תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פרוטרום

ענף: תעשיה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 97,711 103,261 5,550  5.68%
אקסלנס 14,734 15,290 556  3.77%
הירשמו לצפייה 61,936 62,337 401  0.65%
הירשמו לצפייה 7,850 7,937 87  1.11%
הירשמו לצפייה 1,450 1,420 -30  -2.07%
שדרגו את המנוי 1,206 1,164 -42  -3.48%
שדרגו את המנוי 880 820 -60  -6.82%
שדרגו את המנוי 999 874 -125  -12.51%
שדרגו את המנוי 38,315 38,145 -170  -0.44%
שדרגו את המנוי 4,259 4,063 -196  -4.60%
שדרגו את המנוי 3,587 3,343 -244  -6.80%
שדרגו את המנוי 111,921 111,597 -324  -0.29%
שדרגו את המנוי 2,772 2,338 -434  -15.66%
שדרגו את המנוי 920 400 -520  -56.52%
שדרגו את המנוי 17,768 16,608 -1,160  -6.53%
שדרגו את המנוי 5,171 3,084 -2,087  -40.36%
שדרגו את המנוי 20,033 14,717 -5,316  -26.54%
שדרגו את המנוי 83,815 77,815 -6,000  -7.16%
שדרגו את המנוי 56,355 47,763 -8,592  -15.25%
שדרגו את המנוי 29,246 18,873 -10,373  -35.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,594

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,673

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 1,375,860 1,532,340 156,482  11.37%
עמיתים 853,357 919,551 66,194  7.76%
הירשמו לצפייה 1,118,180 1,181,770 63,592  5.69%
הירשמו לצפייה 12,935 76,459 63,524  491.10%
הירשמו לצפייה 207,310 240,300 32,990  15.91%
שדרגו את המנוי 42,125 72,886 30,761  73.02%
שדרגו את המנוי 71,762 81,626 9,864  13.75%
שדרגו את המנוי 720,512 728,118 7,606  1.06%
שדרגו את המנוי 31,732 37,511 5,779  18.21%
שדרגו את המנוי 21,990 25,787 3,797  17.27%
שדרגו את המנוי 19,141 22,105 2,964  15.49%
שדרגו את המנוי 20,262 22,931 2,669  13.17%
שדרגו את המנוי 12,192 14,578 2,386  19.57%
שדרגו את המנוי 60,456 62,792 2,336  3.86%
שדרגו את המנוי 180 2,483 2,303  1,279.44%
שדרגו את המנוי 17,961 19,824 1,863  10.37%
שדרגו את המנוי 4,259 5,532 1,273  29.89%
שדרגו את המנוי 6,909 7,937 1,028  14.88%
שדרגו את המנוי 2,455 3,105 650  26.48%
שדרגו את המנוי 4,355 4,819 464  10.65%
שדרגו את המנוי 2,790 3,244 454  16.27%
שדרגו את המנוי 2,216 2,627 411  18.55%
שדרגו את המנוי 1,947 2,310 363  18.64%
שדרגו את המנוי 1,344 1,678 334  24.85%
שדרגו את המנוי 2,990 3,210 220  7.36%
שדרגו את המנוי 18,660 18,795 135  0.72%
שדרגו את המנוי 5,133 5,164 31  0.60%
שדרגו את המנוי 9,829 9,799 -30  -0.31%
שדרגו את המנוי 1,310 1,126 -184  -14.05%
שדרגו את המנוי 16,205 14,830 -1,375  -8.49%
שדרגו את המנוי 3,000 1,000 -2,000  -66.67%
שדרגו את המנוי 12,825 9,915 -2,910  -22.69%
שדרגו את המנוי 10,359 6,403 -3,956  -38.19%
שדרגו את המנוי 10,200 5,200 -5,000  -49.02%
שדרגו את המנוי 20,050 14,506 -5,544  -27.65%
שדרגו את המנוי 16,714 10,620 -6,094  -36.46%
שדרגו את המנוי 21,759 14,024 -7,735  -35.55%
שדרגו את המנוי 33,932 16,505 -17,427  -51.36%
שדרגו את המנוי 55,630 38,195 -17,435  -31.34%
שדרגו את המנוי 88,949 50,886 -38,063  -42.79%
שדרגו את המנוי 409,875 370,725 -39,150  -9.55%
שדרגו את המנוי 347,696 293,616 -54,080  -15.55%
שדרגו את המנוי 2,098,410 2,019,900 -78,513  -3.74%
שדרגו את המנוי 1,142,910 892,026 -250,885  -21.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 460,473

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -530,381

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,594
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -35,673
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 460,473
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -530,381
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 535,386 0.90%
מגדל 111,597 0.19%
אלטשולר - שחם 103,261 0.17%
הירשמו לצפייה 77,815 0.13%
הירשמו לצפייה 62,337 0.10%
הירשמו לצפייה 47,763 0.08%
שדרגו את המנוי 38,145 0.06%
שדרגו את המנוי 18,873 0.03%
שדרגו את המנוי 16,608 0.03%
שדרגו את המנוי 15,290 0.03%
שדרגו את המנוי 14,717 0.02%
שדרגו את המנוי 7,937 0.01%
שדרגו את המנוי 4,063 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,343 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,084 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,338 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,035 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,420 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,164 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 874 < 0.01%
שדרגו את המנוי 820 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 229 < 0.01%
שדרגו את המנוי 223 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,957,322 15.04%
מגדל 2,019,900 3.39%
הראל 1,532,340 2.57%
הירשמו לצפייה 1,181,770 1.98%
הירשמו לצפייה 919,551 1.54%
הירשמו לצפייה 892,026 1.50%
שדרגו את המנוי 728,118 1.22%
שדרגו את המנוי 370,725 0.62%
שדרגו את המנוי 293,616 0.49%
שדרגו את המנוי 240,300 0.40%
שדרגו את המנוי 81,626 0.14%
שדרגו את המנוי 76,459 0.13%
שדרגו את המנוי 72,886 0.12%
שדרגו את המנוי 62,792 0.11%
שדרגו את המנוי 53,276 0.09%
שדרגו את המנוי 50,886 0.09%
שדרגו את המנוי 38,195 0.06%
שדרגו את המנוי 37,511 0.06%
שדרגו את המנוי 25,787 0.04%
שדרגו את המנוי 24,017 0.04%
שדרגו את המנוי 22,931 0.04%
שדרגו את המנוי 22,105 0.04%
שדרגו את המנוי 19,824 0.03%
שדרגו את המנוי 18,795 0.03%
שדרגו את המנוי 16,505 0.03%
שדרגו את המנוי 14,830 0.02%
שדרגו את המנוי 14,578 0.02%
שדרגו את המנוי 14,506 0.02%
שדרגו את המנוי 14,024 0.02%
שדרגו את המנוי 11,271 0.02%
שדרגו את המנוי 10,620 0.02%
שדרגו את המנוי 9,915 0.02%
שדרגו את המנוי 9,799 0.02%
שדרגו את המנוי 7,937 0.01%
שדרגו את המנוי 6,403 0.01%
שדרגו את המנוי 5,532 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,164 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,819 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,244 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,210 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,105 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,627 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,483 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,310 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,678 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פרוטרום הודיעה היום על רכישת חברת הטעמים הבלגית טייגה (Taiga) תמורת כ-2.9 מיליון דולר. טייגה מפתחת, מייצרת ומשווקת תמציות טעם לתעשיות המזון, המשקאות והטבק. מחזור המכירות של החברה הבלגית הסתכם אשתקד בכ-4.9 מליון דולר. #מיזוגים_ורכישות #טייגה #Taiga #תמציות_טעם
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פרוטרום בניהולו של אורי יהודאי הודיעה היום על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בהיקף של כ-22.2 מיליון שקל המשקף דיבידנד של 38 אגורות למניה. מועד התשלום נקבע ל-4 במאי השנה, כשהיום הקובע יהיה ה-20 באפריל 2015. #דיבידנד #אורי_יהודאי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  גן שמואל אישרה הבוקר כי היא מנהלת מגעים עם פרוטרום להשקעה של האחרונה בחברה #מיזוגים_ורכישות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פרוטרום הודיעה על רכישת שתי חברות בהיקף כולל של 10 מיליון דולר: אינגרנט הספרדית העוסקת במיצויים טבעיים מצמחים למתן פתרונות טעם, צבע, ושימור לתעשיית המזון תמורת 8 מיליון דולר; רכישה נוספת היא של חברת פוד בלנדרז האנגלית, שעוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי Savory (תחום הטעמים הלא מתוקים) תמורת כ-2 מיליון דולר.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  פרוטרום קיימה אתמול (ג') שיחת ועידה לסקירת הרכישה של חטיבת הטעמים והצבעים הטבעיים של Montana הפרואנית. האזנה חוזרת לשיחת הועידה תיהיה זמינה מעתה למשך 48 שעות הקרובות . טלפון להאזנה: 03-9255901
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  פרוטרום הודיעה על רכישת חטיבת הטעמים והצבעים הטבעיים למזון של חברת Montana SA הפרואנית תמורת 28.5 מיליון דולר ונטילת חוב של כ-6.5 מיליון דולר. עסקה זו כוללת גם את פעילות מונטה פוד בצ'ילה. ב-2013 מכירות חטיבת הטעמים והצבעים הטבעיים של מונטנה הסתכמו ב-52.5 מיליון דולר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית