תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מירלנד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מיטב דש 235,145 232,926 -2,219  -0.94%
מגדל 986,876 970,845 -16,031  -1.62%
הירשמו לצפייה 1,404,780 1,377,220 -27,565  -1.96%
הירשמו לצפייה 1,547,170 1,519,570 -27,600  -1.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -73,415

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אנליסט 4,257,320 4,264,700 7,385  0.17%
מנורה 8,188,320 8,194,580 6,262  0.08%
הירשמו לצפייה 9,403,320 9,405,820 2,509  0.03%
הירשמו לצפייה 39,945 39,547 -398  -1.00%
הירשמו לצפייה 159,517 152,799 -6,718  -4.21%
שדרגו את המנוי 150,579 143,761 -6,818  -4.53%
שדרגו את המנוי 193,980 96,990 -96,990  -50.00%
שדרגו את המנוי 3,734,770 3,473,160 -261,615  -7.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,156

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -372,539

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -73,415
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 16,156
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -372,539
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,273,981 10.89%
אנליסט 5,346,210 5.67%
פסגות 1,519,570 1.61%
הירשמו לצפייה 1,377,220 1.46%
הירשמו לצפייה 970,845 1.03%
הירשמו לצפייה 472,411 0.50%
שדרגו את המנוי 232,926 0.25%
שדרגו את המנוי 215,799 0.23%
שדרגו את המנוי 45,000 0.05%
שדרגו את המנוי 42,000 0.04%
שדרגו את המנוי 30,000 0.03%
שדרגו את המנוי 22,000 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 31,096,657 32.96%
הפניקס 9,405,820 9.97%
מנורה 8,194,580 8.69%
הירשמו לצפייה 4,264,700 4.52%
הירשמו לצפייה 3,473,160 3.68%
הירשמו לצפייה 1,614,020 1.71%
שדרגו את המנוי 1,026,440 1.09%
שדרגו את המנוי 671,140 0.71%
שדרגו את המנוי 459,051 0.49%
שדרגו את המנוי 238,639 0.25%
שדרגו את המנוי 183,526 0.19%
שדרגו את המנוי 152,799 0.16%
שדרגו את המנוי 150,161 0.16%
שדרגו את המנוי 143,761 0.15%
שדרגו את המנוי 111,244 0.12%
שדרגו את המנוי 105,211 0.11%
שדרגו את המנוי 100,036 0.11%
שדרגו את המנוי 96,990 0.10%
שדרגו את המנוי 95,236 0.10%
שדרגו את המנוי 94,364 0.10%
שדרגו את המנוי 79,602 0.08%
שדרגו את המנוי 64,088 0.07%
שדרגו את המנוי 60,636 0.06%
שדרגו את המנוי 56,344 0.06%
שדרגו את המנוי 39,547 0.04%
שדרגו את המנוי 34,410 0.04%
שדרגו את המנוי 33,916 0.04%
שדרגו את המנוי 28,334 0.03%
שדרגו את המנוי 24,544 0.03%
שדרגו את המנוי 22,000 0.02%
שדרגו את המנוי 15,691 0.02%
שדרגו את המנוי 15,296 0.02%
שדרגו את המנוי 12,825 0.01%
שדרגו את המנוי 10,484 0.01%
שדרגו את המנוי 8,181 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,256 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,625 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כלכלית ירושלים הודיעה כי תמחק 492 מיליון שקל מההון העצמי בדו"חות הרבעון הרביעי של 2014, זאת כתוצאה מהודעת החברה-הבת מירלנד כי היא צופה שתמחק 170 מיליון דולר מההון העצמי בגין המשבר ברוסיה. מבני תעשיה תמחק 257 מיליון שקל מההון העצמי בגין החזקותיה במירלנד. #רוסיה #אליעזר_פישמן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית