תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

צור שמיר אחזקות

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2021 31.03.2021 שינוי
פסגות 32,000 59,656 27,656  86.43%
מגדל 132,079 143,100 11,021  8.34%
הירשמו לצפייה 281,801 284,500 2,699  0.96%
הירשמו לצפייה 57,000 58,100 1,100  1.93%
הירשמו לצפייה 632 601 -31  -4.91%
שדרגו את המנוי 196,766 80,277 -116,489  -59.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 42,476

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -116,520

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
מנורה 2,813,590 2,816,460 2,867  0.10%
הפניקס 0 50 50
הירשמו לצפייה 0 5 5
הירשמו לצפייה 34,613 31,814 -2,799  -8.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,922

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,799

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 42,476
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -116,520
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,922
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,799
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,135,185 1.75%
הראל 294,894 0.45%
כוון 284,500 0.44%
הירשמו לצפייה 143,100 0.22%
הירשמו לצפייה 80,277 0.12%
הירשמו לצפייה 78,659 0.12%
שדרגו את המנוי 74,846 0.12%
שדרגו את המנוי 59,656 0.09%
שדרגו את המנוי 58,100 0.09%
שדרגו את המנוי 28,000 0.04%
שדרגו את המנוי 23,092 0.04%
שדרגו את המנוי 9,460 0.01%
שדרגו את המנוי 601 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,356,206 8.25%
מנורה 2,816,460 4.34%
כלל 2,218,050 3.41%
הירשמו לצפייה 253,985 0.39%
הירשמו לצפייה 35,842 0.06%
הירשמו לצפייה 31,814 0.05%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית