תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ספאנטק

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אקסלנס 843,468 981,922 138,454  16.41%
מור 2,199,490 2,282,680 83,194  3.78%
הירשמו לצפייה 26,224 69,915 43,691  166.61%
הירשמו לצפייה 60,372 65,090 4,718  7.81%
הירשמו לצפייה 14,500 17,000 2,500  17.24%
שדרגו את המנוי 15,290 17,667 2,377  15.55%
שדרגו את המנוי 69,042 70,467 1,425  2.06%
שדרגו את המנוי 112,100 112,300 200  0.18%
שדרגו את המנוי 389 152 -237  -60.93%
שדרגו את המנוי 497,670 494,969 -2,701  -0.54%
שדרגו את המנוי 81,541 76,268 -5,273  -6.47%
שדרגו את המנוי 302,032 287,762 -14,270  -4.72%
שדרגו את המנוי 91,158 73,282 -17,876  -19.61%
שדרגו את המנוי 402,527 367,889 -34,638  -8.61%
שדרגו את המנוי 421,556 364,505 -57,051  -13.53%
שדרגו את המנוי 1,116,200 993,200 -123,000  -11.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 276,559

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -255,046

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הפניקס 120,158 229,187 109,029  90.74%
אנליסט 725,167 802,483 77,316  10.66%
הירשמו לצפייה 9,875 71,525 61,650  624.30%
הירשמו לצפייה 23,669 23,741 72  0.30%
הירשמו לצפייה 1,041 974 -67  -6.44%
שדרגו את המנוי 367,973 365,418 -2,555  -0.69%
שדרגו את המנוי 37,996 28,996 -9,000  -23.69%
שדרגו את המנוי 56,370 30,414 -25,956  -46.05%
שדרגו את המנוי 2,558,930 2 -2,558,920  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 248,067

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,596,498

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 276,559
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -255,046
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 248,067
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,596,498
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,172,565 10.82%
מור 2,282,680 3.44%
אושן 993,200 1.50%
הירשמו לצפייה 981,922 1.48%
הירשמו לצפייה 795,790 1.20%
הירשמו לצפייה 494,969 0.75%
שדרגו את המנוי 367,889 0.56%
שדרגו את המנוי 364,505 0.55%
שדרגו את המנוי 287,762 0.43%
שדרגו את המנוי 112,300 0.17%
שדרגו את המנוי 76,268 0.12%
שדרגו את המנוי 73,282 0.11%
שדרגו את המנוי 70,467 0.11%
שדרגו את המנוי 69,915 0.11%
שדרגו את המנוי 65,090 0.10%
שדרגו את המנוי 50,195 0.08%
שדרגו את המנוי 27,704 0.04%
שדרגו את המנוי 17,667 0.03%
שדרגו את המנוי 17,000 0.03%
שדרגו את המנוי 12,794 0.02%
שדרגו את המנוי 5,798 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,215 < 0.01%
שדרגו את המנוי 152 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,183,290 7.82%
פסגות 2,852,990 4.31%
אנליסט 802,483 1.21%
הירשמו לצפייה 365,418 0.55%
הירשמו לצפייה 229,187 0.35%
הירשמו לצפייה 213,450 0.32%
שדרגו את המנוי 150,765 0.23%
שדרגו את המנוי 71,525 0.11%
שדרגו את המנוי 68,755 0.10%
שדרגו את המנוי 62,466 0.09%
שדרגו את המנוי 38,661 0.06%
שדרגו את המנוי 32,851 0.05%
שדרגו את המנוי 30,414 0.05%
שדרגו את המנוי 30,200 0.05%
שדרגו את המנוי 28,996 0.04%
שדרגו את המנוי 27,166 0.04%
שדרגו את המנוי 24,696 0.04%
שדרגו את המנוי 23,741 0.04%
שדרגו את המנוי 22,215 0.03%
שדרגו את המנוי 20,001 0.03%
שדרגו את המנוי 19,563 0.03%
שדרגו את המנוי 15,376 0.02%
שדרגו את המנוי 12,131 0.02%
שדרגו את המנוי 6,725 0.01%
שדרגו את המנוי 6,499 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,931 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,731 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,932 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,288 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,402 < 0.01%
שדרגו את המנוי 974 < 0.01%
שדרגו את המנוי 450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית