תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פרטנר

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2019 28.02.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 592,384 711,151 118,767  20.05%
מיטב דש 2,145,010 2,171,020 26,013  1.21%
הירשמו לצפייה 486,784 494,978 8,194  1.68%
הירשמו לצפייה 388,849 397,007 8,158  2.10%
הירשמו לצפייה 573,549 578,270 4,721  0.82%
שדרגו את המנוי 87,904 89,384 1,480  1.68%
שדרגו את המנוי 3,415 3,752 337  9.87%
שדרגו את המנוי 54,103 54,425 322  0.60%
שדרגו את המנוי 7,400 6,400 -1,000  -13.51%
שדרגו את המנוי 5,500 4,500 -1,000  -18.18%
שדרגו את המנוי 8,803 7,744 -1,059  -12.03%
שדרגו את המנוי 2,500 1,400 -1,100  -44.00%
שדרגו את המנוי 78,251 77,061 -1,190  -1.52%
שדרגו את המנוי 518,031 508,198 -9,833  -1.90%
שדרגו את המנוי 1,076,970 1,060,720 -16,245  -1.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 167,992

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -31,427

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
מנורה 9,806,970 11,753,000 1,946,060  19.84%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 569,918 1,839,930 1,270,010  222.84%
הירשמו לצפייה 6,515,430 6,962,640 447,211  6.86%
הירשמו לצפייה 93,988 194,509 100,521  106.95%
הירשמו לצפייה 601,263 656,750 55,487  9.23%
שדרגו את המנוי 158,819 191,905 33,086  20.83%
שדרגו את המנוי 336,844 351,853 15,009  4.46%
שדרגו את המנוי 159,204 159,720 516  0.32%
שדרגו את המנוי 1,108,570 1,108,570 -3
שדרגו את המנוי 6,901,250 6,901,250 -3
שדרגו את המנוי 19,678 17,178 -2,500  -12.70%
שדרגו את המנוי 216,351 213,559 -2,792  -1.29%
שדרגו את המנוי 15,020 10,645 -4,375  -29.13%
שדרגו את המנוי 15,000 10,600 -4,400  -29.33%
שדרגו את המנוי 210,055 204,778 -5,277  -2.51%
שדרגו את המנוי 96,943 91,526 -5,417  -5.59%
שדרגו את המנוי 337,896 322,680 -15,216  -4.50%
שדרגו את המנוי 160,228 144,737 -15,491  -9.67%
שדרגו את המנוי 294,772 266,729 -28,043  -9.51%
שדרגו את המנוי 83,704 43,224 -40,480  -48.36%
שדרגו את המנוי 143,193 95,705 -47,488  -33.16%
שדרגו את המנוי 751,373 636,373 -115,000  -15.31%
שדרגו את המנוי 5,556,760 5,159,390 -397,368  -7.15%
שדרגו את המנוי 9,135,370 7,648,580 -1,486,790  -16.28%
שדרגו את המנוי 7,572,420 6,057,600 -1,514,820  -20.00%
שדרגו את המנוי 8,774,340 5,757,270 -3,017,070  -34.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,867,900

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,702,533

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 167,992
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -31,427
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,867,900
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,702,533
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,259,813 3.77%
מיטב דש 2,171,020 1.31%
פסגות 1,060,720 0.64%
הירשמו לצפייה 711,151 0.43%
הירשמו לצפייה 578,270 0.35%
הירשמו לצפייה 508,198 0.31%
שדרגו את המנוי 494,978 0.30%
שדרגו את המנוי 397,007 0.24%
שדרגו את המנוי 89,384 0.05%
שדרגו את המנוי 77,061 0.05%
שדרגו את המנוי 54,425 0.03%
שדרגו את המנוי 30,000 0.02%
שדרגו את המנוי 21,476 0.01%
שדרגו את המנוי 14,424 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,537 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,744 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,708 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,558 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,752 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 61,042,397 36.76%
מנורה 11,753,000 7.08%
מיטב דש 7,648,580 4.61%
הירשמו לצפייה 6,962,640 4.19%
הירשמו לצפייה 6,901,250 4.16%
הירשמו לצפייה 6,057,600 3.65%
שדרגו את המנוי 5,757,270 3.47%
שדרגו את המנוי 5,159,390 3.11%
שדרגו את המנוי 2,765,450 1.67%
שדרגו את המנוי 1,839,930 1.11%
שדרגו את המנוי 1,108,570 0.67%
שדרגו את המנוי 656,750 0.40%
שדרגו את המנוי 636,373 0.38%
שדרגו את המנוי 351,853 0.21%
שדרגו את המנוי 322,680 0.19%
שדרגו את המנוי 266,729 0.16%
שדרגו את המנוי 258,138 0.16%
שדרגו את המנוי 213,559 0.13%
שדרגו את המנוי 204,778 0.12%
שדרגו את המנוי 194,509 0.12%
שדרגו את המנוי 192,244 0.12%
שדרגו את המנוי 191,905 0.12%
שדרגו את המנוי 180,392 0.11%
שדרגו את המנוי 167,950 0.10%
שדרגו את המנוי 159,720 0.10%
שדרגו את המנוי 144,737 0.09%
שדרגו את המנוי 95,705 0.06%
שדרגו את המנוי 95,101 0.06%
שדרגו את המנוי 91,526 0.06%
שדרגו את המנוי 84,793 0.05%
שדרגו את המנוי 75,082 0.05%
שדרגו את המנוי 62,628 0.04%
שדרגו את המנוי 60,137 0.04%
שדרגו את המנוי 49,932 0.03%
שדרגו את המנוי 48,983 0.03%
שדרגו את המנוי 43,224 0.03%
שדרגו את המנוי 42,045 0.03%
שדרגו את המנוי 35,632 0.02%
שדרגו את המנוי 34,591 0.02%
שדרגו את המנוי 26,757 0.02%
שדרגו את המנוי 25,759 0.02%
שדרגו את המנוי 19,957 0.01%
שדרגו את המנוי 17,178 0.01%
שדרגו את המנוי 10,645 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,105 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,020 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית