תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

עזריאלי קבוצה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.azrieli.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 32,863 63,190 30,327  92.28%
דיאמונד 782 6,926 6,144  785.68%
הירשמו לצפייה 1,450 1,300 -150  -10.34%
הירשמו לצפייה 6,482 6,031 -451  -6.96%
הירשמו לצפייה 4,035 3,557 -478  -11.85%
שדרגו את המנוי 12,258 11,758 -500  -4.08%
שדרגו את המנוי 5,922 5,272 -650  -10.98%
שדרגו את המנוי 4,858 3,962 -896  -18.44%
שדרגו את המנוי 22,094 20,748 -1,346  -6.09%
שדרגו את המנוי 38,914 37,489 -1,425  -3.66%
שדרגו את המנוי 104,216 102,632 -1,584  -1.52%
שדרגו את המנוי 4,354 1,144 -3,210  -73.73%
שדרגו את המנוי 20,169 16,861 -3,308  -16.40%
שדרגו את המנוי 8,562 3,125 -5,437  -63.50%
שדרגו את המנוי 127,413 121,103 -6,310  -4.95%
שדרגו את המנוי 105,755 96,966 -8,789  -8.31%
שדרגו את המנוי 252,683 243,086 -9,597  -3.80%
שדרגו את המנוי 28,863 17,348 -11,515  -39.90%
שדרגו את המנוי 462,541 450,781 -11,760  -2.54%
שדרגו את המנוי 15,615 400 -15,215  -97.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 36,471

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -82,621

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
פסגות 148,916 1,315,430 1,166,520  783.34%
מנורה 1,123,670 1,774,360 650,693  57.91%
הירשמו לצפייה 3,787,900 4,204,350 416,441  10.99%
הירשמו לצפייה 310,722 456,886 146,164  47.04%
הירשמו לצפייה 904,271 1,007,060 102,786  11.37%
שדרגו את המנוי 553,997 639,785 85,788  15.49%
שדרגו את המנוי 139,013 178,344 39,331  28.29%
שדרגו את המנוי 62,061 83,377 21,316  34.35%
שדרגו את המנוי 30,585 50,448 19,863  64.94%
שדרגו את המנוי 90,554 108,174 17,620  19.46%
שדרגו את המנוי 35,545 47,102 11,557  32.51%
שדרגו את המנוי 948,980 960,500 11,520  1.21%
שדרגו את המנוי 125,534 136,110 10,576  8.42%
שדרגו את המנוי 20,663 31,128 10,465  50.65%
שדרגו את המנוי 37,280 46,712 9,432  25.30%
שדרגו את המנוי 18,352 25,575 7,223  39.36%
שדרגו את המנוי 21,907 28,657 6,750  30.81%
שדרגו את המנוי 38,622 44,304 5,682  14.71%
שדרגו את המנוי 38,427 44,005 5,578  14.52%
שדרגו את המנוי 11,537 16,971 5,434  47.10%
שדרגו את המנוי 13,278 17,191 3,913  29.47%
שדרגו את המנוי 21,551 25,448 3,897  18.08%
שדרגו את המנוי 11,122 14,398 3,276  29.46%
שדרגו את המנוי 8,314 10,721 2,407  28.95%
שדרגו את המנוי 5,303 7,290 1,987  37.47%
שדרגו את המנוי 5,151 6,618 1,467  28.48%
שדרגו את המנוי 33,598 34,963 1,365  4.06%
שדרגו את המנוי 3,672 4,925 1,253  34.12%
שדרגו את המנוי 4,159 5,292 1,133  27.24%
שדרגו את המנוי 2,556 3,241 685  26.80%
שדרגו את המנוי 1,655 2,291 636  38.43%
שדרגו את המנוי 36,765 37,240 475  1.29%
שדרגו את המנוי 3,000 3,180 180  6.00%
שדרגו את המנוי 19,365 18,713 -652  -3.37%
שדרגו את המנוי 17,188 12,718 -4,470  -26.01%
שדרגו את המנוי 59,075 53,875 -5,200  -8.80%
שדרגו את המנוי 333,352 325,778 -7,574  -2.27%
שדרגו את המנוי 43,721 32,081 -11,640  -26.62%
שדרגו את המנוי 339,196 326,258 -12,938  -3.81%
שדרגו את המנוי 19,800 2,250 -17,550  -88.64%
שדרגו את המנוי 66,516 44,243 -22,273  -33.49%
שדרגו את המנוי 1,032,490 941,704 -90,786  -8.79%
שדרגו את המנוי 2,153,750 1,704,060 -449,694  -20.88%
שדרגו את המנוי 5,633,400 5,139,700 -493,699  -8.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,773,413

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,116,476

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 36,471
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -82,621
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,773,413
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,116,476
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,368,357 1.13%
אלטשולר - שחם 450,781 0.37%
אי.בי.אי. 243,086 0.20%
הירשמו לצפייה 154,670 0.13%
הירשמו לצפייה 121,103 0.10%
הירשמו לצפייה 102,632 0.08%
שדרגו את המנוי 96,966 0.08%
שדרגו את המנוי 63,190 0.05%
שדרגו את המנוי 37,489 0.03%
שדרגו את המנוי 20,748 0.02%
שדרגו את המנוי 17,348 0.01%
שדרגו את המנוי 16,861 0.01%
שדרגו את המנוי 11,758 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,926 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,031 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,272 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,962 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,557 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,125 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,144 < 0.01%
שדרגו את המנוי 929 < 0.01%
שדרגו את המנוי 895 < 0.01%
שדרגו את המנוי 534 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
שדרגו את המנוי -4,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 20,181,102 16.64%
מגדל 5,139,700 4.24%
אלטשולר - שחם 4,204,350 3.47%
הירשמו לצפייה 1,774,360 1.46%
הירשמו לצפייה 1,704,060 1.41%
הירשמו לצפייה 1,315,430 1.08%
שדרגו את המנוי 1,007,060 0.83%
שדרגו את המנוי 960,500 0.79%
שדרגו את המנוי 941,704 0.78%
שדרגו את המנוי 639,785 0.53%
שדרגו את המנוי 456,886 0.38%
שדרגו את המנוי 326,258 0.27%
שדרגו את המנוי 325,778 0.27%
שדרגו את המנוי 178,344 0.15%
שדרגו את המנוי 136,110 0.11%
שדרגו את המנוי 108,174 0.09%
שדרגו את המנוי 83,377 0.07%
שדרגו את המנוי 56,096 0.05%
שדרגו את המנוי 54,933 0.05%
שדרגו את המנוי 53,875 0.04%
שדרגו את המנוי 50,448 0.04%
שדרגו את המנוי 47,102 0.04%
שדרגו את המנוי 46,712 0.04%
שדרגו את המנוי 44,304 0.04%
שדרגו את המנוי 44,243 0.04%
שדרגו את המנוי 44,005 0.04%
שדרגו את המנוי 37,240 0.03%
שדרגו את המנוי 34,963 0.03%
שדרגו את המנוי 32,081 0.03%
שדרגו את המנוי 31,128 0.03%
שדרגו את המנוי 29,695 0.02%
שדרגו את המנוי 28,657 0.02%
שדרגו את המנוי 25,575 0.02%
שדרגו את המנוי 25,448 0.02%
שדרגו את המנוי 18,713 0.02%
שדרגו את המנוי 17,191 0.01%
שדרגו את המנוי 16,971 0.01%
שדרגו את המנוי 16,731 0.01%
שדרגו את המנוי 14,398 0.01%
שדרגו את המנוי 13,691 0.01%
שדרגו את המנוי 12,718 0.01%
שדרגו את המנוי 10,875 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,721 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,167 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,803 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,618 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,292 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,925 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,241 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,205 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,291 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,250 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  קבוצת עזריאלי דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: ה-NOI בשנת 2014 גדל בכ-3% לעומת 2013 והסתכם בכ-1.13 מיליארד שקל; ה-FFO המיוחס לפעילות הנדל"ן צמח בכ-4% לכ-787 מיליון שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ירד בכ-7.5% ל-850 מיליון שקל. במקביל לפרסום הדוחות החברה בניהולו של יובל ברונשטיין הכריזה על דיבידנד של 320 מיליון שקל או 2.64 שקלים למניה. #דוחות_כספיים #נדלן #יובל_ברונשטיין #דיבידנד
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  קבוצת עזריאלי הודיעה היום כי זכתה במכרז שניהלה רשות מקרקעי ישראל לרכישת 4 מגרשים ביעוד תעסוקה באזור התעסוקה של העיר חולון (הממוקמים במרחק של כ-250 מטר ממרכז עזריאלי חולון), בשטח כולל של 12.4 דונם, תמורת כ-64 מיליון שקל. #נדלן #מכרז #רשות_מקרקעי_ישראל #חולון
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  קבוצת עזריאלי הודיעה היום כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח סחיר בהיקף כספי של כ-615 מיליון שקל. הקבוצה תשלים את ההנפקה ביום ב' בגיוס מהציבור, כך שסך הגיוס יסתכם בעד 700 מיליון שקל. הגיוס כלל הנפקה של אג"ח צמוד מדד, סדרה ב', שהונפקה בריבית של 0.65% במח"מ של כ-5.5 שנים. #גיוס #הנפקה #אגח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  קבוצת עזריאלי הודיעה היום על עסקה שנייה בתחום הדיור המוגן. עזריאלי זכתה במכרז לרכישת קרקע בשטח של כ-28 דונם בישוב להבים תמורת 6.6 מיליון שקל. שטח זה מיועד לבניית בית דיור מוגן בשטח כולל של כ-50,000 מ"ר, שיכלול כ- 360 יחידות דיור מוגן ומיועד לשמש את תושבי באר שבע ודרום הארץ, בפרויקט יוקמו גם מחלקה סיעודית עם השגחה רפואית מלאה ושטחי מסחר בהיקף של כ- 1,500 מ"ר. עלות הקמת הפרויקט מוערכת בכ- 250 מיליון שקל. #להבים #דיור_מוגן #יחידות_דיור #שטחי_מסחר #באר_שבע #דרום_הארץ
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית