תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פריגו

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.perrigo.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 21,690 22,204 514  2.37%
אדמונד דה רוטשילד 5,815 6,215 400  6.88%
הירשמו לצפייה 15,959 16,042 83  0.52%
הירשמו לצפייה 20,699 20,580 -119  -0.57%
הירשמו לצפייה 703 569 -134  -19.06%
שדרגו את המנוי 48,684 48,444 -240  -0.49%
שדרגו את המנוי 4,061 3,789 -272  -6.70%
שדרגו את המנוי 50,417 49,929 -488  -0.97%
שדרגו את המנוי 23,243 22,751 -492  -2.12%
שדרגו את המנוי 5,757 5,085 -672  -11.67%
שדרגו את המנוי 84,292 81,259 -3,033  -3.60%
שדרגו את המנוי 168,180 159,749 -8,431  -5.01%
שדרגו את המנוי 44,093 34,661 -9,432  -21.39%
שדרגו את המנוי 117,310 98,705 -18,605  -15.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 997

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -41,918

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
כלל 322,452 1,580,810 1,258,360  390.25%
מנורה 1,019,660 1,508,290 488,627  47.92%
הירשמו לצפייה 643,770 703,902 60,132  9.34%
הירשמו לצפייה 2,501,600 2,523,250 21,650  0.87%
הירשמו לצפייה 27,391 37,136 9,745  35.58%
שדרגו את המנוי 19,451 27,736 8,285  42.59%
שדרגו את המנוי 11,240 17,606 6,366  56.64%
שדרגו את המנוי 1,090,240 1,094,470 4,233  0.39%
שדרגו את המנוי 38,489 42,031 3,542  9.20%
שדרגו את המנוי 51,773 54,980 3,207  6.19%
שדרגו את המנוי 284,751 287,060 2,309  0.81%
שדרגו את המנוי 111,604 113,788 2,184  1.96%
שדרגו את המנוי 40,719 42,391 1,672  4.11%
שדרגו את המנוי 16,605 18,229 1,624  9.78%
שדרגו את המנוי 18,944 19,011 67  0.35%
שדרגו את המנוי 21,694 21,674 -20  -0.09%
שדרגו את המנוי 1,827 1,556 -271  -14.83%
שדרגו את המנוי 4,278 3,935 -343  -8.02%
שדרגו את המנוי 2,796 1,766 -1,030  -36.84%
שדרגו את המנוי 22,538 21,208 -1,330  -5.90%
שדרגו את המנוי 41,846 40,441 -1,405  -3.36%
שדרגו את המנוי 48,145 46,613 -1,532  -3.18%
שדרגו את המנוי 70,927 69,284 -1,643  -2.32%
שדרגו את המנוי 69,994 68,034 -1,960  -2.80%
שדרגו את המנוי 30,949 28,454 -2,495  -8.06%
שדרגו את המנוי 13,289 10,244 -3,045  -22.91%
שדרגו את המנוי 29,740 25,462 -4,278  -14.38%
שדרגו את המנוי 22,092 17,332 -4,760  -21.55%
שדרגו את המנוי 16,892 10,621 -6,271  -37.12%
שדרגו את המנוי 62,698 55,994 -6,704  -10.69%
שדרגו את המנוי 1,107,510 1,096,270 -11,239  -1.01%
שדרגו את המנוי 204,565 193,029 -11,536  -5.64%
שדרגו את המנוי 1,459,000 1,377,300 -81,700  -5.60%
שדרגו את המנוי 1,136,840 984,838 -152,004  -13.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,872,003

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -293,566

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 997
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -41,918
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,872,003
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -293,566
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 600,729 0.43%
מגדל 159,749 0.11%
מיטב דש 98,705 0.07%
הירשמו לצפייה 81,259 0.06%
הירשמו לצפייה 49,929 0.04%
הירשמו לצפייה 48,444 0.03%
שדרגו את המנוי 34,661 0.02%
שדרגו את המנוי 22,751 0.02%
שדרגו את המנוי 22,204 0.02%
שדרגו את המנוי 20,580 0.01%
שדרגו את המנוי 16,042 0.01%
שדרגו את המנוי 11,914 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,215 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,085 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,789 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,935 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,648 < 0.01%
שדרגו את המנוי 569 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,949,051 9.21%
מגדל 2,523,250 1.80%
כלל 1,580,810 1.12%
הירשמו לצפייה 1,508,290 1.07%
הירשמו לצפייה 1,377,300 0.98%
הירשמו לצפייה 1,096,270 0.78%
שדרגו את המנוי 1,094,470 0.78%
שדרגו את המנוי 984,838 0.70%
שדרגו את המנוי 703,902 0.50%
שדרגו את המנוי 389,819 0.28%
שדרגו את המנוי 287,060 0.20%
שדרגו את המנוי 193,029 0.14%
שדרגו את המנוי 151,939 0.11%
שדרגו את המנוי 113,788 0.08%
שדרגו את המנוי 82,749 0.06%
שדרגו את המנוי 69,284 0.05%
שדרגו את המנוי 68,034 0.05%
שדרגו את המנוי 55,994 0.04%
שדרגו את המנוי 54,980 0.04%
שדרגו את המנוי 46,613 0.03%
שדרגו את המנוי 42,391 0.03%
שדרגו את המנוי 42,089 0.03%
שדרגו את המנוי 42,031 0.03%
שדרגו את המנוי 40,441 0.03%
שדרגו את המנוי 37,136 0.03%
שדרגו את המנוי 28,454 0.02%
שדרגו את המנוי 27,736 0.02%
שדרגו את המנוי 25,462 0.02%
שדרגו את המנוי 23,843 0.02%
שדרגו את המנוי 21,923 0.02%
שדרגו את המנוי 21,674 0.02%
שדרגו את המנוי 21,208 0.02%
שדרגו את המנוי 19,011 0.01%
שדרגו את המנוי 18,229 0.01%
שדרגו את המנוי 17,606 0.01%
שדרגו את המנוי 17,400 0.01%
שדרגו את המנוי 17,332 0.01%
שדרגו את המנוי 11,990 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,267 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,621 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,244 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,431 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,567 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,348 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,036 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,880 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,741 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,195 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,935 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,766 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,556 < 0.01%
שדרגו את המנוי 89 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פריגו דיווחה על חלוקת דיבידנד רבעוני של 10.5 סנט למניה. יום התשלום נקבע ליום ג' ה-16 בדצמבר. #דיבידנד #פארמה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית