תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הפניקס

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח
אתר: www.fnx.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אלפי בנדק 961 23,450 22,489  2,340.17%
פסטרנק שהם 15,418 31,168 15,750  102.15%
הירשמו לצפייה 78,025 84,586 6,561  8.41%
הירשמו לצפייה 40,800 43,900 3,100  7.60%
הירשמו לצפייה 44,020 45,037 1,017  2.31%
שדרגו את המנוי 78,775 79,275 500  0.63%
שדרגו את המנוי 99,699 99,895 196  0.20%
שדרגו את המנוי 6,000 5,000 -1,000  -16.67%
שדרגו את המנוי 3,201 1,787 -1,414  -44.17%
שדרגו את המנוי 11,901 10,201 -1,700  -14.28%
שדרגו את המנוי 13,678 11,790 -1,888  -13.80%
שדרגו את המנוי 48,207 45,956 -2,251  -4.67%
שדרגו את המנוי 291,572 288,176 -3,396  -1.16%
שדרגו את המנוי 154,844 150,448 -4,396  -2.84%
שדרגו את המנוי 24,018 18,979 -5,039  -20.98%
שדרגו את המנוי 11,108 5,921 -5,187  -46.70%
שדרגו את המנוי 11,905 1,445 -10,460  -87.86%
שדרגו את המנוי 607,367 595,475 -11,892  -1.96%
שדרגו את המנוי 181,500 166,000 -15,500  -8.54%
שדרגו את המנוי 841,406 813,096 -28,310  -3.36%
שדרגו את המנוי 59,915 27,136 -32,779  -54.71%
שדרגו את המנוי 943,123 899,527 -43,596  -4.62%
שדרגו את המנוי 258,949 182,934 -76,015  -29.36%
שדרגו את המנוי 1,225,600 1,142,310 -83,284  -6.80%
שדרגו את המנוי 5,000,470 4,846,430 -154,043  -3.08%
שדרגו את המנוי 1,049,750 881,657 -168,092  -16.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 49,613

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -650,242

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
כלל 6,206,940 8,641,480 2,434,540  39.22%
הראל 5,436,480 6,093,240 656,759  12.08%
הירשמו לצפייה 346,915 561,592 214,677  61.88%
הירשמו לצפייה 883,468 1,019,800 136,335  15.43%
הירשמו לצפייה 365,743 464,743 99,000  27.07%
שדרגו את המנוי 10,600 106,232 95,632  902.19%
שדרגו את המנוי 182,500 242,500 60,000  32.88%
שדרגו את המנוי 95,074 141,893 46,819  49.24%
שדרגו את המנוי 144,079 186,939 42,860  29.75%
שדרגו את המנוי 493,588 529,060 35,472  7.19%
שדרגו את המנוי 12,010 43,637 31,627  263.34%
שדרגו את המנוי 37,120 68,610 31,490  84.83%
שדרגו את המנוי 15,000 32,000 17,000  113.33%
שדרגו את המנוי 11,244,200 11,257,600 13,353  0.12%
שדרגו את המנוי 238,315 249,159 10,844  4.55%
שדרגו את המנוי 402,910 413,141 10,231  2.54%
שדרגו את המנוי 37,504 42,554 5,050  13.47%
שדרגו את המנוי 3,993 6,605 2,612  65.41%
שדרגו את המנוי 68,480 69,221 741  1.08%
שדרגו את המנוי 71,690 72,171 481  0.67%
שדרגו את המנוי 73,300 72,808 -492  -0.67%
שדרגו את המנוי 46,281 45,281 -1,000  -2.16%
שדרגו את המנוי 16,482 14,611 -1,871  -11.35%
שדרגו את המנוי 197,262 183,071 -14,191  -7.19%
שדרגו את המנוי 118,519 101,647 -16,872  -14.24%
שדרגו את המנוי 596,896 579,707 -17,189  -2.88%
שדרגו את המנוי 8,768,210 8,617,020 -151,198  -1.72%
שדרגו את המנוי 1,165,630 1,006,000 -159,631  -13.69%
שדרגו את המנוי 3,530,000 2,085,740 -1,444,260  -40.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,945,523

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,806,704

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 49,613
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -650,242
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,945,523
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,806,704
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,104,187 4.34%
מור 4,846,430 1.89%
אי.בי.אי. 1,142,310 0.45%
הירשמו לצפייה 899,527 0.35%
הירשמו לצפייה 881,657 0.34%
הירשמו לצפייה 813,096 0.32%
שדרגו את המנוי 595,475 0.23%
שדרגו את המנוי 495,316 0.19%
שדרגו את המנוי 288,176 0.11%
שדרגו את המנוי 182,934 0.07%
שדרגו את המנוי 166,000 0.06%
שדרגו את המנוי 150,448 0.06%
שדרגו את המנוי 99,895 0.04%
שדרגו את המנוי 84,586 0.03%
שדרגו את המנוי 79,275 0.03%
שדרגו את המנוי 52,399 0.02%
שדרגו את המנוי 45,956 0.02%
שדרגו את המנוי 45,037 0.02%
שדרגו את המנוי 43,900 0.02%
שדרגו את המנוי 40,427 0.02%
שדרגו את המנוי 31,168 0.01%
שדרגו את המנוי 27,136 0.01%
שדרגו את המנוי 23,450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,979 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,790 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,501 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,201 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,921 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,787 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,445 < 0.01%
שדרגו את המנוי 515 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 44,260,987 17.28%
מנורה 11,257,600 4.40%
כלל 8,641,480 3.37%
הירשמו לצפייה 8,617,020 3.37%
הירשמו לצפייה 6,093,240 2.38%
הירשמו לצפייה 2,085,740 0.81%
שדרגו את המנוי 1,019,800 0.40%
שדרגו את המנוי 1,006,000 0.39%
שדרגו את המנוי 579,707 0.23%
שדרגו את המנוי 561,592 0.22%
שדרגו את המנוי 560,128 0.22%
שדרגו את המנוי 529,060 0.21%
שדרגו את המנוי 464,743 0.18%
שדרגו את המנוי 413,141 0.16%
שדרגו את המנוי 274,972 0.11%
שדרגו את המנוי 249,159 0.10%
שדרגו את המנוי 242,500 0.09%
שדרגו את המנוי 186,939 0.07%
שדרגו את המנוי 183,071 0.07%
שדרגו את המנוי 159,405 0.06%
שדרגו את המנוי 141,893 0.06%
שדרגו את המנוי 106,232 0.04%
שדרגו את המנוי 101,647 0.04%
שדרגו את המנוי 72,808 0.03%
שדרגו את המנוי 72,171 0.03%
שדרגו את המנוי 69,221 0.03%
שדרגו את המנוי 68,610 0.03%
שדרגו את המנוי 55,373 0.02%
שדרגו את המנוי 45,281 0.02%
שדרגו את המנוי 43,637 0.02%
שדרגו את המנוי 42,931 0.02%
שדרגו את המנוי 42,554 0.02%
שדרגו את המנוי 40,115 0.02%
שדרגו את המנוי 32,000 0.01%
שדרגו את המנוי 26,864 0.01%
שדרגו את המנוי 24,490 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,733 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,934 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,828 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,327 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,611 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,710 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,199 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,975 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,605 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,998 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,811 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,132 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  הפניקס דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הרווח הכולל הסתכם בכ-444 מיליון שקל, זאת לאחר הפרשה של 123 מיליון שקל שבצעה החברה בגלל סביבת הריבית הנמוכה.לשם השוואה, את 2013 סיימה הפניקס עם רווח כולל של כ-744 מיליון שקל. התשואה להון ב-2014 עמדה על 12.1% - התשואה הגבוהה בענף. #דוחות_כספיים #ביטוח #חברת_ביטוח
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אנרג'יקס חתמה על הסכם מימון מחדש עתידי בהיקף של 290 מיליון שקל , המיועד בין היתר להחלפת מימון ההקמה הקיים לפרויקט "נאות חובב". על פי ההסכם עם הפניקס, חברת הביטוח תעמיד לחברת הפרויקט 180 מיליון שקל ו-110 מיליון שקל נוספים תעמיד אנרג'יקס. בנוסף, להפניקס ניתנה אופציה ל-45 ימים מהיום, להעמיד הלוואה של 110 מיליון שקל במקום אנרג'יקס או למצוא גורם מממן אחר שיעמיד הלוואה זו לחברת הפרויקט. המימון מיועד להחליף מימון הקמה קיים בהיקף של עד 50 מיליון אירו #הלוואה #נאות_חובב #מימון #חברת_ביטוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  הפניקס דיווחה היום על רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של כ-133 מיליון שקל ברבעון השלישי, זאת לעומת רווח נקי של 113.3 מיליון שקל ברבעון המקביל #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  קבוצת הפניקס גייסה בשלב המוסדי סדרת אג"ח ד' שקלי בשיעור ריבית שנתי של 3.85%, בהיקף כספי כולל של 340 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושים של כ-840 מיליון שקל. איגרות החוב מדורגות Aa2 על ידי חברת מידרוג ותפרענה בתשלום קרן אחד בינואר 2026 עם אופציה לפירעון מוקדם בינואר 2024.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית