תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלבר

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.albar.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מגדל 10,672,500 11,158,000 485,543  4.55%
מודלים 637,397 785,592 148,195  23.25%
הירשמו לצפייה 1,649,610 1,734,910 85,297  5.17%
הירשמו לצפייה 27,457,600 27,498,600 40,940  0.15%
הירשמו לצפייה 3,308,200 3,334,000 25,803  0.78%
שדרגו את המנוי 4,670,670 4,672,500 1,836  0.04%
שדרגו את המנוי 3,849,670 3,818,670 -31,000  -0.81%
שדרגו את המנוי 4,117,850 4,032,530 -85,319  -2.07%
שדרגו את המנוי 2,163,640 1,852,640 -311,000  -14.37%
שדרגו את המנוי 11,275,400 10,834,000 -441,420  -3.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 787,614

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -868,739

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 333,304 1,817,340 1,484,030  445.25%
רעות 525 419 -106  -20.19%
הירשמו לצפייה 3,417 2,733 -684  -20.02%
הירשמו לצפייה 4,921 3,936 -985  -20.02%
הירשמו לצפייה 5,733 4,586 -1,147  -20.01%
שדרגו את המנוי 545,232 436,128 -109,104  -20.01%
שדרגו את המנוי 776,095 656,792 -119,303  -15.37%
שדרגו את המנוי 620,104 496,018 -124,086  -20.01%
שדרגו את המנוי 817,848 654,192 -163,656  -20.01%
שדרגו את המנוי 1,004,340 803,364 -200,973  -20.01%
שדרגו את המנוי 3,267,480 2,990,570 -276,915  -8.47%
שדרגו את המנוי 1,596,460 1,277,000 -319,460  -20.01%
שדרגו את המנוי 3,266,960 2,613,220 -653,738  -20.01%
שדרגו את המנוי 4,390,890 3,187,400 -1,203,490  -27.41%
שדרגו את המנוי 6,389,310 5,110,780 -1,278,530  -20.01%
שדרגו את המנוי 10,127,500 8,100,960 -2,026,580  -20.01%
שדרגו את המנוי 23,875,200 19,059,600 -4,815,600  -20.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,484,030

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,294,357

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 787,614
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -868,739
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,484,030
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -11,294,357
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 82,223,825 61.01%
ילין לפידות 27,498,600 20.41%
תמהיל 11,289,700 8.38%
הירשמו לצפייה 11,158,000 8.28%
הירשמו לצפייה 10,834,000 8.04%
הירשמו לצפייה 4,672,500 3.47%
שדרגו את המנוי 4,032,530 2.99%
שדרגו את המנוי 3,818,670 2.83%
שדרגו את המנוי 3,334,000 2.47%
שדרגו את המנוי 1,852,640 1.37%
שדרגו את המנוי 1,734,910 1.29%
שדרגו את המנוי 785,592 0.58%
שדרגו את המנוי 545,223 0.40%
שדרגו את המנוי 515,897 0.38%
שדרגו את המנוי 79,859 0.06%
שדרגו את המנוי 71,704 0.05%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 47,215,038 35.04%
מנורה 19,059,600 14.14%
מגדל 8,100,960 6.01%
הירשמו לצפייה 5,110,780 3.79%
הירשמו לצפייה 3,187,400 2.37%
הירשמו לצפייה 2,990,570 2.22%
שדרגו את המנוי 2,613,220 1.94%
שדרגו את המנוי 1,817,340 1.35%
שדרגו את המנוי 1,277,000 0.95%
שדרגו את המנוי 803,364 0.60%
שדרגו את המנוי 656,792 0.49%
שדרגו את המנוי 654,192 0.49%
שדרגו את המנוי 496,018 0.37%
שדרגו את המנוי 436,128 0.32%
שדרגו את המנוי 4,586 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,936 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,733 < 0.01%
שדרגו את המנוי 419 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית