תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פריגו

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.perrigo.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
ברומטר 9,453 20,683 11,230  118.80%
פורטה 10,954 18,941 7,987  72.91%
הירשמו לצפייה 17,081 22,481 5,400  31.61%
הירשמו לצפייה 12,050 13,180 1,130  9.38%
הירשמו לצפייה 1,650 1,800 150  9.09%
שדרגו את המנוי 4,195 4,224 29  0.69%
שדרגו את המנוי 540 480 -60  -11.11%
שדרגו את המנוי 1,528 1,107 -421  -27.55%
שדרגו את המנוי 5,250 4,797 -453  -8.63%
שדרגו את המנוי 37,486 36,770 -716  -1.91%
שדרגו את המנוי 25,976 24,700 -1,276  -4.91%
שדרגו את המנוי 69,548 67,602 -1,946  -2.80%
שדרגו את המנוי 35,061 32,689 -2,372  -6.77%
שדרגו את המנוי 5,275 2,497 -2,778  -52.66%
שדרגו את המנוי 62,815 58,217 -4,598  -7.32%
שדרגו את המנוי 145,667 137,441 -8,226  -5.65%
שדרגו את המנוי 109,237 100,906 -8,331  -7.63%
שדרגו את המנוי 85,969 76,545 -9,424  -10.96%
שדרגו את המנוי 286,548 267,860 -18,688  -6.52%
שדרגו את המנוי 158,471 128,309 -30,162  -19.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 25,926

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -89,451

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 1,450,320 1,723,670 273,346  18.85%
עמיתים 2,376,470 2,496,640 120,163  5.06%
הירשמו לצפייה 5,794 105,058 99,264  1,713.22%
הירשמו לצפייה 1,208,870 1,225,260 16,394  1.36%
הירשמו לצפייה 198,182 209,869 11,687  5.90%
שדרגו את המנוי 20,706 30,529 9,823  47.44%
שדרגו את המנוי 61,925 67,865 5,940  9.59%
שדרגו את המנוי 121,756 122,356 600  0.49%
שדרגו את המנוי 15,339 15,419 80  0.52%
שדרגו את המנוי 578,816 578,815 -1
שדרגו את המנוי 3,487 2,926 -561  -16.09%
שדרגו את המנוי 4,194 3,610 -584  -13.92%
שדרגו את המנוי 11,095 10,457 -638  -5.75%
שדרגו את המנוי 10,517 8,927 -1,590  -15.12%
שדרגו את המנוי 72,565 70,925 -1,640  -2.26%
שדרגו את המנוי 25,585 22,935 -2,650  -10.36%
שדרגו את המנוי 27,719 24,064 -3,655  -13.19%
שדרגו את המנוי 12,021 7,835 -4,186  -34.82%
שדרגו את המנוי 28,196 23,384 -4,812  -17.07%
שדרגו את המנוי 77,641 72,241 -5,400  -6.96%
שדרגו את המנוי 28,414 22,664 -5,750  -20.24%
שדרגו את המנוי 311,908 305,738 -6,170  -1.98%
שדרגו את המנוי 44,775 38,375 -6,400  -14.29%
שדרגו את המנוי 23,173 15,494 -7,679  -33.14%
שדרגו את המנוי 19,959 12,118 -7,841  -39.29%
שדרגו את המנוי 42,122 34,192 -7,930  -18.83%
שדרגו את המנוי 728,382 720,275 -8,107  -1.11%
שדרגו את המנוי 768,084 757,878 -10,206  -1.33%
שדרגו את המנוי 25,468 14,218 -11,250  -44.17%
שדרגו את המנוי 1,598,680 1,587,030 -11,646  -0.73%
שדרגו את המנוי 179,380 163,347 -16,033  -8.94%
שדרגו את המנוי 174,830 104,664 -70,166  -40.13%
שדרגו את המנוי 316,097 84,187 -231,910  -73.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 537,297

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -426,805

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 25,926
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -89,451
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 537,297
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -426,805
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,043,946 0.75%
מגדל 267,860 0.19%
הראל 137,441 0.10%
הירשמו לצפייה 128,309 0.09%
הירשמו לצפייה 100,906 0.07%
הירשמו לצפייה 76,545 0.05%
שדרגו את המנוי 67,602 0.05%
שדרגו את המנוי 58,217 0.04%
שדרגו את המנוי 36,770 0.03%
שדרגו את המנוי 32,689 0.02%
שדרגו את המנוי 24,700 0.02%
שדרגו את המנוי 22,481 0.02%
שדרגו את המנוי 20,683 0.01%
שדרגו את המנוי 19,329 0.01%
שדרגו את המנוי 18,941 0.01%
שדרגו את המנוי 13,180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,797 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,224 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,660 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,497 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,107 < 0.01%
שדרגו את המנוי 728 < 0.01%
שדרגו את המנוי 480 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,116,618 7.96%
עמיתים 2,496,640 1.79%
מגדל 1,723,670 1.23%
הירשמו לצפייה 1,587,030 1.14%
הירשמו לצפייה 1,225,260 0.88%
הירשמו לצפייה 757,878 0.54%
שדרגו את המנוי 720,275 0.52%
שדרגו את המנוי 578,815 0.41%
שדרגו את המנוי 305,738 0.22%
שדרגו את המנוי 209,869 0.15%
שדרגו את המנוי 172,501 0.12%
שדרגו את המנוי 163,347 0.12%
שדרגו את המנוי 122,356 0.09%
שדרגו את המנוי 105,058 0.08%
שדרגו את המנוי 104,664 0.07%
שדרגו את המנוי 84,187 0.06%
שדרגו את המנוי 72,241 0.05%
שדרגו את המנוי 70,925 0.05%
שדרגו את המנוי 67,865 0.05%
שדרגו את המנוי 60,965 0.04%
שדרגו את המנוי 55,072 0.04%
שדרגו את המנוי 38,375 0.03%
שדרגו את המנוי 35,066 0.03%
שדרגו את המנוי 34,192 0.02%
שדרגו את המנוי 30,529 0.02%
שדרגו את המנוי 29,060 0.02%
שדרגו את המנוי 24,064 0.02%
שדרגו את המנוי 23,384 0.02%
שדרגו את המנוי 22,935 0.02%
שדרגו את המנוי 22,664 0.02%
שדרגו את המנוי 15,494 0.01%
שדרגו את המנוי 15,419 0.01%
שדרגו את המנוי 14,218 0.01%
שדרגו את המנוי 14,013 0.01%
שדרגו את המנוי 13,302 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,142 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,271 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,118 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,457 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,927 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,835 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,045 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,610 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,335 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,926 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,498 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,337 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,080 < 0.01%
שדרגו את המנוי 762 < 0.01%
שדרגו את המנוי 634 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  פריגו דיווחה על חלוקת דיבידנד רבעוני של 10.5 סנט למניה. יום התשלום נקבע ליום ג' ה-16 בדצמבר. #דיבידנד #פארמה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית