תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הפניקס

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח
אתר: www.fnx.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 534,744 1,008,910 474,166  88.67%
איילון 2,939 52,899 49,960  1,699.90%
הירשמו לצפייה 264,940 304,400 39,460  14.89%
הירשמו לצפייה 1,041,790 1,078,750 36,954  3.55%
הירשמו לצפייה 974,877 988,066 13,189  1.35%
שדרגו את המנוי 443,800 455,302 11,502  2.59%
שדרגו את המנוי 18,971 27,584 8,613  45.40%
שדרגו את המנוי 12,486 20,212 7,726  61.88%
שדרגו את המנוי 24,434 30,717 6,283  25.71%
שדרגו את המנוי 32,142 34,143 2,001  6.23%
שדרגו את המנוי 96,748 97,287 539  0.56%
שדרגו את המנוי 350 500 150  42.86%
שדרגו את המנוי 47,526 47,665 139  0.29%
שדרגו את המנוי 5,800 4,200 -1,600  -27.59%
שדרגו את המנוי 110,120 100,958 -9,162  -8.32%
שדרגו את המנוי 54,939 43,002 -11,937  -21.73%
שדרגו את המנוי 180,211 167,396 -12,815  -7.11%
שדרגו את המנוי 556,755 466,057 -90,698  -16.29%
שדרגו את המנוי 7,141,240 7,037,250 -103,999  -1.46%
שדרגו את המנוי 1,213,160 958,042 -255,118  -21.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 650,682

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -485,329

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מיטב דש 2,621,940 3,032,330 410,391  15.65%
הפניקס 177,815 399,441 221,626  124.64%
הירשמו לצפייה 356,894 463,111 106,217  29.76%
הירשמו לצפייה 42,574 95,074 52,500  123.31%
הירשמו לצפייה 515,166 548,370 33,204  6.45%
שדרגו את המנוי 22,934 54,795 31,861  138.92%
שדרגו את המנוי 19,215 40,115 20,900  108.77%
שדרגו את המנוי 8,100 23,733 15,633  193.00%
שדרגו את המנוי 79,922 90,174 10,252  12.83%
שדרגו את המנוי 11,227,800 11,235,600 7,859  0.07%
שדרגו את המנוי 1,821 9,381 7,560  415.16%
שדרגו את המנוי 1,995 4,695 2,700  135.34%
שדרגו את המנוי 69,374 71,561 2,187  3.15%
שדרגו את המנוי 30,379 32,379 2,000  6.58%
שדרגו את המנוי 36,059 36,632 573  1.59%
שדרגו את המנוי 54,315 54,615 300  0.55%
שדרגו את המנוי 67,904 68,181 277  0.41%
שדרגו את המנוי 5,162,570 5,162,570 1
שדרגו את המנוי 4,375,910 4,375,730 -179
שדרגו את המנוי 193,729 186,864 -6,865  -3.54%
שדרגו את המנוי 214,189 206,618 -7,571  -3.53%
שדרגו את המנוי 317,610 291,233 -26,377  -8.30%
שדרגו את המנוי 326,305 288,943 -37,362  -11.45%
שדרגו את המנוי 1,109,960 1,054,180 -55,789  -5.03%
שדרגו את המנוי 9,543,120 9,308,860 -234,270  -2.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 926,041

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -368,413

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 650,682
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -485,329
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 926,041
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -368,413
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,034,783 5.61%
מור 7,037,250 2.82%
הראל 1,078,750 0.43%
הירשמו לצפייה 1,008,910 0.40%
הירשמו לצפייה 988,066 0.40%
הירשמו לצפייה 958,042 0.38%
שדרגו את המנוי 781,221 0.31%
שדרגו את המנוי 466,057 0.19%
שדרגו את המנוי 455,302 0.18%
שדרגו את המנוי 304,400 0.12%
שדרגו את המנוי 197,500 0.08%
שדרגו את המנוי 167,396 0.07%
שדרגו את המנוי 100,958 0.04%
שדרגו את המנוי 97,287 0.04%
שדרגו את המנוי 75,000 0.03%
שדרגו את המנוי 52,899 0.02%
שדרגו את המנוי 47,665 0.02%
שדרגו את המנוי 43,002 0.02%
שדרגו את המנוי 38,610 0.02%
שדרגו את המנוי 34,143 0.01%
שדרגו את המנוי 30,717 0.01%
שדרגו את המנוי 27,584 0.01%
שדרגו את המנוי 20,212 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,362 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 38,789,098 15.52%
מנורה 11,235,600 4.49%
מגדל 9,308,860 3.72%
הירשמו לצפייה 5,162,570 2.07%
הירשמו לצפייה 4,375,730 1.75%
הירשמו לצפייה 3,032,330 1.21%
שדרגו את המנוי 1,054,180 0.42%
שדרגו את המנוי 560,128 0.22%
שדרגו את המנוי 548,370 0.22%
שדרגו את המנוי 463,111 0.19%
שדרגו את המנוי 399,441 0.16%
שדרגו את המנוי 292,047 0.12%
שדרגו את המנוי 291,233 0.12%
שדרגו את המנוי 288,943 0.12%
שדרגו את המנוי 206,618 0.08%
שדרגו את המנוי 186,864 0.07%
שדרגו את המנוי 139,246 0.06%
שדרגו את המנוי 121,343 0.05%
שדרגו את המנוי 110,746 0.04%
שדרגו את המנוי 98,272 0.04%
שדרגו את המנוי 95,074 0.04%
שדרגו את המנוי 90,174 0.04%
שדרגו את המנוי 73,300 0.03%
שדרגו את המנוי 71,561 0.03%
שדרגו את המנוי 68,181 0.03%
שדרגו את המנוי 54,795 0.02%
שדרגו את המנוי 54,615 0.02%
שדרגו את המנוי 50,130 0.02%
שדרגו את המנוי 43,181 0.02%
שדרגו את המנוי 40,115 0.02%
שדרגו את המנוי 36,632 0.01%
שדרגו את המנוי 32,379 0.01%
שדרגו את המנוי 28,485 0.01%
שדרגו את המנוי 24,490 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,402 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,733 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,564 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,039 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,710 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,685 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,010 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,199 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,381 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,811 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,695 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,993 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,132 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  הפניקס דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הרווח הכולל הסתכם בכ-444 מיליון שקל, זאת לאחר הפרשה של 123 מיליון שקל שבצעה החברה בגלל סביבת הריבית הנמוכה.לשם השוואה, את 2013 סיימה הפניקס עם רווח כולל של כ-744 מיליון שקל. התשואה להון ב-2014 עמדה על 12.1% - התשואה הגבוהה בענף. #דוחות_כספיים #ביטוח #חברת_ביטוח
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אנרג'יקס חתמה על הסכם מימון מחדש עתידי בהיקף של 290 מיליון שקל , המיועד בין היתר להחלפת מימון ההקמה הקיים לפרויקט "נאות חובב". על פי ההסכם עם הפניקס, חברת הביטוח תעמיד לחברת הפרויקט 180 מיליון שקל ו-110 מיליון שקל נוספים תעמיד אנרג'יקס. בנוסף, להפניקס ניתנה אופציה ל-45 ימים מהיום, להעמיד הלוואה של 110 מיליון שקל במקום אנרג'יקס או למצוא גורם מממן אחר שיעמיד הלוואה זו לחברת הפרויקט. המימון מיועד להחליף מימון הקמה קיים בהיקף של עד 50 מיליון אירו #הלוואה #נאות_חובב #מימון #חברת_ביטוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  הפניקס דיווחה היום על רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של כ-133 מיליון שקל ברבעון השלישי, זאת לעומת רווח נקי של 113.3 מיליון שקל ברבעון המקביל #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  קבוצת הפניקס גייסה בשלב המוסדי סדרת אג"ח ד' שקלי בשיעור ריבית שנתי של 3.85%, בהיקף כספי כולל של 340 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושים של כ-840 מיליון שקל. איגרות החוב מדורגות Aa2 על ידי חברת מידרוג ותפרענה בתשלום קרן אחד בינואר 2026 עם אופציה לפירעון מוקדם בינואר 2024.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית