תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פריגו

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.perrigo.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2021 28.02.2021 שינוי
אקסלנס 115,649 135,287 19,638  16.98%
מגדל 255,648 265,597 9,949  3.89%
הירשמו לצפייה 51,306 59,612 8,306  16.19%
הירשמו לצפייה 69,637 73,219 3,582  5.14%
הירשמו לצפייה 9,851 13,348 3,497  35.50%
שדרגו את המנוי 135,773 138,703 2,930  2.16%
שדרגו את המנוי 4,133 5,732 1,599  38.69%
שדרגו את המנוי 9,097 9,190 93  1.02%
שדרגו את המנוי 3,099 3,106 7  0.23%
שדרגו את המנוי 1,677 677 -1,000  -59.63%
שדרגו את המנוי 27,714 15,140 -12,574  -45.37%
שדרגו את המנוי 86,934 66,381 -20,553  -23.64%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 49,601

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -34,127

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
הראל 2,068,460 2,543,260 474,807  22.95%
הפניקס 1,667,100 1,957,600 290,497  17.43%
הירשמו לצפייה 2,155,720 2,422,770 267,048  12.39%
הירשמו לצפייה 87,501 104,995 17,494  19.99%
הירשמו לצפייה 74,265 89,494 15,229  20.51%
שדרגו את המנוי 8,490 12,152 3,662  43.13%
שדרגו את המנוי 1,570,990 1,572,590 1,600  0.10%
שדרגו את המנוי 2,676,950 2,678,200 1,259  0.05%
שדרגו את המנוי 123,319 123,235 -84  -0.07%
שדרגו את המנוי 119,207 119,107 -100  -0.08%
שדרגו את המנוי 6,549 5,269 -1,280  -19.54%
שדרגו את המנוי 19,325 17,762 -1,563  -8.09%
שדרגו את המנוי 8,216 6,131 -2,085  -25.38%
שדרגו את המנוי 5,872 3,523 -2,349  -40.00%
שדרגו את המנוי 15,004 12,121 -2,883  -19.21%
שדרגו את המנוי 8,893 5,670 -3,223  -36.24%
שדרגו את המנוי 11,161 6,208 -4,953  -44.38%
שדרגו את המנוי 207,053 201,606 -5,447  -2.63%
שדרגו את המנוי 16,536 9,794 -6,742  -40.77%
שדרגו את המנוי 10,517 2,074 -8,443  -80.28%
שדרגו את המנוי 47,404 37,604 -9,800  -20.67%
שדרגו את המנוי 43,537 31,658 -11,879  -27.28%
שדרגו את המנוי 22,935 7,220 -15,715  -68.52%
שדרגו את המנוי 45,220 28,369 -16,851  -37.26%
שדרגו את המנוי 23,761 6,645 -17,116  -72.03%
שדרגו את המנוי 1,008,870 990,988 -17,881  -1.77%
שדרגו את המנוי 141,565 111,198 -30,367  -21.45%
שדרגו את המנוי 72,232 38,084 -34,148  -47.28%
שדרגו את המנוי 655,015 412,986 -242,029  -36.95%
שדרגו את המנוי 649,836 373,090 -276,746  -42.59%
שדרגו את המנוי 1,598,580 1,198,150 -400,428  -25.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,071,596

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,112,112

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 49,601
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -34,127
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,071,596
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,112,112
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 873,223 0.64%
מגדל 265,597 0.19%
הראל 138,703 0.10%
הירשמו לצפייה 135,287 0.10%
הירשמו לצפייה 73,219 0.05%
הירשמו לצפייה 66,381 0.05%
שדרגו את המנוי 59,612 0.04%
שדרגו את המנוי 28,181 0.02%
שדרגו את המנוי 25,513 0.02%
שדרגו את המנוי 18,316 0.01%
שדרגו את המנוי 15,140 0.01%
שדרגו את המנוי 13,348 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,418 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,732 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,106 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,946 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,760 < 0.01%
שדרגו את המנוי 677 < 0.01%
שדרגו את המנוי 650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 447 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 15,235,370 11.18%
מגדל 2,678,200 1.96%
הראל 2,543,260 1.87%
הירשמו לצפייה 2,422,770 1.78%
הירשמו לצפייה 1,957,600 1.44%
הירשמו לצפייה 1,572,590 1.15%
שדרגו את המנוי 1,198,150 0.88%
שדרגו את המנוי 990,988 0.73%
שדרגו את המנוי 412,986 0.30%
שדרגו את המנוי 373,090 0.27%
שדרגו את המנוי 201,606 0.15%
שדרגו את המנוי 123,235 0.09%
שדרגו את המנוי 119,107 0.09%
שדרגו את המנוי 111,198 0.08%
שדרגו את המנוי 104,995 0.08%
שדרגו את המנוי 89,494 0.07%
שדרגו את המנוי 38,084 0.03%
שדרגו את המנוי 37,604 0.03%
שדרגו את המנוי 31,658 0.02%
שדרגו את המנוי 30,339 0.02%
שדרגו את המנוי 28,369 0.02%
שדרגו את המנוי 22,664 0.02%
שדרגו את המנוי 20,024 0.01%
שדרגו את המנוי 17,762 0.01%
שדרגו את המנוי 12,152 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,121 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,794 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,163 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,645 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,208 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,131 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,269 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,523 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,335 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,950 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,131 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,074 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,674 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,525 < 0.01%
שדרגו את המנוי 808 < 0.01%
שדרגו את המנוי 634 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  פריגו דיווחה על חלוקת דיבידנד רבעוני של 10.5 סנט למניה. יום התשלום נקבע ליום ג' ה-16 בדצמבר. #דיבידנד #פארמה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית