תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אול-יר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מיטב דש 10,296,600 12,254,800 1,958,180  19.02%
אדמונד דה רוטשילד 32,710,500 33,947,200 1,236,720  3.78%
הירשמו לצפייה 2,959,560 4,075,570 1,116,010  37.71%
הירשמו לצפייה 2,554,940 3,123,550 568,613  22.26%
הירשמו לצפייה 909,090 1,209,140 300,050  33.01%
שדרגו את המנוי 6,456,300 6,500,090 43,782  0.68%
שדרגו את המנוי 1,983,420 2,000,070 16,651  0.84%
שדרגו את המנוי 5,581,770 5,528,780 -52,986  -0.95%
שדרגו את המנוי 12,252,500 12,183,200 -69,240  -0.57%
שדרגו את המנוי 6,974,140 6,757,500 -216,634  -3.11%
שדרגו את המנוי 5,133,280 4,774,560 -358,722  -6.99%
שדרגו את המנוי 25,460,100 24,596,800 -863,292  -3.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,240,006

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,560,874

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 12,740,700 22,350,100 9,609,400  75.42%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 658,895 2,955,960 2,297,070  348.62%
הירשמו לצפייה 57,382,500 58,114,400 731,928  1.28%
הירשמו לצפייה 439,233 806,133 366,900  83.53%
הירשמו לצפייה 94,262,500 94,262,500 -8
שדרגו את המנוי 1,458,700 397,157 -1,061,540  -72.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,005,298

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,061,548

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,240,006
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,560,874
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 13,005,298
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,061,548
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 135,453,174 23.68%
אדמונד דה רוטשילד 33,947,200 5.93%
מגדל 24,596,800 4.30%
הירשמו לצפייה 12,254,800 2.14%
הירשמו לצפייה 12,183,200 2.13%
הירשמו לצפייה 9,092,020 1.59%
שדרגו את המנוי 6,795,270 1.19%
שדרגו את המנוי 6,757,500 1.18%
שדרגו את המנוי 6,500,090 1.14%
שדרגו את המנוי 5,528,780 0.97%
שדרגו את המנוי 4,774,560 0.83%
שדרגו את המנוי 4,075,570 0.71%
שדרגו את המנוי 3,123,550 0.55%
שדרגו את המנוי 2,531,210 0.44%
שדרגו את המנוי 2,000,070 0.35%
שדרגו את המנוי 1,209,140 0.21%
שדרגו את המנוי 63,130 0.01%
שדרגו את המנוי 9,981 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 703 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 182,269,520 31.86%
כלל 94,262,500 16.48%
הפניקס 58,114,400 10.16%
הירשמו לצפייה 22,350,100 3.91%
הירשמו לצפייה 2,955,960 0.52%
הירשמו לצפייה 1,383,270 0.24%
שדרגו את המנוי 1,300,000 0.23%
שדרגו את המנוי 806,133 0.14%
שדרגו את המנוי 700,000 0.12%
שדרגו את המנוי 397,157 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית