תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אול-יר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
פורטה 280,107 1,191,600 911,492  325.41%
אדמונד דה רוטשילד 29,509,500 30,095,800 586,366  1.99%
הירשמו לצפייה 18,715,100 19,047,700 332,622  1.78%
הירשמו לצפייה 8,369,020 8,554,020 185,000  2.21%
הירשמו לצפייה 275,000 459,400 184,400  67.05%
שדרגו את המנוי 36,319 76,262 39,943  109.98%
שדרגו את המנוי 2,819,630 2,855,420 35,789  1.27%
שדרגו את המנוי 2,283,660 2,312,780 29,128  1.28%
שדרגו את המנוי 1,641,780 1,667,020 25,241  1.54%
שדרגו את המנוי 5,658,500 5,632,100 -26,394  -0.47%
שדרגו את המנוי 6,958,030 6,914,760 -43,269  -0.62%
שדרגו את המנוי 5,584,630 5,257,740 -326,889  -5.85%
שדרגו את המנוי 8,471,520 7,623,890 -847,623  -10.01%
שדרגו את המנוי 10,888,200 9,968,020 -920,168  -8.45%
שדרגו את המנוי 2,129,340 943,752 -1,185,580  -55.68%
שדרגו את המנוי 27,882,200 25,599,900 -2,282,380  -8.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,329,981

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,632,303

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
כלל 59,188,300 94,262,500 35,074,100  59.26%
קחצ"ק חברת ניהול 354,959 439,233 84,274  23.74%
הירשמו לצפייה 560,550 566,973 6,423  1.15%
הירשמו לצפייה 1,458,460 1,458,700 235  0.02%
הירשמו לצפייה 13,224,700 12,740,700 -484,016  -3.66%
שדרגו את המנוי 3,995,420 658,895 -3,336,530  -83.51%
שדרגו את המנוי 73,896,500 57,382,500 -16,514,100  -22.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 35,165,032

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,334,646

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,329,981
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,632,303
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 35,165,032
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -20,334,646
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 128,263,997 22.42%
אדמונד דה רוטשילד 30,095,800 5.26%
מגדל 25,599,900 4.48%
הירשמו לצפייה 19,047,700 3.33%
הירשמו לצפייה 9,968,020 1.74%
הירשמו לצפייה 8,554,020 1.50%
שדרגו את המנוי 7,623,890 1.33%
שדרגו את המנוי 6,914,760 1.21%
שדרגו את המנוי 5,632,100 0.98%
שדרגו את המנוי 5,257,740 0.92%
שדרגו את המנוי 2,855,420 0.50%
שדרגו את המנוי 2,312,780 0.40%
שדרגו את המנוי 1,667,020 0.29%
שדרגו את המנוי 1,191,600 0.21%
שדרגו את המנוי 943,752 0.16%
שדרגו את המנוי 459,400 0.08%
שדרגו את המנוי 76,262 0.01%
שדרגו את המנוי 63,130 0.01%
שדרגו את המנוי 703 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 174,816,891 30.56%
כלל 94,262,500 16.48%
הפניקס 57,382,500 10.03%
הירשמו לצפייה 12,740,700 2.23%
הירשמו לצפייה 2,080,890 0.36%
הירשמו לצפייה 1,843,230 0.32%
שדרגו את המנוי 1,458,700 0.26%
שדרגו את המנוי 1,383,270 0.24%
שדרגו את המנוי 1,300,000 0.23%
שדרגו את המנוי 700,000 0.12%
שדרגו את המנוי 658,895 0.12%
שדרגו את המנוי 566,973 0.10%
שדרגו את המנוי 439,233 0.08%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית