תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פריגו

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.perrigo.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
אי.בי.אי. 71,829 133,916 62,087  86.44%
הראל 56,320 86,069 29,749  52.82%
הירשמו לצפייה 205,550 215,665 10,115  4.92%
הירשמו לצפייה 4,800 13,213 8,413  175.27%
הירשמו לצפייה 40,079 45,433 5,354  13.36%
שדרגו את המנוי 193,109 196,682 3,573  1.85%
שדרגו את המנוי 1,100 4,000 2,900  263.64%
שדרגו את המנוי 2,807 4,763 1,956  69.68%
שדרגו את המנוי 9,978 11,712 1,734  17.38%
שדרגו את המנוי 17,773 18,055 282  1.59%
שדרגו את המנוי 39,212 39,441 229  0.58%
שדרגו את המנוי 127 34 -93  -73.23%
שדרגו את המנוי 5,019 4,895 -124  -2.47%
שדרגו את המנוי 39,144 38,823 -321  -0.82%
שדרגו את המנוי 2,954 1,970 -984  -33.31%
שדרגו את המנוי 2,860 1,370 -1,490  -52.10%
שדרגו את המנוי 15,059 12,954 -2,105  -13.98%
שדרגו את המנוי 55,896 52,929 -2,967  -5.31%
שדרגו את המנוי 8,203 2,929 -5,274  -64.29%
שדרגו את המנוי 14,339 5,585 -8,754  -61.05%
שדרגו את המנוי 70,569 55,075 -15,494  -21.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 126,392

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -37,606

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
עמיתים 300,656 1,677,200 1,376,540  457.85%
מנורה 1,767,660 2,181,730 414,069  23.42%
הירשמו לצפייה 1,607,200 1,724,240 117,040  7.28%
הירשמו לצפייה 19,565 47,887 28,322  144.76%
הירשמו לצפייה 152,230 176,443 24,213  15.91%
שדרגו את המנוי 21,800 29,528 7,728  35.45%
שדרגו את המנוי 28,371 35,426 7,055  24.87%
שדרגו את המנוי 908,273 915,169 6,896  0.76%
שדרגו את המנוי 28,745 35,332 6,587  22.92%
שדרגו את המנוי 15,683 20,706 5,023  32.03%
שדרגו את המנוי 25,149 29,642 4,493  17.87%
שדרגו את המנוי 8,396 12,363 3,967  47.25%
שדרגו את המנוי 17,400 20,900 3,500  20.11%
שדרגו את המנוי 13,090 15,750 2,660  20.32%
שדרגו את המנוי 16,352 18,507 2,155  13.18%
שדרגו את המנוי 42,089 43,989 1,900  4.51%
שדרגו את המנוי 65,809 67,016 1,207  1.83%
שדרגו את המנוי 122,292 122,700 408  0.33%
שדרגו את המנוי 55,994 56,222 228  0.41%
שדרגו את המנוי 11,147 11,267 120  1.08%
שדרגו את המנוי 55,231 55,318 87  0.16%
שדרגו את המנוי 28,339 28,414 75  0.26%
שדרגו את המנוי 2,112,920 2,112,920 -1
שדרגו את המנוי 161,278 161,009 -269  -0.17%
שדרגו את המנוי 28,399 26,949 -1,450  -5.11%
שדרגו את המנוי 840,286 832,681 -7,605  -0.91%
שדרגו את המנוי 11,545 3,000 -8,545  -74.01%
שדרגו את המנוי 1,268,820 1,239,110 -29,704  -2.34%
שדרגו את המנוי 388,981 112,930 -276,051  -70.97%
שדרגו את המנוי 1,613,110 1,294,940 -318,177  -19.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,014,273

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -641,802

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 126,392
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -37,606
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,014,273
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -641,802
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 954,604 0.68%
מיטב דש 215,665 0.15%
מגדל 196,682 0.14%
הירשמו לצפייה 133,916 0.10%
הירשמו לצפייה 86,069 0.06%
הירשמו לצפייה 55,075 0.04%
שדרגו את המנוי 52,929 0.04%
שדרגו את המנוי 45,433 0.03%
שדרגו את המנוי 39,441 0.03%
שדרגו את המנוי 38,823 0.03%
שדרגו את המנוי 18,055 0.01%
שדרגו את המנוי 13,213 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,954 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,712 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,585 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,895 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,763 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,929 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,970 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,621 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,370 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,521,718 9.68%
מנורה 2,181,730 1.56%
כלל 2,112,920 1.51%
הירשמו לצפייה 1,724,240 1.23%
הירשמו לצפייה 1,677,200 1.20%
הירשמו לצפייה 1,294,940 0.93%
שדרגו את המנוי 1,239,110 0.89%
שדרגו את המנוי 915,169 0.66%
שדרגו את המנוי 832,681 0.60%
שדרגו את המנוי 183,627 0.13%
שדרגו את המנוי 161,009 0.12%
שדרגו את המנוי 131,971 0.09%
שדרגו את המנוי 122,700 0.09%
שדרגו את המנוי 112,930 0.08%
שדרגו את המנוי 82,749 0.06%
שדרגו את המנוי 67,016 0.05%
שדרגו את המנוי 56,222 0.04%
שדרגו את המנוי 55,318 0.04%
שדרגו את המנוי 47,887 0.03%
שדרגו את המנוי 43,989 0.03%
שדרגו את המנוי 39,888 0.03%
שדרגו את המנוי 35,426 0.03%
שדרגו את המנוי 35,332 0.03%
שדרגו את המנוי 29,642 0.02%
שדרגו את המנוי 29,528 0.02%
שדרגו את המנוי 28,414 0.02%
שדרגו את המנוי 27,608 0.02%
שדרגו את המנוי 26,949 0.02%
שדרגו את המנוי 20,900 0.01%
שדרגו את המנוי 20,706 0.01%
שדרגו את המנוי 19,826 0.01%
שדרגו את המנוי 19,043 0.01%
שדרגו את המנוי 18,507 0.01%
שדרגו את המנוי 16,493 0.01%
שדרגו את המנוי 15,750 0.01%
שדרגו את המנוי 12,363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,761 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,267 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,431 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,097 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,116 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,503 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,308 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,215 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,178 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,660 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,535 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,766 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,573 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  פריגו דיווחה על חלוקת דיבידנד רבעוני של 10.5 סנט למניה. יום התשלום נקבע ליום ג' ה-16 בדצמבר. #דיבידנד #פארמה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית