תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פרוטרום

ענף: תעשיה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.10.2017 שינוי
מור 219,082 237,911 18,829  8.59%
כוון 21,550 29,850 8,300  38.52%
הירשמו לצפייה 19,110 20,879 1,769  9.26%
הירשמו לצפייה 4,650 6,350 1,700  36.56%
הירשמו לצפייה 25,964 27,612 1,648  6.35%
שדרגו את המנוי 71,451 73,039 1,588  2.22%
שדרגו את המנוי 2,792 4,056 1,264  45.27%
שדרגו את המנוי 2,085 3,169 1,084  51.99%
שדרגו את המנוי 4,457 5,485 1,028  23.06%
שדרגו את המנוי 5,854 6,811 957  16.35%
שדרגו את המנוי 4,129 4,506 377  9.13%
שדרגו את המנוי 11,673 11,902 229  1.96%
שדרגו את המנוי 218 384 166  76.15%
שדרגו את המנוי 331 461 130  39.27%
שדרגו את המנוי 376 485 109  28.99%
שדרגו את המנוי 1,030 963 -67  -6.50%
שדרגו את המנוי 5,893 5,756 -137  -2.32%
שדרגו את המנוי 3,978 3,787 -191  -4.80%
שדרגו את המנוי 99,992 98,542 -1,450  -1.45%
שדרגו את המנוי 43,948 42,137 -1,811  -4.12%
שדרגו את המנוי 9,958 5,212 -4,746  -47.66%
שדרגו את המנוי 25,748 20,556 -5,192  -20.16%
שדרגו את המנוי 144,528 135,377 -9,151  -6.33%
שדרגו את המנוי 413,929 335,264 -78,665  -19.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 39,178

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -101,410

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
עמ"י 14,692 20,119 5,427  36.94%
איילון 49,626 53,776 4,150  8.36%
הירשמו לצפייה 7,002 10,802 3,800  54.27%
הירשמו לצפייה 1,340,990 1,342,570 1,578  0.12%
הירשמו לצפייה 1,898 2,216 318  16.75%
שדרגו את המנוי 2,787 2,965 178  6.39%
שדרגו את המנוי 31,624 31,665 41  0.13%
שדרגו את המנוי 5,093 5,099 6  0.12%
שדרגו את המנוי 31,507 31,256 -251  -0.80%
שדרגו את המנוי 14,967 14,102 -865  -5.78%
שדרגו את המנוי 61,402 59,318 -2,084  -3.39%
שדרגו את המנוי 69,893 67,578 -2,315  -3.31%
שדרגו את המנוי 13,593 10,927 -2,666  -19.61%
שדרגו את המנוי 23,020 19,566 -3,454  -15.00%
שדרגו את המנוי 648,074 642,850 -5,224  -0.81%
שדרגו את המנוי 33,742 28,287 -5,455  -16.17%
שדרגו את המנוי 26,065 17,028 -9,037  -34.67%
שדרגו את המנוי 94,369 81,652 -12,717  -13.48%
שדרגו את המנוי 414,550 397,806 -16,744  -4.04%
שדרגו את המנוי 61,603 40,170 -21,433  -34.79%
שדרגו את המנוי 2,580,800 2,527,060 -53,736  -2.08%
שדרגו את המנוי 676,754 572,834 -103,920  -15.36%
שדרגו את המנוי 566,394 411,068 -155,326  -27.42%
שדרגו את המנוי 946,602 689,988 -256,614  -27.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,498

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -651,841

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 39,178
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -101,410
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 15,498
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -651,841
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,113,292 1.87%
ילין לפידות 335,264 0.56%
מור 237,911 0.40%
הירשמו לצפייה 135,377 0.23%
הירשמו לצפייה 98,542 0.17%
הירשמו לצפייה 73,039 0.12%
שדרגו את המנוי 42,137 0.07%
שדרגו את המנוי 29,850 0.05%
שדרגו את המנוי 27,612 0.05%
שדרגו את המנוי 20,879 0.04%
שדרגו את המנוי 20,556 0.03%
שדרגו את המנוי 19,058 0.03%
שדרגו את המנוי 11,902 0.02%
שדרגו את המנוי 6,811 0.01%
שדרגו את המנוי 6,350 0.01%
שדרגו את המנוי 5,756 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,485 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,375 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,212 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,506 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,056 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,787 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,169 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,040 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,634 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,443 < 0.01%
שדרגו את המנוי 963 < 0.01%
שדרגו את המנוי 820 < 0.01%
שדרגו את המנוי 778 < 0.01%
שדרגו את המנוי 485 < 0.01%
שדרגו את המנוי 461 < 0.01%
שדרגו את המנוי 384 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,563,583 14.40%
מגדל 2,527,060 4.25%
הראל 1,342,570 2.26%
הירשמו לצפייה 851,890 1.43%
הירשמו לצפייה 689,988 1.16%
הירשמו לצפייה 642,850 1.08%
שדרגו את המנוי 572,834 0.96%
שדרגו את המנוי 411,068 0.69%
שדרגו את המנוי 397,806 0.67%
שדרגו את המנוי 207,310 0.35%
שדרגו את המנוי 84,996 0.14%
שדרגו את המנוי 81,652 0.14%
שדרגו את המנוי 74,947 0.13%
שדרגו את המנוי 67,578 0.11%
שדרגו את המנוי 59,318 0.10%
שדרגו את המנוי 53,776 0.09%
שדרגו את המנוי 40,170 0.07%
שדרגו את המנוי 38,230 0.06%
שדרגו את המנוי 36,876 0.06%
שדרגו את המנוי 31,665 0.05%
שדרגו את המנוי 31,256 0.05%
שדרגו את המנוי 28,287 0.05%
שדרגו את המנוי 26,065 0.04%
שדרגו את המנוי 20,672 0.03%
שדרגו את המנוי 20,262 0.03%
שדרגו את המנוי 20,119 0.03%
שדרגו את המנוי 19,566 0.03%
שדרגו את המנוי 18,757 0.03%
שדרגו את המנוי 18,615 0.03%
שדרגו את המנוי 17,028 0.03%
שדרגו את המנוי 14,102 0.02%
שדרגו את המנוי 12,192 0.02%
שדרגו את המנוי 10,927 0.02%
שדרגו את המנוי 10,802 0.02%
שדרגו את המנוי 10,200 0.02%
שדרגו את המנוי 10,005 0.02%
שדרגו את המנוי 9,829 0.02%
שדרגו את המנוי 6,990 0.01%
שדרגו את המנוי 6,909 0.01%
שדרגו את המנוי 5,099 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,816 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,353 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,011 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,965 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,455 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,390 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,216 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,553 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,201 < 0.01%
שדרגו את המנוי 857 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  פרוטרום הודיעה היום על רכישת חברת הטעמים הבלגית טייגה (Taiga) תמורת כ-2.9 מיליון דולר. טייגה מפתחת, מייצרת ומשווקת תמציות טעם לתעשיות המזון, המשקאות והטבק. מחזור המכירות של החברה הבלגית הסתכם אשתקד בכ-4.9 מליון דולר. #מיזוגים_ורכישות #טייגה #Taiga #תמציות_טעם
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  פרוטרום בניהולו של אורי יהודאי הודיעה היום על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בהיקף של כ-22.2 מיליון שקל המשקף דיבידנד של 38 אגורות למניה. מועד התשלום נקבע ל-4 במאי השנה, כשהיום הקובע יהיה ה-20 באפריל 2015. #דיבידנד #אורי_יהודאי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  גן שמואל אישרה הבוקר כי היא מנהלת מגעים עם פרוטרום להשקעה של האחרונה בחברה #מיזוגים_ורכישות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  פרוטרום הודיעה על רכישת שתי חברות בהיקף כולל של 10 מיליון דולר: אינגרנט הספרדית העוסקת במיצויים טבעיים מצמחים למתן פתרונות טעם, צבע, ושימור לתעשיית המזון תמורת 8 מיליון דולר; רכישה נוספת היא של חברת פוד בלנדרז האנגלית, שעוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי Savory (תחום הטעמים הלא מתוקים) תמורת כ-2 מיליון דולר.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פרוטרום קיימה אתמול (ג') שיחת ועידה לסקירת הרכישה של חטיבת הטעמים והצבעים הטבעיים של Montana הפרואנית. האזנה חוזרת לשיחת הועידה תיהיה זמינה מעתה למשך 48 שעות הקרובות . טלפון להאזנה: 03-9255901
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פרוטרום הודיעה על רכישת חטיבת הטעמים והצבעים הטבעיים למזון של חברת Montana SA הפרואנית תמורת 28.5 מיליון דולר ונטילת חוב של כ-6.5 מיליון דולר. עסקה זו כוללת גם את פעילות מונטה פוד בצ'ילה. ב-2013 מכירות חטיבת הטעמים והצבעים הטבעיים של מונטנה הסתכמו ב-52.5 מיליון דולר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית