תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פריגו

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.perrigo.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
הראל 73,887 91,089 17,202  23.28%
אזימוט 19,543 22,990 3,447  17.64%
הירשמו לצפייה 4,095 5,158 1,063  25.96%
הירשמו לצפייה 7,318 8,052 734  10.03%
הירשמו לצפייה 4,467 4,924 457  10.23%
שדרגו את המנוי 19,032 19,329 297  1.56%
שדרגו את המנוי 11,494 11,621 127  1.10%
שדרגו את המנוי 120 150 30  25.00%
שדרגו את המנוי 40,616 40,086 -530  -1.30%
שדרגו את המנוי 5,740 3,700 -2,040  -35.54%
שדרגו את המנוי 62,824 60,756 -2,068  -3.29%
שדרגו את המנוי 19,111 14,157 -4,954  -25.92%
שדרגו את המנוי 12,678 6,034 -6,644  -52.41%
שדרגו את המנוי 70,277 62,152 -8,125  -11.56%
שדרגו את המנוי 91,775 83,437 -8,338  -9.09%
שדרגו את המנוי 77,491 66,067 -11,424  -14.74%
שדרגו את המנוי 168,431 155,984 -12,447  -7.39%
שדרגו את המנוי 279,453 253,415 -26,038  -9.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,357

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -82,608

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
עמיתים 2,158,200 2,214,900 56,700  2.63%
הלמן אלדובי 155,680 191,140 35,460  22.78%
הירשמו לצפייה 1,729,060 1,761,730 32,665  1.89%
הירשמו לצפייה 17,400 35,460 18,060  103.79%
הירשמו לצפייה 843,426 850,682 7,256  0.86%
שדרגו את המנוי 55,990 61,770 5,780  10.32%
שדרגו את המנוי 74,194 78,125 3,931  5.30%
שדרגו את המנוי 22,736 26,431 3,695  16.25%
שדרגו את המנוי 26,664 29,962 3,298  12.37%
שדרגו את המנוי 16,702 18,859 2,157  12.91%
שדרגו את המנוי 6,214 7,604 1,390  22.37%
שדרגו את המנוי 18,659 18,751 92  0.49%
שדרגו את המנוי 1,722,480 1,722,540 56
שדרגו את המנוי 9,204 9,092 -112  -1.22%
שדרגו את המנוי 4,308 4,194 -114  -2.65%
שדרגו את המנוי 1,400 1,080 -320  -22.86%
שדרגו את המנוי 9,327 8,056 -1,271  -13.63%
שדרגו את המנוי 123,476 122,011 -1,465  -1.19%
שדרגו את המנוי 2,597 634 -1,963  -75.59%
שדרגו את המנוי 38,371 35,317 -3,054  -7.96%
שדרגו את המנוי 20,457 17,232 -3,225  -15.76%
שדרגו את המנוי 39,888 34,188 -5,700  -14.29%
שדרגו את המנוי 24,813 17,435 -7,378  -29.73%
שדרגו את המנוי 337,557 321,420 -16,137  -4.78%
שדרגו את המנוי 51,306 27,897 -23,409  -45.63%
שדרגו את המנוי 49,582 22,151 -27,431  -55.32%
שדרגו את המנוי 1,232,440 1,195,510 -36,927  -3.00%
שדרגו את המנוי 863,893 627,926 -235,967  -27.31%
שדרגו את המנוי 1,612,830 1,145,560 -467,266  -28.97%
שדרגו את המנוי 1,802,960 874,938 -928,023  -51.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 170,540

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,759,762

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 23,357
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -82,608
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 170,540
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,759,762
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 910,771 0.65%
מגדל 253,415 0.18%
מיטב דש 155,984 0.11%
הירשמו לצפייה 91,089 0.07%
הירשמו לצפייה 83,437 0.06%
הירשמו לצפייה 66,067 0.05%
שדרגו את המנוי 62,152 0.04%
שדרגו את המנוי 60,756 0.04%
שדרגו את המנוי 40,086 0.03%
שדרגו את המנוי 22,990 0.02%
שדרגו את המנוי 19,329 0.01%
שדרגו את המנוי 14,157 0.01%
שדרגו את המנוי 11,621 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,052 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,034 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,158 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,924 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,573,282 9.00%
עמיתים 2,215,600 1.59%
הראל 1,761,730 1.26%
הירשמו לצפייה 1,722,540 1.23%
הירשמו לצפייה 1,195,510 0.86%
הירשמו לצפייה 1,145,560 0.82%
שדרגו את המנוי 874,938 0.63%
שדרגו את המנוי 850,682 0.61%
שדרגו את המנוי 627,926 0.45%
שדרגו את המנוי 321,420 0.23%
שדרגו את המנוי 316,097 0.23%
שדרגו את המנוי 191,140 0.14%
שדרגו את המנוי 173,466 0.12%
שדרגו את המנוי 122,011 0.09%
שדרגו את המנוי 97,265 0.07%
שדרגו את המנוי 92,950 0.07%
שדרגו את המנוי 78,125 0.06%
שדרגו את המנוי 77,641 0.06%
שדרגו את המנוי 61,770 0.04%
שדרגו את המנוי 55,016 0.04%
שדרגו את המנוי 51,658 0.04%
שדרגו את המנוי 44,775 0.03%
שדרגו את המנוי 35,460 0.03%
שדרגו את המנוי 35,317 0.03%
שדרגו את המנוי 34,188 0.02%
שדרגו את המנוי 31,704 0.02%
שדרגו את המנוי 31,612 0.02%
שדרגו את המנוי 29,962 0.02%
שדרגו את המנוי 28,414 0.02%
שדרגו את המנוי 27,897 0.02%
שדרגו את המנוי 26,431 0.02%
שדרגו את המנוי 25,585 0.02%
שדרגו את המנוי 22,151 0.02%
שדרגו את המנוי 18,859 0.01%
שדרגו את המנוי 18,751 0.01%
שדרגו את המנוי 17,435 0.01%
שדרגו את המנוי 17,232 0.01%
שדרגו את המנוי 15,011 0.01%
שדרגו את המנוי 14,013 0.01%
שדרגו את המנוי 11,570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,517 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,092 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,056 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,604 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,194 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,487 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,335 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,337 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,194 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,080 < 0.01%
שדרגו את המנוי 634 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  פריגו דיווחה על חלוקת דיבידנד רבעוני של 10.5 סנט למניה. יום התשלום נקבע ליום ג' ה-16 בדצמבר. #דיבידנד #פארמה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית