תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ספאנטק

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אקסלנס 119,036 688,995 569,959  478.81%
מור 1,921,380 2,216,090 294,706  15.34%
הירשמו לצפייה 152,435 347,759 195,324  128.14%
הירשמו לצפייה 3,900 13,000 9,100  233.33%
הירשמו לצפייה 68,765 70,266 1,501  2.18%
שדרגו את המנוי 498,467 498,288 -179  -0.04%
שדרגו את המנוי 804,290 803,790 -500  -0.06%
שדרגו את המנוי 85,025 82,845 -2,180  -2.56%
שדרגו את המנוי 10,212 6,198 -4,014  -39.31%
שדרגו את המנוי 432,544 416,036 -16,508  -3.82%
שדרגו את המנוי 486,680 427,717 -58,963  -12.12%
שדרגו את המנוי 127,482 50,195 -77,287  -60.63%
שדרגו את המנוי 196,272 111,309 -84,963  -43.29%
שדרגו את המנוי 1,279,890 1,062,500 -217,390  -16.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,070,590

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -461,984

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אנליסט 673,475 725,167 51,692  7.68%
הפניקס 82,089 120,158 38,069  46.38%
הירשמו לצפייה 2,656 3,154 498  18.75%
הירשמו לצפייה 1,054 1,041 -13  -1.23%
הירשמו לצפייה 761 450 -311  -40.87%
שדרגו את המנוי 2,853,470 2,852,990 -478  -0.02%
שדרגו את המנוי 24,690 23,669 -1,021  -4.14%
שדרגו את המנוי 21,276 15,376 -5,900  -27.73%
שדרגו את המנוי 41,261 32,851 -8,410  -20.38%
שדרגו את המנוי 59,087 37,996 -21,091  -35.69%
שדרגו את המנוי 175,396 150,765 -24,631  -14.04%
שדרגו את המנוי 77,322 38,661 -38,661  -50.00%
שדרגו את המנוי 71,525 9,875 -61,650  -86.19%
שדרגו את המנוי 2,745,770 2,558,930 -186,842  -6.80%
שדרגו את המנוי 331,175 110,500 -220,675  -66.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 90,259

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -569,683

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,070,590
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -461,984
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 90,259
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -569,683
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,073,515 10.68%
מור 2,216,090 3.34%
אושן 1,062,500 1.60%
הירשמו לצפייה 803,790 1.21%
הירשמו לצפייה 688,995 1.04%
הירשמו לצפייה 498,288 0.75%
שדרגו את המנוי 427,717 0.65%
שדרגו את המנוי 416,036 0.63%
שדרגו את המנוי 347,759 0.52%
שדרגו את המנוי 112,100 0.17%
שדרגו את המנוי 111,309 0.17%
שדרגו את המנוי 82,845 0.13%
שדרגו את המנוי 70,266 0.11%
שדרגו את המנוי 53,010 0.08%
שדרגו את המנוי 50,195 0.08%
שדרגו את המנוי 38,429 0.06%
שדרגו את המנוי 27,704 0.04%
שדרגו את המנוי 17,647 0.03%
שדרגו את המנוי 13,000 0.02%
שדרגו את המנוי 12,294 0.02%
שדרגו את המנוי 12,224 0.02%
שדרגו את המנוי 6,198 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,299 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,430 < 0.01%
שדרגו את המנוי 389 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,965,205 12.02%
פסגות 2,852,990 4.31%
מגדל 2,558,930 3.86%
הירשמו לצפייה 725,167 1.09%
הירשמו לצפייה 367,973 0.56%
הירשמו לצפייה 287,948 0.43%
שדרגו את המנוי 213,450 0.32%
שדרגו את המנוי 150,765 0.23%
שדרגו את המנוי 120,158 0.18%
שדרגו את המנוי 110,500 0.17%
שדרגו את המנוי 68,755 0.10%
שדרגו את המנוי 62,466 0.09%
שדרגו את המנוי 56,370 0.09%
שדרגו את המנוי 38,661 0.06%
שדרגו את המנוי 37,996 0.06%
שדרגו את המנוי 32,851 0.05%
שדרגו את המנוי 30,200 0.05%
שדרגו את המנוי 27,166 0.04%
שדרגו את המנוי 24,696 0.04%
שדרגו את המנוי 23,870 0.04%
שדרגו את המנוי 23,669 0.04%
שדרגו את המנוי 22,215 0.03%
שדרגו את המנוי 20,001 0.03%
שדרגו את המנוי 19,563 0.03%
שדרגו את המנוי 15,376 0.02%
שדרגו את המנוי 12,131 0.02%
שדרגו את המנוי 9,875 0.01%
שדרגו את המנוי 6,725 0.01%
שדרגו את המנוי 6,499 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,931 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,731 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,621 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,932 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,154 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,288 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,874 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,402 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,041 < 0.01%
שדרגו את המנוי 509 < 0.01%
שדרגו את המנוי 450 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית