תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סקופ

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2021 31.03.2021 שינוי
מור 122,721 168,476 45,755  37.28%
מיטב דש 117,344 134,461 17,117  14.59%
הירשמו לצפייה 923 11,730 10,807  1,170.86%
הירשמו לצפייה 2,551 5,152 2,601  101.96%
הירשמו לצפייה 31,415 33,017 1,602  5.10%
שדרגו את המנוי 1,000 2,200 1,200  120.00%
שדרגו את המנוי 15,908 16,508 600  3.77%
שדרגו את המנוי 11,010 11,117 107  0.97%
שדרגו את המנוי 6,640 6,400 -240  -3.61%
שדרגו את המנוי 8,429 7,723 -706  -8.38%
שדרגו את המנוי 30,413 28,281 -2,132  -7.01%
שדרגו את המנוי 218,548 213,286 -5,262  -2.41%
שדרגו את המנוי 8,876 18 -8,858  -99.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 79,789

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,198

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
הראל 379,215 382,367 3,152  0.83%
מנורה 411,469 411,889 420  0.10%
הירשמו לצפייה 880,761 881,174 413  0.05%
הירשמו לצפייה 16,045 15,787 -258  -1.61%
הירשמו לצפייה 5,062 4,652 -410  -8.10%
שדרגו את המנוי 600,854 598,734 -2,120  -0.35%
שדרגו את המנוי 216,976 150,369 -66,607  -30.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,985

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -69,395

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 79,789
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -17,198
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,985
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -69,395
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 972,059 8.46%
פסגות 213,286 1.86%
אלטשולר - שחם 174,943 1.52%
הירשמו לצפייה 168,476 1.47%
הירשמו לצפייה 144,750 1.26%
הירשמו לצפייה 134,461 1.17%
שדרגו את המנוי 33,017 0.29%
שדרגו את המנוי 28,281 0.25%
שדרגו את המנוי 16,508 0.14%
שדרגו את המנוי 11,730 0.10%
שדרגו את המנוי 11,117 0.10%
שדרגו את המנוי 7,723 0.07%
שדרגו את המנוי 6,800 0.06%
שדרגו את המנוי 6,400 0.06%
שדרגו את המנוי 5,152 0.04%
שדרגו את המנוי 4,446 0.04%
שדרגו את המנוי 2,521 0.02%
שדרגו את המנוי 2,200 0.02%
שדרגו את המנוי 202 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,651,826 23.07%
מגדל 881,174 7.67%
הפניקס 598,734 5.21%
הירשמו לצפייה 411,889 3.58%
הירשמו לצפייה 382,367 3.33%
הירשמו לצפייה 170,372 1.48%
שדרגו את המנוי 150,369 1.31%
שדרגו את המנוי 33,106 0.29%
שדרגו את המנוי 15,787 0.14%
שדרגו את המנוי 4,652 0.04%
שדרגו את המנוי 2,754 0.02%
שדרגו את המנוי 622 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית