תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פרטנר

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 31.07.2020 שינוי
מגדל 660,253 692,220 31,967  4.84%
אלטרנטיב בית השקעות 111 5,196 5,085  4,581.08%
הירשמו לצפייה 494,989 494,185 -804  -0.16%
הירשמו לצפייה 15,850 14,100 -1,750  -11.04%
הירשמו לצפייה 3,535,160 3,532,140 -3,020  -0.09%
שדרגו את המנוי 85,743 75,000 -10,743  -12.53%
שדרגו את המנוי 68,879 54,312 -14,567  -21.15%
שדרגו את המנוי 418,923 402,922 -16,001  -3.82%
שדרגו את המנוי 486,108 466,968 -19,140  -3.94%
שדרגו את המנוי 152,212 131,645 -20,567  -13.51%
שדרגו את המנוי 1,557,470 1,520,100 -37,368  -2.40%
שדרגו את המנוי 1,172,830 1,098,840 -73,990  -6.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 37,052

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -197,950

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
כלל 11,198,600 11,599,300 400,668  3.58%
הראל 6,226,950 6,455,290 228,337  3.67%
הירשמו לצפייה 10,442,000 10,590,000 148,033  1.42%
הירשמו לצפייה 742,101 875,959 133,858  18.04%
הירשמו לצפייה 8,012,350 8,099,160 86,801  1.08%
שדרגו את המנוי 7,825,100 7,875,200 50,093  0.64%
שדרגו את המנוי 259,201 274,785 15,584  6.01%
שדרגו את המנוי 13,086,100 13,100,000 13,906  0.11%
שדרגו את המנוי 294,988 306,840 11,852  4.02%
שדרגו את המנוי 1,920,000 1,928,020 8,019  0.42%
שדרגו את המנוי 7,627,550 7,630,050 2,499  0.03%
שדרגו את המנוי 153,072 154,872 1,800  1.18%
שדרגו את המנוי 35,744 35,418 -326  -0.91%
שדרגו את המנוי 162,574 159,029 -3,545  -2.18%
שדרגו את המנוי 25,759 19,052 -6,707  -26.04%
שדרגו את המנוי 30,184 19,428 -10,756  -35.63%
שדרגו את המנוי 187,381 173,479 -13,902  -7.42%
שדרגו את המנוי 120,528 106,528 -14,000  -11.62%
שדרגו את המנוי 53,327 36,996 -16,331  -30.62%
שדרגו את המנוי 25,992 7,200 -18,792  -72.30%
שדרגו את המנוי 66,628 43,848 -22,780  -34.19%
שדרגו את המנוי 266,729 233,884 -32,845  -12.31%
שדרגו את המנוי 317,341 284,031 -33,310  -10.50%
שדרגו את המנוי 157,127 122,549 -34,578  -22.01%
שדרגו את המנוי 708,325 655,692 -52,633  -7.43%
שדרגו את המנוי 447,763 388,183 -59,580  -13.31%
שדרגו את המנוי 192,244 43,025 -149,219  -77.62%
שדרגו את המנוי 3,252,450 2,837,900 -414,549  -12.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,101,450

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -883,853

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 37,052
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -197,950
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,101,450
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -883,853
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,770,373 5.28%
ילין לפידות 3,532,140 2.13%
מיטב דש 1,520,100 0.92%
הירשמו לצפייה 1,098,840 0.66%
הירשמו לצפייה 692,220 0.42%
הירשמו לצפייה 494,185 0.30%
שדרגו את המנוי 466,968 0.28%
שדרגו את המנוי 402,922 0.24%
שדרגו את המנוי 269,715 0.16%
שדרגו את המנוי 131,645 0.08%
שדרגו את המנוי 75,000 0.05%
שדרגו את המנוי 54,312 0.03%
שדרגו את המנוי 14,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,228 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,196 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,978 < 0.01%
שדרגו את המנוי 824 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 77,198,667 46.48%
מנורה 13,100,000 7.89%
כלל 11,599,300 6.98%
הירשמו לצפייה 10,590,000 6.38%
הירשמו לצפייה 8,099,160 4.88%
הירשמו לצפייה 7,875,200 4.74%
שדרגו את המנוי 7,630,050 4.59%
שדרגו את המנוי 6,455,290 3.89%
שדרגו את המנוי 2,837,900 1.71%
שדרגו את המנוי 1,928,020 1.16%
שדרגו את המנוי 1,839,930 1.11%
שדרגו את המנוי 875,959 0.53%
שדרגו את המנוי 655,692 0.39%
שדרגו את המנוי 392,566 0.24%
שדרגו את המנוי 388,183 0.23%
שדרגו את המנוי 306,840 0.18%
שדרגו את המנוי 284,031 0.17%
שדרגו את המנוי 274,785 0.17%
שדרגו את המנוי 233,884 0.14%
שדרגו את המנוי 232,558 0.14%
שדרגו את המנוי 173,479 0.10%
שדרגו את המנוי 159,029 0.10%
שדרגו את המנוי 154,872 0.09%
שדרגו את המנוי 145,350 0.09%
שדרגו את המנוי 122,549 0.07%
שדרגו את המנוי 109,566 0.07%
שדרגו את המנוי 106,528 0.06%
שדרגו את המנוי 97,491 0.06%
שדרגו את המנוי 88,236 0.05%
שדרגו את המנוי 75,082 0.05%
שדרגו את המנוי 48,983 0.03%
שדרגו את המנוי 43,848 0.03%
שדרגו את המנוי 43,025 0.03%
שדרגו את המנוי 42,028 0.03%
שדרגו את המנוי 36,996 0.02%
שדרגו את המנוי 35,418 0.02%
שדרגו את המנוי 19,957 0.01%
שדרגו את המנוי 19,428 0.01%
שדרגו את המנוי 19,052 0.01%
שדרגו את המנוי 12,241 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,102 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,645 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,214 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,200 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית