תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פריגו

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.perrigo.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.10.2017 שינוי
סיגמא 3,227 5,041 1,814  56.21%
אושן 3,350 4,500 1,150  34.33%
הירשמו לצפייה 15,836 15,878 42  0.27%
הירשמו לצפייה 3,871 3,869 -2  -0.05%
הירשמו לצפייה 948 912 -36  -3.80%
שדרגו את המנוי 16,278 16,208 -70  -0.43%
שדרגו את המנוי 1,000 880 -120  -12.00%
שדרגו את המנוי 28,565 26,426 -2,139  -7.49%
שדרגו את המנוי 85,594 83,340 -2,254  -2.63%
שדרגו את המנוי 54,894 51,550 -3,344  -6.09%
שדרגו את המנוי 28,141 23,661 -4,480  -15.92%
שדרגו את המנוי 5,036 297 -4,739  -94.10%
שדרגו את המנוי 88,213 82,038 -6,175  -7.00%
שדרגו את המנוי 7,448 1,226 -6,222  -83.54%
שדרגו את המנוי 91,878 85,039 -6,839  -7.44%
שדרגו את המנוי 121,850 113,503 -8,347  -6.85%
שדרגו את המנוי 166,713 153,498 -13,215  -7.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,006

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -57,982

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
ילין לפידות 224,140 284,751 60,611  27.04%
אנליסט 108,461 111,604 3,143  2.90%
הירשמו לצפייה 1,134,170 1,136,840 2,674  0.24%
הירשמו לצפייה 70,885 70,927 42  0.06%
הירשמו לצפייה 8,367 8,348 -19  -0.23%
שדרגו את המנוי 19,013 18,944 -69  -0.36%
שדרגו את המנוי 1,943 1,827 -116  -5.97%
שדרגו את המנוי 2,981 2,796 -185  -6.21%
שדרגו את המנוי 4,471 4,278 -193  -4.32%
שדרגו את המנוי 70,210 69,994 -216  -0.31%
שדרגו את המנוי 5,523 4,983 -540  -9.78%
שדרגו את המנוי 17,524 16,892 -632  -3.61%
שדרגו את המנוי 5,558 4,880 -678  -12.20%
שדרגו את המנוי 17,773 16,605 -1,168  -6.57%
שדרגו את המנוי 391,393 389,819 -1,574  -0.40%
שדרגו את המנוי 24,447 22,538 -1,909  -7.81%
שדרגו את המנוי 53,764 51,773 -1,991  -3.70%
שדרגו את המנוי 7,000 5,000 -2,000  -28.57%
שדרגו את המנוי 13,491 11,240 -2,251  -16.69%
שדרגו את המנוי 43,129 40,719 -2,410  -5.59%
שדרגו את המנוי 24,515 21,694 -2,821  -11.51%
שדרגו את המנוי 22,325 19,451 -2,874  -12.87%
שדרגו את המנוי 45,174 42,089 -3,085  -6.83%
שדרגו את המנוי 25,257 22,092 -3,165  -12.53%
שדרגו את המנוי 14,493 11,267 -3,226  -22.26%
שדרגו את המנוי 155,689 151,939 -3,750  -2.41%
שדרגו את המנוי 21,900 17,400 -4,500  -20.55%
שדרגו את המנוי 47,167 41,846 -5,321  -11.28%
שדרגו את המנוי 53,886 48,145 -5,741  -10.65%
שדרגו את המנוי 71,904 62,698 -9,206  -12.80%
שדרגו את המנוי 45,823 36,488 -9,335  -20.37%
שדרגו את המנוי 51,409 38,489 -12,920  -25.13%
שדרגו את המנוי 41,324 27,391 -13,933  -33.72%
שדרגו את המנוי 101,049 82,749 -18,300  -18.11%
שדרגו את המנוי 51,409 30,949 -20,460  -39.80%
שדרגו את המנוי 234,272 204,565 -29,707  -12.68%
שדרגו את המנוי 1,177,200 1,090,240 -86,970  -7.39%
שדרגו את המנוי 1,118,930 1,019,660 -99,267  -8.87%
שדרגו את המנוי 1,577,730 1,459,000 -118,735  -7.53%
שדרגו את המנוי 807,661 643,770 -163,891  -20.29%
שדרגו את המנוי 1,357,550 1,107,510 -250,042  -18.42%
שדרגו את המנוי 687,639 322,452 -365,187  -53.11%
שדרגו את המנוי 3,068,910 2,501,600 -567,312  -18.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 66,470

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,815,699

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,006
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -57,982
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 66,470
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,815,699
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 719,909 0.51%
מגדל 153,498 0.11%
מיטב דש 113,503 0.08%
הירשמו לצפייה 85,039 0.06%
הירשמו לצפייה 83,340 0.06%
הירשמו לצפייה 82,038 0.06%
שדרגו את המנוי 51,550 0.04%
שדרגו את המנוי 26,426 0.02%
שדרגו את המנוי 23,661 0.02%
שדרגו את המנוי 20,699 0.01%
שדרגו את המנוי 18,634 0.01%
שדרגו את המנוי 16,208 0.01%
שדרגו את המנוי 15,878 0.01%
שדרגו את המנוי 5,041 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,765 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,869 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,142 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,935 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,226 < 0.01%
שדרגו את המנוי 912 < 0.01%
שדרגו את המנוי 880 < 0.01%
שדרגו את המנוי 418 < 0.01%
שדרגו את המנוי 297 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,412,086 8.12%
מגדל 2,501,600 1.78%
עמיתים 1,459,000 1.04%
הירשמו לצפייה 1,136,840 0.81%
הירשמו לצפייה 1,107,510 0.79%
הירשמו לצפייה 1,090,240 0.78%
שדרגו את המנוי 1,019,660 0.73%
שדרגו את המנוי 643,770 0.46%
שדרגו את המנוי 389,819 0.28%
שדרגו את המנוי 322,452 0.23%
שדרגו את המנוי 284,751 0.20%
שדרגו את המנוי 204,565 0.15%
שדרגו את המנוי 151,939 0.11%
שדרגו את המנוי 111,604 0.08%
שדרגו את המנוי 82,749 0.06%
שדרגו את המנוי 70,927 0.05%
שדרגו את המנוי 69,994 0.05%
שדרגו את המנוי 62,698 0.04%
שדרגו את המנוי 51,773 0.04%
שדרגו את המנוי 48,145 0.03%
שדרגו את המנוי 42,089 0.03%
שדרגו את המנוי 41,846 0.03%
שדרגו את המנוי 40,719 0.03%
שדרגו את המנוי 38,489 0.03%
שדרגו את המנוי 36,488 0.03%
שדרגו את המנוי 30,949 0.02%
שדרגו את המנוי 29,740 0.02%
שדרגו את המנוי 27,391 0.02%
שדרגו את המנוי 23,843 0.02%
שדרגו את המנוי 22,538 0.02%
שדרגו את המנוי 22,092 0.02%
שדרגו את המנוי 21,923 0.02%
שדרגו את המנוי 21,694 0.02%
שדרגו את המנוי 19,451 0.01%
שדרגו את המנוי 18,944 0.01%
שדרגו את המנוי 17,400 0.01%
שדרגו את המנוי 16,892 0.01%
שדרגו את המנוי 16,605 0.01%
שדרגו את המנוי 13,289 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,990 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,267 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,240 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,431 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,567 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,348 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,036 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,983 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,880 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,741 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,278 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,195 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,796 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,827 < 0.01%
שדרגו את המנוי 89 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פריגו דיווחה על חלוקת דיבידנד רבעוני של 10.5 סנט למניה. יום התשלום נקבע ליום ג' ה-16 בדצמבר. #דיבידנד #פארמה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית