תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

פרטנר

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אי.בי.אי. 992,336 1,063,470 71,135  7.17%
מיטב דש 1,738,960 1,784,210 45,252  2.60%
הירשמו לצפייה 29,135 63,245 34,110  117.08%
הירשמו לצפייה 216,157 225,399 9,242  4.28%
הירשמו לצפייה 483,670 491,597 7,927  1.64%
שדרגו את המנוי 2,224 3,331 1,107  49.78%
שדרגו את המנוי 1,500 1,000 -500  -33.33%
שדרגו את המנוי 66,429 62,946 -3,483  -5.24%
שדרגו את המנוי 192,372 176,972 -15,400  -8.01%
שדרגו את המנוי 1,461,810 1,432,750 -29,059  -1.99%
שדרגו את המנוי 1,002,430 930,711 -71,715  -7.15%
שדרגו את המנוי 390,160 287,217 -102,943  -26.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 168,773

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -223,100

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מיטב דש 4,231,000 5,673,750 1,442,740  34.10%
רעות 3,419 258,138 254,719  7,450.10%
הירשמו לצפייה 358,097 424,037 65,940  18.41%
הירשמו לצפייה 110,600 174,600 64,000  57.87%
הירשמו לצפייה 237,313 300,327 63,014  26.55%
שדרגו את המנוי 124,915 177,674 52,759  42.24%
שדרגו את המנוי 8,854,190 8,905,720 51,532  0.58%
שדרגו את המנוי 207,529 248,429 40,900  19.71%
שדרגו את המנוי 284,024 324,701 40,677  14.32%
שדרגו את המנוי 142,376 174,494 32,118  22.56%
שדרגו את המנוי 141,316 170,436 29,120  20.61%
שדרגו את המנוי 251,524 276,818 25,294  10.06%
שדרגו את המנוי 469,175 490,188 21,013  4.48%
שדרגו את המנוי 133,128 151,547 18,419  13.84%
שדרגו את המנוי 166,095 183,967 17,872  10.76%
שדרגו את המנוי 74,874 91,724 16,850  22.50%
שדרגו את המנוי 124,577 126,831 2,254  1.81%
שדרגו את המנוי 336,153 336,399 246  0.07%
שדרגו את המנוי 197,223 196,784 -439  -0.22%
שדרגו את המנוי 72,149 71,394 -755  -1.05%
שדרגו את המנוי 27,946 25,591 -2,355  -8.43%
שדרגו את המנוי 251,925 248,751 -3,174  -1.26%
שדרגו את המנוי 13,905 9,105 -4,800  -34.52%
שדרגו את המנוי 162,824 156,236 -6,588  -4.05%
שדרגו את המנוי 60,295 50,635 -9,660  -16.02%
שדרגו את המנוי 197,825 183,717 -14,108  -7.13%
שדרגו את המנוי 48,983 6,299 -42,684  -87.14%
שדרגו את המנוי 7,663,120 7,588,040 -75,082  -0.98%
שדרגו את המנוי 1,370,650 1,250,610 -120,033  -8.76%
שדרגו את המנוי 6,663,390 6,498,230 -165,153  -2.48%
שדרגו את המנוי 360,784 180,392 -180,392  -50.00%
שדרגו את המנוי 6,155,520 5,669,540 -485,982  -7.90%
שדרגו את המנוי 561,334 72,306 -489,028  -87.12%
שדרגו את המנוי 9,651,710 8,934,400 -717,305  -7.43%
שדרגו את המנוי 2,793,860 1,521,830 -1,272,040  -45.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,239,467

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,589,578

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 168,773
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -223,100
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,239,467
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,589,578
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,662,375 3.92%
מיטב דש 1,784,210 1.05%
פסגות 1,432,750 0.84%
הירשמו לצפייה 1,063,470 0.63%
הירשמו לצפייה 930,711 0.55%
הירשמו לצפייה 491,597 0.29%
שדרגו את המנוי 287,217 0.17%
שדרגו את המנוי 225,399 0.13%
שדרגו את המנוי 176,972 0.10%
שדרגו את המנוי 85,141 0.05%
שדרגו את המנוי 63,245 0.04%
שדרגו את המנוי 62,946 0.04%
שדרגו את המנוי 14,699 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,730 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,730 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,527 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,331 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 62,027,820 36.53%
הפניקס 8,934,400 5.26%
מנורה 8,905,720 5.24%
הירשמו לצפייה 7,588,040 4.47%
הירשמו לצפייה 6,907,510 4.07%
הירשמו לצפייה 6,498,230 3.83%
שדרגו את המנוי 5,673,750 3.34%
שדרגו את המנוי 5,669,540 3.34%
שדרגו את המנוי 1,836,970 1.08%
שדרגו את המנוי 1,521,830 0.90%
שדרגו את המנוי 1,250,610 0.74%
שדרגו את המנוי 751,373 0.44%
שדרגו את המנוי 585,193 0.34%
שדרגו את המנוי 490,188 0.29%
שדרגו את המנוי 424,037 0.25%
שדרגו את המנוי 336,399 0.20%
שדרגו את המנוי 324,701 0.19%
שדרגו את המנוי 310,606 0.18%
שדרגו את המנוי 300,327 0.18%
שדרגו את המנוי 276,818 0.16%
שדרגו את המנוי 258,138 0.15%
שדרגו את המנוי 248,751 0.15%
שדרגו את המנוי 248,429 0.15%
שדרגו את המנוי 196,784 0.12%
שדרגו את המנוי 183,967 0.11%
שדרגו את המנוי 183,717 0.11%
שדרגו את המנוי 180,392 0.11%
שדרגו את המנוי 177,674 0.10%
שדרגו את המנוי 174,600 0.10%
שדרגו את המנוי 174,494 0.10%
שדרגו את המנוי 170,436 0.10%
שדרגו את המנוי 156,236 0.09%
שדרגו את המנוי 151,547 0.09%
שדרגו את המנוי 126,831 0.07%
שדרגו את המנוי 121,790 0.07%
שדרגו את המנוי 118,953 0.07%
שדרגו את המנוי 91,724 0.05%
שדרגו את המנוי 72,306 0.04%
שדרגו את המנוי 71,394 0.04%
שדרגו את המנוי 62,628 0.04%
שדרגו את המנוי 50,635 0.03%
שדרגו את המנוי 45,107 0.03%
שדרגו את המנוי 28,861 0.02%
שדרגו את המנוי 28,465 0.02%
שדרגו את המנוי 25,591 0.02%
שדרגו את המנוי 25,000 0.01%
שדרגו את המנוי 22,578 0.01%
שדרגו את המנוי 19,957 0.01%
שדרגו את המנוי 9,189 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,105 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,299 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית