פריגו - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

פריגו

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.perrigo.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 13,024 16,928 3,904  29.98%
אלומות - ספרינט 3,042 6,827 3,785  124.42%
הירשמו לצפייה 98,091 101,601 3,510  3.58%
הירשמו לצפייה 23,413 26,077 2,664  11.38%
הירשמו לצפייה 48,144 49,889 1,745  3.62%
שדרגו את המנוי 16,101 16,156 55  0.34%
שדרגו את המנוי 1,715 1,670 -45  -2.62%
שדרגו את המנוי 3,790 3,717 -73  -1.93%
שדרגו את המנוי 3,400 2,600 -800  -23.53%
שדרגו את המנוי 4,959 4,094 -865  -17.44%
שדרגו את המנוי 11,600 10,640 -960  -8.28%
שדרגו את המנוי 47,250 44,286 -2,964  -6.27%
שדרגו את המנוי 82,885 79,197 -3,688  -4.45%
שדרגו את המנוי 33,977 29,306 -4,671  -13.75%
שדרגו את המנוי 9,400 4,200 -5,200  -55.32%
שדרגו את המנוי 157,010 151,672 -5,338  -3.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,663

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -24,604

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
כלל 1,580,810 2,115,900 535,088  33.85%
הפניקס 1,096,270 1,339,380 243,104  22.18%
הירשמו לצפייה 1,094,470 1,223,960 129,491  11.83%
הירשמו לצפייה 1,508,290 1,519,530 11,235  0.75%
הירשמו לצפייה 113,788 122,114 8,326  7.32%
שדרגו את המנוי 46,613 53,715 7,102  15.24%
שדרגו את המנוי 42,031 46,110 4,079  9.70%
שדרגו את המנוי 11,990 12,476 486  4.05%
שדרגו את המנוי 1,556 1,756 200  12.85%
שדרגו את המנוי 25,462 25,636 174  0.68%
שדרגו את המנוי 69,284 69,359 75  0.11%
שדרגו את המנוי 19,011 19,031 20  0.11%
שדרגו את המנוי 89 69 -20  -22.47%
שדרגו את המנוי 8,567 8,545 -22  -0.26%
שדרגו את המנוי 28,454 28,399 -55  -0.19%
שדרגו את המנוי 17,606 17,506 -100  -0.57%
שדרגו את המנוי 11,267 11,147 -120  -1.07%
שדרגו את המנוי 3,935 3,675 -260  -6.61%
שדרגו את המנוי 10,621 10,168 -453  -4.27%
שדרגו את המנוי 4,741 4,215 -526  -11.09%
שדרגו את המנוי 17,332 16,797 -535  -3.09%
שדרגו את המנוי 4,880 4,308 -572  -11.72%
שדרגו את המנוי 27,736 26,657 -1,079  -3.89%
שדרגו את המנוי 23,843 22,723 -1,120  -4.70%
שדרגו את המנוי 21,923 20,267 -1,656  -7.55%
שדרגו את המנוי 193,029 191,235 -1,794  -0.93%
שדרגו את המנוי 54,980 51,946 -3,034  -5.52%
שדרגו את המנוי 703,902 698,520 -5,382  -0.76%
שדרגו את המנוי 21,208 14,620 -6,588  -31.06%
שדרגו את המנוי 18,229 11,460 -6,769  -37.13%
שדרגו את המנוי 21,674 14,465 -7,209  -33.26%
שדרגו את המנוי 9,431 700 -8,731  -92.58%
שדרגו את המנוי 40,441 28,707 -11,734  -29.02%
שדרגו את המנוי 42,391 28,528 -13,863  -32.70%
שדרגו את המנוי 151,939 131,971 -19,968  -13.14%
שדרגו את המנוי 68,034 30,749 -37,285  -54.80%
שדרגו את המנוי 287,060 233,817 -53,243  -18.55%
שדרגו את המנוי 984,838 841,607 -143,231  -14.54%
שדרגו את המנוי 1,377,300 1,133,370 -243,933  -17.71%
שדרגו את המנוי 2,523,250 2,195,520 -327,730  -12.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 939,380

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -897,012

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,663
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -24,604
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 939,380
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -897,012
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 575,323 0.41%
מגדל 151,672 0.11%
מיטב דש 101,601 0.07%
הירשמו לצפייה 79,197 0.06%
הירשמו לצפייה 49,889 0.04%
הירשמו לצפייה 44,286 0.03%
שדרגו את המנוי 29,306 0.02%
שדרגו את המנוי 26,077 0.02%
שדרגו את המנוי 20,580 0.01%
שדרגו את המנוי 16,928 0.01%
שדרגו את המנוי 16,156 0.01%
שדרגו את המנוי 10,640 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,827 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,094 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,717 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,935 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,648 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,035,881 9.27%
מגדל 2,195,520 1.56%
כלל 2,115,900 1.51%
הירשמו לצפייה 1,519,530 1.08%
הירשמו לצפייה 1,339,380 0.95%
הירשמו לצפייה 1,223,960 0.87%
שדרגו את המנוי 1,133,370 0.81%
שדרגו את המנוי 841,607 0.60%
שדרגו את המנוי 698,520 0.50%
שדרגו את המנוי 389,819 0.28%
שדרגו את המנוי 233,817 0.17%
שדרגו את המנוי 191,235 0.14%
שדרגו את המנוי 131,971 0.09%
שדרגו את המנוי 122,114 0.09%
שדרגו את המנוי 82,749 0.06%
שדרגו את המנוי 69,359 0.05%
שדרגו את המנוי 59,246 0.04%
שדרגו את המנוי 55,994 0.04%
שדרגו את המנוי 53,715 0.04%
שדרגו את המנוי 46,110 0.03%
שדרגו את המנוי 42,089 0.03%
שדרגו את המנוי 39,888 0.03%
שדרגו את המנוי 37,136 0.03%
שדרגו את המנוי 30,749 0.02%
שדרגו את המנוי 28,707 0.02%
שדרגו את המנוי 28,528 0.02%
שדרגו את המנוי 28,399 0.02%
שדרגו את המנוי 26,657 0.02%
שדרגו את המנוי 25,636 0.02%
שדרגו את המנוי 22,723 0.02%
שדרגו את המנוי 20,267 0.01%
שדרגו את המנוי 19,031 0.01%
שדרגו את המנוי 17,506 0.01%
שדרגו את המנוי 17,400 0.01%
שדרגו את המנוי 16,797 0.01%
שדרגו את המנוי 14,620 0.01%
שדרגו את המנוי 14,465 0.01%
שדרגו את המנוי 12,476 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,545 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,460 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,147 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,168 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,348 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,036 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,503 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,308 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,215 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,195 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,675 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,766 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,756 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 69 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פריגו דיווחה על חלוקת דיבידנד רבעוני של 10.5 סנט למניה. יום התשלום נקבע ליום ג' ה-16 בדצמבר. #דיבידנד #פארמה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית