תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

עזריאלי קבוצה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.azrieli.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 449,591 478,813 29,222  6.50%
מגדל 96,316 102,330 6,014  6.24%
הירשמו לצפייה 93,287 98,399 5,112  5.48%
הירשמו לצפייה 11,838 12,580 742  6.27%
הירשמו לצפייה 17,199 17,782 583  3.39%
שדרגו את המנוי 2,331 2,419 88  3.78%
שדרגו את המנוי 1,260 1,180 -80  -6.35%
שדרגו את המנוי 6,110 5,891 -219  -3.58%
שדרגו את המנוי 3,125 2,835 -290  -9.28%
שדרגו את המנוי 1,300 1,000 -300  -23.08%
שדרגו את המנוי 3,710 3,262 -448  -12.08%
שדרגו את המנוי 5,080 4,465 -615  -12.11%
שדרגו את המנוי 14,660 13,925 -735  -5.01%
שדרגו את המנוי 5,950 5,059 -891  -14.97%
שדרגו את המנוי 18,765 16,458 -2,307  -12.29%
שדרגו את המנוי 34,840 31,875 -2,965  -8.51%
שדרגו את המנוי 118,388 110,809 -7,579  -6.40%
שדרגו את המנוי 59,279 33,128 -26,151  -44.12%
שדרגו את המנוי 230,811 197,936 -32,875  -14.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 41,761

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -75,455

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מנורה 1,774,360 2,313,720 539,358  30.40%
אלטשולר - שחם 4,204,350 4,474,700 270,356  6.43%
הירשמו לצפייה 325,778 356,558 30,780  9.45%
הירשמו לצפייה 2,250 30,764 28,514  1,267.29%
הירשמו לצפייה 31,128 37,625 6,497  20.87%
שדרגו את המנוי 136,110 142,417 6,307  4.63%
שדרגו את המנוי 1,007,060 1,010,140 3,079  0.31%
שדרגו את המנוי 13,691 15,384 1,693  12.37%
שדרגו את המנוי 4,925 5,477 552  11.21%
שדרגו את המנוי 83,377 83,593 216  0.26%
שדרגו את המנוי 10,167 9,987 -180  -1.77%
שדרגו את המנוי 5,292 5,052 -240  -4.54%
שדרגו את המנוי 10,721 10,138 -583  -5.44%
שדרגו את המנוי 44,243 43,093 -1,150  -2.60%
שדרגו את המנוי 25,575 23,984 -1,591  -6.22%
שדרגו את המנוי 14,398 12,734 -1,664  -11.56%
שדרגו את המנוי 47,102 45,433 -1,669  -3.54%
שדרגו את המנוי 12,718 10,408 -2,310  -18.16%
שדרגו את המנוי 28,657 26,233 -2,424  -8.46%
שדרגו את המנוי 29,695 26,936 -2,759  -9.29%
שדרגו את המנוי 44,304 41,438 -2,866  -6.47%
שדרגו את המנוי 18,713 15,614 -3,099  -16.56%
שדרגו את המנוי 53,875 50,269 -3,606  -6.69%
שדרגו את המנוי 10,875 7,194 -3,681  -33.85%
שדרגו את המנוי 32,081 28,111 -3,970  -12.37%
שדרגו את המנוי 34,963 30,875 -4,088  -11.69%
שדרגו את המנוי 50,448 45,846 -4,602  -9.12%
שדרגו את המנוי 960,500 948,530 -11,970  -1.25%
שדרגו את המנוי 1,315,430 1,276,100 -39,335  -2.99%
שדרגו את המנוי 326,258 277,861 -48,397  -14.83%
שדרגו את המנוי 941,704 889,554 -52,150  -5.54%
שדרגו את המנוי 1,704,060 1,591,920 -112,138  -6.58%
שדרגו את המנוי 5,139,700 5,012,590 -127,110  -2.47%
שדרגו את המנוי 639,785 428,502 -211,283  -33.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 887,352

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -642,865

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 41,761
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -75,455
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 887,352
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -642,865
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,304,910 1.08%
אלטשולר - שחם 478,813 0.39%
אי.בי.אי. 197,936 0.16%
הירשמו לצפייה 158,484 0.13%
הירשמו לצפייה 110,809 0.09%
הירשמו לצפייה 102,330 0.08%
שדרגו את המנוי 98,399 0.08%
שדרגו את המנוי 33,128 0.03%
שדרגו את המנוי 31,875 0.03%
שדרגו את המנוי 17,782 0.01%
שדרגו את המנוי 16,458 0.01%
שדרגו את המנוי 13,925 0.01%
שדרגו את המנוי 12,580 0.01%
שדרגו את המנוי 5,891 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,059 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,465 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,262 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,128 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,835 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,419 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,473 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 895 < 0.01%
שדרגו את המנוי 534 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 20,340,854 16.77%
מגדל 5,012,590 4.13%
אלטשולר - שחם 4,474,700 3.69%
הירשמו לצפייה 2,313,720 1.91%
הירשמו לצפייה 1,591,920 1.31%
הירשמו לצפייה 1,276,100 1.05%
שדרגו את המנוי 1,010,140 0.83%
שדרגו את המנוי 948,530 0.78%
שדרגו את המנוי 889,554 0.73%
שדרגו את המנוי 456,886 0.38%
שדרגו את המנוי 428,502 0.35%
שדרגו את המנוי 356,558 0.29%
שדרגו את המנוי 277,861 0.23%
שדרגו את המנוי 178,344 0.15%
שדרגו את המנוי 142,417 0.12%
שדרגו את המנוי 108,174 0.09%
שדרגו את המנוי 83,593 0.07%
שדרגו את המנוי 56,096 0.05%
שדרגו את המנוי 54,933 0.05%
שדרגו את המנוי 50,269 0.04%
שדרגו את המנוי 46,712 0.04%
שדרגו את המנוי 45,846 0.04%
שדרגו את המנוי 45,433 0.04%
שדרגו את המנוי 43,093 0.04%
שדרגו את המנוי 41,438 0.03%
שדרגו את המנוי 37,625 0.03%
שדרגו את המנוי 30,875 0.03%
שדרגו את המנוי 30,764 0.03%
שדרגו את המנוי 28,111 0.02%
שדרגו את המנוי 26,936 0.02%
שדרגו את המנוי 26,233 0.02%
שדרגו את המנוי 24,249 0.02%
שדרגו את המנוי 23,984 0.02%
שדרגו את המנוי 17,191 0.01%
שדרגו את המנוי 16,971 0.01%
שדרגו את המנוי 16,731 0.01%
שדרגו את המנוי 15,614 0.01%
שדרגו את המנוי 15,384 0.01%
שדרגו את המנוי 12,734 0.01%
שדרגו את המנוי 10,408 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,138 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,987 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,194 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,803 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,618 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,477 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,052 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,241 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,205 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,180 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  קבוצת עזריאלי דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: ה-NOI בשנת 2014 גדל בכ-3% לעומת 2013 והסתכם בכ-1.13 מיליארד שקל; ה-FFO המיוחס לפעילות הנדל"ן צמח בכ-4% לכ-787 מיליון שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ירד בכ-7.5% ל-850 מיליון שקל. במקביל לפרסום הדוחות החברה בניהולו של יובל ברונשטיין הכריזה על דיבידנד של 320 מיליון שקל או 2.64 שקלים למניה. #דוחות_כספיים #נדלן #יובל_ברונשטיין #דיבידנד
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  קבוצת עזריאלי הודיעה היום כי זכתה במכרז שניהלה רשות מקרקעי ישראל לרכישת 4 מגרשים ביעוד תעסוקה באזור התעסוקה של העיר חולון (הממוקמים במרחק של כ-250 מטר ממרכז עזריאלי חולון), בשטח כולל של 12.4 דונם, תמורת כ-64 מיליון שקל. #נדלן #מכרז #רשות_מקרקעי_ישראל #חולון
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  קבוצת עזריאלי הודיעה היום כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח סחיר בהיקף כספי של כ-615 מיליון שקל. הקבוצה תשלים את ההנפקה ביום ב' בגיוס מהציבור, כך שסך הגיוס יסתכם בעד 700 מיליון שקל. הגיוס כלל הנפקה של אג"ח צמוד מדד, סדרה ב', שהונפקה בריבית של 0.65% במח"מ של כ-5.5 שנים. #גיוס #הנפקה #אגח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  קבוצת עזריאלי הודיעה היום על עסקה שנייה בתחום הדיור המוגן. עזריאלי זכתה במכרז לרכישת קרקע בשטח של כ-28 דונם בישוב להבים תמורת 6.6 מיליון שקל. שטח זה מיועד לבניית בית דיור מוגן בשטח כולל של כ-50,000 מ"ר, שיכלול כ- 360 יחידות דיור מוגן ומיועד לשמש את תושבי באר שבע ודרום הארץ, בפרויקט יוקמו גם מחלקה סיעודית עם השגחה רפואית מלאה ושטחי מסחר בהיקף של כ- 1,500 מ"ר. עלות הקמת הפרויקט מוערכת בכ- 250 מיליון שקל. #להבים #דיור_מוגן #יחידות_דיור #שטחי_מסחר #באר_שבע #דרום_הארץ
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית