תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אול-יר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 36,688,000 38,188,300 1,500,260  4.09%
אי.בי.אי. 6,309,510 7,545,430 1,235,920  19.59%
הירשמו לצפייה 11,914,700 12,981,800 1,067,140  8.96%
הירשמו לצפייה 2,817,210 3,578,710 761,499  27.03%
הירשמו לצפייה 8,871,100 9,577,000 705,900  7.96%
שדרגו את המנוי 4,944,510 5,250,890 306,383  6.20%
שדרגו את המנוי 3,298,670 3,395,760 97,086  2.94%
שדרגו את המנוי 1,848,600 1,929,910 81,307  4.40%
שדרגו את המנוי 2,060,070 2,047,020 -13,050  -0.63%
שדרגו את המנוי 2,689,580 2,616,250 -73,331  -2.73%
שדרגו את המנוי 6,418,590 6,246,140 -172,451  -2.69%
שדרגו את המנוי 4,559,630 4,324,420 -235,215  -5.16%
שדרגו את המנוי 6,775,000 6,129,560 -645,438  -9.53%
שדרגו את המנוי 17,945,900 16,198,100 -1,747,810  -9.74%
שדרגו את המנוי 12,479,000 8,472,880 -4,006,120  -32.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,755,495

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,893,415

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 22,350,100 26,740,400 4,390,300  19.64%
קחצ"ק חברת ניהול 806,133 946,288 140,155  17.39%
הירשמו לצפייה 397,157 403,024 5,867  1.48%
הירשמו לצפייה 1,300,000 1,250,000 -50,000  -3.85%
הירשמו לצפייה 69,215,200 69,043,600 -171,600  -0.25%
שדרגו את המנוי 2,955,960 2,503,960 -452,000  -15.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,536,322

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -673,600

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,755,495
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,893,415
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,536,322
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -673,600
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 128,560,349 22.48%
אדמונד דה רוטשילד 38,188,300 6.68%
מגדל 16,198,100 2.83%
הירשמו לצפייה 12,981,800 2.27%
הירשמו לצפייה 9,577,000 1.67%
הירשמו לצפייה 8,472,880 1.48%
שדרגו את המנוי 7,545,430 1.32%
שדרגו את המנוי 6,246,140 1.09%
שדרגו את המנוי 6,129,560 1.07%
שדרגו את המנוי 5,250,890 0.92%
שדרגו את המנוי 4,324,420 0.76%
שדרגו את המנוי 3,578,710 0.63%
שדרגו את המנוי 3,395,760 0.59%
שדרגו את המנוי 2,616,250 0.46%
שדרגו את המנוי 2,047,020 0.36%
שדרגו את המנוי 1,929,910 0.34%
שדרגו את המנוי 63,130 0.01%
שדרגו את המנוי 10,052 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,294 < 0.01%
שדרגו את המנוי 703 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 198,232,019 34.66%
כלל 94,262,500 16.48%
הפניקס 69,043,600 12.07%
הירשמו לצפייה 26,740,400 4.67%
הירשמו לצפייה 2,503,960 0.44%
הירשמו לצפייה 1,843,230 0.32%
שדרגו את המנוי 1,250,000 0.22%
שדרגו את המנוי 946,288 0.17%
שדרגו את המנוי 700,000 0.12%
שדרגו את המנוי 520,017 0.09%
שדרגו את המנוי 403,024 0.07%
שדרגו את המנוי 19,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית