תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

צור שמיר אחזקות

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אושן 109,120 112,760 3,640  3.34%
דיביאם 8,900 10,400 1,500  16.85%
הירשמו לצפייה 28,535 28,163 -372  -1.30%
הירשמו לצפייה 15,000 14,000 -1,000  -6.67%
הירשמו לצפייה 3,507 2,007 -1,500  -42.77%
שדרגו את המנוי 51,596 47,722 -3,874  -7.51%
שדרגו את המנוי 271,000 266,000 -5,000  -1.85%
שדרגו את המנוי 105,034 94,737 -10,297  -9.80%
שדרגו את המנוי 61,026 31,703 -29,323  -48.05%
שדרגו את המנוי 365,873 331,908 -33,965  -9.28%
שדרגו את המנוי 96,544 46,297 -50,247  -52.05%
שדרגו את המנוי 298,366 239,695 -58,671  -19.66%
שדרגו את המנוי 57,041 -59,018 -116,059  -203.47%
שדרגו את המנוי 818,075 376,989 -441,086  -53.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,140

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -751,394

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 97,699 123,401 25,702  26.31%
ארם גמולים 239,290 253,985 14,695  6.14%
הירשמו לצפייה 3,596 3,868 272  7.56%
הירשמו לצפייה 2,218,060 2,218,050 -1
הירשמו לצפייה 40,286 40,207 -79  -0.20%
שדרגו את המנוי 2,808,220 2,807,970 -256  -0.01%
שדרגו את המנוי 20,247 14,594 -5,653  -27.92%
שדרגו את המנוי 258,950 239,750 -19,200  -7.41%
שדרגו את המנוי 425,549 348,117 -77,432  -18.20%
שדרגו את המנוי 1,977,700 1,742,100 -235,598  -11.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 40,669

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -338,219

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,140
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -751,394
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 40,669
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -338,219
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,727,419 2.70%
אקסלנס 376,989 0.59%
הראל 331,908 0.52%
הירשמו לצפייה 266,000 0.42%
הירשמו לצפייה 239,695 0.38%
הירשמו לצפייה 176,299 0.28%
שדרגו את המנוי 112,760 0.18%
שדרגו את המנוי 94,737 0.15%
שדרגו את המנוי 47,722 0.07%
שדרגו את המנוי 46,297 0.07%
שדרגו את המנוי 31,703 0.05%
שדרגו את המנוי 28,163 0.04%
שדרגו את המנוי 14,000 0.02%
שדרגו את המנוי 10,400 0.02%
שדרגו את המנוי 6,757 0.01%
שדרגו את המנוי 2,007 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי -59,018 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,827,884 12.25%
מנורה 2,807,970 4.40%
כלל 2,218,050 3.47%
הירשמו לצפייה 1,742,100 2.73%
הירשמו לצפייה 348,117 0.54%
הירשמו לצפייה 253,985 0.40%
שדרגו את המנוי 239,750 0.38%
שדרגו את המנוי 123,401 0.19%
שדרגו את המנוי 40,207 0.06%
שדרגו את המנוי 35,842 0.06%
שדרגו את המנוי 14,594 0.02%
שדרגו את המנוי 3,868 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית