תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פרטנר

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
מגדל 614,013 658,477 44,464  7.24%
אי.בי.אי. 408,855 416,936 8,081  1.98%
הירשמו לצפייה 141,057 143,908 2,851  2.02%
הירשמו לצפייה 1,271,480 1,273,780 2,293  0.18%
הירשמו לצפייה 549 115 -434  -79.05%
שדרגו את המנוי 18,700 17,700 -1,000  -5.35%
שדרגו את המנוי 79,298 77,717 -1,581  -1.99%
שדרגו את המנוי 3,538,410 3,536,090 -2,320  -0.07%
שדרגו את המנוי 83,593 78,223 -5,370  -6.42%
שדרגו את המנוי 557,619 534,003 -23,616  -4.24%
שדרגו את המנוי 502,294 476,256 -26,038  -5.18%
שדרגו את המנוי 1,674,960 1,632,190 -42,765  -2.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 57,689

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -103,124

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
כלל 6,901,250 11,198,600 4,297,340  62.27%
מגדל 5,109,860 7,627,550 2,517,700  49.27%
הירשמו לצפייה 5,956,280 8,012,350 2,056,070  34.52%
הירשמו לצפייה 5,921,970 7,825,100 1,903,140  32.14%
הירשמו לצפייה 4,384,130 6,226,950 1,842,820  42.03%
שדרגו את המנוי 514,081 1,839,930 1,325,850  257.91%
שדרגו את המנוי 11,805,600 13,086,100 1,280,490  10.85%
שדרגו את המנוי 9,527,420 10,442,000 914,531  9.60%
שדרגו את המנוי 1,108,570 1,920,000 811,433  73.20%
שדרגו את המנוי 2,769,570 3,252,450 482,881  17.44%
שדרגו את המנוי 338,552 708,325 369,773  109.22%
שדרגו את המנוי 170,286 294,988 124,702  73.23%
שדרגו את המנוי 166,793 232,558 65,765  39.43%
שדרגו את המנוי 195,153 259,201 64,048  32.82%
שדרגו את המנוי 169,362 187,381 18,019  10.64%
שדרגו את המנוי 72,641 88,236 15,595  21.47%
שדרגו את המנוי 15,104 30,184 15,080  99.84%
שדרגו את המנוי 733,665 742,101 8,436  1.15%
שדרגו את המנוי 167,950 162,574 -5,376  -3.20%
שדרגו את המנוי 31,578 25,992 -5,586  -17.69%
שדרגו את המנוי 65,327 53,327 -12,000  -18.37%
שדרגו את המנוי 172,547 157,127 -15,420  -8.94%
שדרגו את המנוי 84,793 66,628 -18,165  -21.42%
שדרגו את המנוי 62,628 42,028 -20,600  -32.89%
שדרגו את המנוי 343,467 317,341 -26,126  -7.61%
שדרגו את המנוי 131,621 97,491 -34,130  -25.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,113,673

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -137,403

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 57,689
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -103,124
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 18,113,673
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -137,403
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,948,702 5.39%
ילין לפידות 3,536,090 2.13%
מיטב דש 1,632,190 0.98%
הירשמו לצפייה 1,273,780 0.77%
הירשמו לצפייה 658,477 0.40%
הירשמו לצפייה 534,003 0.32%
שדרגו את המנוי 476,256 0.29%
שדרגו את המנוי 416,936 0.25%
שדרגו את המנוי 143,908 0.09%
שדרגו את המנוי 81,529 0.05%
שדרגו את המנוי 78,223 0.05%
שדרגו את המנוי 77,717 0.05%
שדרגו את המנוי 17,700 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,978 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 115 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 77,114,489 46.43%
מנורה 13,086,100 7.88%
כלל 11,198,600 6.74%
הירשמו לצפייה 10,442,000 6.29%
הירשמו לצפייה 8,012,350 4.82%
הירשמו לצפייה 7,825,100 4.71%
שדרגו את המנוי 7,627,550 4.59%
שדרגו את המנוי 6,226,950 3.75%
שדרגו את המנוי 3,252,450 1.96%
שדרגו את המנוי 1,920,000 1.16%
שדרגו את המנוי 1,839,930 1.11%
שדרגו את המנוי 742,101 0.45%
שדרגו את המנוי 708,325 0.43%
שדרגו את המנוי 447,763 0.27%
שדרגו את המנוי 392,566 0.24%
שדרגו את המנוי 317,341 0.19%
שדרגו את המנוי 294,988 0.18%
שדרגו את המנוי 266,729 0.16%
שדרגו את המנוי 259,201 0.16%
שדרגו את המנוי 232,558 0.14%
שדרגו את המנוי 192,244 0.12%
שדרגו את המנוי 187,381 0.11%
שדרגו את המנוי 162,574 0.10%
שדרגו את המנוי 157,127 0.09%
שדרגו את המנוי 153,072 0.09%
שדרגו את המנוי 145,673 0.09%
שדרגו את המנוי 145,350 0.09%
שדרגו את המנוי 120,528 0.07%
שדרגו את המנוי 109,566 0.07%
שדרגו את המנוי 97,491 0.06%
שדרגו את המנוי 88,236 0.05%
שדרגו את המנוי 75,082 0.05%
שדרגו את המנוי 66,628 0.04%
שדרגו את המנוי 53,327 0.03%
שדרגו את המנוי 48,983 0.03%
שדרגו את המנוי 42,028 0.03%
שדרגו את המנוי 35,744 0.02%
שדרגו את המנוי 30,184 0.02%
שדרגו את המנוי 25,992 0.02%
שדרגו את המנוי 25,759 0.02%
שדרגו את המנוי 19,957 0.01%
שדרגו את המנוי 12,102 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,645 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,214 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית