תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פרידנזון

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
תמיר פישמן 5,934 5,971 37  0.62%
מגדל 312 319 7  2.24%
הירשמו לצפייה 3,986 3,698 -288  -7.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 44

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -288

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
הפניקס 1,159 1,183 24  2.07%
אקסלנס 248 245 -3  -1.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 44
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -288
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 24
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,988 0.73%
תמיר פישמן 5,971 0.44%
פסגות 3,698 0.27%
הירשמו לצפייה 319 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 162,125 11.84%
מיטב דש 146,650 10.71%
האוניברסיטה העברית 14,047 1.03%
הירשמו לצפייה 1,183 0.09%
הירשמו לצפייה 245 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית