תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ספאנטק

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אושן 1,056,500 1,146,400 89,900  8.51%
מגדל 74,982 100,731 25,749  34.34%
הירשמו לצפייה 497,516 522,414 24,898  5.00%
הירשמו לצפייה 614,146 618,017 3,871  0.63%
הירשמו לצפייה 97,055 100,600 3,545  3.65%
שדרגו את המנוי 390,304 392,004 1,700  0.44%
שדרגו את המנוי 168,773 169,804 1,031  0.61%
שדרגו את המנוי 33,746 34,607 861  2.55%
שדרגו את המנוי 2,194,080 2,194,360 280  0.01%
שדרגו את המנוי 10,543 10,322 -221  -2.10%
שדרגו את המנוי 55,358 55,112 -246  -0.44%
שדרגו את המנוי 973 700 -273  -28.06%
שדרגו את המנוי 10,230 4,060 -6,170  -60.31%
שדרגו את המנוי 68,265 59,855 -8,410  -12.32%
שדרגו את המנוי 40,156 22,714 -17,442  -43.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 151,835

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -32,762

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
אנליסט 457,355 673,475 216,120  47.25%
הראל 3,171 24,690 21,519  678.62%
הירשמו לצפייה 66,530 71,525 4,995  7.51%
הירשמו לצפייה 363,517 367,973 4,456  1.23%
הירשמו לצפייה 140 1,054 914  652.86%
שדרגו את המנוי 2,653 2,656 3  0.11%
שדרגו את המנוי 21,371 21,276 -95  -0.44%
שדרגו את המנוי 2,853,570 2,853,470 -100
שדרגו את המנוי 82,494 82,089 -405  -0.49%
שדרגו את המנוי 33,170 23,870 -9,300  -28.04%
שדרגו את המנוי 68,910 59,087 -9,823  -14.25%
שדרגו את המנוי 80,846 62,466 -18,380  -22.73%
שדרגו את המנוי 326,147 287,948 -38,199  -11.71%
שדרגו את המנוי 2,979,880 2,745,770 -234,113  -7.86%
שדרגו את המנוי 710,360 331,175 -379,185  -53.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 248,007

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -689,600

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 151,835
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -32,762
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 248,007
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -689,600
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,643,785 10.03%
מור 2,194,360 3.31%
אושן 1,146,400 1.73%
הירשמו לצפייה 804,290 1.21%
הירשמו לצפייה 618,017 0.93%
הירשמו לצפייה 522,414 0.79%
שדרגו את המנוי 392,004 0.59%
שדרגו את המנוי 269,242 0.41%
שדרגו את המנוי 169,804 0.26%
שדרגו את המנוי 104,000 0.16%
שדרגו את המנוי 100,731 0.15%
שדרגו את המנוי 100,600 0.15%
שדרגו את המנוי 59,855 0.09%
שדרגו את המנוי 55,112 0.08%
שדרגו את המנוי 34,607 0.05%
שדרגו את המנוי 22,714 0.03%
שדרגו את המנוי 17,647 0.03%
שדרגו את המנוי 10,322 0.02%
שדרגו את המנוי 10,306 0.02%
שדרגו את המנוי 4,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,060 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,363,764 12.62%
פסגות 2,853,470 4.31%
מגדל 2,745,770 4.14%
הירשמו לצפייה 673,475 1.02%
הירשמו לצפייה 367,973 0.56%
הירשמו לצפייה 331,175 0.50%
שדרגו את המנוי 287,948 0.43%
שדרגו את המנוי 213,450 0.32%
שדרגו את המנוי 175,396 0.26%
שדרגו את המנוי 82,089 0.12%
שדרגו את המנוי 77,322 0.12%
שדרגו את המנוי 71,525 0.11%
שדרגו את המנוי 68,755 0.10%
שדרגו את המנוי 62,466 0.09%
שדרגו את המנוי 59,087 0.09%
שדרגו את המנוי 41,261 0.06%
שדרגו את המנוי 30,200 0.05%
שדרגו את המנוי 27,166 0.04%
שדרגו את המנוי 24,696 0.04%
שדרגו את המנוי 24,690 0.04%
שדרגו את המנוי 23,870 0.04%
שדרגו את המנוי 22,215 0.03%
שדרגו את המנוי 21,276 0.03%
שדרגו את המנוי 20,001 0.03%
שדרגו את המנוי 12,131 0.02%
שדרגו את המנוי 6,725 0.01%
שדרגו את המנוי 6,499 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,931 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,731 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,621 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,656 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,288 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,874 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,402 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,054 < 0.01%
שדרגו את המנוי 761 < 0.01%
שדרגו את המנוי 509 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית