תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פרטנר

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
אקסיומה 19,112 45,405 26,293  137.57%
אקסלנס 336,670 360,948 24,278  7.21%
הירשמו לצפייה 1,156,090 1,162,820 6,727  0.58%
הירשמו לצפייה 20,037 25,175 5,138  25.64%
הירשמו לצפייה 2,446 4,446 2,000  81.77%
שדרגו את המנוי 2,231 2,563 332  14.88%
שדרגו את המנוי 1,500 1,592 92  6.13%
שדרגו את המנוי 95,063 94,410 -653  -0.69%
שדרגו את המנוי 6,730 2,767 -3,963  -58.89%
שדרגו את המנוי 5,570 370 -5,200  -93.36%
שדרגו את המנוי 80,476 72,976 -7,500  -9.32%
שדרגו את המנוי 878,630 862,866 -15,764  -1.79%
שדרגו את המנוי 386,124 359,298 -26,826  -6.95%
שדרגו את המנוי 2,141,380 2,065,400 -75,979  -3.55%
שדרגו את המנוי 792,118 709,284 -82,834  -10.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 64,860

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -218,719

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מגדל 6,338,260 6,515,420 177,170  2.80%
מנורה 9,707,400 9,806,970 99,568  1.03%
הירשמו לצפייה 514,183 601,263 87,080  16.94%
הירשמו לצפייה 236,581 294,772 58,191  24.60%
הירשמו לצפייה 121,790 167,950 46,160  37.90%
שדרגו את המנוי 186,379 210,055 23,676  12.70%
שדרגו את המנוי 72,513 93,988 21,475  29.62%
שדרגו את המנוי 229,677 237,168 7,491  3.26%
שדרגו את המנוי 332,827 336,844 4,017  1.21%
שדרגו את המנוי 91,336 95,101 3,765  4.12%
שדרגו את המנוי 336,719 337,896 1,177  0.35%
שדרגו את המנוי 157,862 158,819 957  0.61%
שדרגו את המנוי 6,901,250 6,901,250 -1
שדרגו את המנוי 28,861 26,757 -2,104  -7.29%
שדרגו את המנוי 28,465 25,759 -2,706  -9.51%
שדרגו את המנוי 22,578 19,678 -2,900  -12.84%
שדרגו את המנוי 52,922 49,932 -2,990  -5.65%
שדרגו את המנוי 147,693 143,193 -4,500  -3.05%
שדרגו את המנוי 90,664 83,704 -6,960  -7.68%
שדרגו את המנוי 25,000 15,000 -10,000  -40.00%
שדרגו את המנוי 71,394 60,137 -11,257  -15.77%
שדרגו את המנוי 204,301 192,244 -12,057  -5.90%
שדרגו את המנוי 92,600 75,082 -17,518  -18.92%
שדרגו את המנוי 234,756 216,351 -18,405  -7.84%
שדרגו את המנוי 7,593,330 7,572,420 -20,909  -0.28%
שדרגו את המנוי 183,717 160,228 -23,489  -12.79%
שדרגו את המנוי 194,022 159,204 -34,818  -17.95%
שדרגו את המנוי 309,193 166,793 -142,400  -46.06%
שדרגו את המנוי 5,722,600 5,556,750 -165,847  -2.90%
שדרגו את המנוי 9,415,680 9,135,360 -280,313  -2.98%
שדרגו את המנוי 9,207,170 8,774,340 -432,824  -4.70%
שדרגו את המנוי 1,664,310 912,689 -751,625  -45.16%
שדרגו את המנוי 1,836,970 569,918 -1,267,060  -68.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 530,727

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,210,683

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 64,860
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -218,719
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 530,727
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,210,683
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,311,323 3.80%
מיטב דש 2,065,400 1.24%
פסגות 1,162,820 0.70%
הירשמו לצפייה 862,866 0.52%
הירשמו לצפייה 709,284 0.43%
הירשמו לצפייה 417,384 0.25%
שדרגו את המנוי 360,948 0.22%
שדרגו את המנוי 359,298 0.22%
שדרגו את המנוי 94,410 0.06%
שדרגו את המנוי 78,251 0.05%
שדרגו את המנוי 72,976 0.04%
שדרגו את המנוי 45,405 0.03%
שדרגו את המנוי 30,000 0.02%
שדרגו את המנוי 25,175 0.02%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,446 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,767 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,563 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,386 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,071 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,592 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,411 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 370 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 62,419,225 37.59%
מנורה 9,806,970 5.91%
מיטב דש 9,135,360 5.50%
הירשמו לצפייה 8,774,340 5.28%
הירשמו לצפייה 7,572,420 4.56%
הירשמו לצפייה 6,901,250 4.16%
שדרגו את המנוי 6,515,420 3.92%
שדרגו את המנוי 5,556,750 3.35%
שדרגו את המנוי 1,108,570 0.67%
שדרגו את המנוי 912,689 0.55%
שדרגו את המנוי 751,373 0.45%
שדרגו את המנוי 601,263 0.36%
שדרגו את המנוי 569,918 0.34%
שדרגו את המנוי 337,896 0.20%
שדרגו את המנוי 336,844 0.20%
שדרגו את המנוי 294,772 0.18%
שדרגו את המנוי 258,138 0.16%
שדרגו את המנוי 237,168 0.14%
שדרגו את המנוי 216,351 0.13%
שדרגו את המנוי 210,055 0.13%
שדרגו את המנוי 192,244 0.12%
שדרגו את המנוי 180,392 0.11%
שדרגו את המנוי 167,950 0.10%
שדרגו את המנוי 166,793 0.10%
שדרגו את המנוי 160,228 0.10%
שדרגו את המנוי 159,204 0.10%
שדרגו את המנוי 158,819 0.10%
שדרגו את המנוי 143,193 0.09%
שדרגו את המנוי 96,943 0.06%
שדרגו את המנוי 95,101 0.06%
שדרגו את המנוי 93,988 0.06%
שדרגו את המנוי 84,793 0.05%
שדרגו את המנוי 83,704 0.05%
שדרגו את המנוי 75,082 0.05%
שדרגו את המנוי 62,628 0.04%
שדרגו את המנוי 60,137 0.04%
שדרגו את המנוי 49,932 0.03%
שדרגו את המנוי 48,983 0.03%
שדרגו את המנוי 42,045 0.03%
שדרגו את המנוי 35,632 0.02%
שדרגו את המנוי 26,757 0.02%
שדרגו את המנוי 25,759 0.02%
שדרגו את המנוי 25,591 0.02%
שדרגו את המנוי 19,957 0.01%
שדרגו את המנוי 19,678 0.01%
שדרגו את המנוי 15,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,105 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,020 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית