תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פרטנר

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
ילין לפידות 1,656,750 2,500,450 843,696  50.93%
מיטב דש 2,256,890 2,294,810 37,920  1.68%
הירשמו לצפייה 451,233 488,080 36,847  8.17%
הירשמו לצפייה 77,061 83,330 6,269  8.14%
הירשמו לצפייה -13,317 -11,494 1,823  -13.69%
שדרגו את המנוי 650,900 652,376 1,476  0.23%
שדרגו את המנוי 1,597 608 -989  -61.93%
שדרגו את המנוי 80,328 79,240 -1,088  -1.35%
שדרגו את המנוי 6,558 4,329 -2,229  -33.99%
שדרגו את המנוי 5,610 2,800 -2,810  -50.09%
שדרגו את המנוי 436,575 429,302 -7,273  -1.67%
שדרגו את המנוי 18,715 8,248 -10,467  -55.93%
שדרגו את המנוי 419,563 403,044 -16,519  -3.94%
שדרגו את המנוי 505,111 484,865 -20,246  -4.01%
שדרגו את המנוי 47,322 4,663 -42,659  -90.15%
שדרגו את המנוי 886,871 597,083 -289,788  -32.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 928,031

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -394,068

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הלמן אלדובי 662,443 773,948 111,505  16.83%
איילון 348,708 393,508 44,800  12.85%
הירשמו לצפייה 11,779,700 11,795,800 16,117  0.14%
הירשמו לצפייה 238,606 246,444 7,838  3.28%
הירשמו לצפייה 341,382 342,376 994  0.29%
שדרגו את המנוי 241,491 242,033 542  0.22%
שדרגו את המנוי 60,137 59,382 -755  -1.26%
שדרגו את המנוי 5,628,000 5,626,530 -1,468  -0.03%
שדרגו את המנוי 116,903 115,303 -1,600  -1.37%
שדרגו את המנוי 181,234 179,545 -1,689  -0.93%
שדרגו את המנוי 22,129 19,624 -2,505  -11.32%
שדרגו את המנוי 49,932 42,775 -7,157  -14.33%
שדרגו את המנוי 5,812,640 5,802,420 -10,219  -0.18%
שדרגו את המנוי 2,740,750 2,695,250 -45,503  -1.66%
שדרגו את המנוי 7,579,130 7,526,070 -53,054  -0.70%
שדרגו את המנוי 174,600 75,082 -99,518  -57.00%
שדרגו את המנוי 5,256,640 5,106,500 -150,132  -2.86%
שדרגו את המנוי 456,271 298,644 -157,627  -34.55%
שדרגו את המנוי 5,539,220 5,369,130 -170,091  -3.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 181,796

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -701,318

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 928,031
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -394,068
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 181,796
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -701,318
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,091,409 4.87%
ילין לפידות 2,500,450 1.51%
מיטב דש 2,294,810 1.38%
הירשמו לצפייה 652,376 0.39%
הירשמו לצפייה 597,083 0.36%
הירשמו לצפייה 488,080 0.29%
שדרגו את המנוי 484,865 0.29%
שדרגו את המנוי 429,302 0.26%
שדרגו את המנוי 403,044 0.24%
שדרגו את המנוי 83,330 0.05%
שדרגו את המנוי 79,240 0.05%
שדרגו את המנוי 54,476 0.03%
שדרגו את המנוי 9,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,248 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,663 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,329 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 999 < 0.01%
שדרגו את המנוי 608 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי -11,494 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 59,702,812 35.95%
מנורה 11,795,800 7.10%
מיטב דש 7,526,070 4.53%
הירשמו לצפייה 6,901,250 4.16%
הירשמו לצפייה 5,802,420 3.49%
הירשמו לצפייה 5,626,530 3.39%
שדרגו את המנוי 5,369,130 3.23%
שדרגו את המנוי 5,106,500 3.07%
שדרגו את המנוי 2,695,250 1.62%
שדרגו את המנוי 1,839,930 1.11%
שדרגו את המנוי 1,108,570 0.67%
שדרגו את המנוי 773,948 0.47%
שדרגו את המנוי 584,763 0.35%
שדרגו את המנוי 393,508 0.24%
שדרגו את המנוי 342,376 0.21%
שדרגו את המנוי 298,644 0.18%
שדרגו את המנוי 266,729 0.16%
שדרגו את המנוי 258,138 0.16%
שדרגו את המנוי 246,444 0.15%
שדרגו את המנוי 242,033 0.15%
שדרגו את המנוי 204,778 0.12%
שדרגו את המנוי 204,072 0.12%
שדרגו את המנוי 192,244 0.12%
שדרגו את המנוי 179,545 0.11%
שדרגו את המנוי 170,286 0.10%
שדרגו את המנוי 167,950 0.10%
שדרגו את המנוי 166,793 0.10%
שדרגו את המנוי 165,573 0.10%
שדרגו את המנוי 145,350 0.09%
שדרגו את המנוי 115,303 0.07%
שדרגו את המנוי 109,566 0.07%
שדרגו את המנוי 94,985 0.06%
שדרגו את המנוי 84,793 0.05%
שדרגו את המנוי 75,082 0.05%
שדרגו את המנוי 62,628 0.04%
שדרגו את המנוי 59,382 0.04%
שדרגו את המנוי 48,983 0.03%
שדרגו את המנוי 42,775 0.03%
שדרגו את המנוי 42,045 0.03%
שדרגו את המנוי 34,591 0.02%
שדרגו את המנוי 26,757 0.02%
שדרגו את המנוי 25,759 0.02%
שדרגו את המנוי 25,591 0.02%
שדרגו את המנוי 19,957 0.01%
שדרגו את המנוי 19,624 0.01%
שדרגו את המנוי 12,102 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,645 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,020 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית