תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פרטנר

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
פסגות 1,468,380 1,509,750 41,372  2.82%
פורטה 137,420 165,030 27,610  20.09%
הירשמו לצפייה 443,361 467,434 24,073  5.43%
הירשמו לצפייה 464,392 476,710 12,318  2.65%
הירשמו לצפייה 162,310 173,205 10,895  6.71%
שדרגו את המנוי 18,038 22,548 4,510  25.00%
שדרגו את המנוי 81,293 83,593 2,300  2.83%
שדרגו את המנוי 1,073 805 -268  -24.98%
שדרגו את המנוי 2,500 12 -2,488  -99.52%
שדרגו את המנוי 5,000 2,500 -2,500  -50.00%
שדרגו את המנוי 487,533 484,377 -3,156  -0.65%
שדרגו את המנוי 22,410 18,500 -3,910  -17.45%
שדרגו את המנוי 588,213 584,300 -3,913  -0.67%
שדרגו את המנוי 27,200 10,600 -16,600  -61.03%
שדרגו את המנוי 2,181,940 2,091,780 -90,152  -4.13%
שדרגו את המנוי 4,388,430 3,973,350 -415,075  -9.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 123,078

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -538,062

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 3,257,450 5,109,860 1,852,410  56.87%
מיטב דש 8,750,560 9,527,420 776,863  8.88%
הירשמו לצפייה 5,462,210 5,956,280 494,076  9.05%
הירשמו לצפייה 5,807,280 5,921,970 114,689  1.97%
הירשמו לצפייה 2,698,620 2,769,570 70,953  2.63%
שדרגו את המנוי 298,644 338,552 39,908  13.36%
שדרגו את המנוי 11,795,600 11,805,600 10,015  0.08%
שדרגו את המנוי 10,554 15,104 4,550  43.11%
שדרגו את המנוי 6,901,250 6,901,250 1
שדרגו את המנוי 393,508 392,566 -942  -0.24%
שדרגו את המנוי 42,045 35,744 -6,301  -14.99%
שדרגו את המנוי 179,692 169,362 -10,330  -5.75%
שדרגו את המנוי 208,022 195,153 -12,869  -6.19%
שדרגו את המנוי 26,757 7,214 -19,543  -73.04%
שדרגו את המנוי 165,573 145,673 -19,900  -12.02%
שדרגו את המנוי 159,287 120,528 -38,759  -24.33%
שדרגו את המנוי 821,414 733,665 -87,749  -10.68%
שדרגו את המנוי 584,763 447,763 -137,000  -23.43%
שדרגו את המנוי 4,595,080 4,384,130 -210,951  -4.59%
שדרגו את המנוי 1,839,930 514,081 -1,325,850  -72.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,363,465

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,870,194

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 123,078
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -538,062
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,363,465
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,870,194
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,104,220 6.08%
ילין לפידות 3,973,350 2.39%
מיטב דש 2,091,780 1.26%
הירשמו לצפייה 1,509,750 0.91%
הירשמו לצפייה 584,300 0.35%
הירשמו לצפייה 484,377 0.29%
שדרגו את המנוי 476,710 0.29%
שדרגו את המנוי 467,434 0.28%
שדרגו את המנוי 173,205 0.10%
שדרגו את המנוי 165,030 0.10%
שדרגו את המנוי 83,593 0.05%
שדרגו את המנוי 22,548 0.01%
שדרגו את המנוי 19,750 0.01%
שדרגו את המנוי 18,500 0.01%
שדרגו את המנוי 10,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,567 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,978 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,391 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,640 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 805 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 59,170,786 35.63%
מנורה 11,805,600 7.11%
מיטב דש 9,527,420 5.74%
הירשמו לצפייה 6,901,250 4.16%
הירשמו לצפייה 5,956,280 3.59%
הירשמו לצפייה 5,921,970 3.57%
שדרגו את המנוי 5,109,860 3.08%
שדרגו את המנוי 4,384,130 2.64%
שדרגו את המנוי 2,769,570 1.67%
שדרגו את המנוי 1,108,570 0.67%
שדרגו את המנוי 733,665 0.44%
שדרגו את המנוי 514,081 0.31%
שדרגו את המנוי 447,763 0.27%
שדרגו את המנוי 392,566 0.24%
שדרגו את המנוי 343,467 0.21%
שדרגו את המנוי 338,552 0.20%
שדרגו את המנוי 266,729 0.16%
שדרגו את המנוי 195,153 0.12%
שדרגו את המנוי 192,244 0.12%
שדרגו את המנוי 172,547 0.10%
שדרגו את המנוי 170,286 0.10%
שדרגו את המנוי 169,362 0.10%
שדרגו את המנוי 167,950 0.10%
שדרגו את המנוי 166,793 0.10%
שדרגו את המנוי 153,072 0.09%
שדרגו את המנוי 145,673 0.09%
שדרגו את המנוי 145,350 0.09%
שדרגו את המנוי 131,621 0.08%
שדרגו את המנוי 120,528 0.07%
שדרגו את המנוי 109,566 0.07%
שדרגו את המנוי 84,793 0.05%
שדרגו את המנוי 75,082 0.05%
שדרגו את המנוי 72,641 0.04%
שדרגו את המנוי 65,327 0.04%
שדרגו את המנוי 62,628 0.04%
שדרגו את המנוי 48,983 0.03%
שדרגו את המנוי 35,744 0.02%
שדרגו את המנוי 31,578 0.02%
שדרגו את המנוי 25,759 0.02%
שדרגו את המנוי 25,591 0.02%
שדרגו את המנוי 19,957 0.01%
שדרגו את המנוי 15,104 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,102 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,645 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,214 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,020 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית