תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אול-יר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
קבין 298,777 1,494,920 1,196,150  400.35%
מיטב דש 10,997,500 11,785,200 787,708  7.16%
הירשמו לצפייה 28,000,600 28,454,500 453,896  1.62%
הירשמו לצפייה 7,480,690 7,507,100 26,409  0.35%
הירשמו לצפייה 6,585,060 6,607,730 22,669  0.34%
שדרגו את המנוי 2,401,850 2,423,370 21,521  0.90%
שדרגו את המנוי 2,058,120 1,971,160 -86,962  -4.23%
שדרגו את המנוי 8,168,950 8,074,240 -94,703  -1.16%
שדרגו את המנוי 281,779 102,590 -179,189  -63.59%
שדרגו את המנוי 6,026,230 5,665,790 -360,442  -5.98%
שדרגו את המנוי 9,662,960 9,108,420 -554,540  -5.74%
שדרגו את המנוי 32,488,100 31,408,800 -1,079,370  -3.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,508,353

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,355,206

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
כלל 59,188,300 94,262,500 35,074,100  59.26%
קחצ"ק חברת ניהול 354,959 439,233 84,274  23.74%
הירשמו לצפייה 560,550 566,973 6,423  1.15%
הירשמו לצפייה 1,458,460 1,458,700 235  0.02%
הירשמו לצפייה 13,224,700 12,740,700 -484,016  -3.66%
שדרגו את המנוי 3,995,420 658,895 -3,336,530  -83.51%
שדרגו את המנוי 73,896,500 57,382,500 -16,514,100  -22.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 35,165,032

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,334,646

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,508,353
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,355,206
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 35,165,032
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -20,334,646
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 136,149,119 23.80%
מגדל 31,408,800 5.49%
אדמונד דה רוטשילד 28,454,500 4.97%
הירשמו לצפייה 18,615,100 3.25%
הירשמו לצפייה 11,785,200 2.06%
הירשמו לצפייה 9,108,420 1.59%
שדרגו את המנוי 8,074,240 1.41%
שדרגו את המנוי 7,507,100 1.31%
שדרגו את המנוי 6,607,730 1.16%
שדרגו את המנוי 5,665,790 0.99%
שדרגו את המנוי 2,859,840 0.50%
שדרגו את המנוי 2,423,370 0.42%
שדרגו את המנוי 1,971,160 0.34%
שדרגו את המנוי 1,494,920 0.26%
שדרגו את המנוי 102,590 0.02%
שדרגו את המנוי 63,130 0.01%
שדרגו את המנוי 6,526 < 0.01%
שדרגו את המנוי 703 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 174,816,891 30.56%
כלל 94,262,500 16.48%
הפניקס 57,382,500 10.03%
הירשמו לצפייה 12,740,700 2.23%
הירשמו לצפייה 2,080,890 0.36%
הירשמו לצפייה 1,843,230 0.32%
שדרגו את המנוי 1,458,700 0.26%
שדרגו את המנוי 1,383,270 0.24%
שדרגו את המנוי 1,300,000 0.23%
שדרגו את המנוי 700,000 0.12%
שדרגו את המנוי 658,895 0.12%
שדרגו את המנוי 566,973 0.10%
שדרגו את המנוי 439,233 0.08%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית