תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדמה

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אלומות - ספרינט 30,630,900 37,646,800 7,015,920  22.90%
מגדל 73,995,300 78,243,000 4,247,780  5.74%
הירשמו לצפייה 31,625,800 32,943,700 1,317,930  4.17%
הירשמו לצפייה 109,659,000 110,400,000 740,800  0.68%
הירשמו לצפייה 755,485 1,379,000 623,515  82.53%
שדרגו את המנוי 2,172,500 2,430,090 257,592  11.86%
שדרגו את המנוי 2,709,820 2,918,240 208,419  7.69%
שדרגו את המנוי 38,628,500 38,731,600 103,064  0.27%
שדרגו את המנוי 163,562 265,407 101,845  62.27%
שדרגו את המנוי 1,709,700 1,756,160 46,459  2.72%
שדרגו את המנוי 172,962 197,300 24,338  14.07%
שדרגו את המנוי 85,575 78,875 -6,700  -7.83%
שדרגו את המנוי 20,310,000 20,300,000 -10,000  -0.05%
שדרגו את המנוי 31,059,600 30,990,600 -68,976  -0.22%
שדרגו את המנוי 11,148,400 10,998,400 -150,000  -1.35%
שדרגו את המנוי 3,610,820 3,356,110 -254,708  -7.05%
שדרגו את המנוי 13,034,500 12,727,000 -307,466  -2.36%
שדרגו את המנוי 55,207,600 54,837,500 -370,084  -0.67%
שדרגו את המנוי 60,679,100 59,888,400 -790,716  -1.30%
שדרגו את המנוי 23,300,600 20,632,500 -2,668,120  -11.45%
שדרגו את המנוי 13,400,400 9,486,680 -3,913,750  -29.21%
שדרגו את המנוי 29,333,000 22,012,600 -7,320,450  -24.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,687,662

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,860,970

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
כלל 93,256,800 176,412,000 83,155,000  89.17%
שיבולת 11,594,100 20,793,600 9,199,570  79.35%
הירשמו לצפייה 25,988,400 26,569,900 581,480  2.24%
הירשמו לצפייה 56,146,600 56,361,600 215,024  0.38%
הירשמו לצפייה 5,877,970 5,931,350 53,373  0.91%
שדרגו את המנוי 1,815,320 1,858,050 42,726  2.35%
שדרגו את המנוי 543,860 550,360 6,500  1.20%
שדרגו את המנוי 260,261 254,505 -5,756  -2.21%
שדרגו את המנוי 5,059,000 5,049,000 -10,000  -0.20%
שדרגו את המנוי 814,400 800,000 -14,400  -1.77%
שדרגו את המנוי 11,895,600 11,860,600 -35,000  -0.29%
שדרגו את המנוי 1,994,240 1,881,360 -112,880  -5.66%
שדרגו את המנוי 5,630,860 5,488,810 -142,052  -2.52%
שדרגו את המנוי 6,653,740 6,470,250 -183,487  -2.76%
שדרגו את המנוי 16,558,700 16,370,400 -188,300  -1.14%
שדרגו את המנוי 15,428,300 15,229,900 -198,452  -1.29%
שדרגו את המנוי 10,942,900 10,623,200 -319,759  -2.92%
שדרגו את המנוי 1,422,540 1,000,000 -422,535  -29.70%
שדרגו את המנוי 145,740,000 145,207,000 -532,816  -0.37%
שדרגו את המנוי 8,643,440 8,085,100 -558,341  -6.46%
שדרגו את המנוי 2,356,830 1,726,830 -630,000  -26.73%
שדרגו את המנוי 4,919,950 4,254,730 -665,217  -13.52%
שדרגו את המנוי 6,475,760 5,663,270 -812,484  -12.55%
שדרגו את המנוי 9,140,740 4,020,370 -5,120,370  -56.02%
שדרגו את המנוי 17,476,300 12,349,600 -5,126,630  -29.34%
שדרגו את המנוי 141,861,000 136,383,000 -5,478,060  -3.86%
שדרגו את המנוי 7,705,200 1,075,000 -6,630,200  -86.05%
שדרגו את המנוי 364,947,000 325,168,000 -39,778,700  -10.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 93,253,673

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -66,965,439

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,687,662
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -15,860,970
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 93,253,673
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -66,965,439
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 559,725,432 15.76%
פסגות 110,400,000 3.11%
מגדל 78,243,000 2.20%
הירשמו לצפייה 59,888,400 1.69%
הירשמו לצפייה 54,837,500 1.54%
הירשמו לצפייה 38,731,600 1.09%
שדרגו את המנוי 37,646,800 1.06%
שדרגו את המנוי 32,943,700 0.93%
שדרגו את המנוי 30,990,600 0.87%
שדרגו את המנוי 22,012,600 0.62%
שדרגו את המנוי 20,632,500 0.58%
שדרגו את המנוי 20,300,000 0.57%
שדרגו את המנוי 12,727,000 0.36%
שדרגו את המנוי 10,998,400 0.31%
שדרגו את המנוי 9,486,680 0.27%
שדרגו את המנוי 5,124,940 0.14%
שדרגו את המנוי 3,356,110 0.09%
שדרגו את המנוי 2,918,240 0.08%
שדרגו את המנוי 2,430,090 0.07%
שדרגו את המנוי 1,756,160 0.05%
שדרגו את המנוי 1,645,510 0.05%
שדרגו את המנוי 1,379,000 0.04%
שדרגו את המנוי 530,432 0.01%
שדרגו את המנוי 265,407 < 0.01%
שדרגו את המנוי 197,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 93,761 < 0.01%
שדרגו את המנוי 89,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 78,875 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,427 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,088,927,261 30.67%
מגדל 325,168,000 9.16%
כלל 176,412,000 4.97%
הירשמו לצפייה 145,207,000 4.09%
הירשמו לצפייה 136,383,000 3.84%
הירשמו לצפייה 56,361,600 1.59%
שדרגו את המנוי 26,569,900 0.75%
שדרגו את המנוי 20,793,600 0.59%
שדרגו את המנוי 16,370,400 0.46%
שדרגו את המנוי 15,250,400 0.43%
שדרגו את המנוי 15,229,900 0.43%
שדרגו את המנוי 13,429,000 0.38%
שדרגו את המנוי 13,009,900 0.37%
שדרגו את המנוי 12,349,600 0.35%
שדרגו את המנוי 11,860,600 0.33%
שדרגו את המנוי 10,623,200 0.30%
שדרגו את המנוי 10,490,200 0.30%
שדרגו את המנוי 8,085,100 0.23%
שדרגו את המנוי 6,470,250 0.18%
שדרגו את המנוי 5,931,350 0.17%
שדרגו את המנוי 5,663,270 0.16%
שדרגו את המנוי 5,488,810 0.15%
שדרגו את המנוי 5,458,060 0.15%
שדרגו את המנוי 5,049,000 0.14%
שדרגו את המנוי 4,955,360 0.14%
שדרגו את המנוי 4,355,980 0.12%
שדרגו את המנוי 4,254,730 0.12%
שדרגו את המנוי 4,020,370 0.11%
שדרגו את המנוי 3,514,650 0.10%
שדרגו את המנוי 2,897,610 0.08%
שדרגו את המנוי 2,730,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,881,360 0.05%
שדרגו את המנוי 1,858,050 0.05%
שדרגו את המנוי 1,726,830 0.05%
שדרגו את המנוי 1,325,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,322,360 0.04%
שדרגו את המנוי 1,075,000 0.03%
שדרגו את המנוי 1,000,000 0.03%
שדרגו את המנוי 868,000 0.02%
שדרגו את המנוי 800,000 0.02%
שדרגו את המנוי 699,256 0.02%
שדרגו את המנוי 550,360 0.02%
שדרגו את המנוי 432,392 0.01%
שדרגו את המנוי 400,000 0.01%
שדרגו את המנוי 254,505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 166,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 137,363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,945 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית