תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ספאנטק

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אי.בי.אי. 497,910 695,949 198,039  39.77%
אפסילון 103,282 184,900 81,618  79.02%
הירשמו לצפייה 2,312,680 2,314,860 2,181  0.09%
הירשמו לצפייה 112,300 112,500 200  0.18%
הירשמו לצפייה 16,000 15,000 -1,000  -6.25%
שדרגו את המנוי 79,763 78,305 -1,458  -1.83%
שדרגו את המנוי 78,032 74,658 -3,374  -4.32%
שדרגו את המנוי 348,141 340,341 -7,800  -2.24%
שדרגו את המנוי 374,306 359,306 -15,000  -4.01%
שדרגו את המנוי 265,696 234,140 -31,556  -11.88%
שדרגו את המנוי 795,790 712,409 -83,381  -10.48%
שדרגו את המנוי 761,745 626,674 -135,071  -17.73%
שדרגו את המנוי 626,060 432,146 -193,914  -30.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 282,038

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -472,554

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 365,418 377,580 12,162  3.33%
הפניקס 631,835 643,486 11,651  1.84%
הירשמו לצפייה 802,483 805,974 3,491  0.44%
הירשמו לצפייה 450 545 95  21.11%
הירשמו לצפייה 5,731 3,131 -2,600  -45.37%
שדרגו את המנוי 20,001 15,480 -4,521  -22.60%
שדרגו את המנוי 32,851 24,253 -8,598  -26.17%
שדרגו את המנוי 27,166 16,603 -10,563  -38.88%
שדרגו את המנוי 62,466 47,003 -15,463  -24.75%
שדרגו את המנוי 2,852,990 2,833,020 -19,970  -0.70%
שדרגו את המנוי 213,450 103,358 -110,092  -51.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,399

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -171,807

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 282,038
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -472,554
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 27,399
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -171,807
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,282,848 9.48%
מור 2,314,860 3.49%
ילין לפידות 712,409 1.08%
הירשמו לצפייה 695,949 1.05%
הירשמו לצפייה 626,674 0.95%
הירשמו לצפייה 432,146 0.65%
שדרגו את המנוי 359,306 0.54%
שדרגו את המנוי 340,341 0.51%
שדרגו את המנוי 234,140 0.35%
שדרגו את המנוי 184,900 0.28%
שדרגו את המנוי 112,500 0.17%
שדרגו את המנוי 78,305 0.12%
שדרגו את המנוי 74,658 0.11%
שדרגו את המנוי 50,195 0.08%
שדרגו את המנוי 32,420 0.05%
שדרגו את המנוי 15,000 0.02%
שדרגו את המנוי 12,794 0.02%
שדרגו את המנוי 5,798 < 0.01%
שדרגו את המנוי 452 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,362,786 8.09%
פסגות 2,833,020 4.28%
אנליסט 805,974 1.22%
הירשמו לצפייה 643,486 0.97%
הירשמו לצפייה 377,580 0.57%
הירשמו לצפייה 150,765 0.23%
שדרגו את המנוי 103,358 0.16%
שדרגו את המנוי 71,525 0.11%
שדרגו את המנוי 47,003 0.07%
שדרגו את המנוי 38,661 0.06%
שדרגו את המנוי 30,414 0.05%
שדרגו את המנוי 30,200 0.05%
שדרגו את המנוי 28,996 0.04%
שדרגו את המנוי 24,696 0.04%
שדרגו את המנוי 24,253 0.04%
שדרגו את המנוי 22,215 0.03%
שדרגו את המנוי 19,563 0.03%
שדרגו את המנוי 16,603 0.03%
שדרגו את המנוי 15,480 0.02%
שדרגו את המנוי 15,376 0.02%
שדרגו את המנוי 12,131 0.02%
שדרגו את המנוי 6,725 0.01%
שדרגו את המנוי 6,499 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,931 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,621 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,932 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,183 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,131 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,288 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,874 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,402 < 0.01%
שדרגו את המנוי 545 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית