תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הפניקס

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח
אתר: www.fnx.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
הראל 905,557 1,056,820 151,263  16.70%
אפסילון 72,532 96,389 23,857  32.89%
הירשמו לצפייה 758,536 778,670 20,134  2.65%
הירשמו לצפייה 36,987 50,882 13,895  37.57%
הירשמו לצפייה 40,996 52,000 11,004  26.84%
שדרגו את המנוי 20,000 27,000 7,000  35.00%
שדרגו את המנוי 172,854 177,337 4,483  2.59%
שדרגו את המנוי 10,326 12,391 2,065  20.00%
שדרגו את המנוי 944,388 944,739 351  0.04%
שדרגו את המנוי 9,901 10,201 300  3.03%
שדרגו את המנוי 3,015 3,260 245  8.13%
שדרגו את המנוי 45,371 45,308 -63  -0.14%
שדרגו את המנוי 2,199 1,949 -250  -11.37%
שדרגו את המנוי 15,730 15,068 -662  -4.21%
שדרגו את המנוי 64,834 64,084 -750  -1.16%
שדרגו את המנוי 41,896 38,691 -3,205  -7.65%
שדרגו את המנוי 663,676 655,548 -8,128  -1.22%
שדרגו את המנוי 15,426 912 -14,514  -94.09%
שדרגו את המנוי 166,000 151,000 -15,000  -9.04%
שדרגו את המנוי 883,403 849,214 -34,189  -3.87%
שדרגו את המנוי 392,568 352,284 -40,284  -10.26%
שדרגו את המנוי 4,231,040 3,909,240 -321,797  -7.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 234,597

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -438,842

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מיטב דש 2,527,110 3,448,510 921,400  36.46%
כלל 8,641,480 9,250,300 608,820  7.05%
הירשמו לצפייה 6,093,240 6,535,400 442,160  7.26%
הירשמו לצפייה 1,019,800 1,418,380 398,580  39.08%
הירשמו לצפייה 529,060 862,380 333,320  63.00%
שדרגו את המנוי 413,141 635,625 222,484  53.85%
שדרגו את המנוי 8,617,020 8,736,040 119,020  1.38%
שדרגו את המנוי 691,594 749,412 57,818  8.36%
שדרגו את המנוי 274,972 326,346 51,374  18.68%
שדרגו את המנוי 69,221 96,576 27,355  39.52%
שדרגו את המנוי 45,281 68,651 23,370  51.61%
שדרגו את המנוי 22,934 40,840 17,906  78.08%
שדרגו את המנוי 159,405 176,221 16,816  10.55%
שדרגו את המנוי 55,373 69,187 13,814  24.95%
שדרגו את המנוי 186,939 199,504 12,565  6.72%
שדרגו את המנוי 24,490 35,615 11,125  45.43%
שדרגו את המנוי 20,828 27,087 6,259  30.05%
שדרגו את המנוי 12,710 17,436 4,726  37.18%
שדרגו את המנוי 249,159 253,694 4,535  1.82%
שדרגו את המנוי 101,647 105,008 3,361  3.31%
שדרגו את המנוי 106,232 108,964 2,732  2.57%
שדרגו את המנוי 3,132 5,650 2,518  80.40%
שדרגו את המנוי 5,998 8,143 2,145  35.76%
שדרגו את המנוי 6,605 8,526 1,921  29.08%
שדרגו את המנוי 4,811 6,500 1,689  35.11%
שדרגו את המנוי 15,327 16,847 1,520  9.92%
שדרגו את המנוי 42,554 43,928 1,374  3.23%
שדרגו את המנוי 11,257,600 11,258,800 1,200  0.01%
שדרגו את המנוי 242,500 242,780 280  0.12%
שדרגו את המנוי 10,199 10,089 -110  -1.08%
שדרגו את המנוי 43,637 43,171 -466  -1.07%
שדרגו את המנוי 183,071 182,331 -740  -0.40%
שדרגו את המנוי 103,469 102,523 -946  -0.91%
שדרגו את המנוי 26,864 25,232 -1,632  -6.08%
שדרגו את המנוי 68,610 64,536 -4,074  -5.94%
שדרגו את המנוי 23,733 15,568 -8,165  -34.40%
שדרגו את המנוי 40,115 31,936 -8,179  -20.39%
שדרגו את המנוי 72,808 56,576 -16,232  -22.29%
שדרגו את המנוי 42,931 24,962 -17,969  -41.86%
שדרגו את המנוי 141,893 87,629 -54,264  -38.24%
שדרגו את המנוי 1,006,000 947,445 -58,555  -5.82%
שדרגו את המנוי 560,128 229,276 -330,852  -59.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,312,187

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -502,184

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 234,597
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -438,842
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,312,187
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -502,184
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,982,609 3.90%
מור 3,909,240 1.53%
הראל 1,056,820 0.41%
הירשמו לצפייה 944,739 0.37%
הירשמו לצפייה 849,214 0.33%
הירשמו לצפייה 778,670 0.30%
שדרגו את המנוי 655,548 0.26%
שדרגו את המנוי 495,316 0.19%
שדרגו את המנוי 352,284 0.14%
שדרגו את המנוי 177,337 0.07%
שדרגו את המנוי 151,000 0.06%
שדרגו את המנוי 103,295 0.04%
שדרגו את המנוי 96,389 0.04%
שדרגו את המנוי 64,084 0.03%
שדרגו את המנוי 52,000 0.02%
שדרגו את המנוי 50,882 0.02%
שדרגו את המנוי 45,308 0.02%
שדרגו את המנוי 41,364 0.02%
שדרגו את המנוי 38,691 0.02%
שדרגו את המנוי 31,168 0.01%
שדרגו את המנוי 27,000 0.01%
שדרגו את המנוי 15,068 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,617 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,391 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,201 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,260 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,949 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,657 < 0.01%
שדרגו את המנוי 912 < 0.01%
שדרגו את המנוי 515 < 0.01%
שדרגו את המנוי 240 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1,550 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 47,658,706 18.61%
מנורה 11,258,800 4.40%
כלל 9,250,300 3.61%
הירשמו לצפייה 8,736,040 3.41%
הירשמו לצפייה 6,535,400 2.55%
הירשמו לצפייה 3,448,510 1.35%
שדרגו את המנוי 1,418,380 0.55%
שדרגו את המנוי 947,445 0.37%
שדרגו את המנוי 862,380 0.34%
שדרגו את המנוי 749,412 0.29%
שדרגו את המנוי 635,625 0.25%
שדרגו את המנוי 561,592 0.22%
שדרגו את המנוי 464,743 0.18%
שדרגו את המנוי 326,346 0.13%
שדרגו את המנוי 253,694 0.10%
שדרגו את המנוי 242,780 0.09%
שדרגו את המנוי 229,276 0.09%
שדרגו את המנוי 199,504 0.08%
שדרגו את המנוי 182,331 0.07%
שדרגו את המנוי 176,221 0.07%
שדרגו את המנוי 108,964 0.04%
שדרגו את המנוי 105,008 0.04%
שדרגו את המנוי 102,523 0.04%
שדרגו את המנוי 96,576 0.04%
שדרגו את המנוי 87,629 0.03%
שדרגו את המנוי 69,187 0.03%
שדרגו את המנוי 68,651 0.03%
שדרגו את המנוי 64,536 0.03%
שדרגו את המנוי 56,576 0.02%
שדרגו את המנוי 43,928 0.02%
שדרגו את המנוי 43,171 0.02%
שדרגו את המנוי 40,840 0.02%
שדרגו את המנוי 35,615 0.01%
שדרגו את המנוי 32,000 0.01%
שדרגו את המנוי 31,936 0.01%
שדרגו את המנוי 27,087 0.01%
שדרגו את המנוי 25,232 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,962 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,436 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,847 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,568 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,611 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,089 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,975 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,526 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,143 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,161 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  הפניקס דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הרווח הכולל הסתכם בכ-444 מיליון שקל, זאת לאחר הפרשה של 123 מיליון שקל שבצעה החברה בגלל סביבת הריבית הנמוכה.לשם השוואה, את 2013 סיימה הפניקס עם רווח כולל של כ-744 מיליון שקל. התשואה להון ב-2014 עמדה על 12.1% - התשואה הגבוהה בענף. #דוחות_כספיים #ביטוח #חברת_ביטוח
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אנרג'יקס חתמה על הסכם מימון מחדש עתידי בהיקף של 290 מיליון שקל , המיועד בין היתר להחלפת מימון ההקמה הקיים לפרויקט "נאות חובב". על פי ההסכם עם הפניקס, חברת הביטוח תעמיד לחברת הפרויקט 180 מיליון שקל ו-110 מיליון שקל נוספים תעמיד אנרג'יקס. בנוסף, להפניקס ניתנה אופציה ל-45 ימים מהיום, להעמיד הלוואה של 110 מיליון שקל במקום אנרג'יקס או למצוא גורם מממן אחר שיעמיד הלוואה זו לחברת הפרויקט. המימון מיועד להחליף מימון הקמה קיים בהיקף של עד 50 מיליון אירו #הלוואה #נאות_חובב #מימון #חברת_ביטוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  הפניקס דיווחה היום על רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של כ-133 מיליון שקל ברבעון השלישי, זאת לעומת רווח נקי של 113.3 מיליון שקל ברבעון המקביל #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  קבוצת הפניקס גייסה בשלב המוסדי סדרת אג"ח ד' שקלי בשיעור ריבית שנתי של 3.85%, בהיקף כספי כולל של 340 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושים של כ-840 מיליון שקל. איגרות החוב מדורגות Aa2 על ידי חברת מידרוג ותפרענה בתשלום קרן אחד בינואר 2026 עם אופציה לפירעון מוקדם בינואר 2024.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית