תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פרטנר

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.04.2019 שינוי
מיטב דש 2,131,430 2,234,070 102,633  4.82%
מגדל 559,135 625,396 66,261  11.85%
הירשמו לצפייה 726,593 772,056 45,463  6.26%
הירשמו לצפייה 504,131 537,019 32,888  6.52%
הירשמו לצפייה 62,791 77,518 14,727  23.45%
שדרגו את המנוי 11,019 20,576 9,557  86.73%
שדרגו את המנוי 427,398 435,751 8,353  1.95%
שדרגו את המנוי 1,300 6,900 5,600  430.77%
שדרגו את המנוי 54,025 54,440 415  0.77%
שדרגו את המנוי 6,233 6,500 267  4.28%
שדרגו את המנוי 14,424 14,581 157  1.09%
שדרגו את המנוי 512,177 455,767 -56,410  -11.01%
שדרגו את המנוי 1,038,240 929,907 -108,333  -10.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 286,321

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -164,743

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
הראל 5,159,390 5,628,000 468,610  9.08%
הכשרה ביטוח 194,509 456,271 261,762  134.58%
הירשמו לצפייה 75,082 174,600 99,518  132.55%
הירשמו לצפייה 11,753,000 11,779,700 26,645  0.23%
הירשמו לצפייה 213,559 238,606 25,047  11.73%
שדרגו את המנוי 95,101 116,903 21,802  22.93%
שדרגו את המנוי 322,680 341,382 18,702  5.80%
שדרגו את המנוי 91,526 109,566 18,040  19.71%
שדרגו את המנוי 656,750 662,443 5,693  0.87%
שדרגו את המנוי 9,105 12,102 2,997  32.92%
שדרגו את המנוי 144,737 145,350 613  0.42%
שדרגו את המנוי 95,705 94,985 -720  -0.75%
שדרגו את המנוי 351,853 348,708 -3,145  -0.89%
שדרגו את המנוי 191,905 181,234 -10,671  -5.56%
שדרגו את המנוי 180,392 165,573 -14,819  -8.21%
שדרגו את המנוי 43,224 22,129 -21,095  -48.80%
שדרגו את המנוי 2,765,450 2,740,750 -24,700  -0.89%
שדרגו את המנוי 636,373 584,763 -51,610  -8.11%
שדרגו את המנוי 7,648,580 7,579,130 -69,451  -0.91%
שדרגו את המנוי 5,757,270 5,539,220 -218,056  -3.79%
שדרגו את המנוי 6,057,600 5,812,640 -244,962  -4.04%
שדרגו את המנוי 6,962,640 5,256,640 -1,706,000  -24.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 949,429

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,365,229

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 286,321
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -164,743
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 949,429
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,365,229
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,969,974 4.20%
מיטב דש 2,234,070 1.35%
פסגות 929,907 0.56%
הירשמו לצפייה 772,056 0.46%
הירשמו לצפייה 625,396 0.38%
הירשמו לצפייה 582,130 0.35%
שדרגו את המנוי 537,019 0.32%
שדרגו את המנוי 455,767 0.27%
שדרגו את המנוי 435,751 0.26%
שדרגו את המנוי 77,518 0.05%
שדרגו את המנוי 77,061 0.05%
שדרגו את המנוי 54,440 0.03%
שדרגו את המנוי 47,476 0.03%
שדרגו את המנוי 32,545 0.02%
שדרגו את המנוי 30,000 0.02%
שדרגו את המנוי 20,576 0.01%
שדרגו את המנוי 14,581 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,708 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,558 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,680 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,804 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,271 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 160 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 59,955,635 36.10%
מנורה 11,779,700 7.09%
מיטב דש 7,579,130 4.56%
הירשמו לצפייה 6,901,250 4.16%
הירשמו לצפייה 5,812,640 3.50%
הירשמו לצפייה 5,628,000 3.39%
שדרגו את המנוי 5,539,220 3.34%
שדרגו את המנוי 5,256,640 3.17%
שדרגו את המנוי 2,740,750 1.65%
שדרגו את המנוי 1,839,930 1.11%
שדרגו את המנוי 1,108,570 0.67%
שדרגו את המנוי 662,443 0.40%
שדרגו את המנוי 584,763 0.35%
שדרגו את המנוי 456,271 0.27%
שדרגו את המנוי 348,708 0.21%
שדרגו את המנוי 341,382 0.21%
שדרגו את המנוי 258,138 0.16%
שדרגו את המנוי 241,491 0.15%
שדרגו את המנוי 238,606 0.14%
שדרגו את המנוי 204,778 0.12%
שדרגו את המנוי 204,072 0.12%
שדרגו את המנוי 192,244 0.12%
שדרגו את המנוי 181,234 0.11%
שדרגו את המנוי 174,600 0.11%
שדרגו את המנוי 170,286 0.10%
שדרגו את המנוי 167,950 0.10%
שדרגו את המנוי 166,793 0.10%
שדרגו את המנוי 165,573 0.10%
שדרגו את המנוי 145,350 0.09%
שדרגו את המנוי 116,903 0.07%
שדרגו את המנוי 109,566 0.07%
שדרגו את המנוי 94,985 0.06%
שדרגו את המנוי 84,793 0.05%
שדרגו את המנוי 62,628 0.04%
שדרגו את המנוי 60,137 0.04%
שדרגו את המנוי 49,932 0.03%
שדרגו את המנוי 48,983 0.03%
שדרגו את המנוי 42,045 0.03%
שדרגו את המנוי 34,591 0.02%
שדרגו את המנוי 26,757 0.02%
שדרגו את המנוי 25,759 0.02%
שדרגו את המנוי 25,591 0.02%
שדרגו את המנוי 22,129 0.01%
שדרגו את המנוי 19,957 0.01%
שדרגו את המנוי 12,102 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,645 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,020 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית