תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רקח

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.rekah.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2021 28.02.2021 שינוי
מגדל 1,885 4,420 2,535  134.48%
אי.בי.אי. 360,911 358,603 -2,308  -0.64%
הירשמו לצפייה 42,317 38,239 -4,078  -9.64%
הירשמו לצפייה 36,644 25,676 -10,968  -29.93%
הירשמו לצפייה 222,035 202,785 -19,250  -8.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,535

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -36,604

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
אינפיניטי 620 650 30  4.84%
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 35,456 31,403 -4,053  -11.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 30

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,053

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,535
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -36,604
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 30
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,053
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,116,742 9.69%
ילין לפידות 477,844 4.15%
אי.בי.אי. 358,603 3.11%
הירשמו לצפייה 202,785 1.76%
הירשמו לצפייה 38,239 0.33%
הירשמו לצפייה 25,676 0.22%
שדרגו את המנוי 5,200 0.05%
שדרגו את המנוי 4,420 0.04%
שדרגו את המנוי 3,975 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 33,060 0.29%
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 31,403 0.27%
אל-על 941 < 0.01%
הירשמו לצפייה 650 < 0.01%
הירשמו לצפייה 60 < 0.01%
הירשמו לצפייה 6 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית