תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אול-יר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
פורטה 2,845,890 3,252,630 406,735  14.29%
מיטב דש 13,673,100 13,970,400 297,320  2.17%
הירשמו לצפייה 199,788 304,819 105,031  52.57%
הירשמו לצפייה 1,792,600 1,877,650 85,052  4.74%
הירשמו לצפייה 2,218,960 2,263,240 44,278  2.00%
שדרגו את המנוי 1,164,710 1,157,800 -6,916  -0.59%
שדרגו את המנוי 7,273,340 7,265,210 -8,132  -0.11%
שדרגו את המנוי 493,231 465,629 -27,602  -5.60%
שדרגו את המנוי 207,000 50,000 -157,000  -75.85%
שדרגו את המנוי 75,100,400 74,909,000 -191,464  -0.25%
שדרגו את המנוי 25,435,400 25,129,400 -306,046  -1.20%
שדרגו את המנוי 5,662,160 5,132,160 -530,000  -9.36%
שדרגו את המנוי 3,892,770 2,942,000 -950,768  -24.42%
שדרגו את המנוי 6,935,430 5,655,040 -1,280,400  -18.46%
שדרגו את המנוי 21,315,400 19,378,800 -1,936,580  -9.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 938,416

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,394,908

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 24,097,600 24,737,800 640,268  2.66%
אקסלנס 12,515,000 13,025,500 510,548  4.08%
הירשמו לצפייה 6,333,370 6,551,120 217,749  3.44%
הירשמו לצפייה 673,750 665,000 -8,750  -1.30%
הירשמו לצפייה 3,692,040 3,644,090 -47,949  -1.30%
שדרגו את המנוי 3,856,680 3,710,600 -146,087  -3.79%
שדרגו את המנוי 6,011,260 5,692,750 -318,517  -5.30%
שדרגו את המנוי 48,266,400 47,683,300 -583,184  -1.21%
שדרגו את המנוי 58,289,900 57,675,000 -614,920  -1.05%
שדרגו את המנוי 48,881,300 48,246,500 -634,820  -1.30%
שדרגו את המנוי 54,210,600 53,506,600 -704,036  -1.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,368,565

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,058,263

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 938,416
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,394,908
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,368,565
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,058,263
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 170,747,764 27.98%
פסגות 74,909,000 12.28%
סיגמא 25,129,400 4.12%
הירשמו לצפייה 19,378,800 3.18%
הירשמו לצפייה 13,970,400 2.29%
הירשמו לצפייה 7,265,210 1.19%
שדרגו את המנוי 5,655,040 0.93%
שדרגו את המנוי 5,132,160 0.84%
שדרגו את המנוי 3,252,630 0.53%
שדרגו את המנוי 3,161,650 0.52%
שדרגו את המנוי 2,942,000 0.48%
שדרגו את המנוי 2,290,620 0.38%
שדרגו את המנוי 2,263,240 0.37%
שדרגו את המנוי 1,877,650 0.31%
שדרגו את המנוי 1,375,700 0.23%
שדרגו את המנוי 1,157,800 0.19%
שדרגו את המנוי 465,629 0.08%
שדרגו את המנוי 304,819 0.05%
שדרגו את המנוי 161,023 0.03%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,993 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 265,929,350 43.58%
ילין לפידות 57,675,000 9.45%
מיטב דש 53,506,600 8.77%
הירשמו לצפייה 48,246,500 7.91%
הירשמו לצפייה 47,683,300 7.81%
הירשמו לצפייה 24,737,800 4.05%
שדרגו את המנוי 13,025,500 2.13%
שדרגו את המנוי 6,551,120 1.07%
שדרגו את המנוי 5,692,750 0.93%
שדרגו את המנוי 3,710,600 0.61%
שדרגו את המנוי 3,644,090 0.60%
שדרגו את המנוי 665,000 0.11%
שדרגו את המנוי 414,545 0.07%
שדרגו את המנוי 376,545 0.06%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית