תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פריגו

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.perrigo.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.04.2019 שינוי
מגדל 246,107 262,572 16,465  6.69%
אקסלנס 66,529 72,416 5,887  8.85%
הירשמו לצפייה 54,004 56,104 2,100  3.89%
הירשמו לצפייה 13,185 14,879 1,694  12.85%
הירשמו לצפייה 86,464 87,985 1,521  1.76%
שדרגו את המנוי 74,998 76,263 1,265  1.69%
שדרגו את המנוי 4,510 4,996 486  10.78%
שדרגו את המנוי 3,400 3,800 400  11.76%
שדרגו את המנוי 18,383 18,535 152  0.83%
שדרגו את המנוי 1,180 1,070 -110  -9.32%
שדרגו את המנוי 2,860 2,660 -200  -6.99%
שדרגו את המנוי 41,583 41,029 -554  -1.33%
שדרגו את המנוי 2,962 1,916 -1,046  -35.31%
שדרגו את המנוי 10,607 9,143 -1,464  -13.80%
שדרגו את המנוי 26,311 24,811 -1,500  -5.70%
שדרגו את המנוי 7,000 5,000 -2,000  -28.57%
שדרגו את המנוי 11,105 8,351 -2,754  -24.80%
שדרגו את המנוי 126,533 117,555 -8,978  -7.10%
שדרגו את המנוי 200,282 186,582 -13,700  -6.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 29,970

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -32,306

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
עמיתים 1,758,200 2,158,200 400,000  22.75%
הראל 1,707,510 1,729,060 21,551  1.26%
הירשמו לצפייה 33,622 51,306 17,684  52.60%
הירשמו לצפייה 11,811 22,736 10,925  92.50%
הירשמו לצפייה 41,458 51,658 10,200  24.60%
שדרגו את המנוי 835,126 843,426 8,300  0.99%
שדרגו את המנוי 24,577 31,612 7,035  28.62%
שדרגו את המנוי 25,584 31,704 6,120  23.92%
שדרגו את המנוי 169,139 173,466 4,327  2.56%
שדרגו את המנוי 1,609,180 1,612,830 3,648  0.23%
שדרגו את המנוי 70,553 74,194 3,641  5.16%
שדרגו את המנוי 17,504 20,457 2,953  16.87%
שדרגו את המנוי 53,180 55,016 1,836  3.45%
שדרגו את המנוי 1,720,840 1,722,480 1,639  0.10%
שדרגו את המנוי 15,115 16,702 1,587  10.50%
שדרגו את המנוי 25,498 25,585 87  0.34%
שדרגו את המנוי 1,368 1,194 -174  -12.72%
שדרגו את המנוי 1,766 1,337 -429  -24.29%
שדרגו את המנוי 56,665 55,990 -675  -1.19%
שדרגו את המנוי 7,074 6,214 -860  -12.16%
שדרגו את המנוי 4,215 3,335 -880  -20.88%
שדרגו את המנוי 4,391 3,487 -904  -20.59%
שדרגו את המנוי 26,274 24,813 -1,461  -5.56%
שדרגו את המנוי 15,873 14,013 -1,860  -11.72%
שדרגו את המנוי 11,267 9,327 -1,940  -17.22%
שדרגו את המנוי 157,816 155,680 -2,136  -1.35%
שדרגו את המנוי 20,900 17,400 -3,500  -16.75%
שדרגו את המנוי 6,437 2,597 -3,840  -59.66%
שדרגו את המנוי 30,529 26,664 -3,865  -12.66%
שדרגו את המנוי 13,682 9,204 -4,478  -32.73%
שדרגו את המנוי 135,452 123,476 -11,976  -8.84%
שדרגו את המנוי 353,337 337,557 -15,780  -4.47%
שדרגו את המנוי 112,971 77,641 -35,330  -31.27%
שדרגו את המנוי 1,272,980 1,232,440 -40,546  -3.18%
שדרגו את המנוי 378,558 316,097 -62,461  -16.50%
שדרגו את המנוי 1,020,020 863,893 -156,130  -15.31%
שדרגו את המנוי 2,569,580 1,802,960 -766,614  -29.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 501,533

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,115,839

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 29,970
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -32,306
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 501,533
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,115,839
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,000,549 0.72%
מגדל 262,572 0.19%
מיטב דש 186,582 0.13%
הירשמו לצפייה 117,555 0.08%
הירשמו לצפייה 87,985 0.06%
הירשמו לצפייה 76,263 0.05%
שדרגו את המנוי 72,416 0.05%
שדרגו את המנוי 56,104 0.04%
שדרגו את המנוי 41,029 0.03%
שדרגו את המנוי 24,811 0.02%
שדרגו את המנוי 18,535 0.01%
שדרגו את המנוי 14,879 0.01%
שדרגו את המנוי 9,143 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,351 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,996 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,178 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,660 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,916 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,070 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,027,101 10.04%
עמיתים 2,158,200 1.55%
כלל 1,802,960 1.29%
הירשמו לצפייה 1,729,060 1.24%
הירשמו לצפייה 1,722,480 1.23%
הירשמו לצפייה 1,612,830 1.15%
שדרגו את המנוי 1,232,440 0.88%
שדרגו את המנוי 863,893 0.62%
שדרגו את המנוי 843,426 0.60%
שדרגו את המנוי 337,557 0.24%
שדרגו את המנוי 316,097 0.23%
שדרגו את המנוי 173,466 0.12%
שדרגו את המנוי 155,680 0.11%
שדרגו את המנוי 123,476 0.09%
שדרגו את המנוי 97,265 0.07%
שדרגו את המנוי 77,641 0.06%
שדרגו את המנוי 74,194 0.05%
שדרגו את המנוי 55,990 0.04%
שדרגו את המנוי 55,016 0.04%
שדרגו את המנוי 51,658 0.04%
שדרגו את המנוי 51,306 0.04%
שדרגו את המנוי 49,582 0.04%
שדרגו את המנוי 39,888 0.03%
שדרגו את המנוי 38,371 0.03%
שדרגו את המנוי 31,704 0.02%
שדרגו את המנוי 31,612 0.02%
שדרגו את המנוי 28,414 0.02%
שדרגו את המנוי 26,664 0.02%
שדרגו את המנוי 25,585 0.02%
שדרגו את המנוי 24,813 0.02%
שדרגו את המנוי 22,736 0.02%
שדרגו את המנוי 20,457 0.01%
שדרגו את המנוי 18,659 0.01%
שדרגו את המנוי 17,400 0.01%
שדרגו את המנוי 16,702 0.01%
שדרגו את המנוי 15,011 0.01%
שדרגו את המנוי 14,013 0.01%
שדרגו את המנוי 11,570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,517 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,327 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,204 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,214 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,308 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,487 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,335 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,597 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,337 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,194 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  פריגו דיווחה על חלוקת דיבידנד רבעוני של 10.5 סנט למניה. יום התשלום נקבע ליום ג' ה-16 בדצמבר. #דיבידנד #פארמה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית