תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פרטנר

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2017 30.11.2017 שינוי
מגדל 920,947 1,109,600 188,651  20.48%
הראל 130,498 315,233 184,735  141.56%
הירשמו לצפייה 195,922 375,213 179,291  91.51%
הירשמו לצפייה 1,216,540 1,333,200 116,661  9.59%
הירשמו לצפייה 1,500 58,919 57,419  3,827.93%
שדרגו את המנוי 363,524 394,636 31,112  8.56%
שדרגו את המנוי 11,000 10,500 -500  -4.55%
שדרגו את המנוי 962 232 -730  -75.88%
שדרגו את המנוי 4,500 3,500 -1,000  -22.22%
שדרגו את המנוי 6,000 3,500 -2,500  -41.67%
שדרגו את המנוי 76,729 70,482 -6,247  -8.14%
שדרגו את המנוי 157,140 147,564 -9,576  -6.09%
שדרגו את המנוי 47,498 13,579 -33,919  -71.41%
שדרגו את המנוי 1,938,770 1,862,900 -75,871  -3.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 757,869

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -130,343

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
עמיתים 1,426,830 3,664,990 2,238,160  156.86%
הכשרה ביטוח 56,687 570,158 513,471  905.80%
הירשמו לצפייה 6,441,510 6,907,510 465,999  7.23%
הירשמו לצפייה 10,410,500 10,608,100 197,597  1.90%
הירשמו לצפייה 4,909,190 5,106,400 197,216  4.02%
שדרגו את המנוי 184,568 310,606 126,038  68.29%
שדרגו את המנוי 1,417,310 1,526,030 108,724  7.67%
שדרגו את המנוי 5,012,890 5,078,210 65,320  1.30%
שדרגו את המנוי 142,755 197,279 54,524  38.19%
שדרגו את המנוי 7,685,260 7,739,120 53,865  0.70%
שדרגו את המנוי 225,503 278,794 53,291  23.63%
שדרגו את המנוי 79,036 121,790 42,754  54.09%
שדרגו את המנוי 309,807 344,467 34,660  11.19%
שדרגו את המנוי 281,788 299,150 17,362  6.16%
שדרגו את המנוי 122,432 137,436 15,004  12.25%
שדרגו את המנוי 8,571,220 8,582,660 11,448  0.13%
שדרגו את המנוי 1,531,650 1,538,460 6,806  0.44%
שדרגו את המנוי 127,422 133,182 5,760  4.52%
שדרגו את המנוי 153,504 155,285 1,781  1.16%
שדרגו את המנוי 196,025 196,542 517  0.26%
שדרגו את המנוי 284,874 285,212 338  0.12%
שדרגו את המנוי 145,176 142,176 -3,000  -2.07%
שדרגו את המנוי 217,851 213,454 -4,397  -2.02%
שדרגו את המנוי 172,518 163,729 -8,789  -5.09%
שדרגו את המנוי 470,301 459,151 -11,150  -2.37%
שדרגו את המנוי 120,374 107,374 -13,000  -10.80%
שדרגו את המנוי 585,193 554,287 -30,906  -5.28%
שדרגו את המנוי 225,503 144,662 -80,841  -35.85%
שדרגו את המנוי 307,222 194,722 -112,500  -36.62%
שדרגו את המנוי 6,861,610 6,299,050 -562,561  -8.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,210,635

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -827,144

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 757,869
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -130,343
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,210,635
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -827,144
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,944,316 3.51%
פסגות 1,862,900 1.10%
מיטב דש 1,333,200 0.79%
הירשמו לצפייה 1,109,600 0.65%
הירשמו לצפייה 394,636 0.23%
הירשמו לצפייה 375,213 0.22%
שדרגו את המנוי 315,233 0.19%
שדרגו את המנוי 147,564 0.09%
שדרגו את המנוי 93,873 0.06%
שדרגו את המנוי 77,995 0.05%
שדרגו את המנוי 70,482 0.04%
שדרגו את המנוי 58,919 0.03%
שדרגו את המנוי 23,730 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,851 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,579 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,009 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 232 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 64,081,374 37.82%
הפניקס 10,608,100 6.26%
מנורה 8,582,660 5.06%
הירשמו לצפייה 7,739,120 4.57%
הירשמו לצפייה 6,907,510 4.08%
הירשמו לצפייה 6,299,050 3.72%
שדרגו את המנוי 5,106,400 3.01%
שדרגו את המנוי 5,078,210 3.00%
שדרגו את המנוי 3,664,990 2.16%
שדרגו את המנוי 1,538,460 0.91%
שדרגו את המנוי 1,526,030 0.90%
שדרגו את המנוי 632,500 0.37%
שדרגו את המנוי 570,158 0.34%
שדרגו את המנוי 554,287 0.33%
שדרגו את המנוי 459,151 0.27%
שדרגו את המנוי 344,467 0.20%
שדרגו את המנוי 310,606 0.18%
שדרגו את המנוי 299,150 0.18%
שדרגו את המנוי 285,212 0.17%
שדרגו את המנוי 278,794 0.16%
שדרגו את המנוי 237,313 0.14%
שדרגו את המנוי 219,384 0.13%
שדרגו את המנוי 213,454 0.13%
שדרגו את המנוי 197,279 0.12%
שדרגו את המנוי 196,542 0.12%
שדרגו את המנוי 194,722 0.11%
שדרגו את המנוי 174,931 0.10%
שדרגו את המנוי 163,729 0.10%
שדרגו את המנוי 155,285 0.09%
שדרגו את המנוי 144,662 0.09%
שדרגו את המנוי 142,176 0.08%
שדרגו את המנוי 137,436 0.08%
שדרגו את המנוי 133,182 0.08%
שדרגו את המנוי 121,790 0.07%
שדרגו את המנוי 117,029 0.07%
שדרגו את המנוי 110,600 0.07%
שדרגו את המנוי 107,374 0.06%
שדרגו את המנוי 96,650 0.06%
שדרגו את המנוי 59,953 0.04%
שדרגו את המנוי 57,171 0.03%
שדרגו את המנוי 55,026 0.03%
שדרגו את המנוי 48,983 0.03%
שדרגו את המנוי 41,000 0.02%
שדרגו את המנוי 35,402 0.02%
שדרגו את המנוי 23,593 0.01%
שדרגו את המנוי 22,831 0.01%
שדרגו את המנוי 21,859 0.01%
שדרגו את המנוי 19,234 0.01%
שדרגו את המנוי 16,770 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,017 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,142 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית