תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פריגו

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.perrigo.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2021 31.05.2021 שינוי
מיטב דש 18 81,966 81,948  455,266.67%
אקסלנס 146,043 149,520 3,477  2.38%
הירשמו לצפייה 83,584 86,165 2,581  3.09%
הירשמו לצפייה 4,778 7,144 2,366  49.52%
הירשמו לצפייה 6,270 8,229 1,959  31.24%
שדרגו את המנוי 271,054 272,921 1,867  0.69%
שדרגו את המנוי 9,418 11,227 1,809  19.21%
שדרגו את המנוי 447 1,549 1,102  246.53%
שדרגו את המנוי 1,030 1,880 850  82.52%
שדרגו את המנוי 25,513 25,463 -50  -0.20%
שדרגו את המנוי 13,286 13,186 -100  -0.75%
שדרגו את המנוי 3,368 3,016 -352  -10.45%
שדרגו את המנוי 145,136 144,551 -585  -0.40%
שדרגו את המנוי 57,510 56,421 -1,089  -1.89%
שדרגו את המנוי 13,035 10,548 -2,487  -19.08%
שדרגו את המנוי 5,213 1,399 -3,814  -73.16%
שדרגו את המנוי 7,476 1,102 -6,374  -85.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 97,959

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,851

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
אקסלנס 412,986 923,554 510,568  123.63%
עמיתים 2,422,770 2,922,880 500,118  20.64%
הירשמו לצפייה 1,957,600 2,272,300 314,705  16.08%
הירשמו לצפייה 2,543,260 2,702,280 159,015  6.25%
הירשמו לצפייה 123,235 260,616 137,381  111.48%
שדרגו את המנוי 38,084 74,484 36,400  95.58%
שדרגו את המנוי 104,995 111,484 6,489  6.18%
שדרגו את המנוי 11,570 16,938 5,368  46.40%
שדרגו את המנוי 12,121 16,401 4,280  35.31%
שדרגו את המנוי 1,173,080 1,173,950 870  0.07%
שדרגו את המנוי 1,198,150 1,198,150 1
שדרגו את המנוי 119,107 118,830 -277  -0.23%
שדרגו את המנוי 13,250 12,108 -1,142  -8.62%
שדרגו את המנוי 2,678,200 2,676,750 -1,452  -0.05%
שדרגו את המנוי 12,152 9,514 -2,638  -21.71%
שדרגו את המנוי 373,090 369,912 -3,178  -0.85%
שדרגו את המנוי 31,658 27,958 -3,700  -11.69%
שדרגו את המנוי 22,664 32 -22,632  -99.86%
שדרגו את המנוי 28,369 1 -28,368  -100.00%
שדרגו את המנוי 111,198 78,975 -32,223  -28.98%
שדרגו את המנוי 89,494 49,281 -40,213  -44.93%
שדרגו את המנוי 990,988 946,326 -44,662  -4.51%
שדרגו את המנוי 201,606 99,944 -101,662  -50.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,675,195

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -282,147

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 97,959
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -14,851
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,675,195
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -282,147
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 920,258 0.68%
מגדל 272,921 0.20%
אקסלנס 149,520 0.11%
הירשמו לצפייה 144,551 0.11%
הירשמו לצפייה 86,165 0.06%
הירשמו לצפייה 81,966 0.06%
שדרגו את המנוי 56,421 0.04%
שדרגו את המנוי 25,463 0.02%
שדרגו את המנוי 18,316 0.01%
שדרגו את המנוי 15,885 0.01%
שדרגו את המנוי 13,186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,227 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,548 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,229 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,144 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,016 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,880 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,549 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,399 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,370 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,102 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 16,140,984 11.84%
עמיתים 2,922,880 2.14%
הראל 2,702,280 1.98%
הירשמו לצפייה 2,676,750 1.96%
הירשמו לצפייה 2,272,300 1.67%
הירשמו לצפייה 1,198,150 0.88%
שדרגו את המנוי 1,173,950 0.86%
שדרגו את המנוי 946,326 0.69%
שדרגו את המנוי 923,554 0.68%
שדרגו את המנוי 369,912 0.27%
שדרגו את המנוי 260,616 0.19%
שדרגו את המנוי 118,830 0.09%
שדרגו את המנוי 111,484 0.08%
שדרגו את המנוי 99,944 0.07%
שדרגו את המנוי 78,975 0.06%
שדרגו את המנוי 74,484 0.05%
שדרגו את המנוי 49,281 0.04%
שדרגו את המנוי 30,339 0.02%
שדרגו את המנוי 27,958 0.02%
שדרגו את המנוי 20,024 0.01%
שדרגו את המנוי 16,938 0.01%
שדרגו את המנוי 16,401 0.01%
שדרגו את המנוי 12,108 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,794 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,514 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,269 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  פריגו דיווחה על חלוקת דיבידנד רבעוני של 10.5 סנט למניה. יום התשלום נקבע ליום ג' ה-16 בדצמבר. #דיבידנד #פארמה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית