תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הפניקס

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח
אתר: www.fnx.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אי.בי.אי. 852,455 1,167,230 314,774  36.93%
מיטב דש 582,365 675,395 93,030  15.97%
הירשמו לצפייה 992,835 1,065,230 72,395  7.29%
הירשמו לצפייה 43,002 56,814 13,812  32.12%
הירשמו לצפייה 200,000 211,500 11,500  5.75%
שדרגו את המנוי 3,796 11,720 7,924  208.75%
שדרגו את המנוי 7,841 13,201 5,360  68.36%
שדרגו את המנוי 40,701 45,905 5,204  12.79%
שדרגו את המנוי 283,528 285,403 1,875  0.66%
שדרגו את המנוי 27,843 28,349 506  1.82%
שדרגו את המנוי 44,850 45,116 266  0.59%
שדרגו את המנוי 6,500 6,000 -500  -7.69%
שדרגו את המנוי 15,141 13,718 -1,423  -9.40%
שדרגו את המנוי 75,000 70,025 -4,975  -6.63%
שדרגו את המנוי 18,117 12,405 -5,712  -31.53%
שדרגו את המנוי 54,762 48,910 -5,852  -10.69%
שדרגו את המנוי 976,104 961,190 -14,914  -1.53%
שדרגו את המנוי 42,153 6,626 -35,527  -84.28%
שדרגו את המנוי 381,807 338,195 -43,612  -11.42%
שדרגו את המנוי 202,155 153,436 -48,719  -24.10%
שדרגו את המנוי 870,412 820,217 -50,195  -5.77%
שדרגו את המנוי 5,924,230 5,561,910 -362,324  -6.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 526,646

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -573,753

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הראל 4,375,730 5,436,480 1,060,760  24.24%
כלל 5,162,570 6,206,940 1,044,370  20.23%
הירשמו לצפייה 3,032,330 3,530,000 497,673  16.41%
הירשמו לצפייה 548,370 883,468 335,098  61.11%
הירשמו לצפייה 139,246 402,910 263,664  189.35%
שדרגו את המנוי 399,441 596,896 197,455  49.43%
שדרגו את המנוי 291,233 461,052 169,819  58.31%
שדרגו את המנוי 71,561 207,161 135,600  189.49%
שדרגו את המנוי 32,379 144,079 111,700  344.98%
שדרגו את המנוי 1,054,180 1,165,630 111,456  10.57%
שדרגו את המנוי 288,943 365,743 76,800  26.58%
שדרגו את המנוי 50,130 103,469 53,339  106.40%
שדרגו את המנוי 186,864 238,315 51,451  27.53%
שדרגו את המנוי 121,343 159,405 38,062  31.37%
שדרגו את המנוי 9,381 46,281 36,900  393.35%
שדרגו את המנוי 463,111 493,588 30,477  6.58%
שדרגו את המנוי 98,272 118,519 20,247  20.60%
שדרגו את המנוי 54,615 71,690 17,075  31.26%
שדרגו את המנוי 13,039 26,864 13,825  106.03%
שדרגו את המנוי 28,485 37,504 9,019  31.66%
שדרגו את המנוי 11,235,600 11,244,200 8,593  0.08%
שדרגו את המנוי 36,632 37,120 488  1.33%
שדרגו את המנוי 68,181 68,480 299  0.44%
שדרגו את המנוי 15,564 15,327 -237  -1.52%
שדרגו את המנוי 43,181 42,931 -250  -0.58%
שדרגו את המנוי 12,685 8,975 -3,710  -29.25%
שדרגו את המנוי 24,402 16,482 -7,920  -32.46%
שדרגו את המנוי 206,618 197,262 -9,356  -4.53%
שדרגו את המנוי 292,047 274,972 -17,075  -5.85%
שדרגו את המנוי 54,795 22,934 -31,861  -58.15%
שדרגו את המנוי 110,746 55,373 -55,373  -50.00%
שדרגו את המנוי 90,174 10,600 -79,574  -88.24%
שדרגו את המנוי 9,308,860 8,768,210 -540,642  -5.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,284,170

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -745,998

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 526,646
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -573,753
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,284,170
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -745,998
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,288,270 4.80%
מור 5,561,910 2.17%
אי.בי.אי. 1,167,230 0.46%
הירשמו לצפייה 1,065,230 0.42%
הירשמו לצפייה 961,190 0.38%
הירשמו לצפייה 820,217 0.32%
שדרגו את המנוי 675,395 0.26%
שדרגו את המנוי 495,316 0.19%
שדרגו את המנוי 338,195 0.13%
שדרגו את המנוי 285,403 0.11%
שדרגו את המנוי 211,500 0.08%
שדרגו את המנוי 153,436 0.06%
שדרגו את המנוי 98,325 0.04%
שדרגו את המנוי 78,500 0.03%
שדרגו את המנוי 70,025 0.03%
שדרגו את המנוי 56,814 0.02%
שדרגו את המנוי 48,910 0.02%
שדרגו את המנוי 45,905 0.02%
שדרגו את המנוי 45,116 0.02%
שדרגו את המנוי 28,349 0.01%
שדרגו את המנוי 13,718 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,201 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,405 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,720 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,918 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,626 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,201 < 0.01%
שדרגו את המנוי 515 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 42,877,663 16.75%
מנורה 11,244,200 4.39%
מגדל 8,768,210 3.42%
הירשמו לצפייה 6,206,940 2.42%
הירשמו לצפייה 5,436,480 2.12%
הירשמו לצפייה 3,530,000 1.38%
שדרגו את המנוי 1,165,630 0.46%
שדרגו את המנוי 883,468 0.35%
שדרגו את המנוי 596,896 0.23%
שדרגו את המנוי 560,128 0.22%
שדרגו את המנוי 493,588 0.19%
שדרגו את המנוי 461,052 0.18%
שדרגו את המנוי 402,910 0.16%
שדרגו את המנוי 365,743 0.14%
שדרגו את המנוי 346,915 0.14%
שדרגו את המנוי 274,972 0.11%
שדרגו את המנוי 238,315 0.09%
שדרגו את המנוי 207,161 0.08%
שדרגו את המנוי 197,262 0.08%
שדרגו את המנוי 182,500 0.07%
שדרגו את המנוי 159,405 0.06%
שדרגו את המנוי 144,079 0.06%
שדרגו את המנוי 118,519 0.05%
שדרגו את המנוי 103,469 0.04%
שדרגו את המנוי 95,074 0.04%
שדרגו את המנוי 73,300 0.03%
שדרגו את המנוי 71,690 0.03%
שדרגו את המנוי 68,480 0.03%
שדרגו את המנוי 55,373 0.02%
שדרגו את המנוי 46,281 0.02%
שדרגו את המנוי 42,931 0.02%
שדרגו את המנוי 40,115 0.02%
שדרגו את המנוי 37,504 0.01%
שדרגו את המנוי 37,120 0.01%
שדרגו את המנוי 26,864 0.01%
שדרגו את המנוי 24,490 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,733 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,934 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,482 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,327 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,710 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,010 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,199 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,975 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,998 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,811 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,695 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,993 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,132 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  הפניקס דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הרווח הכולל הסתכם בכ-444 מיליון שקל, זאת לאחר הפרשה של 123 מיליון שקל שבצעה החברה בגלל סביבת הריבית הנמוכה.לשם השוואה, את 2013 סיימה הפניקס עם רווח כולל של כ-744 מיליון שקל. התשואה להון ב-2014 עמדה על 12.1% - התשואה הגבוהה בענף. #דוחות_כספיים #ביטוח #חברת_ביטוח
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אנרג'יקס חתמה על הסכם מימון מחדש עתידי בהיקף של 290 מיליון שקל , המיועד בין היתר להחלפת מימון ההקמה הקיים לפרויקט "נאות חובב". על פי ההסכם עם הפניקס, חברת הביטוח תעמיד לחברת הפרויקט 180 מיליון שקל ו-110 מיליון שקל נוספים תעמיד אנרג'יקס. בנוסף, להפניקס ניתנה אופציה ל-45 ימים מהיום, להעמיד הלוואה של 110 מיליון שקל במקום אנרג'יקס או למצוא גורם מממן אחר שיעמיד הלוואה זו לחברת הפרויקט. המימון מיועד להחליף מימון הקמה קיים בהיקף של עד 50 מיליון אירו #הלוואה #נאות_חובב #מימון #חברת_ביטוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  הפניקס דיווחה היום על רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של כ-133 מיליון שקל ברבעון השלישי, זאת לעומת רווח נקי של 113.3 מיליון שקל ברבעון המקביל #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  קבוצת הפניקס גייסה בשלב המוסדי סדרת אג"ח ד' שקלי בשיעור ריבית שנתי של 3.85%, בהיקף כספי כולל של 340 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושים של כ-840 מיליון שקל. איגרות החוב מדורגות Aa2 על ידי חברת מידרוג ותפרענה בתשלום קרן אחד בינואר 2026 עם אופציה לפירעון מוקדם בינואר 2024.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית