.20%
מח"ר חברה לניהול קופות גמל לאקדמאים ולמהנדסים 1 0 -1  -100.00%
הירשמו לצפייה 4,785 4,101 -684  -14.29%
הירשמו לצפייה 9,152 0 -9,152  -100.00%
הירשמו לצפייה 40,149 29,991 -10,158  -25.30%
שדרגו את המנוי 20,633 0 -20,633  -100.00%
שדרגו את המנוי 49,849 5,906 -43,943  -88.15%
שדרגו את המנוי 475,622 407,650 -67,972  -14.29%
שדרגו את המנוי 868,278 744,190 -124,088  -14.29%
שדרגו את המנוי 163,577 0 -163,577  -100.00%
שדרגו את המנוי 1,145,160 981,504 -163,656  -14.29%
שדרגו את המנוי 2,915,220 2,726,600 -188,618  -6.47%
שדרגו את המנוי 1,189,990 989,438 -200,552  -16.85%
שדרגו את המנוי 1,406,280 1,205,310 -200,973  -14.29%
שדרגו את המנוי 2,200,000 1,915,920 -284,078  -12.91%
שדרגו את המנוי 1,272,830 949,791 -323,039  -25.38%
שדרגו את המנוי 5,778,280 5,431,100 -347,181  -6.01%
שדרגו את המנוי 427,059 0 -427,059  -100.00%
שדרגו את המנוי 796,551 0 -796,551  -100.00%
שדרגו את המנוי 4,702,820 3,723,730 -979,094  -20.82%
שדרגו את המנוי 5,056,750 3,920,700 -1,136,050  -22.47%
שדרגו את המנוי 1,813,170 654,336 -1,158,830  -63.91%
שדרגו את המנוי 8,946,400 7,667,850 -1,278,540  -14.29%
שדרגו את המנוי 1,431,450 6,880 -1,424,570  -99.52%
שדרגו את המנוי 1,498,820 0 -1,498,820  -100.00%
שדרגו את המנוי 1,651,320 0 -1,651,320  -100.00%
שדרגו את המנוי 14,601,200 12,154,100 -2,447,120  -16.76%
שדרגו את המנוי 33,347,900 28,607,100 -4,740,850  -14.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,695,770

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,687,109

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 855,938
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -546,268
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,695,770
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -19,687,109
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 116,072,486 36.89%
ילין לפידות 45,629,100 14.50%
מור 20,261,600 6.44%
הירשמו לצפייה 12,835,800 4.08%
הירשמו לצפייה 8,258,300 2.62%
הירשמו לצפייה 7,583,130 2.41%
שדרגו את המנוי 6,883,690 2.19%
שדרגו את המנוי 5,482,490 1.74%
שדרגו את המנוי 3,636,630 1.16%
שדרגו את המנוי 1,914,390 0.61%
שדרגו את המנוי 1,591,290 0.51%
שדרגו את המנוי 972,716 0.31%
שדרגו את המנוי 693,314 0.22%
שדרגו את המנוי 137,354 0.04%
שדרגו את המנוי 119,550 0.04%
שדרגו את המנוי 70,000 0.02%
שדרגו את המנוי 3,132 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 74,900,687 23.81%
מנורה 28,607,100 9.09%
מגדל 12,154,100 3.86%
הירשמו לצפייה 7,667,850 2.44%
הירשמו לצפייה 5,431,100 1.73%
הירשמו לצפייה 3,920,700 1.25%
שדרגו את המנוי 3,723,730 1.18%
שדרגו את המנוי 2,774,490 0.88%
שדרגו את המנוי 2,726,600 0.87%
שדרגו את המנוי 1,915,920 0.61%
שדרגו את המנוי 1,205,310 0.38%
שדרגו את המנוי 989,438 0.31%
שדרגו את המנוי 981,504 0.31%
שדרגו את המנוי 949,791 0.30%
שדרגו את המנוי 744,190 0.24%
שדרגו את המנוי 654,336 0.21%
שדרגו את המנוי 407,650 0.13%
שדרגו את המנוי 29,991 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,880 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,906 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,101 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית