תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדמה

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אי.בי.אי. 28,708,500 31,067,400 2,358,860  8.22%
דיאמונד 2,124,680 3,364,090 1,239,410  58.33%
הירשמו לצפייה 19,550,000 20,340,000 790,000  4.04%
הירשמו לצפייה 60,366,100 61,090,000 723,916  1.20%
הירשמו לצפייה 292,811 594,392 301,581  103.00%
שדרגו את המנוי 10,691,400 10,983,700 292,287  2.73%
שדרגו את המנוי 37,719,400 37,891,200 171,784  0.46%
שדרגו את המנוי 36,701 114,163 77,462  211.06%
שדרגו את המנוי 2,209,820 2,269,820 60,000  2.72%
שדרגו את המנוי 325,855 371,224 45,369  13.92%
שדרגו את המנוי 5,128,610 5,165,190 36,580  0.71%
שדרגו את המנוי 85,375 78,775 -6,600  -7.73%
שדרגו את המנוי 13,119,800 13,067,300 -52,514  -0.40%
שדרגו את המנוי 57,927,000 57,410,500 -516,500  -0.89%
שדרגו את המנוי 24,988,900 24,314,000 -674,974  -2.70%
שדרגו את המנוי 3,267,500 2,542,500 -725,000  -22.19%
שדרגו את המנוי 35,900,400 34,843,200 -1,057,190  -2.94%
שדרגו את המנוי 75,190,500 73,298,000 -1,892,520  -2.52%
שדרגו את המנוי 18,655,900 16,596,600 -2,059,270  -11.04%
שדרגו את המנוי 111,063,000 108,826,000 -2,236,390  -2.01%
שדרגו את המנוי 35,280,600 31,031,800 -4,248,760  -12.04%
שדרגו את המנוי 48,703,200 41,914,200 -6,788,990  -13.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,097,249

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,258,708

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
כלל 93,256,800 176,412,000 83,155,000  89.17%
שיבולת 11,594,100 20,793,600 9,199,570  79.35%
הירשמו לצפייה 25,988,400 26,569,900 581,480  2.24%
הירשמו לצפייה 56,146,600 56,361,600 215,024  0.38%
הירשמו לצפייה 5,877,970 5,931,350 53,373  0.91%
שדרגו את המנוי 1,815,320 1,858,050 42,726  2.35%
שדרגו את המנוי 543,860 550,360 6,500  1.20%
שדרגו את המנוי 260,261 254,505 -5,756  -2.21%
שדרגו את המנוי 5,059,000 5,049,000 -10,000  -0.20%
שדרגו את המנוי 814,400 800,000 -14,400  -1.77%
שדרגו את המנוי 11,895,600 11,860,600 -35,000  -0.29%
שדרגו את המנוי 1,994,240 1,881,360 -112,880  -5.66%
שדרגו את המנוי 5,630,860 5,488,810 -142,052  -2.52%
שדרגו את המנוי 6,653,740 6,470,250 -183,487  -2.76%
שדרגו את המנוי 16,558,700 16,370,400 -188,300  -1.14%
שדרגו את המנוי 15,428,300 15,229,900 -198,452  -1.29%
שדרגו את המנוי 10,942,900 10,623,200 -319,759  -2.92%
שדרגו את המנוי 1,422,540 1,000,000 -422,535  -29.70%
שדרגו את המנוי 145,740,000 145,207,000 -532,816  -0.37%
שדרגו את המנוי 8,643,440 8,085,100 -558,341  -6.46%
שדרגו את המנוי 2,356,830 1,726,830 -630,000  -26.73%
שדרגו את המנוי 4,919,950 4,254,730 -665,217  -13.52%
שדרגו את המנוי 6,475,760 5,663,270 -812,484  -12.55%
שדרגו את המנוי 9,140,740 4,020,370 -5,120,370  -56.02%
שדרגו את המנוי 17,476,300 12,349,600 -5,126,630  -29.34%
שדרגו את המנוי 141,861,000 136,383,000 -5,478,060  -3.86%
שדרגו את המנוי 7,705,200 1,075,000 -6,630,200  -86.05%
שדרגו את המנוי 364,947,000 325,168,000 -39,778,700  -10.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 93,253,673

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -66,965,439

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,097,249
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -20,258,708
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 93,253,673
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -66,965,439
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 583,010,045 16.42%
פסגות 108,826,000 3.06%
מגדל 73,298,000 2.06%
הירשמו לצפייה 61,090,000 1.72%
הירשמו לצפייה 57,410,500 1.62%
הירשמו לצפייה 41,914,200 1.18%
שדרגו את המנוי 37,891,200 1.07%
שדרגו את המנוי 34,843,200 0.98%
שדרגו את המנוי 31,067,400 0.87%
שדרגו את המנוי 31,031,800 0.87%
שדרגו את המנוי 24,314,000 0.68%
שדרגו את המנוי 20,340,000 0.57%
שדרגו את המנוי 16,596,600 0.47%
שדרגו את המנוי 13,067,300 0.37%
שדרגו את המנוי 10,983,700 0.31%
שדרגו את המנוי 5,165,190 0.15%
שדרגו את המנוי 3,364,090 0.09%
שדרגו את המנוי 2,542,500 0.07%
שדרגו את המנוי 2,269,820 0.06%
שדרגו את המנוי 1,844,380 0.05%
שדרגו את המנוי 1,714,710 0.05%
שדרגו את המנוי 1,645,510 0.05%
שדרגו את המנוי 594,392 0.02%
שדרגו את המנוי 530,432 0.01%
שדרגו את המנוי 371,224 0.01%
שדרגו את המנוי 114,163 < 0.01%
שדרגו את המנוי 89,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 78,775 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,559 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,088,927,261 30.67%
מגדל 325,168,000 9.16%
כלל 176,412,000 4.97%
הירשמו לצפייה 145,207,000 4.09%
הירשמו לצפייה 136,383,000 3.84%
הירשמו לצפייה 56,361,600 1.59%
שדרגו את המנוי 26,569,900 0.75%
שדרגו את המנוי 20,793,600 0.59%
שדרגו את המנוי 16,370,400 0.46%
שדרגו את המנוי 15,250,400 0.43%
שדרגו את המנוי 15,229,900 0.43%
שדרגו את המנוי 13,429,000 0.38%
שדרגו את המנוי 13,009,900 0.37%
שדרגו את המנוי 12,349,600 0.35%
שדרגו את המנוי 11,860,600 0.33%
שדרגו את המנוי 10,623,200 0.30%
שדרגו את המנוי 10,490,200 0.30%
שדרגו את המנוי 8,085,100 0.23%
שדרגו את המנוי 6,470,250 0.18%
שדרגו את המנוי 5,931,350 0.17%
שדרגו את המנוי 5,663,270 0.16%
שדרגו את המנוי 5,488,810 0.15%
שדרגו את המנוי 5,458,060 0.15%
שדרגו את המנוי 5,049,000 0.14%
שדרגו את המנוי 4,955,360 0.14%
שדרגו את המנוי 4,355,980 0.12%
שדרגו את המנוי 4,254,730 0.12%
שדרגו את המנוי 4,020,370 0.11%
שדרגו את המנוי 3,514,650 0.10%
שדרגו את המנוי 2,897,610 0.08%
שדרגו את המנוי 2,730,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,881,360 0.05%
שדרגו את המנוי 1,858,050 0.05%
שדרגו את המנוי 1,726,830 0.05%
שדרגו את המנוי 1,325,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,322,360 0.04%
שדרגו את המנוי 1,075,000 0.03%
שדרגו את המנוי 1,000,000 0.03%
שדרגו את המנוי 868,000 0.02%
שדרגו את המנוי 800,000 0.02%
שדרגו את המנוי 699,256 0.02%
שדרגו את המנוי 550,360 0.02%
שדרגו את המנוי 432,392 0.01%
שדרגו את המנוי 400,000 0.01%
שדרגו את המנוי 254,505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 166,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 137,363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,945 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית