תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פריגו

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.perrigo.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מגדל 174,601 200,000 25,399  14.55%
אלטשולר - שחם 46,313 69,896 23,583  50.92%
הירשמו לצפייה 97,559 107,911 10,352  10.61%
הירשמו לצפייה 70,494 80,220 9,726  13.80%
הירשמו לצפייה 26,011 30,356 4,345  16.70%
שדרגו את המנוי 61,254 63,469 2,215  3.62%
שדרגו את המנוי 37,038 38,978 1,940  5.24%
שדרגו את המנוי 2,748 3,625 877  31.91%
שדרגו את המנוי 2,036 2,779 743  36.49%
שדרגו את המנוי 3,314 3,598 284  8.57%
שדרגו את המנוי 16,508 16,692 184  1.11%
שדרגו את המנוי 150 300 150  100.00%
שדרגו את המנוי 1,920 2,010 90  4.69%
שדרגו את המנוי 6,700 6,606 -94  -1.40%
שדרגו את המנוי 850 600 -250  -29.41%
שדרגו את המנוי 44,624 43,084 -1,540  -3.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 79,888

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,884

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 1,223,960 1,607,200 383,243  31.31%
עמיתים 1,133,370 1,401,470 268,105  23.66%
הירשמו לצפייה 698,520 740,345 41,825  5.99%
הירשמו לצפייה 53,715 65,809 12,094  22.52%
הירשמו לצפייה 700 9,431 8,731  1,247.29%
שדרגו את המנוי 25,636 27,608 1,972  7.69%
שדרגו את המנוי 1,519,530 1,521,330 1,805  0.12%
שדרגו את המנוי 59,246 60,251 1,005  1.70%
שדרגו את המנוי 19,031 19,565 534  2.81%
שדרגו את המנוי 122,114 122,292 178  0.15%
שדרגו את המנוי 69 25 -44  -63.77%
שדרגו את המנוי 3,675 3,535 -140  -3.81%
שדרגו את המנוי 20,267 19,826 -441  -2.18%
שדרגו את המנוי 16,797 16,352 -445  -2.65%
שדרגו את המנוי 4,195 3,660 -535  -12.75%
שדרגו את המנוי 12,476 11,761 -715  -5.73%
שדרגו את המנוי 389,819 388,981 -838  -0.21%
שדרגו את המנוי 10,168 9,097 -1,071  -10.53%
שדרגו את המנוי 8,348 7,116 -1,232  -14.76%
שדרגו את המנוי 841,607 840,286 -1,321  -0.16%
שדרגו את המנוי 14,620 13,090 -1,530  -10.47%
שדרגו את המנוי 17,506 15,683 -1,823  -10.41%
שדרגו את המנוי 6,036 4,178 -1,858  -30.78%
שדרגו את המנוי 26,657 24,740 -1,917  -7.19%
שדרגו את המנוי 30,749 28,339 -2,410  -7.84%
שדרגו את המנוי 5,000 2,500 -2,500  -50.00%
שדרגו את המנוי 2,115,900 2,112,920 -2,978  -0.14%
שדרגו את המנוי 11,460 8,396 -3,064  -26.74%
שדרגו את המנוי 28,707 25,149 -3,558  -12.39%
שדרגו את המנוי 22,723 19,043 -3,680  -16.20%
שדרגו את המנוי 28,528 21,800 -6,728  -23.58%
שדרגו את המנוי 14,465 6,514 -7,951  -54.97%
שדרגו את המנוי 37,136 28,371 -8,765  -23.60%
שדרגו את המנוי 69,359 55,231 -14,128  -20.37%
שדרגו את המנוי 1,339,380 1,302,440 -36,940  -2.76%
שדרגו את המנוי 191,235 152,230 -39,005  -20.40%
שדרגו את המנוי 233,817 161,278 -72,539  -31.02%
שדרגו את המנוי 2,195,520 1,613,110 -582,405  -26.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 719,492

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -800,561

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 79,888
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,884
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 719,492
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -800,561
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 700,053 0.50%
מגדל 200,000 0.14%
מיטב דש 107,911 0.08%
הירשמו לצפייה 80,220 0.06%
הירשמו לצפייה 69,896 0.05%
הירשמו לצפייה 63,469 0.05%
שדרגו את המנוי 43,084 0.03%
שדרגו את המנוי 38,978 0.03%
שדרגו את המנוי 30,356 0.02%
שדרגו את המנוי 20,580 0.01%
שדרגו את המנוי 16,692 0.01%
שדרגו את המנוי 6,606 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,488 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,625 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,598 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,779 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,010 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,584 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 407 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,145,355 9.41%
כלל 2,112,920 1.51%
מנורה 1,767,660 1.27%
הירשמו לצפייה 1,613,110 1.16%
הירשמו לצפייה 1,607,200 1.15%
הירשמו לצפייה 1,401,470 1.00%
שדרגו את המנוי 1,302,440 0.93%
שדרגו את המנוי 840,286 0.60%
שדרגו את המנוי 740,345 0.53%
שדרגו את המנוי 388,981 0.28%
שדרגו את המנוי 161,278 0.12%
שדרגו את המנוי 152,230 0.11%
שדרגו את המנוי 131,971 0.09%
שדרגו את המנוי 122,292 0.09%
שדרגו את המנוי 82,749 0.06%
שדרגו את המנוי 65,809 0.05%
שדרגו את המנוי 60,251 0.04%
שדרגו את המנוי 55,994 0.04%
שדרגו את המנוי 55,231 0.04%
שדרגו את המנוי 42,089 0.03%
שדרגו את המנוי 39,888 0.03%
שדרגו את המנוי 28,745 0.02%
שדרגו את המנוי 28,371 0.02%
שדרגו את המנוי 28,339 0.02%
שדרגו את המנוי 27,608 0.02%
שדרגו את המנוי 25,149 0.02%
שדרגו את המנוי 21,800 0.02%
שדרגו את המנוי 19,826 0.01%
שדרגו את המנוי 19,565 0.01%
שדרגו את המנוי 19,043 0.01%
שדרגו את המנוי 17,400 0.01%
שדרגו את המנוי 16,493 0.01%
שדרגו את המנוי 16,352 0.01%
שדרגו את המנוי 15,683 0.01%
שדרגו את המנוי 13,090 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,761 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,545 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,147 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,431 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,097 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,396 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,116 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,514 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,503 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,308 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,215 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,178 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,660 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,535 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,766 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  פריגו דיווחה על חלוקת דיבידנד רבעוני של 10.5 סנט למניה. יום התשלום נקבע ליום ג' ה-16 בדצמבר. #דיבידנד #פארמה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית