תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

עזריאלי קבוצה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.azrieli.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
הראל 31,391 36,901 5,510  17.55%
פסגות 102,981 106,515 3,534  3.43%
הירשמו לצפייה 16,154 17,456 1,302  8.06%
הירשמו לצפייה 7,277 7,908 631  8.67%
הירשמו לצפייה 1,301 1,480 179  13.76%
שדרגו את המנוי 6,613 6,663 50  0.76%
שדרגו את המנוי 1,000 970 -30  -3.00%
שדרגו את המנוי 250 219 -31  -12.40%
שדרגו את המנוי 3,214 3,107 -107  -3.33%
שדרגו את המנוי 12,727 12,452 -275  -2.16%
שדרגו את המנוי 13,120 12,624 -496  -3.78%
שדרגו את המנוי 14,320 12,891 -1,429  -9.98%
שדרגו את המנוי 2,959 1,164 -1,795  -60.66%
שדרגו את המנוי 24,172 22,344 -1,828  -7.56%
שדרגו את המנוי 92,017 87,563 -4,454  -4.84%
שדרגו את המנוי 109,087 97,257 -11,830  -10.84%
שדרגו את המנוי 177,850 161,720 -16,130  -9.07%
שדרגו את המנוי 387,232 369,412 -17,820  -4.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,206

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -56,225

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מנורה 2,313,720 2,567,000 253,280  10.95%
אלטשולר - שחם 4,474,700 4,711,300 236,600  5.29%
הירשמו לצפייה 108,174 198,682 90,508  83.67%
הירשמו לצפייה 1,010,140 1,055,420 45,280  4.48%
הירשמו לצפייה 356,558 393,448 36,890  10.35%
שדרגו את המנוי 978,994 999,444 20,450  2.09%
שדרגו את המנוי 50,269 59,539 9,270  18.44%
שדרגו את המנוי 37,625 41,571 3,946  10.49%
שדרגו את המנוי 9,987 11,363 1,376  13.78%
שדרגו את המנוי 142,417 143,477 1,060  0.74%
שדרגו את המנוי 15,384 15,837 453  2.94%
שדרגו את המנוי 83,593 83,703 110  0.13%
שדרגו את המנוי 3,241 3,027 -214  -6.60%
שדרגו את המנוי 5,052 4,777 -275  -5.44%
שדרגו את המנוי 6,803 6,487 -316  -4.65%
שדרגו את המנוי 5,477 5,149 -328  -5.99%
שדרגו את המנוי 17,191 16,828 -363  -2.11%
שדרגו את המנוי 41,438 40,981 -457  -1.10%
שדרגו את המנוי 7,290 6,760 -530  -7.27%
שדרגו את המנוי 26,233 25,697 -536  -2.04%
שדרגו את המנוי 10,138 9,596 -542  -5.35%
שדרגו את המנוי 30,875 30,057 -818  -2.65%
שדרגו את המנוי 16,971 16,152 -819  -4.83%
שדרגו את המנוי 15,614 13,798 -1,816  -11.63%
שדרגו את המנוי 25,448 23,556 -1,892  -7.43%
שדרגו את המנוי 10,408 8,238 -2,170  -20.85%
שדרגו את המנוי 43,093 40,893 -2,200  -5.11%
שדרגו את המנוי 26,936 24,174 -2,762  -10.25%
שדרגו את המנוי 45,846 39,886 -5,960  -13.00%
שדרגו את המנוי 45,433 38,871 -6,562  -14.44%
שדרגו את המנוי 28,111 19,975 -8,136  -28.94%
שדרגו את המנוי 524,829 482,655 -42,174  -8.04%
שדרגו את המנוי 1,276,100 1,087,910 -188,190  -14.75%
שדרגו את המנוי 5,012,590 4,785,080 -227,510  -4.54%
שדרגו את המנוי 456,886 141,334 -315,552  -69.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 699,223

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -810,122

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 11,206
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -56,225
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 699,223
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -810,122
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,135,578 0.94%
אלטשולר - שחם 369,412 0.30%
אי.בי.אי. 161,720 0.13%
הירשמו לצפייה 158,484 0.13%
הירשמו לצפייה 106,515 0.09%
הירשמו לצפייה 97,257 0.08%
שדרגו את המנוי 87,563 0.07%
שדרגו את המנוי 36,901 0.03%
שדרגו את המנוי 22,344 0.02%
שדרגו את המנוי 17,456 0.01%
שדרגו את המנוי 12,891 0.01%
שדרגו את המנוי 12,624 0.01%
שדרגו את המנוי 12,452 0.01%
שדרגו את המנוי 8,539 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,908 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,663 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,207 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,107 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,093 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,480 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,164 < 0.01%
שדרגו את המנוי 970 < 0.01%
שדרגו את המנוי 895 < 0.01%
שדרגו את המנוי 534 < 0.01%
שדרגו את המנוי 219 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 20,377,127 16.80%
מגדל 4,785,080 3.95%
אלטשולר - שחם 4,711,300 3.88%
הירשמו לצפייה 2,567,000 2.12%
הירשמו לצפייה 1,591,920 1.31%
הירשמו לצפייה 1,087,910 0.90%
שדרגו את המנוי 1,055,420 0.87%
שדרגו את המנוי 999,444 0.82%
שדרגו את המנוי 889,554 0.73%
שדרגו את המנוי 482,655 0.40%
שדרגו את המנוי 393,448 0.32%
שדרגו את המנוי 277,861 0.23%
שדרגו את המנוי 198,682 0.16%
שדרגו את המנוי 178,344 0.15%
שדרגו את המנוי 143,477 0.12%
שדרגו את המנוי 141,334 0.12%
שדרגו את המנוי 83,703 0.07%
שדרגו את המנוי 59,539 0.05%
שדרגו את המנוי 56,096 0.05%
שדרגו את המנוי 54,933 0.05%
שדרגו את המנוי 46,712 0.04%
שדרגו את המנוי 41,571 0.03%
שדרגו את המנוי 40,981 0.03%
שדרגו את המנוי 40,893 0.03%
שדרגו את המנוי 39,886 0.03%
שדרגו את המנוי 38,871 0.03%
שדרגו את המנוי 30,764 0.03%
שדרגו את המנוי 30,057 0.02%
שדרגו את המנוי 25,697 0.02%
שדרגו את המנוי 24,249 0.02%
שדרגו את המנוי 24,174 0.02%
שדרגו את המנוי 23,984 0.02%
שדרגו את המנוי 23,556 0.02%
שדרגו את המנוי 19,975 0.02%
שדרגו את המנוי 16,828 0.01%
שדרגו את המנוי 16,731 0.01%
שדרגו את המנוי 16,152 0.01%
שדרגו את המנוי 15,837 0.01%
שדרגו את המנוי 13,798 0.01%
שדרגו את המנוי 12,734 0.01%
שדרגו את המנוי 11,363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,596 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,238 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,760 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,618 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,487 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,149 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,777 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,205 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,027 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,127 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  קבוצת עזריאלי דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: ה-NOI בשנת 2014 גדל בכ-3% לעומת 2013 והסתכם בכ-1.13 מיליארד שקל; ה-FFO המיוחס לפעילות הנדל"ן צמח בכ-4% לכ-787 מיליון שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ירד בכ-7.5% ל-850 מיליון שקל. במקביל לפרסום הדוחות החברה בניהולו של יובל ברונשטיין הכריזה על דיבידנד של 320 מיליון שקל או 2.64 שקלים למניה. #דוחות_כספיים #נדלן #יובל_ברונשטיין #דיבידנד
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  קבוצת עזריאלי הודיעה היום כי זכתה במכרז שניהלה רשות מקרקעי ישראל לרכישת 4 מגרשים ביעוד תעסוקה באזור התעסוקה של העיר חולון (הממוקמים במרחק של כ-250 מטר ממרכז עזריאלי חולון), בשטח כולל של 12.4 דונם, תמורת כ-64 מיליון שקל. #נדלן #מכרז #רשות_מקרקעי_ישראל #חולון
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  קבוצת עזריאלי הודיעה היום כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח סחיר בהיקף כספי של כ-615 מיליון שקל. הקבוצה תשלים את ההנפקה ביום ב' בגיוס מהציבור, כך שסך הגיוס יסתכם בעד 700 מיליון שקל. הגיוס כלל הנפקה של אג"ח צמוד מדד, סדרה ב', שהונפקה בריבית של 0.65% במח"מ של כ-5.5 שנים. #גיוס #הנפקה #אגח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  קבוצת עזריאלי הודיעה היום על עסקה שנייה בתחום הדיור המוגן. עזריאלי זכתה במכרז לרכישת קרקע בשטח של כ-28 דונם בישוב להבים תמורת 6.6 מיליון שקל. שטח זה מיועד לבניית בית דיור מוגן בשטח כולל של כ-50,000 מ"ר, שיכלול כ- 360 יחידות דיור מוגן ומיועד לשמש את תושבי באר שבע ודרום הארץ, בפרויקט יוקמו גם מחלקה סיעודית עם השגחה רפואית מלאה ושטחי מסחר בהיקף של כ- 1,500 מ"ר. עלות הקמת הפרויקט מוערכת בכ- 250 מיליון שקל. #להבים #דיור_מוגן #יחידות_דיור #שטחי_מסחר #באר_שבע #דרום_הארץ
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית