תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלבר

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.albar.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
ילין לפידות 17,805,500 19,798,300 1,992,760  11.19%
מיטב דש 3,241,110 3,910,020 668,909  20.64%
הירשמו לצפייה 6,651,390 6,745,170 93,782  1.41%
הירשמו לצפייה 4,999,460 5,064,460 65,003  1.30%
הירשמו לצפייה 6,642,830 6,702,730 59,904  0.90%
שדרגו את המנוי 1,222,780 1,250,760 27,984  2.29%
שדרגו את המנוי 7,523,180 7,523,180 2
שדרגו את המנוי 1,234,550 1,234,550 -3
שדרגו את המנוי 1,406,400 1,369,840 -36,558  -2.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,908,344

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -36,561

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
רעות 419 314 -105  -25.06%
אנליסט 2,733 2,050 -683  -24.99%
הירשמו לצפייה 3,936 2,951 -985  -25.03%
הירשמו לצפייה 4,586 3,438 -1,148  -25.03%
הירשמו לצפייה 436,128 327,024 -109,104  -25.02%
שדרגו את המנוי 654,192 490,536 -163,656  -25.02%
שדרגו את המנוי 656,792 468,352 -188,440  -28.69%
שדרגו את המנוי 803,364 602,390 -200,974  -25.02%
שדרגו את המנוי 1,277,000 957,539 -319,461  -25.02%
שדרגו את המנוי 1,817,340 1,362,700 -454,640  -25.02%
שדרגו את המנוי 2,613,220 1,946,780 -666,440  -25.50%
שדרגו את המנוי 2,529,880 1,790,780 -739,100  -29.21%
שדרגו את המנוי 3,187,400 2,211,080 -976,320  -30.63%
שדרגו את המנוי 6,147,310 4,609,470 -1,537,840  -25.02%
שדרגו את המנוי 8,100,960 6,074,380 -2,026,580  -25.02%
שדרגו את המנוי 19,059,600 14,314,700 -4,744,900  -24.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,130,376

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,908,344
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -36,561
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -12,130,376
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 56,098,767 41.63%
ילין לפידות 19,798,300 14.69%
תמהיל 7,523,180 5.58%
הירשמו לצפייה 6,745,170 5.01%
הירשמו לצפייה 6,702,730 4.97%
הירשמו לצפייה 5,064,460 3.76%
שדרגו את המנוי 3,910,020 2.90%
שדרגו את המנוי 1,480,110 1.10%
שדרגו את המנוי 1,369,840 1.02%
שדרגו את המנוי 1,250,760 0.93%
שדרגו את המנוי 1,234,550 0.92%
שדרגו את המנוי 363,321 0.27%
שדרגו את המנוי 343,780 0.26%
שדרגו את המנוי 204,854 0.15%
שדרגו את המנוי 59,911 0.04%
שדרגו את המנוי 47,781 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 35,164,484 26.09%
מנורה 14,314,700 10.62%
מגדל 6,074,380 4.51%
הירשמו לצפייה 4,609,470 3.42%
הירשמו לצפייה 2,211,080 1.64%
הירשמו לצפייה 1,946,780 1.44%
שדרגו את המנוי 1,790,780 1.33%
שדרגו את המנוי 1,362,700 1.01%
שדרגו את המנוי 957,539 0.71%
שדרגו את המנוי 602,390 0.45%
שדרגו את המנוי 490,536 0.36%
שדרגו את המנוי 468,352 0.35%
שדרגו את המנוי 327,024 0.24%
שדרגו את המנוי 3,438 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,951 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 314 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית