תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פריגו

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.perrigo.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 22,880 27,868 4,988  21.80%
מגדל 163,271 167,550 4,279  2.62%
הירשמו לצפייה 4,200 6,800 2,600  61.90%
הירשמו לצפייה 24,249 25,762 1,513  6.24%
הירשמו לצפייה 4,031 4,966 935  23.20%
שדרגו את המנוי 43,862 44,140 278  0.63%
שדרגו את המנוי 16,246 16,352 106  0.65%
שדרגו את המנוי 2,770 2,850 80  2.89%
שדרגו את המנוי 2,100 2,110 10  0.48%
שדרגו את המנוי 150 54 -96  -64.00%
שדרגו את המנוי 3,539 3,296 -243  -6.87%
שדרגו את המנוי 1,846 1,584 -262  -14.19%
שדרגו את המנוי 1,935 1,250 -685  -35.40%
שדרגו את המנוי 50,772 49,793 -979  -1.93%
שדרגו את המנוי 8,800 7,693 -1,107  -12.58%
שדרגו את המנוי 123,333 120,894 -2,439  -1.98%
שדרגו את המנוי 81,806 79,201 -2,605  -3.18%
שדרגו את המנוי 69,595 65,084 -4,511  -6.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,789

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,927

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 1,223,960 1,607,200 383,243  31.31%
עמיתים 1,133,370 1,401,470 268,105  23.66%
הירשמו לצפייה 698,520 740,345 41,825  5.99%
הירשמו לצפייה 53,715 65,809 12,094  22.52%
הירשמו לצפייה 700 9,431 8,731  1,247.29%
שדרגו את המנוי 25,636 27,608 1,972  7.69%
שדרגו את המנוי 1,519,530 1,521,330 1,805  0.12%
שדרגו את המנוי 19,031 19,565 534  2.81%
שדרגו את המנוי 122,114 122,292 178  0.15%
שדרגו את המנוי 69 25 -44  -63.77%
שדרגו את המנוי 3,675 3,535 -140  -3.81%
שדרגו את המנוי 20,267 19,826 -441  -2.18%
שדרגו את המנוי 16,797 16,352 -445  -2.65%
שדרגו את המנוי 4,195 3,660 -535  -12.75%
שדרגו את המנוי 12,476 11,761 -715  -5.73%
שדרגו את המנוי 389,819 388,981 -838  -0.21%
שדרגו את המנוי 10,168 9,097 -1,071  -10.53%
שדרגו את המנוי 8,348 7,116 -1,232  -14.76%
שדרגו את המנוי 841,607 840,286 -1,321  -0.16%
שדרגו את המנוי 14,620 13,090 -1,530  -10.47%
שדרגו את המנוי 17,506 15,683 -1,823  -10.41%
שדרגו את המנוי 6,036 4,178 -1,858  -30.78%
שדרגו את המנוי 26,657 24,740 -1,917  -7.19%
שדרגו את המנוי 30,749 28,339 -2,410  -7.84%
שדרגו את המנוי 5,000 2,500 -2,500  -50.00%
שדרגו את המנוי 2,115,900 2,112,920 -2,978  -0.14%
שדרגו את המנוי 11,460 8,396 -3,064  -26.74%
שדרגו את המנוי 28,707 25,149 -3,558  -12.39%
שדרגו את המנוי 22,723 19,043 -3,680  -16.20%
שדרגו את המנוי 28,528 21,800 -6,728  -23.58%
שדרגו את המנוי 14,465 6,514 -7,951  -54.97%
שדרגו את המנוי 37,136 28,371 -8,765  -23.60%
שדרגו את המנוי 69,359 55,231 -14,128  -20.37%
שדרגו את המנוי 1,339,380 1,302,440 -36,940  -2.76%
שדרגו את המנוי 191,235 152,230 -39,005  -20.40%
שדרגו את המנוי 233,817 161,278 -72,539  -31.02%
שדרגו את המנוי 2,195,520 1,613,110 -582,405  -26.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 718,487

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -800,561

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,789
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,927
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 718,487
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -800,561
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 655,193 0.47%
מגדל 167,550 0.12%
מיטב דש 120,894 0.09%
הירשמו לצפייה 79,201 0.06%
הירשמו לצפייה 65,084 0.05%
הירשמו לצפייה 49,793 0.04%
שדרגו את המנוי 44,140 0.03%
שדרגו את המנוי 27,868 0.02%
שדרגו את המנוי 25,762 0.02%
שדרגו את המנוי 20,580 0.01%
שדרגו את המנוי 16,352 0.01%
שדרגו את המנוי 7,693 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,966 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,891 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,296 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,850 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,110 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,584 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 605 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,085,104 9.37%
כלל 2,112,920 1.51%
מנורה 1,767,660 1.27%
הירשמו לצפייה 1,613,110 1.16%
הירשמו לצפייה 1,607,200 1.15%
הירשמו לצפייה 1,401,470 1.00%
שדרגו את המנוי 1,302,440 0.93%
שדרגו את המנוי 840,286 0.60%
שדרגו את המנוי 740,345 0.53%
שדרגו את המנוי 388,981 0.28%
שדרגו את המנוי 161,278 0.12%
שדרגו את המנוי 152,230 0.11%
שדרגו את המנוי 131,971 0.09%
שדרגו את המנוי 122,292 0.09%
שדרגו את המנוי 82,749 0.06%
שדרגו את המנוי 65,809 0.05%
שדרגו את המנוי 55,994 0.04%
שדרגו את המנוי 55,231 0.04%
שדרגו את המנוי 42,089 0.03%
שדרגו את המנוי 39,888 0.03%
שדרגו את המנוי 28,745 0.02%
שדרגו את המנוי 28,371 0.02%
שדרגו את המנוי 28,339 0.02%
שדרגו את המנוי 27,608 0.02%
שדרגו את המנוי 25,149 0.02%
שדרגו את המנוי 21,800 0.02%
שדרגו את המנוי 19,826 0.01%
שדרגו את המנוי 19,565 0.01%
שדרגו את המנוי 19,043 0.01%
שדרגו את המנוי 17,400 0.01%
שדרגו את המנוי 16,493 0.01%
שדרגו את המנוי 16,352 0.01%
שדרגו את המנוי 15,683 0.01%
שדרגו את המנוי 13,090 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,761 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,545 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,147 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,431 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,097 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,396 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,116 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,514 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,503 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,308 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,215 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,178 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,660 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,535 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,766 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פריגו דיווחה על חלוקת דיבידנד רבעוני של 10.5 סנט למניה. יום התשלום נקבע ליום ג' ה-16 בדצמבר. #דיבידנד #פארמה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית