תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

עזריאלי קבוצה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.azrieli.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
ילין לפידות 110,100 153,450 43,350  39.37%
מיטב דש 95,668 119,807 24,139  25.23%
הירשמו לצפייה 15 22,887 22,872  152,480.00%
הירשמו לצפייה 2,649 25,255 22,606  853.38%
הירשמו לצפייה 7,610 11,278 3,668  48.20%
שדרגו את המנוי 34,380 36,897 2,517  7.32%
שדרגו את המנוי 39,316 41,811 2,495  6.35%
שדרגו את המנוי 504,041 506,159 2,118  0.42%
שדרגו את המנוי 2,438 3,885 1,447  59.35%
שדרגו את המנוי 20,064 20,888 824  4.11%
שדרגו את המנוי 4,009 4,827 818  20.40%
שדרגו את המנוי 23,778 23,942 164  0.69%
שדרגו את המנוי 313 235 -78  -24.92%
שדרגו את המנוי 799 534 -265  -33.17%
שדרגו את המנוי 9,838 9,484 -354  -3.60%
שדרגו את המנוי 4,995 4,035 -960  -19.22%
שדרגו את המנוי 302,793 301,830 -963  -0.32%
שדרגו את המנוי 140,867 139,586 -1,281  -0.91%
שדרגו את המנוי 1,834 336 -1,498  -81.68%
שדרגו את המנוי 42,502 35,097 -7,405  -17.42%
שדרגו את המנוי 125,404 115,171 -10,233  -8.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 127,018

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,037

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
אלטשולר - שחם 3,341,920 3,787,900 445,983  13.35%
מיטב דש 209,151 553,997 344,846  164.88%
הירשמו לצפייה 210,109 333,352 123,243  58.66%
הירשמו לצפייה 1,014,780 1,123,670 108,884  10.73%
הירשמו לצפייה 928,705 1,032,490 103,785  11.18%
שדרגו את המנוי 854,796 948,980 94,184  11.02%
שדרגו את המנוי 250,065 310,722 60,657  24.26%
שדרגו את המנוי 2,101,260 2,153,750 52,499  2.50%
שדרגו את המנוי 98,192 139,013 40,821  41.57%
שדרגו את המנוי 871,802 904,271 32,469  3.72%
שדרגו את המנוי 44,572 66,516 21,944  49.23%
שדרגו את המנוי 45,226 62,061 16,835  37.22%
שדרגו את המנוי 26,930 43,721 16,791  62.35%
שדרגו את המנוי 74,941 90,554 15,613  20.83%
שדרגו את המנוי 22,900 35,545 12,645  55.22%
שדרגו את המנוי 27,465 37,280 9,815  35.74%
שדרגו את המנוי 14,567 21,907 7,340  50.39%
שדרגו את המנוי 12,801 19,365 6,564  51.28%
שדרגו את המנוי 6,786 13,278 6,492  95.67%
שדרגו את המנוי 27,921 33,598 5,677  20.33%
שדרגו את המנוי 24,931 30,585 5,654  22.68%
שדרגו את המנוי 24,505 29,695 5,190  21.18%
שדרגו את המנוי 12,141 17,188 5,047  41.57%
שדרגו את המנוי 7,487 11,537 4,050  54.09%
שדרגו את המנוי 14,470 18,352 3,882  26.83%
שדרגו את המנוי 34,893 38,427 3,534  10.13%
שדרגו את המנוי 122,091 125,534 3,443  2.82%
שדרגו את המנוי 18,130 21,551 3,421  18.87%
שדרגו את המנוי 5,341 8,314 2,973  55.66%
שדרגו את המנוי 34,041 36,765 2,724  8.00%
שדרגו את המנוי 11,037 13,691 2,654  24.05%
שדרגו את המנוי 8,800 11,122 2,322  26.39%
שדרגו את המנוי 3,078 5,151 2,073  67.35%
שדרגו את המנוי 17,732 19,800 2,068  11.66%
שדרגו את המנוי 3,294 5,303 2,009  60.99%
שדרגו את המנוי 337,791 339,196 1,405  0.42%
שדרגו את המנוי 19,358 20,663 1,305  6.74%
שדרגו את המנוי 3,054 4,159 1,105  36.18%
שדרגו את המנוי 2,665 3,672 1,007  37.79%
שדרגו את המנוי 1,909 2,556 647  33.89%
שדרגו את המנוי 1,291 1,655 364  28.20%
שדרגו את המנוי 10,835 10,875 40  0.37%
שדרגו את המנוי 38,608 38,622 14  0.04%
שדרגו את המנוי 11,162 10,167 -995  -8.91%
שדרגו את המנוי 6,201 4,777 -1,424  -22.96%
שדרגו את המנוי 5,671,240 5,633,400 -37,842  -0.67%
שדרגו את המנוי 1,474,460 148,916 -1,325,540  -89.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,584,018

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,365,801

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 127,018
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -23,037
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,584,018
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,365,801
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,583,928 1.31%
אלטשולר - שחם 506,159 0.42%
אי.בי.אי. 301,830 0.25%
הירשמו לצפייה 153,450 0.13%
הירשמו לצפייה 139,586 0.12%
הירשמו לצפייה 119,807 0.10%
שדרגו את המנוי 115,171 0.09%
שדרגו את המנוי 41,811 0.03%
שדרגו את המנוי 36,897 0.03%
שדרגו את המנוי 35,097 0.03%
שדרגו את המנוי 25,255 0.02%
שדרגו את המנוי 23,942 0.02%
שדרגו את המנוי 22,887 0.02%
שדרגו את המנוי 20,888 0.02%
שדרגו את המנוי 11,278 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,484 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,827 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,035 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,885 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,189 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 895 < 0.01%
שדרגו את המנוי 534 < 0.01%
שדרגו את המנוי 336 < 0.01%
שדרגו את המנוי 235 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 18,480,730 15.24%
מגדל 5,633,400 4.65%
אלטשולר - שחם 3,787,900 3.12%
הירשמו לצפייה 2,153,750 1.78%
הירשמו לצפייה 1,123,670 0.93%
הירשמו לצפייה 1,032,490 0.85%
שדרגו את המנוי 948,980 0.78%
שדרגו את המנוי 904,271 0.75%
שדרגו את המנוי 553,997 0.46%
שדרגו את המנוי 339,196 0.28%
שדרגו את המנוי 333,352 0.27%
שדרגו את המנוי 310,722 0.26%
שדרגו את המנוי 148,916 0.12%
שדרגו את המנוי 139,013 0.11%
שדרגו את המנוי 125,534 0.10%
שדרגו את המנוי 90,554 0.07%
שדרגו את המנוי 66,516 0.05%
שדרגו את המנוי 62,061 0.05%
שדרגו את המנוי 59,075 0.05%
שדרגו את המנוי 56,096 0.05%
שדרגו את המנוי 43,721 0.04%
שדרגו את המנוי 38,622 0.03%
שדרגו את המנוי 38,427 0.03%
שדרגו את המנוי 37,280 0.03%
שדרגו את המנוי 36,765 0.03%
שדרגו את המנוי 35,545 0.03%
שדרגו את המנוי 33,598 0.03%
שדרגו את המנוי 30,585 0.03%
שדרגו את המנוי 29,695 0.02%
שדרגו את המנוי 21,907 0.02%
שדרגו את המנוי 21,551 0.02%
שדרגו את המנוי 20,663 0.02%
שדרגו את המנוי 19,800 0.02%
שדרגו את המנוי 19,365 0.02%
שדרגו את המנוי 18,352 0.02%
שדרגו את המנוי 17,188 0.01%
שדרגו את המנוי 16,731 0.01%
שדרגו את המנוי 13,691 0.01%
שדרגו את המנוי 13,530 0.01%
שדרגו את המנוי 13,278 0.01%
שדרגו את המנוי 11,537 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,122 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,875 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,167 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,314 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,303 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,151 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,777 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,159 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,672 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,205 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,556 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,655 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סטוקר
    לפני 3 שנים
    קבוצת עזריאלי דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: ה-NOI בשנת 2014 גדל בכ-3% לעומת 2013 והסתכם בכ-1.13 מיליארד שקל; ה-FFO המיוחס לפעילות הנדל"ן צמח בכ-4% לכ-787 מיליון שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ירד בכ-7.5% ל-850 מיליון שקל. במקביל לפרסום הדוחות החברה בניהולו של יובל ברונשטיין הכריזה על דיבידנד של 320 מיליון שקל או 2.64 שקלים למניה. #דוחות_כספיים #נדלן #יובל_ברונשטיין #דיבידנד
    • הפץ
  • 
  • Post is under moderation
    סטוקר
    לפני 3 שנים
    קבוצת עזריאלי הודיעה היום כי זכתה במכרז שניהלה רשות מקרקעי ישראל לרכישת 4 מגרשים ביעוד תעסוקה באזור התעסוקה של העיר חולון (הממוקמים במרחק של כ-250 מטר ממרכז עזריאלי חולון), בשטח כולל של 12.4 דונם, תמורת כ-64 מיליון שקל. #נדלן #מכרז #רשות_מקרקעי_ישראל #חולון
    • הפץ
  • 
  • Post is under moderation
    סטוקר
    לפני 3 שנים
    קבוצת עזריאלי הודיעה היום כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח סחיר בהיקף כספי של כ-615 מיליון שקל. הקבוצה תשלים את ההנפקה ביום ב' בגיוס מהציבור, כך שסך הגיוס יסתכם בעד 700 מיליון שקל. הגיוס כלל הנפקה של אג"ח צמוד מדד, סדרה ב', שהונפקה בריבית של 0.65% במח"מ של כ-5.5 שנים. #גיוס #הנפקה #אגח
    • הפץ
  • 
  • Post is under moderation
    סטוקר
    לפני 3 שנים
    קבוצת עזריאלי הודיעה היום על עסקה שנייה בתחום הדיור המוגן. עזריאלי זכתה במכרז לרכישת קרקע בשטח של כ-28 דונם בישוב להבים תמורת 6.6 מיליון שקל. שטח זה מיועד לבניית בית דיור מוגן בשטח כולל של כ-50,000 מ"ר, שיכלול כ- 360 יחידות דיור מוגן ומיועד לשמש את תושבי באר שבע ודרום הארץ, בפרויקט יוקמו גם מחלקה סיעודית עם השגחה רפואית מלאה ושטחי מסחר בהיקף של כ- 1,500 מ"ר. עלות הקמת הפרויקט מוערכת בכ- 250 מיליון שקל. #להבים #דיור_מוגן #יחידות_דיור #שטחי_מסחר #באר_שבע #דרום_הארץ
    • הפץ
  • 
  • Post is under moderation
    סטוקר
    לפני 3 שנים
    נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית