תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פרטנר

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
מיטב דש 1,328,860 1,805,710 476,850  35.88%
הראל 469,656 755,819 286,163  60.93%
הירשמו לצפייה 526,151 785,194 259,043  49.23%
הירשמו לצפייה 1,278,800 1,457,530 178,737  13.98%
הירשמו לצפייה 168,941 240,662 71,721  42.45%
שדרגו את המנוי 20,806 49,099 28,293  135.98%
שדרגו את המנוי 4,600 18,600 14,000  304.35%
שדרגו את המנוי 61,582 67,273 5,691  9.24%
שדרגו את המנוי 232 999 767  330.60%
שדרגו את המנוי 1,500 2,000 500  33.33%
שדרגו את המנוי 5,800 6,030 230  3.97%
שדרגו את המנוי 3,500 3,000 -500  -14.29%
שדרגו את המנוי 3,500 2,500 -1,000  -28.57%
שדרגו את המנוי 520,144 514,999 -5,145  -0.99%
שדרגו את המנוי 12,949 6,771 -6,178  -47.71%
שדרגו את המנוי 49,524 42,944 -6,580  -13.29%
שדרגו את המנוי 15,000 4,500 -10,500  -70.00%
שדרגו את המנוי 108,613 56,834 -51,779  -47.67%
שדרגו את המנוי 1,812,270 1,687,250 -125,018  -6.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,321,995

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -206,700

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
עמיתים 1,426,830 3,664,990 2,238,160  156.86%
הכשרה ביטוח 56,687 570,158 513,471  905.80%
הירשמו לצפייה 6,441,510 6,907,510 465,999  7.23%
הירשמו לצפייה 10,410,500 10,608,100 197,597  1.90%
הירשמו לצפייה 4,909,190 5,106,400 197,216  4.02%
שדרגו את המנוי 184,568 310,606 126,038  68.29%
שדרגו את המנוי 1,417,310 1,526,030 108,724  7.67%
שדרגו את המנוי 5,012,890 5,078,210 65,320  1.30%
שדרגו את המנוי 142,755 197,279 54,524  38.19%
שדרגו את המנוי 7,685,260 7,739,120 53,865  0.70%
שדרגו את המנוי 225,503 278,794 53,291  23.63%
שדרגו את המנוי 79,036 121,790 42,754  54.09%
שדרגו את המנוי 309,807 344,467 34,660  11.19%
שדרגו את המנוי 281,788 299,150 17,362  6.16%
שדרגו את המנוי 122,432 137,436 15,004  12.25%
שדרגו את המנוי 8,571,220 8,582,660 11,448  0.13%
שדרגו את המנוי 1,531,650 1,538,460 6,806  0.44%
שדרגו את המנוי 127,422 133,182 5,760  4.52%
שדרגו את המנוי 153,504 155,285 1,781  1.16%
שדרגו את המנוי 196,025 196,542 517  0.26%
שדרגו את המנוי 284,874 285,212 338  0.12%
שדרגו את המנוי 145,176 142,176 -3,000  -2.07%
שדרגו את המנוי 217,851 213,454 -4,397  -2.02%
שדרגו את המנוי 172,518 163,729 -8,789  -5.09%
שדרגו את המנוי 470,301 459,151 -11,150  -2.37%
שדרגו את המנוי 120,374 107,374 -13,000  -10.80%
שדרגו את המנוי 585,193 554,287 -30,906  -5.28%
שדרגו את המנוי 225,503 144,662 -80,841  -35.85%
שדרגו את המנוי 307,222 194,722 -112,500  -36.62%
שדרגו את המנוי 6,861,610 6,299,050 -562,561  -8.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,210,635

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -827,144

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,321,995
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -206,700
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,210,635
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -827,144
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,717,923 4.55%
מיטב דש 1,805,710 1.07%
פסגות 1,687,250 1.00%
הירשמו לצפייה 1,457,530 0.86%
הירשמו לצפייה 785,194 0.46%
הירשמו לצפייה 755,819 0.45%
שדרגו את המנוי 514,999 0.30%
שדרגו את המנוי 240,662 0.14%
שדרגו את המנוי 185,000 0.11%
שדרגו את המנוי 67,273 0.04%
שדרגו את המנוי 56,834 0.03%
שדרגו את המנוי 49,099 0.03%
שדרגו את המנוי 42,944 0.03%
שדרגו את המנוי 18,600 0.01%
שדרגו את המנוי 11,009 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,771 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,030 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 999 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 64,081,374 37.82%
הפניקס 10,608,100 6.26%
מנורה 8,582,660 5.06%
הירשמו לצפייה 7,739,120 4.57%
הירשמו לצפייה 6,907,510 4.08%
הירשמו לצפייה 6,299,050 3.72%
שדרגו את המנוי 5,106,400 3.01%
שדרגו את המנוי 5,078,210 3.00%
שדרגו את המנוי 3,664,990 2.16%
שדרגו את המנוי 1,538,460 0.91%
שדרגו את המנוי 1,526,030 0.90%
שדרגו את המנוי 632,500 0.37%
שדרגו את המנוי 570,158 0.34%
שדרגו את המנוי 554,287 0.33%
שדרגו את המנוי 459,151 0.27%
שדרגו את המנוי 344,467 0.20%
שדרגו את המנוי 310,606 0.18%
שדרגו את המנוי 299,150 0.18%
שדרגו את המנוי 285,212 0.17%
שדרגו את המנוי 278,794 0.16%
שדרגו את המנוי 237,313 0.14%
שדרגו את המנוי 219,384 0.13%
שדרגו את המנוי 213,454 0.13%
שדרגו את המנוי 197,279 0.12%
שדרגו את המנוי 196,542 0.12%
שדרגו את המנוי 194,722 0.11%
שדרגו את המנוי 174,931 0.10%
שדרגו את המנוי 163,729 0.10%
שדרגו את המנוי 155,285 0.09%
שדרגו את המנוי 144,662 0.09%
שדרגו את המנוי 142,176 0.08%
שדרגו את המנוי 137,436 0.08%
שדרגו את המנוי 133,182 0.08%
שדרגו את המנוי 121,790 0.07%
שדרגו את המנוי 117,029 0.07%
שדרגו את המנוי 110,600 0.07%
שדרגו את המנוי 107,374 0.06%
שדרגו את המנוי 96,650 0.06%
שדרגו את המנוי 59,953 0.04%
שדרגו את המנוי 57,171 0.03%
שדרגו את המנוי 55,026 0.03%
שדרגו את המנוי 48,983 0.03%
שדרגו את המנוי 41,000 0.02%
שדרגו את המנוי 35,402 0.02%
שדרגו את המנוי 23,593 0.01%
שדרגו את המנוי 22,831 0.01%
שדרגו את המנוי 21,859 0.01%
שדרגו את המנוי 19,234 0.01%
שדרגו את המנוי 16,770 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,017 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,142 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית