תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ספאנטק

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אי.בי.אי. 571,852 613,886 42,034  7.35%
אושן 1,364,540 1,405,710 41,169  3.02%
הירשמו לצפייה 159,000 200,000 41,000  25.79%
הירשמו לצפייה 404,004 426,544 22,540  5.58%
הירשמו לצפייה 122,254 129,489 7,235  5.92%
שדרגו את המנוי 62,415 67,643 5,228  8.38%
שדרגו את המנוי 45,686 49,092 3,406  7.46%
שדרגו את המנוי 4,452 4,188 -264  -5.93%
שדרגו את המנוי 169,238 166,363 -2,875  -1.70%
שדרגו את המנוי 7,711 4,711 -3,000  -38.91%
שדרגו את המנוי 605,112 501,334 -103,778  -17.15%
שדרגו את המנוי 2,187,730 2,055,980 -131,748  -6.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 162,612

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -241,665

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אנליסט 673,475 725,167 51,692  7.68%
הפניקס 82,089 120,158 38,069  46.38%
הירשמו לצפייה 2,656 3,154 498  18.75%
הירשמו לצפייה 1,054 1,041 -13  -1.23%
הירשמו לצפייה 761 450 -311  -40.87%
שדרגו את המנוי 2,853,470 2,852,990 -478  -0.02%
שדרגו את המנוי 24,690 23,669 -1,021  -4.14%
שדרגו את המנוי 21,276 15,376 -5,900  -27.73%
שדרגו את המנוי 41,261 32,851 -8,410  -20.38%
שדרגו את המנוי 59,087 37,996 -21,091  -35.69%
שדרגו את המנוי 175,396 150,765 -24,631  -14.04%
שדרגו את המנוי 77,322 38,661 -38,661  -50.00%
שדרגו את המנוי 71,525 9,875 -61,650  -86.19%
שדרגו את המנוי 2,745,770 2,558,930 -186,842  -6.80%
שדרגו את המנוי 331,175 110,500 -220,675  -66.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 90,259

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -569,683

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 162,612
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -241,665
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 90,259
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -569,683
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,841,792 10.33%
מור 2,055,980 3.10%
אושן 1,405,710 2.12%
הירשמו לצפייה 804,290 1.21%
הירשמו לצפייה 613,886 0.93%
הירשמו לצפייה 501,334 0.76%
שדרגו את המנוי 426,544 0.64%
שדרגו את המנוי 269,242 0.41%
שדרגו את המנוי 200,000 0.30%
שדרגו את המנוי 166,363 0.25%
שדרגו את המנוי 129,489 0.20%
שדרגו את המנוי 112,100 0.17%
שדרגו את המנוי 67,643 0.10%
שדרגו את המנוי 49,092 0.07%
שדרגו את המנוי 17,647 0.03%
שדרגו את המנוי 7,284 0.01%
שדרגו את המנוי 4,711 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,188 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 389 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,965,205 12.02%
פסגות 2,852,990 4.31%
מגדל 2,558,930 3.86%
הירשמו לצפייה 725,167 1.09%
הירשמו לצפייה 367,973 0.56%
הירשמו לצפייה 287,948 0.43%
שדרגו את המנוי 213,450 0.32%
שדרגו את המנוי 150,765 0.23%
שדרגו את המנוי 120,158 0.18%
שדרגו את המנוי 110,500 0.17%
שדרגו את המנוי 68,755 0.10%
שדרגו את המנוי 62,466 0.09%
שדרגו את המנוי 56,370 0.09%
שדרגו את המנוי 38,661 0.06%
שדרגו את המנוי 37,996 0.06%
שדרגו את המנוי 32,851 0.05%
שדרגו את המנוי 30,200 0.05%
שדרגו את המנוי 27,166 0.04%
שדרגו את המנוי 24,696 0.04%
שדרגו את המנוי 23,870 0.04%
שדרגו את המנוי 23,669 0.04%
שדרגו את המנוי 22,215 0.03%
שדרגו את המנוי 20,001 0.03%
שדרגו את המנוי 19,563 0.03%
שדרגו את המנוי 15,376 0.02%
שדרגו את המנוי 12,131 0.02%
שדרגו את המנוי 9,875 0.01%
שדרגו את המנוי 6,725 0.01%
שדרגו את המנוי 6,499 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,931 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,731 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,621 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,932 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,154 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,288 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,874 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,402 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,041 < 0.01%
שדרגו את המנוי 509 < 0.01%
שדרגו את המנוי 450 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית